Obrazac za prigovor na odbijenu prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize popunjava i potpisuje osoba koja je podnijela prijavu na predmetni Javni poziv. Prije popunjavanja Obrasca za prigovor, potrebno je pažljivo pročitati tekst i popuniti sve rubrike, te obavezno priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega se ulaže prigovor i traži da se izvrši dodatna provjera. U slučaju da uz Obrazac za prigovor na bude priložen traženi dokaz, prigovor će se smatrati nepotpunim, te će automatski biti odbijen.

Obrazac prigovora dostupan je na sljedećem LINKU:

•  O B R A Z A C  Z A  P R I G O V O R NA ODBIJENU PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA DODJELU      SREDSTAVA SA POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI POZIV- POMOĆ EU ENERGETSKI SIROMAŠNIM DOMAĆINSTVIMA


Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023, Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize i Sporazuma o saradnji na realizaciji programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima potpisanog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Grada Živinice, naš broj: 01/2-04-89-1828/23 od 13.10.2023.godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu

                                                                                                                            OBAVJEŠTAVA

Građane Grada Živinice a koji su podnijeli prijave na Javni poziv – pomoć Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, da je zaključno sa 19.11.2023.godine, okončan unos prijava po osnovu Javnog poziva.

S tim u vezi, kreirana je privremena lista kvalificiranih domaćinstava kojoj ce zainteresovani građani, preko matičnog broja potencijalnog korisnika, moći pristupiti i provjeriti status svoje prijave. Status prijave, po privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava, moći će se provjeriti online na web stranici https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/ koja ce biti dostupna od 06.12.2023.godine i to jednostavnim unosom matičnog broja podnosioca prijave ili jednog od članova domaćinstva.

Po unosu matičnog broja prikazat će se status prijave, uz potvrdu ostvarenog prava ili detaljno obrazloženje uvjeta koji nisu ispunjeni. Link za navedenu web stranicu gradani ce moći pronaći i na web stranici grada Živinice u rubrici- obavještenja.

Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava moći ce putem Grada Živinice podnijeti pisani prigovor kojim ce uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom.

U slučaju podnošenja takvih prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa po osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera, odnosno mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija koji je označen kao neispunjen (rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječijem doplatku ili dokaz o primljenoj penziji).

Sve prijave su ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama te se očekuje minimalan broj prijava koje bi se mogle smatrati spornima po jednom od navedenih osnova.

Napominjemo da ce se provjera statusa podnesenih prijava, kao i podnošenje eventualnih prigovora moći izvršiti u period od 06.12.2023.godine do 12.12.2023.godine. Prigovori sa priloženim dokazima se mogu podnijeti u Šalter Sali Grada Živinice – na Šalter broj 3. u vremenskom periodu od 08:00 do 15:30 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319.
Kontakt osoba : Aldin Hadžić.


Na osnovu člana 4.Stav 1. i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023.godini broj:91/2-04-89-1902 od 20.10.2023.godine Komisija za utvrđivanje kriterija, uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023. godini, objavljuje 

KONAČNU LISTA KRAJNJIH KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJ KRASTAVCA

 

 


Gradonačelnik Began Muhić potpisao je danas Ugovore sa predstavnicima izvođača radova za obavljanje poslova/radova na području Grada Živinice ukupne vrijednosti 660.000,00 KM u oblasti putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ugradnje rasvjete, kao i za uređenje objekata na nekoliko područnih škola na području Grada Živinice.

Ukupno je potpisano sedamnaest Ugovora za projekte čija će implementacija na području mnogobrojnih mjesnih zajednica pospješiti kvalitet života svih građana.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića aktivno i sa posebnom pažnjom se radi na implementaciji svih projekata koji su zajedno usaglašeni sa građanima i Gradskim vijećem kao prioriteti u mjesnim zajednicama i koji su planirani u Budžetu Grada za 2023.godinu, sa jasnim opredjeljenjem da svaki građanin na području Grada Živinice ima dobru vodovodnu mrežu, dobru asfaltnu komunikaciju i uređen pristup regionalnim i magistralnim putevima, te da sve obrazovne institucije imaju pretpostavke za nesmetan rad i odvijanje nastave.

Svi projekti, ukoliko to vremenski uvjeti ne dozvole u oboj godini, implementirat će se pravovremeno u 2024. godini nevezano za planirana sredstva u Budžetu za 2024. godinu. Gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Muhićem kontinuirano radi na pripremi, mapiranju i pokretanjem procedura za implementaciju i drugih prioritetnih projekata na području cjelokupne lokalne zajednice.

Projekti za koje je potpisan Ugovor i koji će početi sa implementacijom, odnose se na;

• Rekonstrukciju i izgradnju spomen obilježja za civilne žrtve rata MZ Rudar
• Asfaltiranje puteva u MZ Lukavica Gornja
• Asfaltiranje puteva u MZ Dubrave Donje (četiri projekta)
• Asfaltiranje puteva u MZ Šišići (tri projekta)
• Asfaltiranje puteva u MZ Đurđevik (šest projekata)
• Asfaltiranje puteva u MZ Stari Đurđevik (četiri projekta)
• Izgradnja druge faze kanalizacione mreže u naselju Golubinjak- MZ Litve
• Izgradnja druge faze kanalizacione mreže u donjem dijelu naselje Litve- MZ Litve
• Izgradnja dijela kanalizacione mreže za naselje Golubinjak i Litve, dio- Grad Živinice
• Asfaltiranje puteva u MZ Gornja Višća (šest projekata)
• Izgradnja nadstrešnice ispred objekta centralne škole JU OŠ Gračanica
• Izgradnja nadstrešnice JU OŠ Gračanica, područna škola Tupkovići
• Asfaltiranje puteva u MZ Dubrave Gornje (deset projekata)
• Nabavka i ugradnja tri kompletna klima inverter uređaja za potrebe fiskulturne sale u JU
  OŠ Dubrave
• Izrada projektne dokumentacije za potporne zidove u MZ Lukavica Donja
• Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta i trupa puta oštećenog razvojem kliznog
  procesa u naselju Repuh-Lijeha MZ Tupkovići sa revizijom glavnog projekta- Grad
  Živinice
• Demontaža postojeće rasvjete, nabavka i ugradnja nove po priloženom projektnom
  predmjeru i predračunu u prostoriji male sale na spratu JP Gradska dvorana Živinice

Obavljanje radova za sedamnaest projekata koji su danas potpisani izvodit će firme sa područja Grada Živinice.


Želite ojačati vlastite poduzetničke i menadžerske vještine?
Imate ideju za akceleraciju biznisa ?
Želite li osvojiti nova tržišta ili unaprijediti trenutnu prodaju?
Unaprijediti vlastiti start-up biznis kroz nove proizvode / usluge, digitalizaciju
poslovanja, e-commerce, jačanje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima i uspješnim privrednicima?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
prijavi se na:

                                                           JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT AKCELERATORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Uvodne informacije:

Investicijska fondacija Impakt je u protekle četiri godine u saradnji sa 58 lokalnih zajednica
i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala Impakt inkubator poslovnih ideja, u kojem
je podržano osnivanje i unapređenje preko 350 poslovnih poduhvata širom Bosne i
Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt i dalje nastavlja realizaciju aktivnosti koje se
odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih
preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje
u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na  LINKU

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizirati će prezentaciju IMPAKT Akcelerator i u Gradu Živinice – dana 06.12.2023. godine u Sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, zgrada Gradske uprave Živinice , u terminu od 14.00 do 16.00 h.

Također, za potrebe informisanja o programu biti će održana i online radionica putem Zoom aplikacije i to: 21.12.2023. godine u 14.00 h, kojoj je moguće pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/97781904242?pwd=WXJUa2YvUXBWbndtWWsvL0hRRk1EUT09

Meeting ID: 977 8190 4242


Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Grada Živinice obavještava demobilisane branioce mlađe od 57 godina života i supruge umrlih demobilisanih boraca mlađe od 57. godina života koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu da su shodno članu 25. i 26. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:12/23) dužni javiti se u Službu za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe – Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe, kancelarija br.11 , u periodu od 01.12.2023.godine do 20.12.2023.godine i izvršiti kontrolu zbog daljeg nastavka isplate novčane egzistencijalne naknade za narednu 2024.godinu.

Prilikom javljanja dužni su dati ličnu kartu na uvid kao i dostaviti dokaz o mjestu prebivališta (CIPS odnosno PBA3 obrazac)

Priložena dokumentacija treba biti original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 60 dana.

Svi navedeni korisnici novčane egzistencijalne naknade koji se ne odazovu ovom pozivu do 20.12.20223.godine Služba će donijeti zaključak o obustavi isplate naknade a za korisnike koji ne ispunjavaju uslove za dalje korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu donijet će rješenje po prestanku prava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319
(kontakt osobe: Belsida Husić i Aldin Hadžić)

OBAVJEŠTENJE


Dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. novembar obilježen je u Živinicama uz svečano polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu- Karaula, spomen obilježju šehidima i palim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95.godina u Centralnom gradskom parku Živinice i spomen obilježju narodnog heroja Nesiba Malkića.

U velikoj sali Gradskog vijeća održana je i svečana sjednica povodom 25.novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine uz kulturni program učenika osnovne muzičke škole Živinice i polaznika JU Dječije obdanište Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić i Predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice Nail Jusić održali su prigodne referate i uputili iskrene čestitke za Dan državnosti BiH svim prisutnima kao i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Began Muhić naglasio je važnost 25.novembra kao najvećeg državnog praznika iz čijeg dostojanstvenog i prikladnog obilježavanja trebaju se uputiti jasne poruke o generacijskoj spremnosti preuzimanja odgovornosti za državu koja je posuđena od ranijih generacija i koja upravo ima dug prema historiji ove zemlje i braniteljima njene državne tekovine da dogradi, uredi i budućim generacijama ostavi još bolju Bosnu i Hercegovinu iz koje će se uputiti poruke mira i suživota koje će biti glasnije od secesionističkih politika.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića na tekovinama ZAVNOBIH-a iz 1943.godine u Mrkonjić Gradu na kojem su naši djedovi i pradjedovi položili svoj ispit i Grad Živinice je 25.novembra poslao poruku nadajući se da će doprijeti do onih koji nisu čuli.

Predsjedavajući Nail Jusić tokom svog referata istakao je da Bosna i Hercegovina ima hiljadugodišnju prošlost koja je nadživjela mnoge koji su sijali i govorili o podjelama i koja će nadživjeti i danas one koji zagovoraju politike podjele.

Obilježavanja Dana državnosti i nakon osamdeset godina jeste i da generacije koje dolaze žive, znaju i poštuju tradiciju i poštuju one koji su udarili temelje modernoj državi Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Jusić naglasio je da Bosna i Hercegovina nema alternativu i iz tog razloga pozvao je na očuvanje historijskih tekovina Bosne i Hercegovine i pozvao sve građane Živinica, Bosne i Hercegovine da ujedinjeno stoje na braniku države BiH i da prenosimo budućim generacijama važnost očuvanja Bosne i Hercegovine.


 

Povodom predstojećeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine , u svoje i u ime svojih saradnika, upućujem iskrene čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine, posebno svojim sugrađanima i našim građanima u dijaspori.

Kroz cjelokupnu historiju naše zemlje čuvali smo temeljne civillizacijske vrijednosti i uvijek smo bili na strani suživota, poštovanja prema drugome, iz čega se i rodio 25. Novembar – dan koji danas sa razlogom slavimo kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Svim Bosancima i Hercegovcima upućujem naijskrenije čestitke povodom 25. Novembra – Dan državnosti Bosne i Hercegovine u želji da čuvamo i branimo našu zemlju, znanjem, razumom, poštovanjem, ljubavlju prema drugima i da zajedno gradimo svijetliju budućnost za generacije koje dolaze i koje će čuvati na najbolji način ono naše najvažnije – Državu Bosnu i Hercegovinu.

Gradonačelnik

Began Muhić


Na osnovu člana 22., 363 i 364.Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”,broj: 66/13 i 100/13),člana 2.,5.,7.,8 i 9. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije BiH,kantona,općina i gradova (“Sl. novine Federacije BiH”,broj:17/14),člana 106. Statuta Grada Živinice (“Sl.gl. Grada Živinice br. 5/19),člana 5.stav 2.Odluke o građevinskom zemljištu Grada Živinice( “Sl. gl. Grada Živinice” broj: 12/2020) i pravosnažne Odluke Gradskog vijeća Živinice o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Živinice broj:06-04 – 5941/2023 od 22.09.2023 godine ,Gradonačelnik Grada Živinice raspisuje:

• JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije