Dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. novembar obilježen je u Živinicama uz svečano polaganje cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu- Karaula, spomen obilježju šehidima i palim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95.godina u Centralnom gradskom parku Živinice i spomen obilježju narodnog heroja Nesiba Malkića.

U velikoj sali Gradskog vijeća održana je i svečana sjednica povodom 25.novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine uz kulturni program učenika osnovne muzičke škole Živinice i polaznika JU Dječije obdanište Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić i Predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice Nail Jusić održali su prigodne referate i uputili iskrene čestitke za Dan državnosti BiH svim prisutnima kao i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Began Muhić naglasio je važnost 25.novembra kao najvećeg državnog praznika iz čijeg dostojanstvenog i prikladnog obilježavanja trebaju se uputiti jasne poruke o generacijskoj spremnosti preuzimanja odgovornosti za državu koja je posuđena od ranijih generacija i koja upravo ima dug prema historiji ove zemlje i braniteljima njene državne tekovine da dogradi, uredi i budućim generacijama ostavi još bolju Bosnu i Hercegovinu iz koje će se uputiti poruke mira i suživota koje će biti glasnije od secesionističkih politika.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića na tekovinama ZAVNOBIH-a iz 1943.godine u Mrkonjić Gradu na kojem su naši djedovi i pradjedovi položili svoj ispit i Grad Živinice je 25.novembra poslao poruku nadajući se da će doprijeti do onih koji nisu čuli.

Predsjedavajući Nail Jusić tokom svog referata istakao je da Bosna i Hercegovina ima hiljadugodišnju prošlost koja je nadživjela mnoge koji su sijali i govorili o podjelama i koja će nadživjeti i danas one koji zagovoraju politike podjele.

Obilježavanja Dana državnosti i nakon osamdeset godina jeste i da generacije koje dolaze žive, znaju i poštuju tradiciju i poštuju one koji su udarili temelje modernoj državi Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Jusić naglasio je da Bosna i Hercegovina nema alternativu i iz tog razloga pozvao je na očuvanje historijskih tekovina Bosne i Hercegovine i pozvao sve građane Živinica, Bosne i Hercegovine da ujedinjeno stoje na braniku države BiH i da prenosimo budućim generacijama važnost očuvanja Bosne i Hercegovine.


 

Povodom predstojećeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine , u svoje i u ime svojih saradnika, upućujem iskrene čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine, posebno svojim sugrađanima i našim građanima u dijaspori.

Kroz cjelokupnu historiju naše zemlje čuvali smo temeljne civillizacijske vrijednosti i uvijek smo bili na strani suživota, poštovanja prema drugome, iz čega se i rodio 25. Novembar – dan koji danas sa razlogom slavimo kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Svim Bosancima i Hercegovcima upućujem naijskrenije čestitke povodom 25. Novembra – Dan državnosti Bosne i Hercegovine u želji da čuvamo i branimo našu zemlju, znanjem, razumom, poštovanjem, ljubavlju prema drugima i da zajedno gradimo svijetliju budućnost za generacije koje dolaze i koje će čuvati na najbolji način ono naše najvažnije – Državu Bosnu i Hercegovinu.

Gradonačelnik

Began Muhić


Na osnovu člana 22., 363 i 364.Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”,broj: 66/13 i 100/13),člana 2.,5.,7.,8 i 9. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije BiH,kantona,općina i gradova (“Sl. novine Federacije BiH”,broj:17/14),člana 106. Statuta Grada Živinice (“Sl.gl. Grada Živinice br. 5/19),člana 5.stav 2.Odluke o građevinskom zemljištu Grada Živinice( “Sl. gl. Grada Živinice” broj: 12/2020) i pravosnažne Odluke Gradskog vijeća Živinice o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Živinice broj:06-04 – 5941/2023 od 22.09.2023 godine ,Gradonačelnik Grada Živinice raspisuje:

• JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije


Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13 i 100/13),  člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu grada Živinice br. 06-04-2923-20/20 od 04.06.2020 god.(Službeni glasnik Grada Živinice broj 12/20), Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu Grada Živinice-Ciljuge br. 06-04-5937/2023  od 22.09.2023 god.(“Službeni glasnik Grada Živinice”, br.9/23), Gradonačelnik raspisuje:
 

Nakon što je gradonačelnik Began Muhić krajem oktobra objavio J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijava za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krastavca kornišona u 2023. godini, Komisija za utvrđivanje kriterija, uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023. godini, objavljuje ;

• PRELIMINARNA LISTA KRAJNJIH KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJ KRASTAVCA
 KORNIŠONA U 2023 GODINI

Napomena: Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na privremenu rang listu se podnosi komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća.


Gradonačelnik Began Muhić zajedno sa svojim saradnicima, te sa predstavnicima Fonda otvoreno društvo BiH, Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a, Centra za održivu energetsku tranziciju – RESET Sarajevo i Instituta za napredne tehnologije i sisteme Sarajevo svečano uz prigodan program koji su spremili učenici i nastavnici škole u rad pustio solarnu elektranu snage 18 kW u JU “Druga osnovna škola” Živinice.

U okviru projekata energetske i zelene tranzicije koji se provode na području Grada Živinice realizovan je pilot projekat ugradnje solarnih panela na objektu JU “Druga osnovna škola” Živinice.

JU “Druga osnovna škola” Živinice je jedna od prvih škola na Tuzlanskom kantonu od ukupno tri koje su obuhvaćene ovim projektom.

Projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH uz partnere Grad Živinice i Ministarstvo obrazovanja i nauke
TK-a.

Ukupna investicija projekta je  35.000,00 KM.

Grad Živinice aktivno radi na procesima energetske tranzicije i prema riječima gradonačelnika Begana Muhića ovo je jedan od prvih konkretnih koraka da Grad Živinice krene od temelja odnosno da sve objekte javnih ustanova počevši od osnovnih škola poboljša u segmentu energetske efikasnosti kroz različite programe koji će se aktivno nastaviti u narednom periodu uz pomoć domaćih i međunarodnih partnera.

Grad Živinice je i u ovom segmentu lokalna zajednica koja želi svojim primjerom da potakne i druge lokalne zajednice da razmišljaju i djeluju u skladu sa postulatima Zelene agende.

Gradonačelnik Muhić je istakao i važnost formiranja posebnog Fonda u saradnji sa višim nivoima vlasti gdje bi se sredstva nastala uštedama nakon realizacije ovakvih projekata ulagala za projekte sličnih namjena u drugim sredinama i na drugim mjestima gdje je potrebno.


Gradonačelnik Began Muhić obavještava sve građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte, gradske vijećnike i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu, biti održana na sljedeći način:

• nacrt Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu dostupan je u elektronskom obliku na web stranici
  Grada Živinice www.gradzivinice.ba i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

• sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 20.11.2024.godine – 30.11.2024.godine
  u pisanoj    formi putem e-maila na adresu jasmin@gradzivinice.ba ili selma@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom ;

„Za Tim za provedbu javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu“

Javna sesija će se održati dana 22.11.2023.godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u velikoj sali Gradskog  vijeća Živinice

Za dodatne informacije kontakt telefon:  035/ 743- 310 i 035/ 743- 314.


Gradonačelnik Began Muhić povodom manifestacije Evropski dan mednog doručka upriličio je prijem za ambasadora Republike Slovenije u BiH Nj.E. Damijana Sedara.

Evropski dan mednog doručka je manifestacija koja se na inicijativu Pčelarskog saveza Slovenije iz 2014.godine održava u mnogobrojnim zemljama EU, a po prvi puta je pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Begana Muhića i Turističke zajednice Grada Živinice, a u organizaciji Udruženja za razvoj i podršku poljoprivrede “Pčelica” Živinice Gornje i Pčelarskog udruženja Api roj” Živinice i Grad Živinice imao svoj Evropski dan mednog doručka na gradskom bulevaru “Nesib Malkić”.

Tokom manifestacije odžan je i panel te dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i udruženjima.

Grad Živinice je u subotu ugostio i mnogobrojna udruženja iz Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića Grad Živinice je imao zadovoljstvo da bude domaćin jedne lijepe manifestacije sa važnom porukom i da ugosti mnogobrojne goste i drugih zemalja koji su posjetili Živinice proteklog vikenda i odnijeli lijepe utiske iz Živinica.Gradonačelnik Muhić pozvao je ambasadora Republike Slovenije u BiH Nj.E. Damijana Sedara u radnu posjetu Gradu Živinice te je razgovorao i o budućoj saradnji Grada Živinice sa Vladom Republike Slovenije i ambasadom Republike Slovnije u BiH posebno kada su u pitanju razvojni projekti.

Ambasador Damijan Sedar stekao je izuzetno potizivne utiske tokom boravka u Gradu Živinice kao sredine koja praktikuje i podržava slične pozitivne stavove kao i Slovenija i njeni građani te najavio radnu posjetu Gradu Živinice u narednom periodu.


Pozivaju se pravna i fizička lica, građani Grada Živinica, da uzmu učešća u provođenju Javne rasprave o Idejnom rješenju fasada zgrada u glavnoj ulici (Alije Izetbegovića) Grad Živinice, koja će se održat dana  24.11.2023. godine u 16.00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća.

POZIV