Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

U proteklim danima završava se izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Šahići. Radi se o izgradnji cestovne infrastrukture i povezivanju Šahića i Berića preko Živčića sa gradskom jezgrom, radi lakše, brže i sigurnije komunikacije lokalnog stanovništva.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta je 200.000,00 KM, a finansirano je iz Budžetskih i koncesionih sredstava Grada Živinice.

Vraćanjem koncesionih sredstava u mjesne zajednice iz kojih se koriste mineralen sirovinestekli su se uslovi za veća ulaganja u infrastukturne projekte kako bi se popravili uslovi života na tim mjestima.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju vraćanje koncesionih sredstava na područja Grada iz kojih se crpe prirodna bogatstva, čime će mještani Mjesne zajednice Šahići dobiti put na koji su čekali 50 godina.

Radimo put na koji se čekalo oko 50 godina, a ono što je bitno naglasiti jeste da smo prije samog rješavanja putne komunikacije, sa Rudnikom Mrkog uglja Đurđevik, uspjeli riješiti trasu puta gdje put može da se radi. Ovi ljudi zaista su bili u agoniji jer je lokalna zajednica trebala još prije deset godina riješiti putnu komunikaciju sa rudnikom, a nije rješavala. Uspjeli smo nakon određivanja trase skupiti sredstva iz koncesija i iz Budžeta Grada Živinice kako bi u potpunosti riješili problem ove putne komunikacije. Riješit čemo i one putne komunikacije koje su bile zapuštene i koje nisu bile za upotrebu, vratit ćemo ih u normalu i urediti na jedan urbani dio i omogućiti mještanima Šahića, Živčića i Berića kvalitetnu komunikaciju. Raduje me što ćemo uraditi kompletan dio dionice i što ga nismo ostavili u dijelovima da radimo. Vrijednost ovog projekta je oko 200.000,00 KM. Važno je istaći za ovo područje jeste vraćanje koncesija i to je ono što smo govorili prije četiri godine. Vraćanje koncesija vraća se i ono što je zapostavljeno od 2003. godine, jer je od tada izglasan Zakon o koncesijama i uplaćivano je na račun Grada, međutim ovdje ništa nije dolazilo. Iz tog razloga me posebno raduje da je Budžet pravedniji prema ovim ljudima i da je ispravljena dugogodišnja nepravda. Način na koji smo ovo uradili bio je veoma bitan jer uz saglasnost koju smo dobili od Rudnika danas radimo kompletnu dionicu puta“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Mi smo od Mjesne zajednice Šahići dobijali zahtjeve da utvrdimo trasu puta kako bi mogli normalno funkcionisati sa Gradom Živinice, a mi smo otišli mnogo dalje i evo prisustvujemo realizaciji asfaltiranja glavnog pristupnog puta za Mjesnu zajednicu Šahići i njene dijelove. Na ovome se neće stati i u narednom periodu nadam se da ćemo završiti sve dijelove puta do MZ Đurđevik i tu ćemo staviti tačku kada je u pitanju putna komunikacija za ovu Mjesnu zajednicu. Želim napomenuti dobru saradnju gradonačelnika Grada Živinice i Gradskog vijeća i da po prvi put imamo vraćanje sredstava od koncesionih naknada na mjesto nastanka. Građanima Mjesne zajednice Šahići čestitam i želim im da u narednom periodu uživaju u ovoj putnoj komunikaciji“, kazao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

 


U okviru realizacije projekata putne infrastrukture u Gradu Živinice počela je izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta od Bašigovaca, preko Krivače, prema Gračanici.

Naime, kako bi se omogučilo kvalitetnije kretanje vozila, te stvorili pogodni uslovi za život građana na ovom području na ovom dijelu Grada Živinice biće izgrađena kvalitetna putna dionica na koju se zaista dugo čekalo. Naime, izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici radi se prema projektnoj dokumentaciji na najkvalitetniji način, čime će se stvoriti uslovi za sigurnije kretanje i komunikaciju stanovništva na ovom području Grada.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM, od čega je Vlada Federacije sufinansirala 267.000,00 KM i Grad Živinice u kooperaciji sa firmom “Terakop” oko 400.000,00 KM.

Uporedo sa ovim radovim trenutno su u toku i radovi na rekonstrukciji puta od Ciljuga prema Bašigovcima koje realizuje JU Direkcija regionalnih cesta TK. Naime, nakon izgrađene pješačke staze u Ciljugama vrši se sanacija i rekonstrukcija puta, nakon čega će se put od Ciljuga prema Bašigovcima u dužini od 3.5 kilometra presvući novim asfaltom.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, ovo je samo neki od mnogobrojnih projekata koji se trenutno implementiraju na teritoriji Grada Živinice kojim će se popraviti uslovi življenja za naše građane.

Imamo tri velika projekta putne ifrastrukture u Gradu Živinice, put prema Gračanici, put prema Kuljanu i put prema Šahićima, koji počinju sa realizacijom. Za nekih sedam dana počet ćemo i realizaciju svih infrastrukturnih projekata kada su u pitanju putevi i to u vrijednosti od 1.350.000,00 KM. Ono što posebno želim istaći jeste da se svi ovi projekti rade po projektnoj dokumentaciji i da se rade na kvalitetan način, a i na terenu smo se uvjerili o kakvom se kvalitetu radi . Ovdje je riječ o projektu u vrijednosti od oko 700.000,00 KM, koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa firmom „TERAKOP“ koja posluje u Gračanici i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Želim najaviti i da ćemo početkom sledeće godine od ministarstva dobiti još značajnih sredstava kojima bi se u potpunosti završila ova dionica puta, a to me posebno raduje jer će ova velika dionica biti kvalitetno urađena. Spajanjem dionice puta za Raince koju sufinansiramo sa Vladom FBiH i Općinom Kalesija, imat ćemo dobru putnu komunikaciju koja će predstavljati drugu alternativu za Grad Tuzla, te za Istočni dio države Bosne i Hercegovine. Ono što je još bitno jeste razvoj turizma, jer ova dionica puta će da nam omogući da radimo i biciklističke staze i šetališe što će unaprijediti i napraviti kvalitetno područje za življenje u Gradu Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


 Područje Grada Živinice ovih dana pokriveno je radnom mehanizacijom koja implementira kapitalne projekte u lokalnoj zajednici.

S tim u vezi, u okviru projekata putne infrastrukture završena je prva faza rekonstrukcije i asfaltiranje ulice 25. Novembar koja vodi prema JU „Dječije obdanište“. 

Naime, kako bi se omogućilo kvalitetnije kretanje pješaka i vozila, te stvorili pogodniji uslovi za život građana, u ulici 25. novembar prva faza realizacije projekta podrazumijevala je asfaltiranje, te rekonstrukciju kanalizacione mreže.

Također, u prvoj fazi urađena je i izgradnja trotoara za bezbjednije kretanje pješaka, a u drugoj fazi rekonstrukcije podrazumijeva se proširenje trotoara, te presvlačenje asfalta duž cijele ulice.

Radovi na rekonstrukciji i uređenju ulice u vrijednosti od oko 100.000,00 KM u cjelosti su finansirani iz Budžeta Grada Živinice, a izvođač pomenutih radova je firma „SE- Sarajka“ Živinice.

U okviru projekata putne infrastrukture asfaltirana je i ulica iza zgrade „Borovo“ koja već duži niz godina ima makadamski put. S obzirom na to da je ova ulica frekventna, te da veliki broj građana ovu dionicu koristi za skraćivanje puta, ove godine ulica iza zgrade „Borovo“ prvi put dobija asfaltni sloj koji će u budućnosti omogućiti kvalitetniji i sigurniji život ne samo stanarima navedene zgrade, nego i svim građanima.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića uređenje ulice 25. novembar bilo je prioritetno, s obzirom na to da veliki broj djece gravitira tom ulicom.

„Mi smo analizirali i smatrali smo da je ulica prema Dječijem obdaništu prioritetna s obzirom da veliki broj djece gravitira tom ulicom, te smo uradili zaštitne ležeće policajce kako bi usporili kretanje automobila. Zajedno sa komisijom za saobraćaj odredili smo kretanje u ovoj zoni, i odlučili da ograničenje bude 40 kako bi se sigurnost djece podigla na veći nivo. Dakle, željeli sigurnost pješaka, naročito djece, podići na veći nivo, te smo iz tog razloga iz Budžeta Grada Živinice izdvojili 100.000,00 KM za uređenje ove ulice u dvije faze rada i drago mi je da smo uspjeli cijelu ulicu uraditi na jedan kvalitetan način.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da se na veliki broj upita građana uradila i ulica iza zgrade Borovo, te da se planiraju i radovi na izgradnji izlaza na magistralni put i rekonstrukciji ulica kod magistralnog puta koje su trebale biti uređene još prije deset godina.

„Posebno smo uradili i ulicu iza zgrade Borovo jer smo imali mnogo upita od strane građana da se ta ulica uradi. Nakon što smo uradili ove dvije ulice preostaje nam još aktivnosti koje se tiču Prve i Druge ulice. Također, imamo još pokrenutih projekata kada su u pitanju izlazi, te s tim u vezi pokrenuli smo i Javni poziv za izlaze i to kod Bloka 2 i Bloka 3, izlaze na magistralni put, s obzirom da smo dobili dugo čekanu saglasnost. Uradili smo i ekspropriaciju za taj dio, a poseban značaj želimo dati na nekoliko ulica kod magistralnog puta jer u tom dijelu imamo nekoliko neuređenih ulica čije su građevinske dozvole građani tog dijela platili i čije uređenje je trebalo biti još prije deset godina. Sa svim ovim izlazima, parkinzima, ekspropriacijom, Grad Živinice za četiri godine uložio je oko 8 miliona konvertibilnih maraka za kvalitetniji i ljepši život naših građana. Mi ćemo nastaviti i dalje raditi jer je Gradski Budžet stabilan još uvijek, i svi projekti koji su stavljeni u Budžet bit će pokrenuti u potpunosti i nijedan projekat nećemo izostaviti.“, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa izvođačima radova planiranih za projekte putne infrastrukture koji će se realizovati na cijeloj teritoriji Grada Živinice.

Finansijska vrijednost navedenih infrastrukturnih projekata iznosi 1.350.000,00 KM, a navedena sredstva u potpunosti su osigurana iz Budžeta Grada Živinice.

Radovi na uređenju putne infrastrukture na području Grada Živinice implementiraju se planiranom dinamikom, te s tim u vezi potpisani su navedeni Ugovori sa izvođačima tri živiničke firme, “SE-SARAJKA”, “HIH” i “HOLEX”, a kako bi se svi projekti putne infrastrukture na cijeloj teritoriji Grada uspješno i realizovali.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković, s obzirom na to da je Budžet Grada stabilan i da je u suficitu, data je mogućnost da se realizuju svi planirani projekti u Budžetu Grada Živinice, te da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100% .

„Kao što smo ranije i obećali potpisali smo Ugovora za realizaciju projekata putne infrastrukture, koji će se finansirati Budžetskim sredstvima Grada Živinice u vrijednosti od 1.350.000,00 KM, na cijeloj teritoriji Grada Živinice, a obuhvatit ćemo sve mjesne zajednice i gradsku zonu u našem Gradu. Ovo je samo jedan segment realizacije projekata iz Budžeta Grada, s obzirom da smo prošle sedmice potpisali Ugovore u vrijednosti 900.000,00 KM za tri velike putne destinacije, a evo sada i za ostale dijelove u našem Gradu. Posebno me raduje što imamo potentan Budžet i što imamo mogućnost da ispunimo sve ono što je upisano u Budžet, te da se projekti realizuju u svim Mjesnim zajednicama. Drago mi je i što će Grad Živinice biti upotpunjen novim infrastrukturnim projektima, a imamo još jedan dio koncesija koje su u pripremi i koje ćemo ubrzo početi relaizovati. Zadovoljstvo nam je da svaki dio Grada napravimo kvalitetnim za življenje. Budžet Grada će ove godine biti izvršen 100%, a prošle godine je bio 102% jer smo imali namjenska sredstva sa viših nivoa i to su načini na koji će zadovoljstvo građana biti upotpunjeno.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu potpisao Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka odobravanja subvencioniranja, te Odluku o pokretanju subvencioniranja za pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika.

Dakle, riječ je o subvencioniranju pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika na području mjesnih zajednica na kojima te linije nisu uspostavljene i to za Kuljan, Djedino, Zeleniku Gornju i Šišiće.

S tim u vezi, Grad Živinice obezbijedio je finansijska sredstva za subvencioniranje nužnog broja polazaka/povrataka autobuskih linija koje su potrebne za normalno funkcionisanje života i rada ljudi na navedenim područjima na kojima te linije nisu uspostavljene.

Naime, nakon potpisivanja Pravilnika i Odluke, raspisan je i Javni poziv za javne prevoznike za pružanje usluga javnog prevoza na predmetnim relacijama, a visina novčane pomoći koja će biti odobrena prevoznicima utvrđivat će se iznosom koji je raspoloživ u Budžetu Grada.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, s obzirom na to da je Budžet Grada Živinice stabilan, data je mogućnost da se riješi zaista veliki problem putne komunikacije sa kojima se suočava stanovništvo u nekoliko mjesnih zajednica Grada Živinice, što je ujedno i rješenje dugogodišnje agonije pred početak školske godine.

„ Mi svake godine pred početak školske godine imamo problem sa autobusnim linijama koje voze iz određenih Mjesnih zajednica, gdje firma koja dobije prevoz u Gradu po Zakonu ima pravo odustati od linija koje im se ne isplate, s čime se mi ne slažemo u potpunosti. Svake godine imamo agoniju pred školsku godinu i uvijek smo to završavali na teži način. Ove godine odlučili smo riješiti ovaj problem trajno, te smo iz tog razloga u Budžet Grada, što je podržano i od strane Gradskog vijeća, odlučili uvrstiti i sredstva za subvencioniranje vraćanja autobusnih linija na područja gdje ih nema, kako bi mještani imali normalno funkcionisanje života. Imamo nekoliko relacija u Mjesnim zajednicama koje su po tom pitanju najugroženije, a to su Kuljan, Djedino, Zelenika Gornja i Šišići.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da je ovo jedan bitan projekat koji šalje lijepu poruku našim građanima i koji će obezbijediti sigurnost kako djeci tako i cijelom stanovništvu.

„Iz navedenih razloga raspisali smo i Javni poziv, te razgovarali sa operaterima koji žele prevoziti putnike, i Grad Živinice će subvencionirati vraćanje autobusnih linija kako bi se građanima obezbijedilo nesmetano kretanje. Sa ovim subvencioniranjem osim učenika sa tih područja moći će se prevoziti i ostalo stanovništvo, a to me raduje jer su ljudi u velikoj agoniji. S obzirom na to da Grad Živinice ima potentan Budžet, dužni smo pomoći najugroženijem stanovništvu i očekujem da će se ovaj problem riješiti i da u Gradu Živinice neće više biti problema pred početak školske godine kada je u pitanju prevoz. Smatram ovaj projekat jako bitnim jer do sada nismo imali subvenciju u Budžetu, a s obzirom na probleme ljudi sa ruralnog područja smatrali smo ovu subvenciju opravdanom, jer šalje poruku da ćemo i u narednim godinama obezbijediti sigurnost redovnog prevoza djeci i stanovništvu na najugroženijim dijelovima Grada.“, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


U proteklim danima završeno je asfaltiranje nekoliko novih dionica puta na području Mjesne zajednice Višća Gornja.

Radi se o asfaltiranju dionica puta „Put kroz selo Požar“, zatim „Put od kuće A.M., prema džamiji“; „Put oko harema Džamije Višća“; „Put pruga- most prema R-469“, te sanaciji asfaltiranog puta na glavnom putu.

Ukupna finansijska vrijednost navedenih projekata je 55.022,21 KM, a finansirano je  koncesionim sredstvima.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „Se-Sarajka“.

Na području Grada Živinice trenutno se uspješno realizuje veliki broj infrastrukturnih projekata među kojima je najviše onih koji se vezuju za putnu infrastrukturu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju vraćanje koncesionih sredstava na područja Grada na kojima je šteta i nasatala, te dodaje da je glavni cilj ravnomjerno ulaganje sredstava na cijelu teritoriju Grada kako bi se omogućio povoljan ambijent za kvalitetniji i ljepši život svih građana Grada Živinice.

„Dio sredstava iz koncesija koja u zadnje četiri godine idu na mjesta gdje je šteta načinjena, te po Zakonu o koncesijama obavezni smo namjenski trošiti na Mjesne zajednice gdje se nalaze rudnici. Jedan dio koncesionih sredstava realizujemo, a riječ je o sredstvima za putnu infrastrukturu na  području Mjesne zajednice Gornja Višća, a za nekoliko dana ćemo realizovati projekte i za Donju Višću. Želim napomenuti da ćemo sva koncesiona sredstva koje je po programu donijelo Gradsko vijeće realizovati do kraja ove godine. Kada su u pitanju koncesiona sredstva ove godine će oko milion i po konvertibilnih maraka biti uloženo u projekte putne infrastrukture. Cilj nam je da što više sredstava uložimo ravnomjerno na cijelu teritoriju Grada, tako da sva naselja dobiju dovoljno kako bi ambijent u kojem žive bio kvalitetniji i  ljepši.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da mještani iz područja koja crpe mineralne sirovine mogu vidjeti značenje vraćanja koncesija i pravedniji Budžet.

„Nadam se da ovaj tok dinamike koji smo uspostavili koncesionim sredstvima, hidroakumulacijom, šumama pa i Budžetom, da ćemo nastaviti na kvalitetan način kao i prethodne četiri godine, a drago mi je i da će mještani koji žive na područjima koja crpe mineralne sirovine vidjeti šta je vraćanje koncesija, i šta je to pravedniji Budžet. Mi smo na početku mandata kazali da želimo razvojni, pravedniji, sigurniji i stabilniji Budžet, a pod te  stavke spada i vraćanje koncesija. Zakon o koncesijama donesen je 2003.-2004. godine i od tada rudnici, firme a i kompanije na području Grada koje crpe minerale vraćaju koncesije, i ta sredstva se namjenski moraju trošiti tamo gdje je šteta i načinjena. Zadovoljstvo mi je da smo ove četiri godine uložili sva koncesiona sredstva na mjesta gdje je šteta načinjena, a to ćemo nastaviti raditi i dalje.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


Presijecanjem vrpce sinoć je svečano otvorena novoizgrađena Sebilj česma i moderna fontana na Gradskom bulevaru u Gradu Živinice. Vrpcu su svečano presjekli gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić i Edvin Selić, donator koji je učestvovao u izgradnji Sebilj česme.

Naime, uz zaista velik broj lokacija na području Grada Živinice obuhvaćenih radovima na izgradnji i modernizaciji Grada Živinice, završena je izgradnja Sebilj česme i moderne fontane na Gradskom bulevaru, zatim Gradskog sata, te prostorno uređenje dijela Gradskog bulevara Nesib Malkić.

Radi se o projektu koji će građanima omogužiti ljepši i udobniji život, ali i u cjelosti dati bolju sliku o Živinicama kao Gradu. Vrijednost projekta je 200.000,00 KM, a finasiran je zajedničkim sredstvima Grada Živinice, Vlade Tuzlanskog kantona, našeg sugrađanina Edvina Selića koji je učestvovao u izgradnji Sebilj česme.

Sebilj česma će osim osnovne namjene dostupnosti vode za piće biti i jedan poseban dekorativni simbol Grada.

Prema riječima gradnačelnika Samira Kamenjakovića Sebilj česma će osim što će koristi tokom vrućih ljetnih dana, imati i kulturološki značaj, jer će biti i okupljalište građana, šetača, a i turista. Sebilj česme, kao i fontane su obično smještene na trgovima, i često su gradovi u kojima se nalaze upravo prepoznatljivi po njihovoj jedinstvenoj arhitekturi.

Ovim projektom se nastavlja plansko uređivanje našeg Grada na evropskom nivou sa zadržavanjem tradicije.

„Grad Živinice osim velikog privrednog razvoja i razvoja same privrede, te uticaja na razvoj poljoprivrede i pravljenje Strategije razvoja turizma želimo promijeniti našu okolinu i želimo napraviti veliku kampanju uljepšavanja dijelova Grada koji nisu dolazili do izražaja, te da ih pokažemo na najljepši mogući način. Ovo je samo primjer uljepšavanja Grada na evropskom nivoum, a ujedno i zadržavanje tradicije. Htjeli smo napraviti spoj suvremenog doba i tradicije, i iz tog razloga smo radili na uljepšavanju Grada sa Sebiljom i novom modernom fontanom. Nakon što smo otvorili ljetnu scenu i uredili dio Gradskog bulevara kojeg smo večeras otvorili nastavit ćemo sa uljepšavanjem Grada i sa planskim načinom i programiranjem na najbolji način promocije Živinica i turizma, i nadam se da ćemo za tri ili četiri godine sve tačke u Gradu Živinice uljepšati na način na koji smo i do sada.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Živinice su pokazatelj dobre saradnje i pokazali smo kroz niz projekata da se radi o lokalnoj zajednic koja je najzrelija u Bosni i Hercegovini. Svom Gradu poklanjamo Sebilj česmu i fontanu, a na tome se nećemo zadržati. Želim čestitati građanima na lijepim poklonima, a trudit ćemo se da Grad Živinice učinimo još ljepšim za življenje.“, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

 


U proteklom periodu Grad Živinice aktivno je radio na poboljšanju kvaliteta učenja u lokalnim školama, kao i opremanju školskih prostorija kako bi se učenicima omogućio stabilniji i bezbjedniji nastavni proces.

S tim u vezi nedavno je izvršena i primopredaja školskog namještaja za opremanje dvije učionice u JU „Prva osnovna škola„ Živinice.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u saradnji sa Gradskim vijećem obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 5.990,40 KMza opremanje dvije učionice u Prvoj osnovnoj školi školskim namještajem, a kako bi se poboljšali uslovi za nastavni proces učenika.

Dakle, nabavkom školskog namještaja omogućit će se ažurnije savladavanje nastavnog procesa, te osigurati kvalitetnija bezbijednost učenika tokom nastavnog odgoja.

Kako ističe pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Said Čerkezović, Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine planiraju određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi riješili vitalne probleme sa kojima se susreću.

„Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine pokušavaju planirati određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi se riješili vitalni problemi sa kojima se susreću, s obzirom na to da Ministarstvo ne finansira u onom obliku u kojem bi trebali. Također, imamo i probleme koji se tiču odgojno- obrazovnog procesa, te i iz tih razloga pokušavamo na sve načine pomoći našim učenicima i načim građanima da riješe krucijalne probleme. Za ovu priliku Grad Živinice, tačnije gradonačelnik u saradnji sa Gradskim vijećem izdvojio je sredstva u vrijednosti oko 6.000,00 KM za nabavku školskog namještaja za dvije učionice i to će omogućiti da učenici imaju bolje mogućnosti, te da pravilno koriste ovaj namještaj kako bi lakše savladali nastavni odgoj i proces nastave“, kazao je pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Said Čerkezović.

„Prije svega želim se zahvaliti gradonačelniku i Gradskom vijeću koji su pronašli mogućnost da nam obezbijede namještaj za dvije učionice koje će poboljšati rad učenika i njihovu bezbijednost u učionici. Ovo je jedna od donacija, a razumijevanje od strane Ministarstva nemamo, te nam je u skladu s tim Grad pomogao. Ono što je nama najneophodnije je stari dio krova koji prokišnjava, a prekriven je lesonitom, tačnije kancerogenim materijalom, te u skladu s tim molimo nekog ko je u mogućnosti da nam obezbijedi krovni pokrivač jer je to najbitnije za zdravlje i bezbijednost u ovom trenutku“, rekao je direktor JU „Prva osnovna škola“ Živinice Asif Andelić.


Javno preduzeće “VIK” d.o.o. Živinice obavještava korisnike vodosnabdijevanja Dubrava Gornjih i Donjih da je planirano da se u periodu od 16.09.2020.godine do 20.09.2020.godine izvrši testno puštanje u rad potisnog cjevovoda crpna stanica Spreča Trokino brdo zbog ispitivanje rada i uređaja elektro opreme na rezervoaru i crpnoj stanici, te puštanje vode iz rezervoara Trokino brdo u vodovodni sistem Dubrava Gornjih i Dubrava Donjih.

S obzirom da se radi o novom sistemu snabdijevanja vodom, poduzet će se potrebne radnje na stavljanje istog u funkcionalno stanje. Zbog navedenih radova, dolazit će do prekida vodosnabdijevanja pojedinih dijelova Dubrava Gornjih i Dubrava Donjih.

Ovom prilikom molimo građane da prate stanje vlastitih vodovodnih uređaja u svojim objektima.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u svom kabinetu potpisao Ugovore za dodjelu dvadeset plastenika socijalno ugroženim osobama u Gradu Živinice.

Radi se o sufinansiranju projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” koji se realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid  Sarajevo.

Kroz navedeni projekat obezbijeđena je nabavka plastenika za 20 socijalno ugroženih porodica za površine 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama.

Vrijednost Ugovora je 2.739 KM po jednom START UP paketu za dvadeset porodica, od čega Grad Živinice finansira 40%, Muslim Aid  Sarajevo. 40% i odabrana porodica 20% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

Ukupna vrijednost projekta je 54.780,00 KM, od čega je Grad Živinice sufinansirao 21.912,00 KM.

Primarni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u Gradu Živinice pomaganjem siromašnih seoskih porodica u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva. Dakle, ovo je samo jedan od projekata kroz koji se nastoji povećati poljoprivredna proizvodnja, a i istovremeno da se ekonomski osnaže socijalno i materijalno ugrožene porodice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo povodom potpisivanja ugovora i naveo da se konstantno radi na poboljšavanju statusa naših građana kada je ekonomski prosperitet u pitanju.

 

1 2 3 14