U okviru realizacije infrastrukturnih projekata na području Grada Živinice aktivno se radi na povezivanju ulica gradske zone u jednu funkcionalnu cjelinu. U okviru tog nastojanja završena je izgradnja i asfaltiranje još jedne gradske ulice kod Bosansko kulturnog centra i Gradske dvorane u Živinicama.

Cilj ovakvih projekata jeste omogućavanje bolje funkcionalnosti za građane, te spajanje ulica sa izlazima na magistralni put kako bi došlo do rasterećenja u gradskoj zoni Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je firma d.o.o „S.E.- SARAJKA“ Živinice.

Načelnik Samir Kamenjaković je istakao zadovoljstvo jer se dosta gradskih ulica već uspjelo relaksirati, te da im je cilj napraviti funkcionalniju i efektivniju putnu komunikaciju u gradskoj zoni Grada Živinice. Dodao je da ga posebno raduje to što će građani jako puno dobiti sa ovom ulicom, te da će se i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom ovakavih projekata.

„Nastavljamo sa uređenjem Gradske zone i osim što nam je cilj napraviti ljepši Grad, želimo napraviti i funkcionalniji Grad. Ovom ulicom koja prolazi i izlazi direktno na magistralni put građani će dobiti bolji i kvalitetniji promet u gradskoj zoni. Cilj nam je da izlaze koje smo dobili od Federalne direkcije cesta, a koje smo izgradili, da spajamo na sve ulice kako bi napravili što bolju funkcionalnost za nađe građane. Nastavit ćemo dalje raditi i na ovakav način mislim da možemo u potpunosti rasteretiti gradsku zonu našeg Grada. Izlaz ove ulice u potpunosti otvara dio prema parkingu koji smo napravili kod Gradske dvorani, tako da će građani i sa te strane moći dolaziti i parkirati se“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U toku je izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže na području Mjesne zajednice Oskova, u dijelu naselja Oskova-Šarenjak.

Ukupna vrijednost radova ovog infrastrukturnog projekta je 29.955,86 KM, a navedena sredstva je obezbijedio Grad Živinice putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona od namjenskih sredstava vodnih naknada.

Cilj projekta jeste rješavanje, upajanje i umrežavanje kompletne kanalizacione mreže na ovom području kako bi se građanima obezbijedio nesmetan život na području Grada Živinice.

Izvođač radova je firma „Termovent d.o.o“ Živinice.

Pored izrade ove kanalizacione mreže pristupit će se izradi kanalizacione mreže i na području Mjesne zajednice Rudar koja se također nalazi u alarmantnoj situaciji.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema kanalizacione mreže i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice.


U toku je izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju Živinički sokolovi B, na području Mjesne zajednice Oskova.

Finansijska vrijednost radova ovog infrastrukturnog projekta iznosi 49.817,43 KM, a navedena sredstva obezbijeđena su iz Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu.

Cilj projekta jeste rješavanje, upajanje i umrežavanje kompletne kanalizacione mreže na ovom području kako bi se građanima obezbijedio nesmetan život na području Grada Živinice.

Izvođač radova je firma „Termovent d.o.o“ Živinice.

Pored izrade ove kanalizacione mreže pristupit će se izradi kanalizacione mreže i na području Mjesne zajednice Rudar koja se također nalazi u alarmantnoj situaciji.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema kanalizacione mreže i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice.

„Na području Mjesne zajednice Oskova zaista je alarmantna situacija kada je u pitanju kanalizacija i drago mi je da smo uspjeli riješiti ovaj problem iz Budžetskih sredstava u iznosu od oko 50.000,00 KM. Imamo i određena sredstva koja smo dobili iz Kantona, te ćemo nastaviti dalje sa rješavanjem problema kanalizacione mreže. Želim se zahvaliti i Gradskim vijećnicima koji su podržali sve projekte koje smo uradili i koje radimo. To je naročito bitno s obzirom na to da smo u našem Gradu uspostavili jednu dobru sinergiju za rješavanje ključnih problema naših građana. Ovo je jedno prigradsko naselje koje će biti spojeno direktno na kolektor, te će nakon izgrađenog vertikalnog dijela kanalizacione mreže koja će biti u upotrebi omoguććiti građanima direktno spajanje. Građanima naselja Živiničkih sokolova B, na području Mjesne zajednice Oskova želim da čestitam i da se zahvalim na strpljenju i vjerovanju da će se problem kanalizacije riješiti iz Gradskog Budžeta. Također, imamo namjeru i uskoro preći u Mjesnu zajednicu Rudar koja je u alarmantnom stanju kao i ovo naselje, i planiramo riješiti, upojiti i umrežiti kompletnu kanalizacionu mrežu kako bi građanima obezbijedili nesmetan život na području Grada Živinice.„, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Proteklih dana završena je izgradnja parking prostora i izlaza sa priključkom na magistralnu cestu M-18 kod Gradske dvorane u Živinicama.

Realizacija ovog infrastrukturnog projekta omogućit će nesmetan dolazak ali i izlazak iz ovog dijela gradske zone u Živinicama na magistralni put.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 49.950,81 KM, a sredstva su osigurana iz Budžeta Grada Živinice.

Cilj projekta izgradnje parkinga, ulaza i izlaza u gradsku zonu, kružnog toka, kao i svih drugi infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Gradu Živinice, a tiču saobraćajne komunikacije, jeste smanjenje saobraćajnih gužvi u Gradu Živinice čime će poboljšati kvalitet življenja građana u Gradu Živinice.

Izvođač pomenutih radova izgradnje parkinga kod Gradske dvorane bila je živinička firma ”Se- Sarajka”.

Pored izgradnje ovog parking prostora kod gradske dvorane, uskoro će početi i izgradnja parkinga kod Srednjoškolskog centra u Živinicama.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istako je zadovoljstvo zbog izgradnje ovog parking, te je istakao njegovu važnost za građane Grada Živinice.

“Sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da smo u gradskoj zoni Grada Živinice uspjeli okončati dugogodišnju agoniju kada su u pitanju parking prostori. Želim napomenuti da planiramo uraditi tri parkinga u Gradu Živinice kako bi omogućili dovoljan broj parking mjesta za naše građane prilikom dolaska u Grad. Cilj je da smanjimo sadašnje saobraćajne gužve u našem Gradu, čime će poboljšati kvalitet življenja naših građana. Apelujem na građane da koriste sve sobraćajne komunikacije koje su izgrađne kako ne bismo stvarali gužvu u našem Gradu”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Ovih dana završeni su radovi na izgradnji kružnog toka kod Prve osnovne škole u Živinicama. Riječ je o mjestu gdje su bile velike sobraćajne gužve koje su stvarale probleme u saobraćajnoj komunikaciji, naročito za stanovnike zapadnog dijela Grada Živinice.

Cilj izgradnje kružnog toga na ovoj raskrsnici je olakšati ulazak u grad sa zapadnog dijela Grada Živinice, te stvoriti uslove za bržu i sigurniju saobraćajnu komunikaciju u Gradu Živinice.

Dakle, realizacijom ovog projekta izgradnje kružnog toka u znatnoj mjeri će se olakšati protok saobraćaja koji bi trebao smanjiti saobraćajne gužve, te povećati sigurnost učesnika u saobraćaju, naročito zato jer se u njegovoj neposrednoj blizini nalazi i Osnovna škola.

Naime, nakon što su riješeni imovinsko pravni problemi koji su postajali na ovoj lokaciji i završene procedure izmjene regulacionog plana koja se odnosila na izmjenu planirane raskrsnice u projekat kružnog toka, odmah se pristupilo izgradnji navedenog kružnog toka, te je nakon dugogodišnjeg čekanja na realizaciju ovaj projekt priveden kraju.

Navedeni projekt, u saradnji sa Gradom Živinice, realizovala je JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je izrazio veliko zadovoljstvo što je ovaj dugo čekani projekt, koji je jako važan za sigurnost naših građana, naročito djece, konačno priveden kraju.

“Dakle dugo čekani projekt kružnog toka u Gradu Živinice priveden je kraju i u završnoj je fazi. Meni je zaista drago da smo dočekali kraj problema koji su imali stanovnici mjesnih zajednica sa zapadnog dijela Grada Živinice i da smo dočekali da ovaj projekt bude završen. Još jednom želim napomenuti da je duži niz godina pokušavano da se ovaj projekt završi, međutim imao je imovinsko – pravnih problema i na kraju je bio problem finansijske prirode u Kantonalnoj direkciji cesta. Mi smo sufinansirali dio projekta u vrijednosti od 50.000,00 KM kako bi zajedno sa Kantonalnom direkcijom cesta završili ovaj projekt do kraja. Pored finansijskog dijela sufinansiranja Grad Živinice je ima obavezu da uradi sve imovinsko-pravne probleme na koje smo naišli u toku realizacije samog projekta kružnog toka, sve je završeno i evo konačno kružni tok se može u potpunosti pustiti u upotrebu. On ima veoma važnu ulogu u Gradu Živinice zato što će rasteretiti jako veliku gustoću saobraćaja naročito u toku dijela dana odlaska i dolaska na posao našeg stanovništva. Posebno mi je drago što u ovoj godini relaksiramo i više ulaza u grad. Osim ovog dijela, dakle kružnog toka, kod Gradske dvorane smo napravili još jedan protok ulaza i izlaza u grad. Također, kod Srednjoškolskog centra, u sam centar grada smo uspjeli napraviti izlaz iz grada. Dakle, početkom ove godine uspjeli smo značajno relaksirati tok saobraćaja u Gradu Živinice i u narednom periodu nastavljamo dalje.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Na području Grada Živinice nastavlja se realizacija infrastrukturnih projekata u okviru kojih je i rekonstrukcija puta sa proširenjem pješačke staze prema Gradskom mezarju.

Cilj projekta jeste proširenje i rekonstrukcija devastiranog puta kako bi se građanima na području Grada Živinice omogućio bolji način življenja, te lakši prilaz Gradskom mezarju.

Za realizaciju navedenog projekta izdvojena su sredstva iz Budžeta Grada Živinice u iznosu od 65.906.10 KM.

U okviru ovog projekta zbog velike potražnje mladih ljudi i korištenja autoputa za bicikle na ovoj dionici puta uredit će se i proširiti i biciklisitčka staza koja će povezivati put do autoputa za bicikle.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića iako je situacija koja je prouzrokovana pojavom korona virusa ( COVID-19) teška, određeni projekti u Gradu Živinice se trebaju završavati.

„Ovdje smo imali dionicu puta koja nije zadovoljavala standarde te smo iz tog razloga odlučili proširiti, uraditi rekonstrukciju, te napraviti još jedan sloj asfalta kako bi u potpunosti dionica bila završena po regulacionom planu. Zbog velike potražnje mladih osoba i velikog korištenja autoputa za bicikle naših ljudi koji žive na teritoriji Grada Živinice i koji imaju želju zdravo živjeti odlučili smo urediti i označiti jednu biciklističku stazu na ovoj dionici puta koja će direktno ići do onog dijela puta gdje je odvojen i urađen prošle godine, a koji direktno ide do autoputa za bicikle. Kada uzmemo ovu dionicu iz gradske zone, jako je bitno da sa ovim sad što smo spojili, ljudi koji voze bicikl i ne žele izaći na magistralni put, ovim putem mogu direktno doći do autoputa za bicikle. Imamo tri kilometra do autoputa za bicikle, a sam autoput ima dva i po kilometra. Dakle, nekih jedanaest kilometara je da izađete iz grada i da se vratite, i to je sasvim dovoljno po svim standardima za djecu i odrasle. Zaista želimo da napravimo bolje i ljepše Živinice, te da omogućimo našim građanima bolje življenje. Ovaj put prema Gradskom mezarju bio je izuzetno devastiran, te iz tog razloga smo željeli ovo uraditi kako bi dostojanstveno ispratili naše najmilije na tu destinaciju. Mi nastavljamo raditi iako je situacija u kojoj smo se našli veoma teška, jer želimo da određene projekti koji su u počeli završimo, te da nastavimo i kada se sve ovo završi istim tempom. Ova dionica puta je u vrijednosti oko 65.000,00 KM i u potpunosti će biti renovirana od BM kompanije do skretanja prema mezarju.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima, nastavio je praksu posjeta privrednim subjektima sa područja Grada Živinice.

U okviru ovih posjeta, upriličena je i posjeta kompaniji ”JEESAfrniture D.O.O” koja se nalazi među prvih deset kompanija na području Grada Živinice kada je u pitanju izvoz za inostrana tržišta.

Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa rukovodstvom kompanije JEESAfurniture konkretnije je razgovarao o problemima sa kojima se susreće ova firma, od kojih su glavni problemi infrastrukturnih projekata..

Pored ovoga razgovarano je i o nastanku i proizvodnji kompanije ”Jeesa Furniture d.o.o”, uslovima rada, te prodajom i brojem radnika.

Firma ”JEESAfurniture D.O.O” osnovana je 2011. godine prvobitno kao porodična firma i već 9 godina su na tržištu. Zahvaljujući radu prerasla je u industriju koja trenutno zapošljava oko 150 radnika. Prema riječima rukovodstva ova firma 70% proizvoda izvozi u većinu zemalja bivše Jugoslavije,Sloveniju, Hrvatsku, Austriju i Njemačku, a ostalih 30 % razvozi na domaće tržište.

Firma se bavi proizvodnjom i prodajom tapaciranog namještaja i trpezarijskih stolova i stolica, a u skolpu iste postoji i maloprodajni salon namještaja.

”Nastavljamo praksu obilaska privrednih subjekata koju smo započeli prošle godine. ”JEESAfurniture D.O.O” domaća je kompanija koja je jedna od najsupješnijih kompanija na području lokalne zajednice po ostvarenim rezultatima. Vodeći se ovom praksom obilazaka kompanija na lokalnom nivou, vidjet ćemo njihove realne potrebe, ali i pružiti podršku u rješavanju njihovih problema. Na taj način pomoći ćemo našim privrednicima u realnom sektoru da korak po korak rješavamo probleme s kojima se susreću, te u budućem radu pospiješiti podršku realnom sektoru.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Podrška lokalne zajednice veoma je važna za nas, a gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković već drugi put u toku svog mandata dolazi nama u posjetu, i zaista imamo korektnu saradnju. U principu nama je bitna podrška u vezi infrastrukturnih projekata, a što se tiče same proizvodnje nemamo velike zahtjeve. Ono što treba da se završi jesu infrastrukturni projekti i kanalizacija vode.”, kazao je tehnički rukovodilac firme ”Jeesa Furniture d.o.o” Semir Butković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je, zajedno sa predsjednicom Komisije za ravnopravnost spolova i članicom Savjeta žena gradonačelnika, povodom 8. marta – Dana žena posjetio dvije najstarije žene na području Grada Živinice.

Porabić Muška rođena 1910. godine u Žepi  najstarija je žena prema evidenciji u matičnim knjigama sa područja Grada Živinice, a svoj 110. rođendan doživjela je u kući u naselju Kotornica gdje i živi.

Nana Muška živjela je u Srebrenici, a zapamtila je i tri rata, među kojima je i onaj posljednji u kojem je izgubila najvoljenije, svoje šestero djece.

Također, prema evidenciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, najstariji je korisnik prava na penzije u Bosni i Hercegovini.

Pored nane Muške, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković posjetio je i 92. godišnju Pelku Milovanović rođenu 1928. godine, iz Vrnajevića gdje i sada živi.

Prilikom posjete najstarijim ženama sa područja Grada Živinice, gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je da one u svakom pogledu zaslužuju da im se posveti dužna pažnja svaki dan, te da im se čestita praznik, jer su kroz svoj život uložile puno truda i zalaganja.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima prisustvovao je otvaranju novoizgrađenog terminala tečnih naftnih derivata u Gradu Živinice.

Obnavljanje naftnog terminala u Gradu Živinice prvenstveno ima fokus da se obezbijedi dovoljna količina nafte i ostalih naftnih derivata, kao i da se obezbijedi sigurno i stabilno snabdijevanje industrije i drugih potrošača.

Također, ono što je posebno značajno jeste da će na području Grada Živinice doći do novih zapošljavanja, što je neophodno da se u potpunosti održava ovakav jedan sistem.

Grad Živinice i administracija Grada Živinice uradila je kompletnu dokumentaciju, te su u najkraćem mogućem roku riješeni imovinsko-pravni odnosi, kao i građevinska i upotrebna dozvola.

Operator-Terminali Federacije (OTF) d.o.o. Sarajevo je u podružnici Živinice završio rekonstrukciju spremnika za skladištenje tečnih naftnih drivata, kapaciteta 5.900 m3 – dva vertikalna, cilindrična po 2.700 m3 i šest manipulativnih spremnika, ukupnog kapaciteta 500 m3..

Izgrađeni su novi objekti za dopremu i otpremu goriva drumskim i željezničkim putem te novi cjevovodni, mjerno-regulacijski, sigurnosni, odvodni i protiv-požarni sustav s pripadajućom infrastrukturom.

Ova rekonstrukcija je urađena u okviru projekta Prve faze radova. Nakon izgradnje preostalih spremnika u Živinicama, ukupni kapaciteti će iznositi 46.000 m3.

Obnovom nadzemnih spremnika u Blažuju, Mostaru i Bihaću, ukupni kapaciteti OTF-a će biti oko 200.000 m3.

Ovim događajem, nakon višegodišnjih napora, OTF će napokon preuzeti funkciju skadištenja zaliha tečnih naftnih derivata i započeti s ispunjenjem obveza predviđenih Zakonom o naftnim derivatima u FBiH iz 2014. godine, član 40, stavak (5).

Obnovom terminala, Federacija BiH će biti i u mogućnosti ispuniti obveze prema Energetskoj zajednici (Directive 2009/119/EZ), koje je Bosna i Hercegovina član.

Završena je prava faza projekta, u kojem je predviđena rezerva zapremine šest miliona litara, a do kraja godine trebao bi biti završen u potpunosti, kada će moći skladištiti oko 46 miliona litara.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kazao je da je ovo jedan mega projekat, ne samo za Grad Živinice, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu.

“Ovo je jedan mega projekat ne samo za Grad Živinice nego za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu. Izuzetno mi je drago da je danas iz Živinica otišao jedan jak signal o jačanju kompletne države Bosne i Hercegovine. Administracija Grad Živinice je uradila kompletnu dokumentaciju, riješili smo imovinsko-pravne odnose, a urbanističku, građevinsku i upotrebnu dozvoli izdali smo u najkraćem mogućem roku, kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživio. Danas sa zadovoljstvom možemo vidjeti jedan zaista mega projekat vraćanja države Bosne i Hercegovine u onaj pravi dio koji treba da pokaže da može i robne rezerve u potpunosti sadržavati. Ono što me posebno raduje, a što je interesuje i građane Grada Živinice jesu nova zapošljavanja, a u izjavama i razgovorima sa direktorima mogli smo vidjeti da će doći do novih zapošljavanja uposlenika koji su potrebni da se u potpunosti održava ovakav jedan sistem”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je da je otvaranje terminala značajan događaj za industriju Federacije BiH i BiH.

“Mi smo 14. januara 2020. godine imali tematsku sjednicu, stanje u energetskom sektoru sa naznakom, odnosno glavnom tačkom a to je implementacija preuzetih obaveza Federacije BiH prema energetskoj zajednici. Jedan od devet žutih katona koji smo dobili tada na Parlamentu jeste isunjavanje da Federacija BiH ima devedesetodnevne zalihe nafte i naftnih derivata. Dakle, mi smo danas na koraku do ispunjenja tog zahtjeva i tog cilja. Kao što ste primijetili i na uvodnom izlaganju kazao sam zahtjevam od Uprave nadzornog odbora i predsjednika Uprave također da naredne godine u isto vrijeme se sastanemo u Blažuju kod Sarajeva i otvorimo prvu fazu za koju pripremamo dokumentaciju, a projektna je već završena. Također u 2021. želimo da završimo prvu fazu Bihać, te se iza toga vraćamo ponovo u Živinice, faza dva i iza toga faza jedan Mostar. Sa ta četiri terminala, puštanjem prve faze mi ćemo ispuniti uslov i ukloniti jedan od žutih kartona. Ovo je jako bitno za Federaciju BiH, da u slučaju nekog energetskog incidenta imamo dovoljnu količinu za 90 dana da napojimo sve one kojima trebaju naftni derivati. Kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija nafte i plina mi smo za 4 bloka objavili Javni oglas a to su dva bloka u Posavini, Orašje i Odžak, jedan blok je u Tuzli lokalitet Majevice i četvrti je Dinaridi BHD takozvani blok, a rok za prijavu je 6 mjeseci, nakon čega ćemo izvršiti ocjenu najboljih. Ovi terminali prvenstveno imaju fokus da se obezbijedi dovoljna količina nafte i ostalih naftnih derivata, kao i da se obezbijedi sigurno i stabilno snabdijevanje industrije i drugih potrošača. Nakon završetka prve faze, idemo u drugu fazu koja će omogućiti taj drugi aspekt trgovine nafte i naftnih derivata”, kazao je ministar Nermin Džindić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u okviru posljednje radionice Udruženja Amica Educa, na kojoj je završen trogodišnji projekat ”Osnaživanje žena za akcije u zajednici”, dodijelio certifikate učesnicima ovog programa.

Ovakav jedan projekat imao je za cilj edukaciju, jačanje i motivaciju žena sa našeg područja, kako bi ostvarile svoja prava u privatnom životu, te poboljšale ekonomski i društveni položaj. Sporazum o trogodišnjem projektu u prvi plan stavlja osnaživanje žena, njihovo dostizanje ravnopravnosti, te podizanje svijesti o njihovim pravima u socijalnom životu, i unapređenju ekonomske neovisnosti i političkog uključenja.

Projekat završava ove godine, a tokom trogodišnjeg sporazuma realiziran je veliki broj radionica koje su objedinjavale razne teme koje nekada budu sklonjene od drustva, kao i vještine koje su učesnici ovog projekta mogli primjenjivati u svrhu osnaživanja u njihovom ličnom životu ali i u poslovnom za povećanje vlastitih prihoda.

Kompletna poruka ovog projekta jeste da se pored informisanja i edukacije stanovništva, izvuče pozitivizam iz kojeg proizilaze inovacije pretvorene u biznis u društvene aktivnosti.

”Edukacija i informacija su ono najvažnije, te s obzirom na to ovaj projekat je veoma drag, i daje pozitivnu sliku. Kroz trogodišnji rad i radionice vidjeli smo pozitivizam ljudi. To zapravo i jeste kompletna poruka ovog projekta, tačnije osim što informišemo i edukujemo građane,da izvučemo i pozitivno iz svih njih kako bismo napravili situaciju da iz pozitivnog imamo inovaciju. Ukoliko inovacija izlazi iz pozitivizma, velike su mogućnosti da se kroz ideje kreiraju određeni biznisi, kreiraju društvene aktivnosti te se na taj način dobije kvalitet življenja u okolini. Ono što me posebno raduje jeste da su obrađene i analizirane teme koje znaju nekada biti sklonjenje od strane javnosti, te utvrđeni zaključci sa različitim autorima gdje je data jasna referenca tih tema. Nadam se da smo uspjeli određene postotke koji su ukazani kroz ovo istraživanje i edukaciju pomjeriti nabolje, tako da ćemo još dva tri projekta u budućnosti prezentirati. Raduje me i činjenica da Amica Educa nastavlja na teritoriji Grada Živinice sa ovako jednom pozitivnom aktivnošću, i pozvao bih naše građane da uzmu veće učešćekada je u pitanju Amica Educa, jer nose sa sobom pozitivizam, aktivizam, društveni progres, kako bi se osigurala sigurna budućnost. ”- kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Udruženje Amica Educa sa ovim projektom počela je prije tri godine, i do sada smo obuhvatili oko 150 ljudi, od kojih su uglavnom bile žene, jer je projekat prvobitno namijenjen osnaživanju žena kako se projekat i zove ” Osnaživanje žena za akcije u zajednici”. Realizovali smo negdje oko dvadeset tema na radionicama, a cilj nam je bio i pokriti sve potrebe koje se pojavljuju u ovoj zajednici na području Grada Živinice. Istovremeno smo radili sa nezaposlenim ženama, te sa onim najranjivijim kategorijama društva želeći da ih osnažimo u njihovom ličnom životu, ali i u poslovnom, te iz tog razloga smo im davali vještine koje mogu dalje primjenjivati kako bi povećali vlastite prihode. S druge strane imali smo i edukaciju uposlenika i uposlenica različitih institucija sa područja Grada Živinice, kako bi uspostavili mehanizme rodne ravnopravnosti. Mogu reći da su sve naše radionice jako posjećene, što me posebno raduje jer postoji interes za sprovođenje promjena. Za nas edukacija predstavlja sprovođenje pozitivne promjene u društvu. Sredstva koja smo dobili za ovaj projekat ističu do kraja ove godine, a mi ulažemo sve napore da pronađemo nova sredstva, a znam i da je saradnja sa Gradom Živinice uvijek bila otvorena. Nadam se ćemo pronaći način da se ovaj projekat nastavi, a i ukoliko se ne nastavi od strane implementacije našeg udruženja, nastavit će se realizovati impuls koji smo mi dali na ovom području.”, kazala je direktorica programa Amica Educa Ivona Erdeljac.

1 2 3 10