Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u 2023. godini

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke, više i srednje stručne spreme, sa područja Grada Živinice, koje nemaju potrebno radno iskustvo za polaganje stručnog ispita, odnosno odrađen pripravnički staž, da u toku 2023. godine u pravne subjekte podnesu zahtjev za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i pravni subjekti (preduzeća, ustanove, i drugi) da na zahtjev nezaposlene osobe, a ukoliko imaju obezbijeđenog mentora odgovarajućeg zanimanja, prime nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje ostaje otvoren do 31.12.2023. godine.

JAVNI POZIV 


Otvaranjem Bazara domaće radinosti i koncertom benda TNT na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama jučer je počelo održavanje manifestacije “Zimske noći u Živinicama”.

Izlagači koji se bave proizvodnjom domaćih proizvoda, kao i proizvoda iz domena domaće radinosti, tradicionalnih zanata i umijeća imaju priliku da kroz bazarne dane posjetiteljima ponude svoje proizvode koji će biti prodajnog karaktera.

Pomenuta manifestacija organizirana je sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu, te u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji Grada Živinice.

Manifestacija “Zimske noći u Živinicama” trajat će do 07.01.2023. godine, a Grad Živinice i Turistička zajednica Grada Živinice su kroz ovu manifestaciju obezbijedili bogat muzičko-zabavni program, i to kako slijedi:

27.12.2022. – 19:30 sati – Barok Band
28.12.2022. – 18:00 sati – Predstava za najmlađe, Djed Mraz traži posao Narodnog pozorišta Tuzla
30.12.2022. – 19:30 sati – “Divan” Band
02.01.2023. – 19:30 sati – Tamburaški sastav “Komšije”
03.01.2023. – 19:30 sati – VIS “Retro”
04.01.2023. – 19:30 sati – “Phantom trio” Band
05.01.2023. – 19:30 sati – Ćao Band
06.01.2023. – 19:30 sati – Alter Band
07.01.2023. – 14:00 sata – Slatko veče “Četenijada” sa lokalnim udruženjima i udruženjima iz Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom gradonačenik Samir Kamenjaković je pozvao sve građane Grada Živinica, kao i sve one koji posjete naš Grad da dodju i podrže izlagače na Bazaru domaće radinosti koji će biti do samog kraja navedene manifestacije, ali i da uživaju u muzičko-zabavnom programu i gastro ponudi.

“Ove godine smo po prvi put kroz saradnju sa Turističkom zajednicom Grada Živinice organizirali manifestaciju “Zimske noći u Živinicama”. Za saradnju smo se odlučili jer smo našim sugrađanima željeli ponuditi najbolje što možemo od nas. Program pomenute manifestacije će biti izuzetno bogat i raznolik, te je odluka za saradnju sa našom Turističkom zajednicom zaista bila ispravna. Baš kao i svake godine mi smo kroz organizaciju bazarnih dana željeli da našim sugrađanima ponudimo mjesto gdje će oni moći svoj domaći proizvod izložiti i prodati, te time doprinijeti svojim kućnim budžetima.”- kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih grant sredstava za pokretanje biznisa kroz Start Up projekte koji se realizuju za građane Grada Živinice.

Živiničanka Meliha Taletović se vratila iz Švedske u svoj rodni Grad Živinice i uz podršku lokalne zajednice kroz Start Up projekat otvorila biznis u kojem je zaposlila četiri osobe.

Meliha je izrazila veliko zadovoljstvo zbog svog povrtaka u Bosnu i Hercegovinu, te se zahvalila za podršku Grada Živinice u tome. Istakla je da je ovo samo početak njenog binisa, te da namjerava proširiti svoje poslovanje.

Naime, Grad Živinice osim što realizuje Start Up projekte dodjele bespovratnih sredstava u svrhu pokretanja biznisa namijenjenih građanima Grada Živinice koji žive u Živinicama, počeo je i sa realizacijom Start Up projekata odnosno dodjele grant sredstava osobama iz dijaspore.

Dakle, na incijativu Gradonačelnika Samira Kamenjakovića, implemantirajući projekat “Investiraj u BiH”, sa Fondacijom Mozaik, našim sugrađanima koji borave u dijaspori minimalno dvije godine i koji žele povratak u svoju zemlju, a imaju kvalitetne poslovne ideje osim podrške povratku omogućeno je i da unaprijede svoju lokalnu zajednicu i otvore nova radna mjesta što je od izuzetnog značaja za Grad Živinice.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je zvanično uputio Inicijativu za dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, kojom se omogućava postavljanje solarnih panela bez potrebnih odobrenja za građenje.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ovom Inicijativom, koju je uputio predsjedniku Skupštine TK Žarku Vujoviću, želi olakšati, odnosno omogućiti, svim građanima, kako u Gradu Živinice, tako i u cijelom Tuzlanskom kantonu postavljanje solarnih panela na krovove građevina bez obaveze pribavljanja odobrenja za građenje, urbanističke saglasnosti, odnosno lokacijske informacije.

Poseban razlog za ovu zakonsku intervenciju je što zbog poskupljenja energije i povećanja energetske efikasnosti sve veći broj privrednika i građana želi da postavi solarne panele na svoje objekte i proizvodi energiju za vlastite potrebe.

Ovo je naročito značajno i urgentno u situaciji gdje svi energenti poskupljuju, a najavljuju se i nova poskupljenja od naredne godine, pa je sve veći pritisak građana i privrednika u pravcu pojednostavljivanja procedura za postavljanje solarnih panela na krovove objekata.

Dopune ovog Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju idu baš u tom pravcu.
Zato je potrebno reagovati odmah i hitno usvojiti predloženu dopunu jer sve veći broj subjekata želi da postavi solarne panele na svoje objekte i počne proizvodnju energije za sopstvene potrebe kako bi snizio troškove energije i na taj način očuvao ekonomski i socijalni status ili konkurentsku poziciju kada su u pitanju poslovni subjekti.

Usvajanjem ovog Zakona odmah bi se omogućilo preduzimanje zahvata postavljanja solarnih panela, odnosno razvoj iskorištavanja obnovljivih izvora energije i sve aktivnijoj ulozi građana i privrednika u razvoju građanske energije, kao osnovnog preduslova za demokratiju u energetici i razvoj održivih sistema snabdijevanja energijom, koji se sve više i kod nas i u svijetu oslanjaju na kupce-proizvođače.

Kako bi Grad Živinice, kao i Tuzlanski kanton, spremno dočekao uključivanje građana, ali i privrednika, u nove demokratske uloge proizvođača energije za vlastite potrebe ili za tržište, neophodno je maksimalno brzo pojednostaviti procedure kojima se omogućava ovakva aktivna uloga.

Postavljanje solarnih panela čija površina ne prelazi površinu krova prema predloženoj dopuni predstavlja jednostavan zahvat na građevini za koji nije potrebno pribavljati odobrenje za građenje, urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju, ali je potrebno da se prilikom izvođenja ovog zahvata investitor i izvođač pridržavaju svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje, odnosno postavljanje solarnih panela. Pored navedenog, predloženim dopunama Zakona bi se doprinijelo i izjednačavanju položaja građana i privrednika, kako u Gradu Živinice, tako i u cijelom Tuzlanskom kantonu.


Povodom nastupajućeg 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na ovaj dan, svakog 25. novembra slavimo historijski događaj za našu državu, kad su na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine, udareni moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike.

Održavanje Dana državnosti predstavlja kontinuitet postojanja države BiH.

Dan državnosti utemeljen je 1943. godine, a potvrđen 1992. godine.
Naši hrabri borci su potvrdili ono što se u Mrkonjić Gradu dogovorilo.

Kontinuitet države Bosne i Hercegovine ne postoji samo od 1943. godine, država Bosne i Hercegovine postoji hiljadama godina, a dokaz tome je da smo imali svoj novac, jezik i identitet.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine, kao i našim građanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.”

GRADONAČELNIK
dr.sc. Samir Kamenjaković


U Gradu Živinice trenutno se gradi devet novih proizvodnih hala u vrijednosti oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o domaćim firmama iz Bosne i Hercegovine koje trenutno intezivno rade na izgradnji novih proizvodnih hala u Živinicama, čime će proširiti svoju proizvodnju i uticati na razvoj privrede u Gradu Živinice.

Grad Živinice posljednjih nekoliko godina pokazuje značajan napredak i kontinuiran rast privrede. Dakle, u oblasti povoljnog poslovnog ambijenta kako za domaće, tako i za inostrane firme koje ulažu i koje tek žele ulagati u ovu lokalnu zajednicu, Grad Živinice po svim pokazateljima stanja privrede znatno napreduje u odnosu na ostale općine i gradove na području Tuzlanskog kantona.

Naime, poboljšana poslovna klima uvjetovana većim angažmanom Gradske administaracije i lokalne vlasti kako bi se privukli novi i zadržali već prisutni investitori, zatim izgradnja i uređenje postojećih i novih poslovnih zona, kreiranje programa podrške novim i postojećim poduzetnicima, otvaranje mini poslovnog inkubatora za Start-up biznise, kreiranje pozitivne medijske slike, te otvaranje Centra za biznis doprinijeli su tome da je Grad Živinice u proteklom periodu ostvario zaista zapažene rezultate.

Opredjeljenje gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića da je razvoj privrede srca razvoja svake lokalne zajednice dovelo je do bolje saradnje sa privrednicima i novih investicija što je ubrzano vodilo razvoju kako privrede tako i samog Grada Živinice.

Kroz ovakav razvoj privrede i nove investicije omogućeno je stvaranje velikog broja novih radnih mjesta.  


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je, sada već tradicionalnu, manifestaciju pod nazivom „Gradonačelnik sa poslodavcima“.

U okviru manifestacije sumirani su rezultati poslovanja u 2021. godini, te dodijeljena priznanja za najuspješnije kompanije na području Grada Živinice u 2021. godini.

Rezultati stanja privrede određuju se na osnovu nekoliko parametara (prihod od prodaje, prihod od izvoza, ostvarena dobit, broj zaposlenih), te po svim tim pokazateljima Grad Živinice pokazuje značajan napredak i kontinuiran rast.

Dakle, u oblasti povoljnog poslovnog ambijenta kako za domaće, tako i za inostrane firme koje ulažu i koje tek žele ulagati u ovu lokalnu zajednicu, Grad Živinice znatno napreduje u odnosu na ostale općine i gradove na području Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, privredna društava sa područja Grada Živinice su u protekloj godini ostvarila bruto prihod preko 914 miliona KM, što je, za oko 184 miliona KM, odnosno 25,11 %, više nego prethodne godine.

Pozitivni trend prisutan je i po pitanju rasta izvoza i to za 27,64 % koji je u 2021.godini premašio 155 miliona konvertibilnih maraka.

Također, evidentan je rast zaposlenosti u privredi za 761 osobu, odnosno 11,65 %, kao i rast izdvajanja za neto plate za 19,03 %, dok je prosječna neto plata porasla za 6,61% u odnosu na 2020. godinu.

Živinička privreda je i u 2021. godini uspjela održati likvidnost tako da je na kraju izvještajnog perioda raspolagala sa preko 64,5 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 16 miliona KM, odnosno 37 %, više nego na početku izvještajnog perioda.

U 2021. godini neto dobit privrednih društava iznosi skoro 61 miliona KM što je u odnosu na ostvarenu dobit u 2020.godini više za oko 18 miliona KM, odnosno 42,05 %, pa možemo reći da je živinička privreda i pored svih problema izazvanih pandemijom u protekloj godini poslovala pozitivno.

Naime, poboljšana poslovna klima uvjetovana većim angažmanom Gradske administaracije i lokalne vlasti kako bi se privukli novi i zadržali već prisutni investitori, zatim izgradnja i uređenje postojećih i novih poslovnih zona, kreiranje programa podrške novim i postojećim poduzetnicima, otvaranje mini poslovnog inkubatora za Start-up biznise, kreiranje pozitivne medijske slike, te otvaranje Centra za biznis doprinijeli su tome da je Grad Živinice u proteklom periodu ostvario zaista zapažene rezultate.

Doprinos ovim rezultatima Gradska uprava Živinice dala je i kroz niz mjera usmjerenih ka poboljšanju poduzetničkog ambijenta, i to: smanjenjem administrativnih taksi, programom mjera podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19, programima subvencioniranja poljoprivrednika i start -up privrednika, skraćivanjem i ubrzavanjem administrativnih procedura, te drugih mjera koje su olakšale poslovanje privrednika na području Grada Živince.

Nakon uspostavljanja bitnih strateških dokumenata kao što su Strategija za razvoj Grada Živinice, Strategija za mlade, te Strategija za turizam, želi se uspostaviti repozicija Grada te napraviti naučno-tehnološki park u kojem će se proizvoditi nove tehnologije, a zatim i kroz cirkularnu ekonomiju vršiti naknadna obrada otpada.

Na tradicionalnoj manifestaciji živiničkim privrednicima predstavljeni su svi ovi, a i drugi relevantni podaci koji su zasnovani na bazama zvaničnih institucija, a potom se dodijelila priznanja za najuspješnije kompanije sa područja Grada Živinice.

Ovakav način saradnje sa privrednicima ubrzano vodi većem razvoju kako privrede tako i samog Grada.

Prva, od deset najuspješnijih kompanija Grada Živinice u 2021. godini je živinička firma ALFE-MI d.o.o, druga je Profine BH d.o.o Živinice i treća Disk d.o.o Živinice, zatim:
OMEGA d.o.o Živinice, aft bosnia d.o.o. Živinice, ELSTA MOSDORFER BOSNIA D.O.O, STAR-CENTAR d.o.o. Živinice, KERA & DISK d.o.o Živinice, ADEN d.o.o Živinice i Z.H.- ZOLA d.o.o Živinice.


Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje pokretanje Start-up biznisa na području Grada Živinice u procesu provedbe Ponovljenog Javnog poziva za učešće u “Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2022.godinu br. 01/2-04-89-1759/22 od 02.09.2022.godine, objavila je

PRELIMINARNU rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku

 

 

 


U poslovnoj zoni Ciljuge II u Živinicama u toku je izgradnja nove fabrike vrijedne preko 20 miliona konvertibilnih maraka.

Naime, domaća firma DISK Živinice investirat će preko 20 miliona konvertibilnih maraka u novu fabriku za proizvodnju poliuretanskih termoizolacionih panela u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića podrška Gradske uprave Živinice svakom investitoru koji želi otvarati proizvodne pogone na području Grada Živinice jedan je od prioritetnih ciljeva Gradske uprave Živinice.

Riječ je o domaćoj firmi koja posluje u Gradu Živinice već 26 godina. Od osnivanja do danas firma je u stalnom porastu proizvodnje i poslovnih rezultata. Firma Disk je danas specijalizovana za trgovinu građevinskim materijalima, proizvodnju limenih krovova i fasada i među vodećim je kompanijama u toj djelatnosti.

Završetak radova i otvaranje nove fabrike, prema riječima direktora firme DISK Zijada Selimovića, planirani su za početak 2023. godine. Otvaranjem nove fabrike otvorit će se nova radna mjesta za upošljavanje radnika.

Naime, administracija Grada Živinice na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem je u proteklih šest godina, razrađenim strateškim planiranjem, reformom uprave i pametnom politikom ulaganja omogućila stranim i domaćim investitorima ambijent za poslovanje u Gradu Živinice.

Uređenje poslovne zone i smanjena cijena rente po izgrađenoj poslovnoj jedinici, te dobijanje BFC certifikata, dovelo je do toga da se Grad Živinice svrsta u najpovoljnije destinacije za ulaganje u odnosu na sve druge lokalne zajednice na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Tome je u velikoj mjeri doprinijelo i formiranje Centra za biznis, te pojednostavljenje procedura. Dakle, u Gradu Živinice se za samo dva sata može dobiti dozvola za pokretanje obrta, a za 72 sata građevinske i urbanističke dozvole.

Finansijski efekti ulaganja u poslovne zone vidljivi su i u poslovnim statističkim podacima. Tako su svi parmetri prihoda, dobiti i vrijednosti izvoza duplo uvećani.

Projekat poslovne zone pokazao se uspješnim zbog povjerenja i poticaja kako domaćih tako i stranih investitora da ulažu u lokalnu zajednicu i na taj način povećavaju broj radnih mjesta.

Poslovna zona Ciljuge II bila je jedan od najvažnijih alata za stvaranje preduslova za poduzetništvo, a ulaganje u poslovne zone podstiče otvaranje novih, te rast postojećih preduzeća. To su projekti koji imaki direktan efekat na razvoj privrede ne samo lokalne zajednice, već i i cjelokupne države Bosne i Hercegovine.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića razvoj privrede je srce razvoja svake lokalne zajednice, jer je to preduslov zapošljavanje, odnosno da ljudi ostaju u našoj lokalnoj zajednici i državi Bosni i Hercegovini.

 

1 2 3 13