Gradonačelnik održao sastanak sa predstavnicima BH Pošte, ZZO i BIRO-a Živinice

Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog

Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje. Naime, na lokacijima navedenih poslovnica u Gradu Živinice svakodnevno se nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja, na sastanku je razgovarano o načinu smanjenja navedenih gužvi, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.

Ovom prilikom od predstavnika navedenih poslovnica traženo je da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, na jučer održan sastanku od predstavnika poslovnice zdravstvenog osiguranja u Živinicama traženo je da hitno prihvate ponuđeni prostor u zgradi Gradske uprave Živinice koji je već duže vrijeme pripremljen, a u kojima bi radili poslove nadležnosti ove poslovnice. Time bi se smanjila gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima kojima se treba ovjeriti zdravstvena legitimacija, aplicirati premija osiguranja ili uraditi oslobađanje od plaćanja participacije, mogle bi se značajno brže pružiti navedene usluge.

Prestvanik JP BH Pošta ovom prilikom je pozvao građane da svoje dolaske reduciraju radnim danima, odnosno da ukoliko je to moguće dolaze subotom, jer kako ističe radnim danima, a naročito ponedjeljkom su velike gužve.

Sanitarna inspektorica Grada Živinice, ovom prilikom je istakla da je do sada djelovano preventivno, ali da će u narednom periodu biti pojačan nadzor pred navedenim institucijama, te da će ukoliko bude bilo potrebe represivno djelovati.

Novčane kazne koje bi mogli dobiti svi oni koji se ne budu pridržavali naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja širenja Covid-19 kreću se od 2000 do 10 hiljada KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima, te dodao da traži od navedenih institucija da predlože rješenja, a Grad Živinice je spreman da im pomogne u tome.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da je održani sastanak bio jako koristan, te da će se uspjeti naći rješenje i bez represivnih mjera za ove institucije. Međutim, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, prema onima koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, Grad Živiniceće djelovati represivno.

NAREDBE 

Ovom prilikom su gradonačelnik Samir Kamenjaković, kao i sanitarna inspektorica Eldina Halilović, pozvali sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.