Obavještavamo pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za Grad Živinice.

Oglas je objavljen danas 29.03.2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice. Prijave na navedeni Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 13.04.2021. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i na linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

ZAHTJEV

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim Oglasom mogu se dobiti u nadležnoj Gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Živinicama, danas je u zgradi Gradske uprave Živinice počeo sa radom mobilni tim ove poslovnice. Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, danas je u svom kabinetu, održao sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denisom Husićem i njegovim pomoćnikom Emirom Nuhanovićem.

Naime, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.gradonačelnik Samir Kamenjaković je u prošloj sedmici održao radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje, gdje se svakodnevno nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a što je nedopustivo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja.

Gradonačelnik Kamenjaković je od predstavnika navedenih poslovnica tražio da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, danas je počeo sa radom mobilni tim u zgradi Gradske uprave Živinice u kojem će se obavljati poslovi iz nadležnosti ove poslovnice, i to: ovjera zdravstvene legitimacije, premija osiguranja ili oslobađanje od plaćanja participacije. Time će se smanjiti gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima će značajno brže biti pružene navedene usluge.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima.

“Dakle mi smo u prošloj sedmici imali radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinve gdje su najveće gužve, na kojem smo dali izričite naredbe da ćemo od ove sedmice početi kažnajavati sve institucije koje se ne budu prdržavale epidemioloških mjera. Iz tog razloga odmah u petak smo dobili zahtjev direktora ZZO u kojem traže prostor u Gradskoj upravi za smještaj jednog tima za rad. Mi smo taj prostor već imali pripremljen, a uz prostor smo im ponudili svu ostalu poršku ukoliko im bude bila potrebna, a kako bi našim sugrađnima olakšali ostvarenje njihovih prava, uz kvalitetnije ulosve s obzirom na trenutnu epodemiošku situaciju izazvanu virusom Covid – 19.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Ponovo je na sastanku razgovarano o trajnom rješenju ovakvih problema, a to je elektronska knjižica. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja, a ni u bolnici. Jako mi je drago da je direktor Husić pokrenuo proceduru za ovaj projekat te da je ta procedura u toku.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

“Zavod ima veliki pritisak od strane osiguranika kako je ovaj rok 31.03. u pitanju za ovjeru i premije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona mi smo u prošloj sedmici produžili ovaj rok do 30.06., za premije, a ovjeru knjižica do daljnjeg. Kako bi smanjili gužve građana sada će osiguranici u Gradu Živinice imati mogućnost da ovjeravaju knižice i u prostoru Gradske uprave Živinice. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković je ponovo pozvao sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.

NAREDBE


Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa USAID programom “Localworks” poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladim ljudima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se ostvaruje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj ojačati lokalne organizacije i lokalne inicijative koje približavaju građane i potiču ih na samoorganiziranje, participaciju i inkluzivnost u rješavanje konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj zemlji.

Rok za prijavu je 18. april 2021., a više informacija možete pronaći ovdje:

https://www.fondacijatz.org/page/39/1097#Apliciraj_na_fond 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje. Naime, na lokacijima navedenih poslovnica u Gradu Živinice svakodnevno se nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja, na sastanku je razgovarano o načinu smanjenja navedenih gužvi, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.

Ovom prilikom od predstavnika navedenih poslovnica traženo je da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, na jučer održan sastanku od predstavnika poslovnice zdravstvenog osiguranja u Živinicama traženo je da hitno prihvate ponuđeni prostor u zgradi Gradske uprave Živinice koji je već duže vrijeme pripremljen, a u kojima bi radili poslove nadležnosti ove poslovnice. Time bi se smanjila gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima kojima se treba ovjeriti zdravstvena legitimacija, aplicirati premija osiguranja ili uraditi oslobađanje od plaćanja participacije, mogle bi se značajno brže pružiti navedene usluge.

Prestvanik JP BH Pošta ovom prilikom je pozvao građane da svoje dolaske reduciraju radnim danima, odnosno da ukoliko je to moguće dolaze subotom, jer kako ističe radnim danima, a naročito ponedjeljkom su velike gužve.

Sanitarna inspektorica Grada Živinice, ovom prilikom je istakla da je do sada djelovano preventivno, ali da će u narednom periodu biti pojačan nadzor pred navedenim institucijama, te da će ukoliko bude bilo potrebe represivno djelovati.

Novčane kazne koje bi mogli dobiti svi oni koji se ne budu pridržavali naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja širenja Covid-19 kreću se od 2000 do 10 hiljada KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima, te dodao da traži od navedenih institucija da predlože rješenja, a Grad Živinice je spreman da im pomogne u tome.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da je održani sastanak bio jako koristan, te da će se uspjeti naći rješenje i bez represivnih mjera za ove institucije. Međutim, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, prema onima koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, Grad Živiniceće djelovati represivno.

NAREDBE 

Ovom prilikom su gradonačelnik Samir Kamenjaković, kao i sanitarna inspektorica Eldina Halilović, pozvali sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.


Zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa danas je zasijedao Krizni štab Grada Živinice koji je ovom prilikom pozvao sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Naime, imajući u vidu pogoršanje COVID-19 epidemiološke situacije kako na području Federacije BiH, tako i na području Tuzlanskog kantona i Grada Živinice, te tendencije rasta broja oboljelih u svim kantonima, Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane da se dosljedno pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Neophodno je pridržavati se mjera lične zaštite, držanje razmaka od dva metra i izbjegavanje rukovanja i grljenja, nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa uz poštivanje distance od minimalno dva metra, često i temeljito pranje ruku, održavanje lične higijene i higijene prostora, kao i da se poslodavci i uposleni pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima.

Pozivaju se građani Grada Živinice da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

S obzirom na trenutno zabrinjavajuće i ubrzano širenje virusa obavještavamo sve građane Grada Živinice da se redovni prijem građana kod Gradonačelnika koji je bio utorkom od 10 do 14 sati neće vršiti do daljnjeg.

Napominjemo, neophodno je da se svi građani pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, jer u protivnom može doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, ali i velikih ekonomskih i društvenih posljedica.

NAREDBA

 


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, na osnovu akta Ministarstva za boračka pitanja TK, u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu (markicu) obavještava ratne vojne invalide, demobilisane branioce, porodice šehida – poginulih branilaca i dobitnika najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica da podjela premije za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu – markica počinje u utorak, 16. marta 2021. godine.

Osobe u statusu porodica šehida- poginulih branilaca, udove umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza, RVI sa utvrđenim invaliditetom 60% i više i demobilisani branioci koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe na Biro za zapošljavanje Živinice, svoje pravo na markicu za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu ostvaruju u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama, jer su oslobođeni plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja, po osnovu odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Za RVI sa utvrđenim vojnim invaliditetom od 20% do 60%, sa područja Živinica, podjela markica za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu će se obavljati u Organizaciji RVI Grada Živinice, na adresi: ul. Oslobođenja bb Živinice (zgrada MEMI-ALI), od 09.00 do 13.00 sati svaki radni dan.

Za demobilisane branioce koji nisu prijavljeni na evidenciji službe za zapošljavanje i koji nemaju sredstava za izdržavanje (koji ostvaruju primanja po članu porodičnog domaćinstva ispod 25 % prosječne neto plaće ostvarene u FBiH) pod uvjetom da nije korisnik penzije u visini koja ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku i za demobilisane branioce starije od 65 godina života koji nemaju sredstava za izdržavanje (koji ostvaruju primanja po članu porodčnog domaćinstva ispod 25% prosječene neto plaće ostvarene u FBiH), ukoliko ukupna mjesečna primanja domaćinstva prelaze iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku, za članove porodica demobilisanih branilaca i za dobitnike najvećih ratnih priznanja, podjela markica za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu će se vršiti u prostorijama Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice od 9.00 do 13. 00 sati svaki radni dan.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na markicu- premiju zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu se mogu preuzeti u Šalter sali Grada Živinice.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti lično u Odsjek za BIZ i raseljene osobe Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice ili na brojeve telefona : 035 743 318 i 035 743 319.

OBAVJEŠTENJE 


Obavještavamo privredne subjekte, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, građane i sve druge zainteresovane strane, da Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona priprema zbirni pregled potencijalnih javno-privatnih projekata, odnosno Katalog potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona za period 2021-2023. godina.

S tim u vezi pozivamo sve gore navedene da svoje ideje za projeke javno-privatnog partnerstva dostave u Gradsku upravu Živinice kako bi isti bili uvršteni u trogodišnji i godišnji plan potencijalnih JPP projekata Grada Živinice.

Projektne ideje je potrebno dostaviti u pisanoj formi na obrascu Aneks 3. koji je dostupan u elektronskom obliku na linku ispod, te u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice.

Rok za dostavu projektnih ideja je 16.03.2021. godine i to putem e-maila na adresu biznis@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Centar za biznis – za Katalog JPP“.

Za dodatne informacije kontakt telefon 035 743 344.

Aneks 3_Kratak opis projekta

JPP_poziv_2022


U povodu 8. marta, Dana žena, gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovane sugrađanke,

“U povodu 8. Marta – Dana žena svim ženama u Gradu Živinice kao i našim sugrađankama u dijaspori od srca upućujem najiskrenije čestitke.

Želim da ovaj dan provedete u miru, sreći i ljubavi sa svojim najdražim.

Pažnja i ljubav koju primate neka ne bude prisutna u vašim životima samo danas, već tokom cijele godine.

Sretan Vam 8. mart – Dan žena!”

            Gradonačelnik

doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Obavještavamo građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Budžetu za 2021. godinu, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije COVID 19 virusom, biti održana na sljedeći način:

– Predprijedlog Budžeta Grada Živinice dostupan je u elektronskom obliku na linku ispod i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

– Sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 05.03.2021.godine – 12.03.2021. godine u pisanoj formi putem e-maila na adresu dervisa@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Za Komisiju za provedbu javnih rasprava o Budžetu Grada Živinice“.

PREDPRIJEDLOG BUDŽETA GRADA ŽIVINICE ZA 2021. GODINU 

Za dodatne informacije kontakt telefon: 035 743 310.