U Gradu Živinice završena je izgradnja najveće umjetne stijene za sportsko penjanje u BiH. Stijena je visine 13 metara, širine 8, opremljena kvaliettnom penjačkom opremom, a nalazi se u prostorijama BKC Živinice. Novoizgrađenu stijenu za penjanje obišao je gradonačelnik Samir Kamenjaković koji je ovom prilikom istakao svoje zadovoljstvo zbog realizacije navedenog projekta.

Riječ je o projektu kojeg su realizovali članovi Udruženja građana Penjački klub UP Živinice, kojeg kojeg vodi instruktor alpinizma Admir Andelić.

Penjačku stijenu mogu koristiti djeca, mladi i odrasli, kako za rekreativno tako i za takmičarsko penjanje.

Sevčano otvaranje novoizgrađene umjetne stijene za penjanje upriličeno je 18.09.2021. godine, u BKC Živinice, sa početkom u 12 sati, kada će biti održano i prvo međunarodno takmičenje pod nazivom “Živi NICE Živi CLIMB”. Na takmičenju će učestvovati takmičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Njemačke.

Predsednik Kluba Admir Andelić je instruktor alpinizma i ovom prilikom je pozvao sve zainteresovane da dođu u subotu na svečano otvaranje novoizgrađene umjetne stijene za penjanje i upoznaju se sa ovom vrstom sporta.

“Za manje od dva mjeseca smo uspjeli realizovati ovaj projekat koji je zaista jedinstven, ne samo u Živinicama, nego u BiH. Ovo je jedna od najvećih umjetnih stijena za sportsko penjanje u BiH. Sad u subotu 18.09. u 12 sati spremamo svečano otvaranje stijene gdje ćemo napraviti i takmičenje u penjanju, u disciplini težinskog, gdje smo već popunili kapacitet takmičara. Takmičari nam doalze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Njemačke. Pozivamo sve zainteresirane da prisutvuju samoj manifestaciji.”, rekao je predsjednik UG Penjačkog kluba UP Živinice, Admir Andelić.

“Na manifestaciji Dani dijaspore predstavljen je projekat izgradnje umjetne stijene za sportsko penjanje i mi smo zaista željeli da ga i realizujemo. Evo sada u Gradu Živinice imamo najveću umjetnu stijenu za penjanje u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da je Penjački klub UP Živinice, kojeg vodi instruktor alpinizma Admir Andelić uspio realizovati navedeni projekat u sardnji sa BKC Živinice i Gradom Živinice i drago mi je što prvi u BiH vršimo promociju ove vrste sporta. Značajno je istaći da je ovo sport olimpijskog karaktera koji ima Evropsko i Svjetsko takmičenje i koji će Gradu Živinice dati jedan novi epitet. Mi ćemo u saradnji sa Penjačkim klubom napraviti dodatne planove za razvoj ove vrste sporta u našem Gradu, a planirmo uraditi još jednu stijenu, na otvorenom. Mladim ljudima koji su napravili ideju o promocije ove vrste sporta u našem Gradu, posebno gospodinu Andeliću, želim u ime Grada Živinice zahvaliti se i čestitati na realizaciji ovakvog projekta. Također se želim zahvaliti BKC Živinice na podršci koju su dali ovom projektu. Pozivam naše sugrađane da se učlane u ovakve klubove i da na takav način damo doprinos u razvoju našeg Grada.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Napomena:
Fotografije sa novoizgrađenom stijenom za penjanje u cjelosti biće objavljene nakon sutrašnjeg takmičenja.


Proteklih dana završena je izgradnja izlaza na magistralnu cestu M-18 kod novih blokova u Živinicama. Realizacija ovog infrastrukturnog projekta omogućit će nesmetan dolazak i izlazak iz ovog dijela gradske zone u Živinicama na magistralni put.

Navedeni projekat je rađen je u dvije faze, a ukupna finansijska vrijednost radova je oko 100.000,00 KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač navedenih radova bila je živinička firma HOLEX.

Cilj projekta izgradnje parkinga, ulaza i izlaza u gradsku zonu, kružnog toka, kao i svih drugi infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Gradu Živinice, a tiču se saobraćajne komunikacije, jeste smanjenje saobraćajnih gužvi u Gradu Živinice čime će poboljšati kvalitet življenja građana u Gradu Živinice.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istako je zadovoljstvo zbog izgradnje ovog izlaza, te je istakao njegovu važnost za građane Grada Živinice.

Pored izgradnje ovog izlaza, te još dvije gradske ulice koje se trenutno realizuju, gradonačelnik Samir Kamenjaković je pokrenuo proceduru za sanaciju, rekonstrukciju, asfaltiranje i izgradnja puteva, platoa i poligona u svim mjesnim zajednica na području Grada Živinice, u vrijednosti od milion i 175 hiljada kovertibilnih maraka.

Nakon provedene procedure javne nabavke biće izabrani izvođači radovi sa kojima će se potpisati ugovori za realizaciju navedenih projekata.

Ove godine izabran je vanjski nadzor, konsultantska kuća, koju smo izabrali kroz proceduru javne nabavke, a koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova po ovim projektima. Cilj nam je da imamo što kvalitenije izvođenje radova, te da sve bude urađeno po projektima, tako da smo angažovali vanjskog nadzora za praćenje i kontrolu. Također, želim pozvati sve predstavnike mjesnih zajendica da se uključe sa vanjskim nadzorom u kontroli, kako bi smo što kvalitetnije uradili radove u našim mjesnim zajednicama.”

“Zaista mi je drago da smo uspjeli završiti ovaj projekat izgradnje izlaza na magistralnu cestu M-18 kod novih blokova u Živinicama koji smo dugo čekali da uradimo. Cilj je da smanjimo sadašnje saobraćajne gužve u našem Gradu, čime ćemo poboljšati kvalitet življenja naših građana. Dakle, nastavit ćemo da realizujemo projekte izgradnje infrastrukture u našem Gradu i u vezi s tim pokrećemo proceduru za sanaciju, rekonstrukciju, asfaltiranje i izgradnja puteva, platoa i poligona u svim mjesnim zajednica na području Grada Živinice, u vrijednosti od milion i 175 hiljada maraka. Nakon provedene procedure javne nabavke mi ćemo imati izabrane izvođače nakon čega ćemo potpisati ugovore za realizaciju navedenih projekata. Ove godine imamo i vanjskog nadzora, konsultantsku kuću, koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova po ovim projektima. Cilj nam je da imamo što kvalitenije izvođenje radova, te da sve bude urađeno po projektima, tako da smo kroz proceduru javne nabake angažovali vanjskog nadzora za praćenje i kontrolu. Također, želim pozvati sve predstavnike mjesnih zajednica da se uključe sa vanjskim nadzorom u kontroli, kako bi smo što kvalitetnije uradili radove u našim mjesnim zajednicama.”, istakao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Na području Mjesne zajednice Gračanica završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta Krivača-Bašigovci prema Gračanici. Realizacija projekta radi se u više faza, jer se asfaltiranje navedene dionici radi prema projektnoj dokumentaciji na najkvalitetniji način.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjaković izgradnja ove dionice puta se odvija u više faza jer se na osnovu projektne dokumentacije radi izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta. Urađeni radovi na spomenutoj dionici obuhvaćeni su kroz dvije faze, te se u narednom periodu očekuje i realizacija treće faze za čiju namjenu su u Budžetu Grada Živinice raspoloživa određena sredstva. Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM, a sredstva su obezbjeđenja zajedničkim sufinnasiranjem Vlade Federacije BiH, Grad Živinice i firme “Terakop”.

Uporedo sa navedenim projektom u proteklom periodu uspješno je realizirano asfaltiranje dva platoa na značajnim lokacijama u Mjesnoj zajednici Gračanica, a novčana sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurana su iz Budžeta Grada Živinice u vrijednosti oko 35.000 KM.

Realizacijom infrastrukturnih projekata kroz koje se cestovne infrastrukture stavlja na viši nivo stvaraju se uslovi za sigurnije kretanje i kvalitetniju saobračajnu komunikaciju stanovništva na ovom području Grada.

„Prošle godine mi smo uradili projektnu dokumentaciju za kompletan Projekat puta Krivača – Bašigovci prema Gračanici. Dakle, imamo sistem realizacije tog projekta. Putem novčanih sredstava Vlade federacije i Budžeta Grada Živinice mi smo prije par mjeseci uspješno realizovali prvu fazu projekta u vrijednosti oko 300.000 KM i sada drugi dio u iznosu od 200.000 KM, a ta novčana sredstva smo također dobili sufinansiranjem. Nastavljamo i dalje sa realizacijom, s obzirom da u Budžetu Grada Živinice imamo još oko 200.000 KM raspoloživih sredstava za tu namjenu. Ukupno oko 700.000 KM bit će utrošeno na realizaciju spomenutog projekta. S obzirom da se radilo o zaista teškom oštećenju te dionice lokalnog puta mi smo željeli taj problem riješiti putem projektne dokumentacije. Jako je važno da sve projekte ovoga tipa riješimo po detaljnoj projektnoj dokumentaciji kako bi time osigurali njihovu trajnu kategoriju, odnosno dugoročnost projekta. Činjenica da je izborna godina usprila i dovela do relativnog kašnjenja na usvajanju Budžeta što se odrazilo i na izradu projektne dokumentacije sporije ali sa sigurnošću krenulo se sa realizacijom infrastrukturnih projekata na teritoriji našeg Grada. U budućnosti smo planirali realizaciju još mnogih projekata u cilju kvalitetnijeg životnog ambijenta za naše građane.“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Grad Živinice je dobio BFC certifikat, čime je postao član BFC SEE mreže za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi.

Riječ je o certifikatu kojim je Grad Živinice dokumentovao da su procesi i usluge kao operativni segmenti Gradske administracije Živinice u potpunosti funkcionalni i po najvišim međunarodnim standardima, kao i da je Grad Živinice uspješan u privlačenju investicija.

Dodatno, to znači da privrednici i potencijalni investitori mogu očekivati pomoć i partnerski odnos Grada Živinice kada su u pitanju poslovi i procedure koje spadaju u nadležnosti institucija Grada.

Naime, gradonačelnik Samir Kamenjaković je početkom 2019. godine potpisao Ugovor o saradnji na Programu certifikacije sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u Gradu Živinice.

Certifikacija gradova i općina podrazumjeva ispunjenje određenih standarda, odnosno svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost gradske administracije.

S tim u vezi u skladu sa kriterijumima koji su definisani kao proces certifikacije Gradu Živinice je dodjeljen BFC certifikat koji predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da je u predinvesticionoj, investicionoj i post-investicionoj fazi, značajnim za razvoj biznisa, Grad Živinice pouzdan partner privatnom biznisu, koji će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju.

Kriterijumi za certifikaciju predstavljaju neku vrstu podsjetnika o tome šta sve jedan grad treba da razvija kao sopstveni kapacitet u cilju jačanja konkurentnost za privlačenje investicija u odnosu na druge. Cjelokupan postupak certifikacije gradova osmišljen je da bude održiv što podrazumijeva da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i postupci u gradskoj administraciji nastavljaju da funkcionišu u narednom periodu.

Rok važenja certifikata ograničen je na 2 godine.

Tim povodom vidno ponosan gradonačelnik Samir Kamenjaković je istakao da je u Gradu Živinice uspješno proveden Program certifikacije što je u konačnici rezultiralo uspješnim ishodom za naš Grad koji je postao jedan od vlasnika BFC certifikata, te je dodao:

„S ponosom mogu kazati da je Grad Živinice, nakon provedenog Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem, dobio BFC certifikat. Riječ je o certifikatu koji gradove i općine svrstava u grupu onih gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem i ulaganjem. Početkom 2019. godine mi smo potpisali ugovor za provođenje navedenog Programa certifikacije, s tim da smo prethodno morali ispuniti sve preduslove za učešću u Programu certifikacije. Naime, mi smo kroz organizaciju i sistematizaciju Gradske uprave, formiranjem Centra za biznis, uvođenjem kontrole kvaliteta rada, kontrole Uprave, kao i uvođenjem novih procedura stekli uslove za provođenje Programa certifikacije u našem Gradu. Zaista mi je posebno drago kazati da je naš Grad nakon provedene detaljne procedure i analize od strane najeminentnijih stručnjaka iz Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH certificiran sa jednim ovakvim značajnim priznanjem. Stručnjaci koji su dolazili iz različitih zemalja su kroz analizu naših projekata, stanja i procedura utvrdili da Grad Živinice preko 85% ispunjava uslove za BFC certifikat. Želim istači da se nalazimo u top 20 gradova u Bosni i Hercegovini, te top 40 gradova na Balkanu koji posjeduju BFC certifikat. Za nas je posebno značajna činjenica da je Grad Živinice zadovoljio standarde i kriterije za BFC certifikat na temelju kojih trebamo u budućnosti još više raditi u cilju modernizacije našeg Grada. Zahvaljujući BFC certifikatu Gradu Živinice su otvorena nova vrata kada je u pitanju edukacija o domaćim i stranim investicijama. Gradovi koji se nalaze na listi BFC certifikata imaju prednost prilikom ulaganju kako domaćih, tako i stranih investitora. Grad Živinice je u protekle dvije godine konstantnog napredovanja ostvario uslove dobijanja navedenog Certifikata. S obzirom da Grad Tuzla, kao i mnogi drugi veći gradovi u Bosni i Hercegovini, nema BFC certifikat smatram da je naš grad postigao jako značajan napredak ka boljem i lakšem ulaganju. Sa sigurnošću mogu kazati da je za administraciju jednog grada BFC certifikat priznanje dobrog poslovanja. Nama je cilj da imamo što fleksibilniju administraciju sa što jednostavnijim procedurama, a BFC certifikat je priznanje za naše napore načinjene ka tom cilju.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Koncertom „Veče folklora“, održanog u nedjelju na Omladinskoj ljetnoj sceni, zvanično je zatvorena manifestacija „Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama“.

Treću manifestacijsku noć svojim izvedbama uljepšali su: KUD Živinice, KUD Šerićki mornari, Gradski mješoviti hor Živinice, vokalne grupe Magnifiko i Libero i Udruženje sazlija “Sevdah” Živinice.

Repertoarom i koreografijama učesnika prikazana je vrijednost tradicije kulture, nošnje, plesa i pjesme naše države Bosne i Hercegovine.

Naime, treći dan, ujedno i zadnji dan spomenute manifestacije bio je rezervisan za čuvare tradicijske kulture. Udruživanjem građana u društva koja su reprezenti nacionalne bosanske i hercegovačke kulturne baštine i naslijeđa buduće generacije će imati priliku upoznati se sa kulturom koju su njegovali naši preci.

„Manifestacija „Dani dijaspore“ je zaista jedan projekat kojim sam posebno zadovoljan i na koji sam izuzetno ponosan.
Već šestu godinu, mi u Gradu Živinice uspješno institucionalno održavamo navedenu manifestaciju.
S obzirom na godinu pandemije iza nas, s ovogodišnjom Manifestacijom smo željeli napraviti poseban iskorak. Prvog dana manifestacije otvorili smo Bazar, te smo realizirali poseban događaj „Internacionalna kuhinja u Živinicama“. To je zaista bio nesvakidašnji događaj kroz koji smo imali priliku ugostiti austrijsku ambasadoricu Urlike Harmann, koja je ujedno i podržala cjelokupno održavanje manifestacije „Dani dijaspore“.
Izuzetno veliku pažnju je privukla i atletska trka, kao i biciklistički događaj koji su održani u subotu, drugog dana manifestacije.
Grad Živinice kroz trku „Živinice za 10“ ugostio je trkače iz 20 gradova naše države Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regije. U večernjem periodu drugog dana manifestacije građani su imali priliku uživati na Koncertu pod zvijezdama, a događajem „Veče folklora“ svečano smo zatvorili manifestaciju „Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama“. Kulturno-umjetnički program u okviru Dana dijaspore se izvodio na Omladinskoj ljetnoj sceni koja je svojom posebnom arhitekturom doprinjela fantastičnom ambijentu održavanja zamišljenih događaja. Zahvaljujem se svima koji su svojim učešćem doprinjeli da napravimo ovakav jedan spektakl u našem Gradu. Ponosno ću kazati da je u proteklom vikendu Grad Živinice zaista bio centar regije. Posebnost ovogodišnje Manifestacije jeste u tome što se, na incijativu građana, po prvi put održala u ljetnom periodu što se pokazalo izvandrednim potezom. Sve što je dobro i pozitivno za Grad Živinice nastojat ćemo i u budućnosti nadograđivati kako bi našim građanima pružili samo ono najljepše.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Projekat “Dani dijaspore- Ljeto u Živinicama” podržalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru granta podrške jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o saradnji sa iseljeništvom.

 


Koncert pod zvijezdama je jedan od mnogih kulturno-umjetničkih događaja koji je u okviru manifestacije “Dani dijaspore-Ljeto u Živinicama” održan u subotu na Omladinskoj ljetnoj sceni.

Publika je imala priliku u večernjim satima uživati u fantastičnom nastupu orkestra Balsika i TNT grupe.

Naime, protekli vikend bio je prepun raznovrsnih događaja održanih u okviru manifestacije „Dani dijaspore“, a koji su zamišljeni kao značajan doprinos kulturno-umjetničkom životu našeg grada.

Zhavaljujući modernom zdanju Omladinske ljetne scene publika je pod otvorenim nebom mogla uživati u prekrasnom ambijentu i fantastičnoj muzici. Riječ je o ljetnom atriju koji je izgrađen isključivo u svrhu popularizacije raznih oblika umjetnosti.

Promocija kulture u okviru Manifestacije „Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama“ predstavljala je jedan od značajnijih ciljeva Grada Živinice, organizatora spomenute manifestacije, na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem. Osnovni cilj organizatora jeste približiti pozorišnu i muzičku scenu građanima, te ih na taj način uvesti u svijet kulture.

Projekat “Dani dijaspore- Ljeto u Živinicama” podržalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru granta podrške jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o saradnji sa iseljeništvom.

 


U okviru manifestacije “Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama” sa startne pozicije ispred zgrade Gradske uprave Živinice u subotu je održana prva po redu ulična trka pod nazivom “Živinice za 10”.

Riječ je o jednoj sportsko-rekreativnoj atletskoj utrci koja nije standardna ulična trka jer je startno – ciljni prostor specifičan. Iako je veći dio trčan cestovno, gradskim ulicama, jedan dio trke u dužini prolazio je kroz samo središte Sprečkog polja.

Radi se o ravničarskom dijelu, rustičnog i živopisnog pejzaža, opasanog gustom šumom i prostranim poljima, što predstavlja odličan ambijent za ljubitelje trail i cross trčanja.
Završna tri kilometra istrčana su glavnom ulicom grada do cilja, ispred zgrade Gradske uprave Živinice, gdje je svakog trkača dočekao i gradonačelnik Grada Živinica Samir Kamenjaković, te im uručio zaslužene finišerske medalje.

Etapno kroz start prve održane trke „Živinice za 10“ prošlo je oko 70 trkača , a slavili su u muškoj kategoriji: 1. Mlađen Samardžić; 2. Đorđe Ćerić; 3. Mato Mićanović, dok su u ženskoj kategoriji najbolje bile: 1. Alma Hrnjić; 2. Adela Čomor; 3. Anela Muhtarević.

Svi učesnici su dobili oficijalnu majicu utrke, kao i finišerske medalje, a najbolji u muškoj i ženskoj kategoriji novčano su nagrađeni.

Tokom obraćanja trkačima i publici Gradonačelnik je posebno istakao zadovoljstvo činjenicom da je Grad Živinice kroz trku „Živinice za 10“ ugostio trkače iz 20 gradova naše države Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regije.

Pored navedene trke, isti dan odvijao se i biciklistički događaj. Naime, Biciklistučki klub Živinice organizovao je biciklistučku turu sa ciljem promovisanja agroturističke ponude Grada Živinice kroz formu cikloturizma.

Dakle drugi dan manifestacije „Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama“ posvećen je sportistima, a u večernjim satima građani su mogli uživati u nastupu orkestra Balsika i TNT grupe na Koncertu pod zvijezdama održanom na Omladinskoj ljetnoj sceni Grada Živinica.

Pokrovitelj događaja su Grad Živinice i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru granta podrške jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o saradnji sa iseljeništvom, kroz projekat „Dani dijaspore- Ljeto u Živinicama“.

„Održavanjem manifestacije „Dani dijaspore“ Grad Živinice želi poslati poruku ljubavi i mira. Promocijom sporta, kulture i turizma kroz manifestaciju „Dani dijaspore“ nastoji se spojiti turizam i sport u neodvojivu formu kao fokus turistističke ponude Grada Živinice. Naime, cilj je potaknuti posjetitelje da se bave sportom, kao i da planirani sportski događaj bude razlog posjete Gradu Živinice u kojem će se posjetiteljima ponuditi sportsko-rekreativni događaji kroz koje će se povezati kulturno-historijska i prirodna baština duž planiranih ruta, biciklističkih i trkačkih staza.”, kazao je Gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U okviru manifestacije “Dani dijaspore” u petak je Živinicama prvi put održana Internacionalna kuhinja. Ovo je bio jedinstven festival hrane u jednom ambijentalnom okruženju koji je pored promocije tradicionalnih bosanskih jela, ponudio egzotiku na tanjiru iz mnogih nacionalnih kuhinja diljem svijeta.

Mnogobrojni posjetitelji imali su priliku da u Gradu Živinice degustiraju kulinarske specijalitete iz sedamnaest zemlja svijeta.

Tim povodom Grad Živinice je posjetila austrijska ambasadorica Ulrike Hartmann koja je u društvu gradonačelnika Samira Kamenjakovića i građana Grada Živinica uživala u specijalitetima nacionalnih kuhinja kao i bogatom kulturnom programu.

Ambasadorica Hartmann je tokom posjete Gradu Živinice istakla da oduševljena događajem “Internacionalna kuhinja u Živinicama” te da su Živinice bogate ljudskim resursima, kulturom i tradicijom, kao i turističkim bogatstvom koje Grad Živinice posjeduje, te da se nada da će mnoge austrijske firme prepoznati taj potencijal i da će doći ovdje sa željom da investiraju kako bi time doprinjeli većem razvoju Živinica.

Ugodnom šetnjom parkovskom alejom, degustirajući hranu koja je pripremana pod kuharskom palicom naših najboljih šefova kuhinja u Gradu Živinice, građani su mogli uživati i u izložbi umjetničkih slika sa Likovne kolonije i kulturno zabavnom programu muzičkih umjetnika iz Grada Živinice koji je posebno uljepšao navedeni događaj u Živinicama.

Cilj Manifestacije “Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama” jeste promocija turizma i turističkih potencijala u Gradu Živinice.

Program manifestacije „Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama“ je započeo otvaranjem živiničkog bazara. Tokom trodnevnog trajanja bazarskih dana posjetitelji su imali priliku da se upoznaju i kupe domaće proizvode i hand made radova građana Grada Živinica.

Projekat “Dani dijaspore- Ljeto u Živinicama” podržalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru granta podrške jedinicama lokalne samouprave za provedbu Politike o saradnji sa iseljeništvom.

Posebnost ovogodišnje Manifestacije jeste u tome što se po prvi put održala u ljetnom periodu u trajanju od tri dana, a Grad Živinice kao organizator održao je raznovrsne događaje za posjetioce sa fokusom na promociji potencijala Grada Živinica .

„Prije svega sa oduševljenjem se želim zahvaliti Gradu Živinice na pozivu da sudjelujem u jednom ovako posebnom događaju. Grad Živinice je zaista bogat ljudskim resursima, kulturom i tradicijom. Također, Bosna i Hercegovina je bogata zemlja prirodnim resursima. Nadam se da će mnoge austrijske firme prepoznati taj potencijal, prije svega, Grada Živinica te da će doći ovdje sa željom da investiraju kako bi time doprinjeli većem razvoju Garad Živinica.“, kazala je austrijska ambasadorica Ulrike Hartmann.

„ Zadovoljstvo mi je kazati da sada već tradicionalno šestu godinu u nizu održavamo manifestaciju „Dane dijaspore“. Nastojali smo da navedena manifestacija svake sljedeće godine ima takav tematski okvir kojim ćemo pokazati ono što Grad Živinice ima, te sve ono što nas zbilžava sa našom dijasporom. Ove godine fokus smo stavili na internacionalnu kuhinju te smo i organizirali događaj „Internacionalna kuhinja u Živinicama“. Cilj nam je bio da u Gradu Živinice prezentujemo što više kuhinja zemalja cijeloga svijeta, kao i našu tradicionalnu kuhinju koja je izuzetno bogata raznovrsnim jelima. Kroz navedeni događaj željeli smo odati počast zemljama koje su primile naše sugrađane u ratnom periodu naše države Bosne i Hercegovine, kao i zemljama koje danas ulažu u Grad Živinice, a izdvojio bih Austriju i Njemačku. To nam je bila glavna vodilja pri donošenju odluke na koji način promovisati prije svega našu državu, a zatim i ostale države svijeta koje su uvijek tu kada je našem Gradu potrebna bilo kakava podrška. Također željeli smo našim građanima dati priliku da u Gradu Živinice degustiraju hranu iz svih dijelova svijeta, a to smo i uspjeli kroz spomenuti događaj. Zahvaljujem se građanima koji žive tu, kao i onima koji žive van države Bosne i Hercegovine na podršci i želji da budu dio ove manifestacije bez obzira na koji način su uzeli učešće u istoj.“, istakao je gradonačelnik Grada Živinica Samir Kamenjaković.


U Domu zdravlja Živinice je po prvi put nabavljen i instaliran 16 – slajsni CT aparat čime je radiološka dijagnostika podignuta na znatno veći nivo. Tim povodom ovu ustanovu posjetio je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković koji je ovom prilikom istakao veliko zadovoljtsvo zbog nabavke CT aparata.

Naime realizaciju ovog projekta, čija vrijednost iznosi oko 700 hiljada KM, Grad Živinice je počeo prije dvije godine, a finansiran je zajedničkim sredstvima Grada Živinice i Vlade Federacije BiH.

Po dobijanju upotrebne dozvole, koja se očekuje u što kraćem roku, Dom zdravlja Živinice će počet pružati usluge CT dijagnostike sa 16 slajsnim aparatom koji će omogućiti snimke glave, kičme, vrata, toraksa, abdomena, ekstremiteta, čime je na još veću razinu podignuta zdravstvene zaštita u Domu zdravlja Živinice.

Dakle, Dom zdravlja Živinice će uskoro, a nakon što dobije saglasnost od ZZO TK-a za korištenje ovog CT aparat, moći građanima Grada Živinice pružiti usluge CT dijagnostike.

“Grad Živinice je ovaj projekat pokrenuo prije dvije godine i zaista mi je drago što smo ga uspjeli završiti kako bi građani Grada Živinice mogli koristiti i ovu zdravstvenu uslugu u svom Gradu. Grad Živinice je zaslužio da ima CT i da radiološka dijagnostika bude podignuta na veći nivo. Mi smo u prošloj godini uradili radiološki informacioni sistem koji je komaptibilan radu na digitalnim tehnikama sa kojima se možemo uvezivati sa Kliničkim centrom Tuzla. Zaista mi je veliko zadovoljstvo zbog naših građana, s obzirom na to da znam koliko su naši građani imali problema kada trebaju dobiti usluge na radiologiji jer su morali rješavati uputnice i ući u Tuzlu i po nekoliko puta da bi završili snimanje. Dakle, Grad Živinice, kako smo i obećali, konačno dobio CT koji će zasigurno najviše pomoći našim sugrađanima, jer se radi o 16 slajsnom aparatu koji može dati sve usluge koj su potrebne za ovaj vid zdravstvene usluge.”, istakao je gradonačelnik Samir Kamenjaković, te dodao da će se sa u Dom zdravlja Živince nastaviti i u narednom periodu, te da su ovo su sve preduloslovi za stvaranje opće bolnice u Živinicama.

“Naš cilj u konačnici jeste opća bolnica i ovo su sve preduloslovi za otvaranje opće bolnice u Živinicama. Imamo i uređen dio prostora u Gradu Živinice gdje bi mogli graditi opću bolnicu. To zaista smatram jednim značajnim projektom kojeg ćemo realizovati i mi ćemo vrlo brzo pokrenuti inicijativu prema Vladi TK da se otvori opća bolnica u Živinicama.

“Mi ćemo se potruditi da što prije dobijemo upotrebnu dozvolu od ZZO kako bi mogli pružati usluge CT dijagnostike ovdje u našoj zdravstvenoj ustanovi. Želim se zahvaliti Vladi Federacije BiH i gradonačelniku Grada Živinice. Nadamo se da će u skorije vrijeme naši građani moći konzumirati usluge ovog vida zdravstvene zaštite.”, rekao je pomoćnik direktora za sestrinstvo u DZ Živinice Nail Jusić.

 


U okviru manifestacije “Dani dijaspore 2020.godine” u Gradu Živinice, jučer je održan i prvi B2B online forum pod nazivom “Dijaspora za razvoj”.

Cilj događaja bio je okupljanje i povezivanje predstavnika dijaspore sa predstavnicima lokalnih biznisa, kako bi se detaljnije razmotrili uloga, interes i potencijali BH dijaspore u razvoju poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Održavanjem ovog događaja stvorila se mogućnost razmjene iskustava, prijedloga te novih ideja koje bi Gradu Živinice, ali i državi Bosni i Hercegovini otvorili održive poslovne ambijente i nova radna mjesta.

U okviru B2B online foruma razgovarano je projektu izgradnje naučno-tehnološkog parka, kao i realizaciji projekta Data centra koja će Gradu Živinice omogućiti elektronsku arhicu, te Grad Živinice podići na veći nivo u odnosu na druge gradove.

Također, donešeno je nekoliko zaključaka među kojima se izdvaja spona mladih ljudi sa poslovnim idejama i mentora iz dijaspore koji im u realizaciji održivih biznis ideja u Gradu Živinice mogu pomoći za sigurniju budućnost.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića kroz niz zaključaka koji bi se u narednom periodu realizovali stvorila bi se mogućnost otvaranja oko 2000 radnih mjesta što bi dovelo do povećanja Budžeta Grada Živinice, te slike sigurne budućnosti u našem Gradu.

“Ovogodišnje Dane dijaspore u Gradu Živinice imamo na jedan drugačiji način, gdje online verzijom želimo promovisati Grad Živinice i želimo približiti državu Bosnu i Hercegovinu našim sugrađanima koji su diljem Evrope i svijeta. Imali smo fantastične mlade start up.ere koji su svoje ideje prezentovali ljudima koji imaju razvijene biznise, i željeli smo da napravimo jednu dobru sinergiju između tih ljudi kroz mentorstvo i kroz određene saradnje. Čulo se izvanrednih ideja i prilika koje Grad Živinice ne smije propustiti, od informacionih tehnologija koje su standardne do kriptovaluta, do stvari gdje bi mogli iskoristiti kompletne resurse Grada Živinice. Mogu reći da po prvi put imamo određene konkretnije stvari. Mi smo na Danima dijaspore prethodnih godina imali susrete sa ljudima koji su rezultirali otvaranjem firmi na području Grada Živinice. Napravili smo nekih desetak zaključaka koji bi se realizovali zasigurno u narednim godinama, čime bi se otvorilo preko 2000 radnih mjesta, povećao Budžet Grada Živinice, a ono što je najvažnije Gradu Živinice dali bi jednu drugačiju sigurnost u budućnost. Zaista me raduje što su današnji učesnici bili u potpunosti spremni da određene projekte koje su razvili u svijetu i koji su uspješni u svijetu vrate u našu domovinu. Otvorili smo teme određenih avio linija koje su potrebne i koje bi doprinijele samom razvoju samih ideja i želim se zahvaliti ljudima i raduje me kada imamo ovako eminentne i uspješne ljude, a posebno mi je drago što imamo hrabre start upere koji su svoje ideje željeli promovisati i realizovati putem Grada Živinice i Gradske uprave i mini inkubatora. Mi ćemo nastaviti jer nam ovo daje novu energiju, jer na ovaj način punimo baterije jer smo svjesni da imamo mogućnost da iz zemalja svijeta i Evrope možemo pokupiti i vratiti pamet Bosne i Hercegovine koja je sigurno evaluirala u nešto još bolje i iskoristiti to na najbolji mogući način. Mi nastavljamo sa Danima dijaspore gdje ćemo govoriti o prirodnom potencijalu, o biodiverzitetu, govorit ćemo o agroturizmu kao jednom resursu i ovaj dan može se sigurno ocijeniti kao veoma uspješan dan u Danima dijaspore i konkretnim stvarima koje smo dogovorili.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

1 2 3 17