Do kraja 2020. godine poslovna zona Ciljuge II u Živinicama dobit će dvije nove fabrike, od kojih je jedna strana i jedna domaća, koje planiraju zaposliti oko 300 ljudi.

Na području industrijske zone Ciljuge II, u proteklom periodu investirano je više od 70 miliona konvertibilnih maraka, izgrađeno je nekoliko fabrika u kojima radi oko 500 ljudi.

Dakle, otvaranjem novih fabrika stvorit će se uslovi za nova zapošljavanja, a samim tim i smanjiti broj odlaska ljudi kako iz Grada Živinice, tako i iz države Bosne i Hercegovine.

Poslovna zona Ciljuge II jedan je od najvažnijih alata za stvaranje preduslova za poduzetništvo, a ulaganje u istu podstiče otvaranje novih, te rast postojećih preduzeća.

Na području Grada Živinice realizuju se mnogi infrastrukturni projekti u okviru kojih su i projekti koji doprinose razvoju i uređenju poslovne zone Ciljuge II. Radi se o projektima sa dugim razdobljem investiranja, koji će imati direktan efekat na razvoj privrede ne samo lokalne zajednice, već i i cjelokupne države Bosne i Hercegovine.

Uređenje poslovne zone i smanjena cijena rente po izgrađenoj poslovnoj jedinici dovelo je do toga da se Grad Živinice svrsta u najpovoljnije destinacije za ulaganje u odnosu na sve druge lokalne zajednice na području Federacije BiH.
Kao pokazatelj toga jeste procenat izvršenja planiranih radova osiguranih iz Budžeta Grada za 2019. godinu od 102%, što je za 2 % više od planiranog.

Projekat poslovne zone pokazao se uspješnim zbog povjerenja i poticaja domaćih i stranih investitora da ulažu u lokalnu zajednicu i na taj način povećavaju broj radnih mjesta.

Poznata je činjenica da obim stranih investicija zavisi direktno od ambijenta poslovne klime, odnosno lakoće poslovanja u zemlji, ili u lokalnoj zajednici u koju se ulažu sredstva.
S tim u vezi, iako naša država slovi za one zemlje koje karakteriše podijeljeno tržište, postojanje mnogih administrativnih prepreka koje su vezane ponajprije za osnivanje i rad novih privrednih subjekata, te dug period trajanja registracije preduzeća što je praćeno i visokim troškovima, administracija Grada Živinice na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem je u protekle tri godine, razrađenim strateškim planiranjem, reformom uprave i pametnom politikom ulaganja omogućila stranim i domaćim investitorima ambijent za poslovanje u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića razvoj privrede je srce razvoja svake lokalne zajedice, a ulaganje u poslovnu zonu značajan je iskorak kako za lokalnu zajednicu tako i za Tuzlanski kanton, jer je to preduslov da ljudi ostaju i opstaju u našoj lokalnoj zajednici i državi Bosni i Hercegovini, te da je cjelokupna slika poslovne zone pokazatelj da smo na evropskom putu i da dolaze bolja vremena za investitore.

Grad Živinice zajedno sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem pokazao znanje i spremnost da iskoristi potražnju, kako stranih tako i domaćih, firmi za mjestima investiranja, i iste stavi u pogon razvoja Grada Živinice.


JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) paketa za uzgoj jagoda uz sufinansiranje

Tekst Javnog poziva u cjelosti možete pogledati OVDJE

Izjava po Javnom pozivu

Zahtjev za dodjelu paketa za uzgoj jagoda uz sufinansiranje

 

 


Ovih dana u okviru infrastrukturnih projekata završeni su i radovi na izgradnji kružnog toka u poslovnoj zoni Ciljuge 2. Tim povodom radilište je obišao gradonačenik Samir Kamenjaković sa saradnicima i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

Cilj izgradnje ove kružne raskrsnice jeste omogućavanje nesmetanog ulaza u poslovnu zonu, podizanje nivoa saobraćajnih usluga te brendiranje industrijske zone kako za domaće tako i inostrane investitore koji će graditi na ovim prostorima i na taj način spriječiti odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Riječ je o radovima na području industrijske zone gdje je otežana saobraćajna komunikacija, naročito za stanovnike Mjesnih zajednica Rudar i Bašigovci, naseljenog mjesta Ciljuge i Trasa.

U okviru navedenog projekta počet će i izgradnja dionice puta od mljekare „Noćko“ prema ulazu u gradsku zonu Grada Živinice, kako građani ne bi morali prelaziti pružni prelaz, a na taj način omogućit će se i postojana savremena infrastruktura.

Finansijska vrijednost izgradnje navedene raskrsnice sa kružnim tokom je 227.354,51 KM, od čega su 137,973,56 KM sredstva iz Budžeta Grada Živinice, dok je ostatak potrebnih sredstava obezbjeđen od Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost ovog projekta za poslovnu zonu, te kazao kako je projekat izgradnje i uređenja ove poslovne zone u Ciljugama urnek kako treba raditi u državi Bosni i Hercegovini.

„Zadovoljstvo mi je da imamo izrazito dobre projekte koji mijenjaju način življenja, okolinu, a izuzetno su učinkoviti. Ono što mi je posebno drago jeste da će ovaj kružni tok biti veoma učinkovit, te da se Grad Živinice sa uređenjem ove poslovne zone brendira za najbolje mjesto. Drago mi je i što ćemo uraditi i jednu novu dionicu puta od mljekare „Noćko“ prema ulazu u gradsku zonu našeg Grada, tako da veliki dio stanovništva neće morati prelaziti pružni prelaz, a time ćemo u ovom dijelu Grada napravit savremenu infrastrukturu koja će dugo trajati.Ovo je urnek kako se treba raditi u državi Bosni i Hercegovini i u budućnosti ćemo nastaviti raditi na isti princip. Sa usvojenom implementacijom Gradskog vijeća ovo je 95% završen projekat a sa pomenutom dionicom bit će 100% završen. Izgradnjom ovog projekta počela se graditi i još jedna fabrika čiji investitor je iz Njemačke,a to znači da imamo još potencijala i da radimo na najbolji mogući način kako bi privukli što strane tako i domaće investitore. Pored toga i domaći investitor prije mjesec dana kupio prostor i krenuo sa uređivanjem, tako da očekujemo do kraja ove godine dvije fabrike u poslovnoj zoni, a to znači zapošljavanje i ostanak ljudi na ovom području.„ kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Ovo je pokazatelj jedne sinergije kada je u pitanju rad predstavničkog tijela građana i izvršne vlasti. Svjedoci smo realizacije jednog od najvećih projekata u okviru četiri godine mandata. Pohvalno je da realizacija ovog projekta ide na ruku građanima Mjesne zajednice Rudar, naseljenog mjesta Ciljuge i Bašigovci-trasa, gdje rješavamo komunikaciju na najsavremeniji način. Najpohvalnije u svemu ovome jeste da potencijalni investitori dolaze u našu poslovnu zonu, a mi želimo da stvorimo preduslove za povećanje broja zainteresovanih privrednih subjekata za otvaranje novih radnih mjesta na ovom području.“ rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, Najil Jusić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjakovć održao je prvi inicijalni sastanak sa Kriznim štabom za privredu koji je formiran na području Grada Živinice s ciljem pomoći i podrške privrednicima u borbi protiv ekonomskih posljedica pandemije izazvane korona virusom (COVID-19).

Na održanom sastanku razgovarano je o načinu i mjerama koje mogu pomoći u prevazilaženju nastale krize i spašavanju privrede na području Grada Živinice, a donešeni su i zaključci koji se odnose na kvalitetnu evaluaciju stanja privrede.

Naime, Kriznom štabu za privredu dati su određeni rokovi za analizu i donošenje zaključaka po kojima bi Grad Živnice mogao djelovati na terenu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je važnost pomoći našim privrednicima od ušteđenih sredstava iz fondova u okviru Korona- zakona.

„Na samom početku pandemije korona virusa najavili smo borbu na dva fronta. Jedan se odnosio na zaštitu zdravlja i života ljudi, a drugi na spašavanje privrede Grada Živinice. Iz tog razloga smo se i sastali sa predstavnicima Udruženja poslodavaca i obrta, te eminentnim profesorima koji će nam pomoći pri radu analize. Određen broj donešenih zaključaka vezuje se za hitnu analizu stanja privrede u Gradu Živinice sa indikatorima koje bi trebali dobiti za kvalitetnu evaluaciju. Dali smo i rok od sedam dana Udruženju poslodavaca i obrta da naprave sastanak na kojem će donijeti kvalitetne zaključke koje će nam predložiti kako bi mogli djelovati na terenu. Predstavnici druge grupe,odnosno struke i nauke dobili su rok od četiri dana da urade i sagledaju analizu određenih parametara i kriterijuma potrebnih ljudima za dobijanje određenih sredstava. Nakon svega toga uradit ćemo kvalitetnu i brzu analizu i pravilnik djelovanja, te Javni poziv po kriterijima kako bi pomogli našim privrednicima“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da paket pomoći sa lokalne zajednice nije jedini paket pomoći privrednicima.

„Drago mi je što smo došli u fazu da imamo ušteđeno milion konvertibilnih maraka koje možemo podijeliti našim najugroženijim građanima, a to su radnici u privredi, malim obrtima kojima Grad može na neki način pomoći. Ovo nije jedini paket. Ovo je paket sa lokane zajednice, a postoje paketi sa Kantona i Federacije. Kada sve to uzmemo u obzir moći ćemo ustabiliti našu privredu, sačuvati radna mjesta te omogućiti ostanak ljudi u Gradu Živinice.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


U okviru infrastrukturnih projekata koji se realizuju na području Grada Živinice, počela je i izgradnja kružne raskrsnice u Poslovnoj zoni Ciljuge 2.

Cilj izgradnje kružnog toka jeste omogućavanje nesmetanog ulaza u poslovnu zonu, te podizanje nivoa saobraćajnih usluga čime će se poboljšati kvalitet življenja građana i podići značaj poslovne zone za investitore.

Finansijska vrijednost ove investicije iznosi 227.354,51 KM, od čega su 137,973,56 KM sredstva iz Budžeta Grada Živinice, dok je ostatak potrebnih sredstava obezbjeđen od Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Izvođač radova je firma „HiH“d.o.o Živinice.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost izgradnje ovog projekta za naše građane kada su u pitanju funkcionalnost fabrika koje posluju u ovoj Poslovnoj zoni, te kazao kako će se praksa izgradnje kružnih tokova nastaviti primjenjivati i u budućnosti.

„Projekat Poslovne zone Ciljuge 2 pokazao se izuzetno uspiješnim jer smo dobili povjerenje i privukli puno investitora u naš Grad, a kroz to i zaposlili veliki broj ljudi. Iz tog razloga želimo nastaviti dalje uređivati poslovne zone kako bi pokazali primjer i drugima da uređenje poslovnih zona dovodi investitore koji zapošljavaju ljude. Imali smo situaciju oštećenog ulaza u poslovnu zonu, te smo se odlučili na izgradnju velikog kružnog toka, kako bi i oni koji ovdje posluju, ali i oni koji se kreću ovom zonom imali bolje uslove. Prije nekoliko sedmica završen je kružni tok u gradskoj zoni i vidjeli smo da je to pravilno razmišljanje kada je u pitanju kretanje saobraćaja. Vrijednost ovog kružnog toka je oko 230.000,00 KM, a s obzirom na to da smo imali pripremljen projekat za ovaj kružni tok uspjeli smo da ga realizujemo kroz zajedničko sufinansiranje sa Ministarstvom privrede Vlade TK, gdje su nam pomogli sa oko 90.000,00 KM. Radovi su u toku i smatram da su to kvalitetna rješenja pa ćemo u skladu s tim i u budućnosti primjenjivati ovu praksu izgradnje kružnog toka na teritoriji Grada Živinice.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da će se izgradnjom ovog projekta dobiti i na značaju u poslovnoj zoni što će dovesti do toga da se zaposliti još veći broj ljudi, što je i kranji cilj uređenja poslovnih zona.

„Osim poboljšanog kvaliteta kretanja saobraćaja, izgradnjom ovog projekta dobit ćemo na značaju u poslovnoj zoni i nadam se da ćemo do kraja godine imati u potpunosti ispunjenu poslovnu zonu i da će se zapošljavati još više ljudi. Drago mi je da su fabrike u funkciji, da se razvijaju i da se još grade. Imamo i domaćeg investitora na posjedu poslovne zone koji želi ulagati i otvoriti značajan broj radnih mjesta. Primjenom ove politike zaposleno je negdje oko 1300 ljudi u Živinicama i time se indirektno povećala i potrošnja i Budžet Grada. Očekujem da će se u što kraćem vremenskom periodu završiti izgradnja kružnog toka, a kada je u pitanju poslovna zona Ciljuge imamo još jedan dio putne dionice koja će se uraditi u narednom periodu iz Budžeta Grada, i time ćemo zaista imati jednu savremeno uređenu poslovnu zonu.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković. 


S obzirom na to da imamo proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstvanicima Udruženja poslodavaca Grada Živinice. Tema razgovora bila stanje u živiničkoj privredi u novonastaloj epidemiološkoj situaciji izazvanoj koronavirusom.

Istaknuto je da je zdravlje uposlenika u živiničkim firmama najbitnije, te da prije svega treba misliti na zaštitu i prevenciju uposlenih od zaraze koronavirusom, jer svi uposleni u firmama i svi privrednici su prije svega građani Grada Živinice.

Također, govoreno je i o ekonomskoj krizi, koja može nastupiti i biti biti sve veća, što duže ovo novonastalo epidemiooško stanje potraje. Gradonačelnik Kamenjaković je istako da sada treba biti što odgovorniji i prema ljudima i prema privredi, kako bi iz ovog stanja izašli sa što manjom štetom.

Uporedo sa svim mjerama koje se poduzimaju za zaštiti ljudi i prevenciju širenja koronavirusa provode se i mjere koje će pomoći privrednicima da se umanji
šteta u privredi koja će nastatai zbog pandemije urokovane pojavanom koronavirusa.

Zaključeno je da će Grad Živinice iz svojih fondova pomoći privrednicima ali da se to isto treba zahtijevati i od Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

“S obzirom na to da imamo proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa imali smo i sastanak sa Udruženjem poslodavaca Grada Živinice. Bio je izuzetno dobar sastanak gdje su iznešene i donešene određene inicijative i odluke. Ono što je posebno važno i bitno zbog kolektivnog imuniteta naših građana jeste da će poslodavci zadržati radnike na njihovim radnim mjestima. Da bismo to uspjeli realizovati, određene stvari smo morali donijeti prema višim novoima, kao i da ono što mi imamo u budžetu stavimo u potpunosti na resurs kada su u pitanju naši građani. Želim istaći da mi imamo dva fronta, jedan front je borba za život i zdravlje našeg stanovništva, a drugi front je borba za opstanak. Borba za opstanak je upravo da ljudi rade i grade, i da u kakvom god stanju se nađemo moramo nesmetano održati i privredu. Ukoliko ne budemo ozbiljno shvatili ovu situaciju, i na ovakav način sa Udruženjem poslodavaca prihvatili određene mjere, mi poslije očuvanja zdravlja i života možemo doći u kolaps kada je u pitanju privreda. Iz tog razloga, da ne bismo zakasnili mi to moramo već danas uraditi. Definisali smo određene stvari, i Gradska uprava je ponudila određene resurse koje mi imamo, iz resursa 05 sredstava Gradskog budžeta, a koje moramo staviti na raspolaganje našim građanima. Kada kažem našim građanima, mislim na ljude koji rade u firmama, koji bi u ovom trenutku ostali bez posla, a mi bi izgubili kolektivni imunitet. To je ono o čemu posebno moramo voditi računa. Dogovorili smo sa našim poslodavcima, da veći broj ljudi ostane i radi, a oni ljudi koji idu na čekanje da imaju finansijske nadoknade, a sve kako bi građani ostali na ovom području na najbolji mogući način. Dogovorili smo i da ćemo uputiti hitnu inicijativu prema Vladi Tuzlanskog kantona i Vladi Federacije i da će u Krizni štab Grada Živinice ući i jedan predstavnik Udruženja poslodavaca kojeg smo danas imenovali. Mislim da je ovo jedini način da opstanemo nakon bilo kakvog dešavanja i kretanja kada je u pitanju kriza u kojoj smo se našli. Kolika je borba za zdravlje i život, isto tolika je i borba za opstanak, a borba za opstanak podrazumijeva opstanak privrede. Privreda će sigurno određeno vrijeme ostati spuštena za jednu ljestvicu, ali ako se sada budemo borili na dva fronta, ubijeđen sam da ćemo sve uspješno prevazići. Svi mi, odnosno sve lokalne zajednice ne trebamo čekati da viši nivoi donesu odluke, jer svaka lokalna zajednica sa jednim ozbiljnim pristupom može pomoći svojim privrednicima. Mi smo u budžetu Grada Živinice domaćinski štedili i imamo određena sredstva koja ćemo moći ustupiti, nakon što dobijemo dozvole od Federalnog štaba civilne zaštite, i ustupit ćemo ih u Fond koji biti formiran za podršku privredi i privrednicima, a time ujedno pružamo i podršku našim građanima.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Danas smo imali koristan sastanak, odnosno sastanak sa konkretnim iznošenjem činjenica i sa konkretnim postupcima i potezima šta je to što bi mi trebali u ovoj situaciji uraditi. Ovdje također imamo nešto što se do sada nije dešavalo kod nas, a to je jako dobra sprega između politike i privrede. To je ono što je u ovoj situaciji neophodno, da se i jedna i druga strana maksimalno angažuje i da uradimo ono što je moguće, odnosno da iz dobara koja imamo, sa jedne strane Gradska uprava, a sa druge privrednici da kompletnu našu pažnju usmjerimo na zaštitu ljudi, odnosno na naše radnike i njihove porodice. Imamo svesrdnu podršku od strane organa uprave Grada Živinice, na čemu se posebno zahvaljujem, te smatram da će ono što smo mi danas dogovorili dati konkretne rezultate optimizma. Međutim, ukoliko naše građanstvo ne bude ovu situaciju shvatilo ozbiljno, sve ovo što mi sada pokušavamo neće dati odgovarajuće rezultate. Iskoristio bih priliku da ovim putem zamolim sve građane Grada Živinice da se čuvaju, jer se virus prenosi kontaktom, te da na takav način pomažemo i medicinskom osoblju, i privredi, a ponajviše pomažemo sami sebi. Pokrenuli smo inicijativu da idemo prema svim nivoima vlasti, da se svako sa svog nivoa odazove na jedan ozbiljan način da se pomogne, a imamo obećanje da će do toga i doći.”, rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca Grada Živinice Zijad Selimović.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković zajedno sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvirom Rožnjakovićem potpisao je ugovor o finansiranju projekta izgradnje II faze sekundarne mreže toplifikacije na području Grada Živinice.

Vrijednost projekta je jedan milion konvertibilnih maraka, a nakon niza pregovora i dogovora sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor za prvih 550.000,00 KM, s tim da će se do kraja mjeseca jula 2020. godine potpisati ugovor i za realizaciju ostalog dijela navedenih sredstava, a kako bi se završila II faza sekundarne mreže toplifikacije u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK završit će se oko 85 % sekundarne mreže za toplifikacioju u Gradu Živinice, te da do kraja 2022. godine ostaje realizacija primarne mreže.

”Želim iskoristiti priliku da se u ime građana Grada Živinice zahvalim resornom ministarstvu, uvaženom ministru Elviru Rožnjakoviću, premijeru Denijalu Tulumoviću, te Vladi TK na brzom reagovanju u vezi sa našim projektom toplifikacije. Nakon niza dogovora i pregovora sa Elektroprivredom, Termoelektranom i Vladom TK, došli smo do finalnih stvari svih dosadašnjih razgovora. Potpisali smo ugovor između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Grada Živinice o finansiranju dijela sekundarne mreže u vrijednosti od jedan milion konvertibilnih maraka. Sada smo potpisali ugovor za prvih 550.000,00 KM, a do kraja sedmog mjeseca trebamo potpisati i za ostatak ovih sredstava, te samim tim krećemo završavati sekundarnu mrežu. Ovim sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK, mi ćemo završiti negdje oko 85 % sekundarne mreže u Gradu Živinice. Nakon toga ostaće nam realizacija sa Termoelektranom i Elektroprivredom gdje trebamo do kraja 2022. završiti primarnu mrežu i da konačno Grad Živinice završi jednu veliku agoniju rješavanja toplifikacije u Gradu Živinice. Ovo je sigurno jedan od najvažnijih iskoraka da imamo sekundarnu mrežu. Grad Živinice će odmah raspisati Javni poziv i nakon što izaberemo izvođača mi ćemo odmah krenuti u realizaciju ovog projekta. Ovo su za nas veoma značajna sredstva jer mi sami ne bi mogli izgraditi sekundarnu mrežu bez pomoći viših nivoa, a sada smo sigurno spremni i sada je realizacija toplifikacije izvijesna u Gradu Živinice, a to je ono što smo i obećali našim građanima.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković .

”Odlukom Vlade kantona krajem januara 2020. godine odlučeno je da se Gradu Živinice dodijele sredstva u vrijednosti jedan milion konvertibilnih maraka za izgradnju II faze sekundarne mreže toplifikacije u cilju smanjenja aerozagađenja. Danas smo potpisali ugovor sa Gradom Živinice u iznosu od 550.000,00 KM u prvom dijelu tih sredstva, a drugi dio ćemo eventualno zaključiti za mjesec juli 2020. godine.”, kazao je ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK Elvir Rožnjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima, nastavio je praksu posjeta privrednim subjektima sa područja Grada Živinice.

U okviru ovih posjeta, upriličena je i posjeta kompaniji ”JEESAfrniture D.O.O” koja se nalazi među prvih deset kompanija na području Grada Živinice kada je u pitanju izvoz za inostrana tržišta.

Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa rukovodstvom kompanije JEESAfurniture konkretnije je razgovarao o problemima sa kojima se susreće ova firma, od kojih su glavni problemi infrastrukturnih projekata..

Pored ovoga razgovarano je i o nastanku i proizvodnji kompanije ”Jeesa Furniture d.o.o”, uslovima rada, te prodajom i brojem radnika.

Firma ”JEESAfurniture D.O.O” osnovana je 2011. godine prvobitno kao porodična firma i već 9 godina su na tržištu. Zahvaljujući radu prerasla je u industriju koja trenutno zapošljava oko 150 radnika. Prema riječima rukovodstva ova firma 70% proizvoda izvozi u većinu zemalja bivše Jugoslavije,Sloveniju, Hrvatsku, Austriju i Njemačku, a ostalih 30 % razvozi na domaće tržište.

Firma se bavi proizvodnjom i prodajom tapaciranog namještaja i trpezarijskih stolova i stolica, a u skolpu iste postoji i maloprodajni salon namještaja.

”Nastavljamo praksu obilaska privrednih subjekata koju smo započeli prošle godine. ”JEESAfurniture D.O.O” domaća je kompanija koja je jedna od najsupješnijih kompanija na području lokalne zajednice po ostvarenim rezultatima. Vodeći se ovom praksom obilazaka kompanija na lokalnom nivou, vidjet ćemo njihove realne potrebe, ali i pružiti podršku u rješavanju njihovih problema. Na taj način pomoći ćemo našim privrednicima u realnom sektoru da korak po korak rješavamo probleme s kojima se susreću, te u budućem radu pospiješiti podršku realnom sektoru.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Podrška lokalne zajednice veoma je važna za nas, a gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković već drugi put u toku svog mandata dolazi nama u posjetu, i zaista imamo korektnu saradnju. U principu nama je bitna podrška u vezi infrastrukturnih projekata, a što se tiče same proizvodnje nemamo velike zahtjeve. Ono što treba da se završi jesu infrastrukturni projekti i kanalizacija vode.”, kazao je tehnički rukovodilac firme ”Jeesa Furniture d.o.o” Semir Butković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa članovima Udruženja poslodavaca Grada Živinice, predstavnicima srednjoškolskog obrazovanja u Gradu Živinice i predstavnicima JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice.

Tema sastanka bila je izvođenje praktične nastave srednjoškolaca u firmama na području Grada Živinice, smanjenje nezaposlenosti učenika koji završe srednju školu, te potreba prekvalifikacije školske spreme za struke koje su deficitarne na tržištu rada.

Cilj sastanka je da se u direktnoj komunikaciji učesnika razmjene stavovi i mišljenja, te postigne dogovor o budućem zajedničkom djelovanju, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na području Grada Živinice, odnosno da se preventivno kreira situacija kako bi tek svršeni školarci dobili priliku za posao i kako bi ostajali da žive na području Grada Živinice.

Zaključeno je da se uz pomoć lokalne samouprave i privrednika dodatno opreme radionice alatom i repromaterijalom u srednjoškolskim centrima kako bi đaci mogli što kvalitetnije izvoditi praktičnu nastavu.

Dakle, fokus je stavljen na srednjoškolce i njihovu praksu koju će osim u školi, obavljati i kod privrednika, a kako bi se osigurao što kvalitetniji stručni kadar za poslodavce na teritoriju Grada Živinice koji imaju potrebe za tom radnom snagom.
S tim u vezi Udruženje poslodavaca će dostaviti spisak firmi koje su spremne primiti učenike na obavljanje stručne prakse u njihovim firmama.

Također, Udruženje poslodavaca se obavezalo da će uraditi anketu među poslodavcima za struke koje su im deficitarne, kako bi srednjoškolski centri mogli da rade na osposobljavanju takvih kadrova kroz plan upisa učenika u srednje škole za narednu godinu. Osim toga, poslodavci su zaključili da se mora raditi na popravljanju poslovnog ambijenta kako ne bi ostali bez radne snage.

Istaknuto je da se poradi i na boljem odnosu između poslodavaca i Biroa za zapošljavanje. Tu mora da postoji bolja komunikacija kako bi se efikasnije realizovali neki od projekata.

Još je navedeno iz Udruženja poslodavaca da je trenutni broj zaposlenih u realnom sektoru oko 5000 osoba.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da će Grad Živinice u narednom periodu napraviti Dan otvorenih vrata za poslodavce i osobe koje traže posao, u cilju razmjene informacija ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno mogućnostima zaposlenja u Gradu Živinice.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nastavio je sa obilaskom privrednih subjekata na području Grada Živinice. Prva posjeta u ovoj godini upriličena je firmi Alu-KAL Živinice. Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa sardnicima konkretnije se upoznao sa djelatnošću ovog privrednog subjekta, njihovom proizvodnjom, prodajom, brojem radnika, uslovima rada, te sa budućim planovima i namjerama razvoja.

U razgovoru sa rukovodstvom ove firme Gradonačelnik je istakao da su njegova vrata i vrata administracije Grada Živinice uvijek otvorena, kako za njih, tako i za sve privrednike na području Grada Živinice, te da će se zajedno sa njima uključiti u borbu sa problemima i izazovima sa kojima se susreću u svom poslovanju, kako bi zajednički radili na razvoju privrednika i privrede u Gradu Živinice.

“Zadovoljstvo mi je da u ovoj godini nastavljamo obilaziti naše privrednike. Prilikom posjete firmi Alu-Kalu u jednoj prijatnoj atmosferi razgovarali smo, ne samo o firmi Alu-Kal, nego generalno o problemima sa kojim se naši poslodavci susreću. Mi, dakle, želimo da naša uprava bude na raspolaganju i da bude servis našim poslodavcima. Danas sam zaista zadovoljan ovom posjetom, dobili smo izvanredne informacije o razvoju ove firme, a ono što me posebno raduje da vlasnici firme imaju plan proširivati proizvodnju. Proširenje proizvodnje podrazumjeva novo zapošljavanje i razvoj Grada Živinice i smatram da ćemo napraviti jedan konstruktivni plan kad je u pitanju firma Alu-Kal i kad su u pitanju generalno svi poslodavci u Gradu Živinice. Mi ćemo nastavit trend obilaska naših poslodavaca i u ovoj 2020. godini, odlučili smo da prva firma koju smo posjetili bude Alu-Kal. Nadam se da ćemo u ovoj godini uspjeti obići sve one koje nismo uspjeli do sad da obiđemo i vidjeti razmišljanje i puls naših poslodavaca, kako bi smo mogli odrediti kurs djelovanja naše uprave. Mi imamo otvoren Centar za biznis, koji je servis svim poslodavcima i ovom prilikom želim pozvati naše poslodavce da koristi usluge ovog Centra, jer je i napravljen upravo zbog naših poslodavaca”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Pozdravljam gradonačelnika i njegove saradnike koji su danas posjetili Alu-Kal i jako me raduje da se surađuje sa lokalnom zajednicom. Danas smo imali jedan izuzetno dobar razgovor po pitanju rada naše firme. U toku našeg rada došlo je do ekspanzije posla, pa su nam se i kapaciteti na osnovu toga proširivali, tako da smo mi još prošle godine našu proizvodnju kompletnu preselili na novu lokaciju u Donje Živinice, gdje se nalazi naša proizvodna hala i gdje su sve proizvodnje sortirane po onome što proizvode. Mogu s ponosom da kažem da je naša proizvodna hala izuzetno opremljena sa svim standardima koji omogućavaju radnicima izuzetno dobru proizvodnju pratećeg proizvoda. S ponosom mogu da istaknem da smo srcem i dušom ulagali sebe da naša firma zauzme izuzetno dobru poziciju u sferi poslovanja, tako da smo 2017. godine zauzeli 869 mjesto na skali brzorastućih firmi gdje je bilo 35 000 kompanija. Ja sam vrlo zadovoljna i sretna osoba što sam dio ove ekipe i što sam suvlasnik ove firme i svim silama se trudim da ta firma ide u što boljem smjeru”, istakla je Mirsada Tulumović-Kalajac, suvlasnik firme Alu Kal.

Firma Alu-Kala osnovana je 2004. godine i već 16 godina su na tržištu. Prema riječima rukovodstva ove firme ovo je jedna izuzetno zdrava firma koja je zasnovana na zdravim temeljima. Na samom startu firma je imala 4 radnika, a danas ona broji preko 80 uposlenih koji imaju redovna primanja i sve ono što im zakonski pripada.
Firma pored aluminijske stolarije, proizvodi plastičnu stolariju profila kemerling, zatim proizvodnja tapaciranog i pločastog namještaja, a u okviru firme postoji i renomirani salon koji kupcima omogućava da na jednom mjestu mogu kupiti sve ono što im je potrebno za njihove kućne potrepštine.