U mjesnoj zajednici Podgajevi, naselje Zukići, puštena je u funkciju ulična rasvjeta.
U pomenutom naselju rasvjeta je puštena u dvije ulice, u ukupnoj dužini od 2.100 metara.

Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 35.000,00 KM, a finansirani su po principu “marka na marku”, odnosno 50% sredstava obezbjeđeno je iz budžeta Grada Živinice, a 50% od građana ovih naselja.

Ćazim Tulumović, predsjednik savjeta MZ Podgajevi istakao je da posebnu zahvalnost upućuju gradonačelniku Kamenjakoviću i Gradskom vijeću, te da su u roku od mjesec dana prikupili potrebna sredstva, da bi se projekat radio po principu “marka na marku”.

“Urađeno je 32 stuba, sa ukupno 32 svjetiljke, te s pozicije predsjednika savjeta MZ Podgajevi, mogu samo uputiti riječi hvale prema gradonačelniku Kamenjakoviću i Gradskom vijeću. U roku od samo mjesec dana prikupili su potrebna sredstva, da bi se projekat radio po principu “marka na marku”, kazao je Ćazim Tulumović, predsjednik savjeta MZ Podgajevi.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković tri godine unazad daje punu podršku ovakvim i sličnim projektima, a sve s ciljem boljeg življena naših građana.

“Puštena je u funkciju dugo čekana rasvjeta u Podgajevima, tačnije u Zukićima, i evo zaista mi je zadovoljstvo da se ovaj projekat realizovao. Ovaj projekat je bio “marka na marku” te smo imali određenih poteškoća jer je bilo problema pri realizaciji, gdje smo morali obezbjeđivati dodatna sredstva. Projekat je uspješno završen, te ovom prilikom želim od srca čestitati svim građanima ovog naselja koje je dobro osvijetljeno, a i na strpljenju koje su imali da bismo ovo završili. Mi ćemo nastaviti sa realizacijom puštanja rasvjeta, a ono što želim posebno naglasiti jeste to da svi projekti koji su u gradskom budžetu bili postavljeni ove godine, bit će u potpunosti I realizovani”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić, kazao je da da su ovakvi projekti vrijedni svake pažnje, te da se neće stati na ovome, odnosno da će Gradska uprava biti pravi partner građana, i ispiniti sve ono što se od njih očekuje.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa predstavnicima Porezne uprave Federacije BiH prisustvovao je svečanom otvaranju renoviranih prostorija Porezne ispostave Grada Živinice.

Na pomenutom objektu izvršena je kompletna rekonstrukcija i adaptacija prostora koji raspolaže sa 276 kvadrata i 42 kvadrata zajedničkog prostora koji Porezna ispostava Živinice koristi sa finansijsko-informatičkom agencijom.

Prema riječima v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića ukupna vrijednost renoviranog prostora iznosi oko 227 hiljada KM, a kako je kazao Isović, finansiranje ovih radova izvršila je Porezna uprava na osnovu sredstava budžeta Federacije BiH za 2019. godinu, u saradnji sa Gradom Živinice.

Obzirom da je Grad Živinice u posljednje tri godine imao privredni skok, drugi je po privredi u TK-a, sasvim je bilo očekivano da se Porezna uprava odluči na renoviranje ovako jednog bitnog objekta u Gradu Živinice.

“Zaista mi je zadovoljsto da imamo dobro uređenu poreznu ispostavu u Gradu Živinice. Ono što me posebno raduje, jeste to da imamo jedan savremeniji pristup rada porezne ispostave u Gradu Živinice. Također, rekonstrukcija ovog objekta pomoći će kako privrednim subjektima, tako i našim građanima. Obzirom da smo u ove tri godine imali privredni skok, drugi smo po privredi u TK-a, sasvim je bilo očekivano da se Porezna uprava odluči na renoviranje ovako jednog bitnog objekta u Gradu Živinice. Porezna ispostava i uprava Federacije BiH ima jako važan i bitan faktor, kada je pitanju punjenje budžeta Grada Živinice. Ovom prilikom želim da se zahvalim Poreznoj upravi, jer mi indirektne poreze imamo u potpunosti naplaćene i prihodovno vraćene u budžet Grada Živinice. Ovo je jako bitno za ambijent izgradnje kako privrede, tako i društvenog ambijenta. Također želim istaći da smo mi ispred Uprave Grada Živinice dijelom direktno učestvovali kada je u pitanju renoviranje ovog objekta. Danas me zaista posebno raduje da je ovaj objekat u potpunosti funkcionalan, te smatram da će građani Živinica imati jako dobar i savremen servis koji će moći odgovoriti na sva njihova pitanja”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.
Također, rukovodilac kantonalnog poreznog ureda Tuzla Rešad Nurić iskazao je zahvalnost lokalnoj zajednici koja je dala svoj doprinos u adaptaciji ovog objekta, te kako navodi, vjeruje da je ovo samo početak značajnih projekata koji bi se trebali realizovati.


U Mjesnoj zajednici Suha na dionici puta “Osmanovićki most – poslovni centar Bingo” izvršeno je proširenje postojećeg puta.

Vrijednost izvedenih radova je 9.944,42 KM, a finansirano je od koncesionih sredstava iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač radova je živinička firma “HOLEX” d.o.o..

Navedeni projekat samo je jedan u nizu projekata koji su uspješno realizovani u toku ove godine na području Mjesne zajednice Suha. Kroz ovakve i slične projekte koji se realizuju na području Grada Živinice građani će imati u potpunosti olakšanu saobraćajnu komunikaciju, što i jeste cilj ovakvih projekata.


U mjesnoj zajednici Gračanica, naselje Grbavica-Maljići, asfaltirana je nova dionica puta.
Dužina novoasfaltirane dionice je 61,0 metara, širine asfalta od 3,0 m.
Finansiranje ovog projekta se u cjelosti realizovalo iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu u iznosu od 6.947,23 KM.
Izvođač radova je “Terakop” d.o.o. Živinice.
Na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića području Grada Živinice nastavljaju se realizovati projekti putne, vodovodne i druge infrastrukture, izvršeni radovi su veoma kvalitetno urađeni, te kako je gradonačelnik Kamenjaković istakao, sve ovo poboljšava realnost življenja stanovništva našeg Grada.


U Mjesnoj zajednici Šahići, naselje Berići, završeno je asfaltiranje nove putne dionice, Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković posjetio je ovu mjesnu zajednicu.

Dakle, asfaltirana je dionica puta u naselju Berići, a vrijednost ovog projekta je 24.979,44 KM, finansirano iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “HIH” d.o.o.

Mjesna zajednica Šahići jedna je od mjesnih zajednica na području Grada Živinice koja još uvijek nije u potpunosti uvezana asfaltnim putem, te je s tim u vezi gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao da će u budućem periodu uraditi sve potrebno kako bi se problemi putne infrastrukture u ovoj mjesnoj zajednici u potpunosti riješili.


U mjesnoj zajednici Dubrave Gornje u posljednje vrijeme uspješno se sprovodi niz projekata vezanih za putnu infrastrukturu.

Završeno je asfaltiranje puta “Luke-Hangarevi” vrijednosti od 12.432,42 KM, u ukupnoj dužini novoasfaltirane dionice od 105,0 metara, širine asfalta od 3,0 m.

Također, pored pomenute dionice, asfaltirana je i dionica “Šaranovog puta” u Dubravama Gornjim, a vrijednost ovog projekta je 9.945,94 KM. Dužina ove dionice je 84,0 metara, širine asfalta od 3,0 m.

Projekti su finansirani koncesionim sredstvima iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač ovih radova je živinička firma “SE-Sarajka”
Za razvoj putne infrastrukture veoma je bitno da se završe i asfaltiraju svi makadamski putevi na području Grada Živinice, na čemu gradonačelnik Samir Kamenjaković nekoliko godina unazad predano radi, a sve zarad boljih uslova življenja naših građana.


U Gradu Živinice jučer je svečano otvorena prva kancelarija za turizam.
Kancelariju je otvorio gradonačelnik Samir Kamenjaković u prisustvu predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, Turističke zajednice TK-a, te predstavnika razvojne agencije za saradnju Vlade Italije.

Jedan od glavnih razloga otvaranja kancelarije za turizam jeste stvaranje preduslova za otvaranje turističke zajednice Grada Živinice, a cilj je da se svi potencijali koji postoje u Živinicama pretvore u resurse.

Otvaranje kancelarije za turizam podržali su i Ministarstvo trgovine, saobraćaja i turizma, kao i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, te ističu da da je ovo prva kancelarija za turizam u okviru Gradske uprave na području Tuzlanskog kantona.

Također su uputili veliku zahvalanost gradonačelniku Kamenjakoviću za nesebično zalaganje da Grad Živinice učini prepoznatljivom turističkom destinacijom, s obzirom da posjeduje neiskorištene turističke potencijale, te da se na ovaj način turizam u TK-a podigne na viši nivo.

Na području Grada Živinice postoji potencijal za razvoj historijskog, vjerskog, ruralnog, planinskog, rekreativnog i sportskog turizma, što su prepoznali i predstavnici italijanske nevladine organizacije CISP, te s tim u vezi u potpunosti su podržali otvaranje kancelarije za turizam u Živinicama. Kako je istakao direktor razvojne agencije za turizam u Vladi Italije, Nino Mirela, ovdje postoji prirodni kapital, te smatraju da se na ovaj način može doprinijeti razvoju BiH.

Naime, od kako je usvojena Strategija razvoja turizma Grada Živinice realizovano je niz značajnih projekata kako bi se doprinijelo razvoju ove privredne grane.

“Veliko mi je zadovoljstvo da se u Gradu Živinice prvi put otvara kancelarija za turizam, i prije svega da govorimo o turzimu, te da sve potencijale koje imamo pretvorimo u resurse. Ono što je bio glavni razlog za otvaranje kancelarije za turizam jeste stvaranje preduslova da bi ona mogla normalno funkcionisati. Prvi u BiH smo otvorili autoput za bicikle, brendirali smo bicilkizam, uradili biodiverzitet Konjuha. Mi ćemo u kancelariji za turizam napraviti i pripremu za turističku zajednicu, te se nadam da ćemo u toku ove, ili početkom sljedeće godine imati i kancelariju i turističku zajednicu. Grad Živinice ima jako puno turističkih potencijala, te vjerujemo da u saradnji sa susjednim općinama, Kalesijom, Banovićima i Kladanjom zaista možemo napraviti jedan veliki iskorak u BiH gdje možemo ponuditi prirodu kao glavni produkt ponude u turističkim destinacijama. Ono što želim posebno istaći jeste agroturizam, a Grad Živinice je već krenuo ka podršci agroturizmu te smo već kroz Start up projekte dali preko 15 projekata koji se direktno tiču agroturizma, gdje želimo na ruralnom dijelu Grada Živinice podići na veći nivo turističke ponude, sa gastroturizmom i sa smještajnim kapacitetom. Ukoliko budemo napravili gastro ponude uspjet ćemo obezbijediti i smještaje kapacitete”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Grad Živinice i Vatrogasna jedinica Grada Živinice su postali bogatiji za jedno vatrogasno vozilo, i to domaće proizvodnje. Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je uručio ključeve novog vatrogasnog vozila komandiru Vatrogasne jedinice, a s ponosom možemo reći da je napravljeno upravo u našem Gradu i našoj državi Bosni i Hercegovini.

Vozilo je proizvela živinička firma “SU-AD” d.o.o. Živinice, koja je ovom prilikom predala vozilo gradonačelniku Kamenjakoviću, te svim prisutnim kratko prezentovala njegove funkcije.

Ovo vozilo je ujedno i prvo novo vozilo koje je Grad Živinice uspio kupiti i pokloniti vatrogasnoj jedinici i građanima na korištenje.

Za proizvodnju jednog ovakvog vozila bilo je potrebno skoro devet mjeseci, njegova ukupna vrijednost je 261.000,00 KM, a finansirano je iz Budžeta Grada Živinice za 2019.godinu.

Vozilo će imati itekako višestruki značaj, te se procjenjuje da će sa svim funkcijama koje posjeduje završavati oko 80% intervencija koje obavlja Vtarogasna jedinica. U ovom vozilu nalaze se mnoge prednosti kada se tiče i gašenja požara i tehničkih intervencija spašavanja iz vozila jer raspolaže sa svim potrebnim alatima, te kroz sve navedene upotrebe ima i svoju ekonomsku opravdanost.

Poznato je da prije tri godine Vatrogasna jedinica Živinice u materijalno-tehničkom smislu nije imala ni elementarne stvari koje su bile potrebne, počevši od lične zaštite do zaštite građana. U posljednje vrijeme stanje se itekako poboljšava, a sve zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenjakovića.

Podsjećamo, prije samo par mjeseci Vatrogasnoj jedinici uručeno je novo komandno vozilo, koje će značajno doprinijeti brzim intervencijama u svim kriznim situacijama.

Nabavljanjem ovih itekako značajnih vozila, građanima se pruža dodatna sigurnost, a vatrogascima olakšan rad na terenu.

“Zaista mi je zadovoljstvo da je Grad Živinice prvi puta uspio kupiti novo vatrogasno vozilo da ga pokloni našim građanima. Ovo je jedno multifunkcionalno vozilo, a ono što je najvažnije jeste to da je proizvedeno u našem Gradu Živinicama i državi BiH. Vrlo je nespecifično da se ovakvo vozilo može kupiti u BiH, i evo zahvaljujući firmi “SU-AD”, mi smo uspjeli obezbijediti jedno ovakvo vatrogasno vozilo. Ovo je vrlo bitna stvar, daje sigurnost našim građanima, kako u gradu tako i u prigradskom dijelu, zatim daje sigurnost kako za materijalno-tehnička sredstva tako i za sigurnost života naših građana. Zaista mi je drago da smo putem Štaba civilne zaštite, Gradskog vijeća i naših građana, koji su nam stalno davali sugestije kako nam je potrebno da obezbijedimo što bolje uslove za vatrogasnu jedinicu, prvi puta mogli to i obezbijediti. Prije tri godine oni nisu imali ni elementarne stvari, krenuvši od lične zaštite do zaštite građana, te smo to na svu sreću uspjeli prevazići, a samo prije nekih mjesec dana uspjeli smo im obezbijediti i novo komandno vozilo, što je za jedan grad veoma veliki kapital, koji nam daje sigurniju budućnost”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U mjesnoj zajednici Bašigovci uspješno su realizovana dva projekta vezana za putnu infrastrukturu. Asfaltirana je dionica puta Kop-Jezero Bašigovci u dužini od 106,50 metara, širine asfalta od 3 metra. Vrijednost ovog projekta iznosi 12.000,00 KM.

Također, u Bašigovcima Donjim izvršeno je asfaltiranje platoa ispred džamije. Površina platoa iznosi 2.50 metara,a vrijednost ovog projekta je 10.000,00 K.M.

Projekti su finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu, a izvođač navedenih radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Kao što je već od ranije poznato, gradonačelnik Samir Kamenjaković posebnu pažnju posvećuje asfaltiranju svih preostalih dionica puteva na području Grada Živinice, te u vezi stim, i ove godine, asfaltiran veliki broj dionica puteva, kako lokalnih puteva, platoa, tako i gradskih ulica.


Prezentacija za unos i korištenje softvera za geoinformacioni sistem, čija je realizacija predviđena nedavno potpisanim Ugovorom za projekat “Izrada GIS-a”, održana je za uposlenike gradske uprave Grada Živinice.

Realizacija Projekta “Izrada GIS-a” u Gradu Živinice omogućila je pristup raspoloživim geoinformacijama svim službenicima, zatim centarlizaciju podataka, bolju interakciju službenika u smislu međusobne razmjene informacija, poruka i zadataka, te uvođenje jedinstvene metodologije i geoinformacione tehnologije u svim službama.

Dakle, da bi se iskoristil raspoložive geoinformacije (digitalni katastarski podaci, prostorno-planska dokumentacija, digitalni ortofoto snimci) i zadovoljile operativne potrebe Grada, bili su neophodni navedeni procesi kroz uspostavu centralizovanog prostornog informacionog sistema.

Sistem se sastoji od izrađenog modula za izdavanje urbanističkih, građevinskih i svih ostalih saglasnosti koje izdaje Grad Živinice, kroz jednostavne alate za automatizaciju procesa izdavanja saglasnosti korisnicima sistema, te modula za monitoring promjena u prostoru čija implementacija omogućava efikasniju i bržu komunikaciju u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora na svim nivoima vlasti.

Geoinformacioni sistem (GIS) je kompjuterski sistem za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. GIS je sredstvo “pametne karte” koje dopušta korisnicima analiziranje prostornih informacija, uređivanje podataka i istraživanje, te je s tim u vezi danas i održana edukacija uposlenicima o ovom sistemu.

Ovom prilikom je naglašeno da će biti osigurano i njeno tehničko održavanje, a sve planirane aktivnosti vezane za primjenu ovog softvera provest će se u narednih mjesec dana.

Dakle, sve će biti na jednom mjestu, automatizovan sistem će olakšati rad sa strankama, skratiti prosječno vrijeme obrade i omogućiti efikasnije rješavanje svih geodetskih poslova. Ono što je posebno značajno jeste da će se izradom GIS-a olakšati komunikacije između službi u upravi Grada Živinice kao i komunikacija građana sa službama.

Vrijednost navedenog projekta je 49.140,00 KM, a novčana sredstva potrebna za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Završena prva faza omogućava da je web portal dostupan samo zaposlenicima, ali već u narednoj fazi koja će biti implementiraa u narednom periodu planirano je da se mreža ovog portala proširi, odnosno da pristup podacima bude dostupan i građanima.

Realizacija projekta GIS Grad Živinice svrstava u savremene gradove koje imaju mogućnost da informacionu tehnologiju iskoriste na najbolji mogući način.

“Kako smo i najavili prošle godine da ćemo u ovoj godini uraditi geodetsko informacioni sistem koji će sublimirati i napraviti sve na jednom mjestu kada su u pitanju prostorni planovi Grada Živinice i Tuzlanskog kantona kojih ima ukupno četiri, a to su regulacioni plan Grada Živinice, katasterske jedinice i čestice, i katastar podzemnih mreža koji imamo u Gradu Živinice. Sada je sve na jednom mjestu postavljeno, te s tim u vezi danas imamo edukaciju naših uposlenika koji trebaju prilikom izdavanja bilo kakve dokumentacije iz Grada imati sve na jednom mjestu. Do sada je to bilo jedno konfuzno stanje kada se traži određena dokumentacija za neku od katasterskih čestica, a ovim dijelom smo u potpunosti riješili da se na upite iz ove oblasti postavljene Gradskoj upravi, brzo i bez grešaka odgovara. Ono što želimo jeste da naše uposlenike kvalitetno educiramo o korištenju alata koji su ovim projektom omogućeni. GIS nam također pruža mogućnost da u narednoj godini napravimo kombinaciju da i građani mogu sa svojih računara imati iste alate i mogućnosti da prilikom kupovine zemljišta ili gradnje na bilo kakvom zemljištu provjere inforamcije o tome, jer sve će imati locirano na jednom mjestu. Ušli smo u jedan zaista savremen pristup, odnosno način upravljanja geodetskim dijelovima našeg Grada, što je zaista važno, kako za geodetsku službu, tako i za cijelu Gradsku upravu i Grad Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

1 2 3 9