Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2020. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2020. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.            
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i šalter sali.

OBAVIJEST


Gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao je ugovor sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Asmirom Hasić o dodjeli sredstava u iznosu od 90.000,00 KM, za unapređenje i razvoj poslovne zone na području Grada živinice.

Naime, Ministarstvo privrede TK-a je navedena sredstva dodijelilo Gradu Živinice u sklopu Javnog poziva “Subvencija za unapređenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona”. Sredstva su namijenjena za izgradnju kružnog toka u poslovnoj zoni Ciljuge 2, što je posljednja instanca izgradnje ove poslovne zone, koja će se ovim projektom u potpunosti završiti.

Prema riječima ministra Hasića radi se o projektu koji se po prvi put sufinansira od strane Vlade TK i Ministarstva privrede za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ističe da su poslovne zone jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice, te da Grad Živinice ima poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, te će ova sredstva utrošiti na izgradnju kružnog toka, a njegova osnovna namjena je da industrijska zona kroz koju prolazi veliki broj kamiona ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva zbog poslovne zone.

“Jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice su sigurno poslovne zone. Mi imamo poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, ostao nam je još jedan dio, odnosno izgradnja kružnog toka za koji smo imali razumijevanja od strane Ministarstva za privredu. Ovom prilikom se želim zahvaliti Ministru i Ministarstvu, kao i cijeloj vladi. S obzirom da su ovo jedini načini koji mogu Tuzlasnki kanton, kada je u pitanju aspekt privrede, podići na viši nivo, a uređenjem poslovnih zona u svim gradovima i općinama zasigurno će doći do većih investicija i ulaganja, što smo mi pokazali u Gradu Živinice. Ovakva saradnja sa Vladom TK-a treba se nastaviti, i iskreno se nadam da će privreda sigurno podići stupanj razvijenosti TK-a za 10 do 20 posto. Grad Živinice je dobio 90 hiljada KM od Ministarstva privrede, a to ćemo utrošiti za izgradnju kružnog toka, što je posljednja instanca izgradnje poslovne zone Ciljuge 2 koju ćemo sa ovim projektom u potpunosti završiti. Nakon ovog potpisivanja ugovora, odmah ćemo tražiti izvođača radova koji treba da završi ovaj projekat, te se iskreno nadam da ćemo u proljeće imati izgrađen kružni tok. Osnovna namjena kružnog toka jeste da saobraćaj u industrijskoj zoni, kroz koju prolazi veliki broj kamiona, ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva u odnosu na poslovnu zonu”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Ministar Ministarstva privrede TK-a , Asmir Hasić, kazao je da se nada da će ovim projektima privredni subjekti smanjiti broj nezaposlenih, te da će u određenom procentu spriječiti i aktuelni odlazak ljudi iz države BiH.

“Javni Poziv je bio dostupan svim općinama i gradovima u našem Kantonu, te je od mogućih 13 apliciralo 7, od koji je 5 ispunilo uslove, a nakon bodovanja određena je i visina sredstava koja će se dodjeljivati. Napravit ćemo bolje uslove rada, bolji pristup privrednim subjektima. Pored svega navedenog, privredni subjekti bi trebali smanjiti broj nezaposlenih te ćemo samim time spriječitit u određenom procentu i aktuelni odlazak ljudi prema zapadu. Iskreno se nadam da ćemo na osnovu ovih projekata dobrim procentom smanjiti i aktuelni odlazak ljudi”, kazao je ministar Asmir Hasić.


Obavještenje o dodjeli ugovora broj 430-1-3-197-5-4/20 za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva “GRUPA I – JUG”


Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-1-3-2/20 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV faza.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković prisutvovao je svečanoj sjednici Udruženja penzionera umirovljenika Grada Živinice.

Svečana sjednica Gradskog i Nadzornog odbora SP-u održana je u u povodu obilježavanja novogodišnjih i vjerskih praznika. Sjednicu je održalo Udruženje penzionera umirovljenika Grada Živinice zajedno sa predsjednicima MZ Udruženja penzionera.

Na svečanoj sjednici pored gradonačelnika Samira Kamenjakovića prisustvovali su predstavnici, Kantonalne organizacije SPU na čelu sa predsjednikom, općinskih organizacija Kalesije i Banovića, kao i predsjednik izvršnog odbora Udruženja penzionera TK-a.

Prilikom svečane sjednice dodijeljena su prigodna priznanja, te je napravljen osvrt na historijski put stvaranja i djelovanja Stranke penzionera-umirovljenika.
Razgovarano je o realizovanim i projektima, te o planiranim za 2020. godinu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istako da je Grad Živinice u budžetu za 2020. godinu predvidio 25.000,00 KM za dodatno uređenje Doma penzionera, odnosno za uređenje terase, obzirom da je u prošloj godini izmijenjena kompletna stolarija navednog objekta, te da bi se završetkom ovih radova mogao konačno implemetirati projekat zdravog starenja.

“Po pozivu Udruženja penzionera imali posjetu jednoj stanici gdje se okupljaju svi penzioneri Grada Živinice. Sublimirali smo sve ono što smo uradili u prošloj godini, ali i dogovorili relizaciju planiranih projekata za šta smo u novom budžetu obezbjedili 25 hiljada KM. Ovim bismo mogli konačno implemetirati projekat zdravog starenja, jer želimo kroz ovakav način da pokrenemo sve naše penzionere da budu društveno aktivni i kroz tu društvenu aktivnost da nam šalju pozitivne poruke koje mi trebamo implemetirati”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U okviru manifestacije “Dani dijaspore” gradonačelnik Samir Kamenjaković organizovao je posjetu Muzeju Armije BiH koji se nalazi u Gradu Živinice, na lokaciji Kasarne u Dubravama.

Muzej Armije Bosne i Hercegovine koji se nalazi u Dubravama prostire se na čak 26 duluma zemljišta, u kome se nalazi kompletna historija i identitet naših naroda.

Muzej raspolaže sa bogatom kolekcijom, naoružanja, zastava, fotografija i dokumentacione građe.

Naime, u Muzeju se nalazi preko 450 komada raznog naoružanja, od improvizovanog do minobacača, 220 komada originalnih ratnih zastava komandi i jedinica, preko 30 hiljada digitalnih ratnih fotografija iz perioda 92-95., te veliki fundus dokumentacione građe (novinski članci, šeme, informativna glasila i drugo).

U sastavu Muzeja djeluje i biblioteka a čine je knjige, časopisi, publikacije, naučni radovi i drugi pisani materijali koji su uglavnom fokusirani ili opisuju događaje iz perioda 1992-1995. godine ili na određeni način se povezuju sa tim periodom OOR u kojem je Armija Republike Bosne i Hercegovine prolazila period organizovanja, jačanja i ustrojavanja u respektabilnu vojnu silu na prostoru Bosne i Hercegovine.
Cilj bibliotekarske aktivnosti u sastavu Muzeja je pružiti posjetiocima mogućnost da čitanjem objavljenih djela bolje spoznaju kompleksnost i bremenitost vremena u kojem je ARBiH stasala.

Prilikom posjete prisutni su mogli vidjeti razne izložbene eksponate, kao i izložbu
“Domovina u srcu – bosanskohercegovačke patriote u odbrani domovine“, koja je urađena od strane 2. Pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. “Domovina u srcu – bosanskohercegovačke patriote u odbrani domovine“ je zapravo izložba koja predstavlja presjek najznačajnijih historijskih događaja, procesa i ličnosti u hiljadugodišnjoj historiji BiH.

Posjetioci Muzeja imaju priliku da pogledaju spoj operativnog dijela kao i muzejsku postavku koja se dijeli na unutrašnju i vanjsku. Unutrašnju postavku na 536 kvadrata čine pješadijsko naoružanje, oprema, materijalno-tehnička sredstva, uniforme, te razni predmeti koji potiču iz određenih vremenskih perioda i karakterišu historijske periode u kojem su nastajali ili su korišteni.

Posjeti su također prisustvovali i predstavnici dijaspore, predvođeni predsjednikom Udruženja građana „Most Živinice“ Harisom Halilovićem.

“U okvirima Dana dijaspore smatram jako važnom i bitnom posjetu Muzeju Armije Bosne i Hercegovine. Meni je zaista zadovoljstvo da Grad Živinice ima Muzej koji se nalazi na 26 duluma, u kome se nalazi naša kompletna historija i identitet, baš u izvornom smislu kako naši građani treba da znaju. Drago mi je da je ovo kompletan Muzej drugog korpusa na čemu se može vidjeti raznih predmeta i tekstova koji su u toku rata pomagali našim komandatima da oslobode našu državu BiH. Posebno mi je drago da Živinice imaju dva ovakva muzeja, Muzej osmanskog doba u Džebarima i Muzej Armije BiH u Dubravama. Živinice ispunjavaju uslov kada je u pitanju turistička ponuda, a ovaj muzej od 26 duluma može ponuditi cjelodnevnu posjetu našim turistima, gdje posjetitelji itekako imaju šta vidjeti. Također smo sa komandom dogovorili da civilna vlast može napraviti sporazum gdje ćemo sa zadovoljstvom potpisati određene ugovore da možemo nesmetano koristiti Muzej u promociji turizma Grada Živinice. Zaista mi je zadovoljstvo, te se ovom prilikom želim zahvaliti predstavnicima Oružanih snaga BiH koji su osmislili ovakav jedan koncept koji pokazuje identitet bosanskohercegovačkog naroda i cilj za šta su se borili. Također, ovom prilikom pozivam sve da dođu u Grad Živinice i vide jedan Muzej koji se zaista ne viđa tako često, koji ima šta pokazati i ponuditi. Ovo će zaista biti jedan užitak za gledanje za sve posjetitelje”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Armija Republike Bosne i Hercegovine zvanično je formirana 15. Aprila 1992. ogdine, od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i svih drugih patriotskih snaga, s ciljem očuvanja i zaštite Bosne i Hercegovine i cjelokupnosti njene teritorije kao suverene i nezavisne i slobodne države svih njenih građana.

U periodu svog razvoja Armija Republike Bosne i Hercegovine prolazi kroz različite oblike organizovanja, od vodova, preko odreda i brigada do korpusa.
Krajem 1995. godine, Generalštab Armije R BiH na direktnoj vezi imao je šest korpusa, dvije samostalne divizije, RV I PVO i prištapske jedinice GŠ, sa 231.000 boraca.
Ove oraganizacijske cjeline bile su sposobne voditi najsloženije operacije na širem prostoru.

U vođenju odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992-1995) Armija R BiH je prošla kroz više faza.

U odbrani zemlje pripadnici Armije R BiH, u borbama za slobodu, njegovali su najveće ljudske vrijednosti. Svijetli su primjeri herojstva pojedinaca, posebno onih koji su vlastitim životima omogućili bosansko-hercegovačko trajanje.
Za ličnu hrabrost, zasluge, podvige, postignte rezultate u odbrani R BiH devet pripadnika Armije R BiH odlikovano je Ordenom heroja oslobodilačkog rata, a najviše ratno priznanuje “Zlatni ljiljan” dobilo je 1742 pripadnika.
Za potignute rezultate u borbi 38 brigada ponijelo počasni naziv Slavna i Viteška.

Potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma Armija R BiH sprovodi demobilizaciju ratnog sastava, izvršavanje obaveza definisanih mirovnim sporazumom i zajedno sa HVO formira Vosjku Federacije Bosne i Hercegovine.

Dana 01.12.2005. godine od iz sastava Vojske Federacije BiH (VF) i Vojske Republike Srpske (VRS) formirane su jedinstvene Oružane snage Bosne i Heregovine, u okviru kojih 2. pješadijski (rendžerski) puk baštini identitet i vojno naslijeđe jedinica i konstitutivnih naroda iz koje potiče Armija Republike Bosne i Hercegovine.
Prema riječima predstavnika Oružanih snaga BiH Muzej je otvoren za sve posjetioce koji mogu posjetiti Muzej pojedinačno ili organizovano, uz najavu i sinhronizaciju sa komandom 2. pješadijskog puka OS BiH.


Četvrti dan manifestacije “Dani dijaspore” u svojim večernjim satima bio je rezervisan za poeziju, na kojoj je upriličeno izvođenje performansa pod nazivom “Noć poezije – Dar ljubavi”, u produkciji JU BKC Živinice.

Naime, riječ je o neobičnom poetsko-muzičkom performansu, u kojem igraju mladi akademski glumci, plesači i muzičari Grada Živinice.

U prelijepoj noći poezije propraćenoj ljubavnim ambijentom na sceni i svjetlosnim efektima, pjevalo se, zatim govorilo o uzvraćenoj, ali i neuzvraćenoj ljubavi čežnji, strasti, zaljubljenim pogledima, nježnim dodirima, jakim zagrljajima, sjećanjima i uspomenama.

U predstavi su nastupili Marcela Tadić, vokal, Nedim Hrnjić, klarinet i saxofon, Monika Tadić, klavir, Emir Ibrahimović glumac, i Elmir Krivalić, glumac.

Osim odličnih songova, koje je izvodila Marcela Tadić, uz pratnju klavira Nedima Hrnjića i Monike Tadić, ovu predstavu su krasile i najljepše napisane ljubavne pjesme: Jesenjina, Prevera, Mike Anitića, Simonova, Mire Boro i pjesme mnogih drugih autora, koje su za sve prisutne izveli glumci Emir Ibrahimović i Elmir Krivalić.


Četvrtog dana manifestacije “Dani dijaspore” gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima i gostima iz dijaspore upriličio je je posjetu Streljačkom sportskom klubu Konjuh Živinice.

Prilikom posjete svi prisutni gosti imali su priliku da se oprobaju u ovoj vrsti sporta nakon što su im instruktori i članovi ovog kluba objasnili pravila rukovanja sa vatrenim oružjem, te ih upoznali i sa zakonskim procesima korištenja vatrenog oružja.

Na ovaj način posjetioci navedenog događaja su imali priliku da saznaju šta podrazumijeva profesionalno streljaštvo.

S obzirom na to da je u posljednje vrijeme sve veći broj mladih ljudi koji postaju članovi Streljačkog sportskog kluba Konjuh, instruktori i sadašnji članovi pozivaju sve zainteresovane građane da dođu i upoznaju se sa radom Kluba, te postanu dio njihovog vrijednog tima, kako bi zajedno osvajali nagrade na raznim takmičenjima.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković posebnu pažnju posvećuje razvoju sporta. S obzirom na to podrška svim sportskim klubovima koji djeluju na području našeg Grada je zagarantovana u svim segmentima, jer je poseban fokus stavljen na omladinu i njihovo zdravo sazrijevanje.

1 2 3 67