Svečano obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, počelo je u nedjelju održavanjem Likovne kolonije. Likovna kolonija održana je u Džebarima u organizaciji Grada Živinice i BZK „Preporod“ Gradsko društvo Živinice.

Naime, u selu Džebari, likovni umjetnici iz Živinica, Tuzle, Doboj Istoka, Kalesije, Zavidovića i Banovića su na svojstven način ovjekovječili pejzaž i Džebarsku džamiju, izgrađenu 1463. godine. Likovno stvaranje inspirisano je sjajnim i bogatim pejzažom, istinskom kulturom i tradicijom ovih prostora, a pojedinačni radovi su nastali u prostoru zaista specifičnog Muzeja posvećenog jednoj od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini.

Događaju su pored gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića i predstavnika BZK Preporod prisustvovali i predstavnici Medžlisa IZ BiH Živinice.

“Odlučili smo da obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine počenemo na jedan drugačiji način, sa najstarije tačke u Gradu živinice, Džebarske džamije. Džebarska džamija je stara skoro 600 godina i to je dokaz opstojnosti ljudi koji su živjeli na ovom prostoru i opstojnosti državnosti Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu želimo pokazati na najljepše načine, s obzirom da imamo situaciju da ljudi koji žive u državi Bosni i Hercegovini žele negirati njenu državnost. Želimo poslati poruku hiljadugodišnje opstojnosti države Bosne i Hercegovine, poruku da će ona živjeti i trajati sve do onog trenutka do kada mi to budemo željeli. Iz tog razloga trebamo probuditi svoju svijest i razmišljati na drugačiji nalčin. Moramo razmišljati i za državu BiH jer je ona u ovom trenutku obezbjedila svima nama sigurnost i mi smo dužni kao njeni građani da je poštujemo, volimo i doživljamo na njenoj cijeloj teritoriji, a naročito na historijkim artefaktima kakva je Džebarska džamija. Želim se zahvaliti svim učesnicima, jer smo na jedan lijep i drugačiji način, kroz umjetnost, prikazali ljepote države Bosne i Hercegovine. Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine treba biti poseban praznik. Ovom prilikom želim zamoliti sve naše poslodavce da oslobode posla tog dana sve naše radnike koji rade, jer ni jedan dan nije značajniji od 25. novembra, Dana državnosti i trebamo ga svi obilježiti kroz druženje i razgovor o državi BiH i time staviti našu državu Bosnu i Hercegovinu na posebno mjesto.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U Gradu Živinice u petak je upriličeno svečano otvaranje proizvodnog pogona i prodajnog salona nove firme “SALIHOVIĆ RIH Company”. Firma se bavi proizvodnjom i modeliranjem enterijera, realizuje rezanje, kantiranje i montažu pločastog namještaja

Novotovrena firma na samom početku rada zaposlila je šest mladih osoba.

“Sve velike kompanije su nastale od malih. Veliko mi je zadovoljstvo kada ljudi u Živinicama otvaraju proizvodnju kao što imamo primjer novootvorene firme “SALIHOVIĆ RIH Company”. Zaista mi je zadovoljstvo da je šest mladih ljudi dobilo posao u ovoj firmi, a ono što me posebno raduje jeste da ćemo imati gotove proizvode, dakle finalne proizvode u obradi drveta. To je najvažnija grana koju jedna država može da ostvari, da ne izvozimo sirovine kako bi nam neko drugi pravio proizvode, u drugim zemljama, i prodavao nama. Mi to imamo u Živinicama na jedan najbolji način preko CNC mašina, stručnih ljudi, direktora ove firme koji je završio stručno osposobljavanje kadajej u pitanju rad na CNC mašinama u našem Srednjoškolskom centru. To treba biti podstrek svima na koji način se može uspjeti, iskorištavajući u potpunosti ljudski i prirodni resurs na najbolji mogući način. Ovom prilikom novootvorenoj kompaniji čestitam početak rada i želim im sve nabolje. Želim da u budućnosti budu prepoznatljiv brend Grada Živinice, s obzirom da mi imamo tradiciju obrade drveta.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao sastanak sa predsjednikom Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice”, Harisom Halilovićem.

Na sastanku je razgovarano o organizaciji tradicionalne manifestacije pod nazivom „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava već šestu godinu, u zadnjoj sedmici mjeseca decembra.

Kako je dogovoreno na sastanku, tema ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore biće “Budućnost Bosne i Hercegovine i uloga dijaspore u tome”.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju gdje imamo strogu zabranu većih okupljanja, manifestacija Dani dijaspore će biti održana on line, u zadnjoj sedmici mjeseca decembra.

Naime, jedinstvena, sada već tradicionalna, manifestacija „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava proteklih godina, zajedno sa Udruženjem „Most Živinice“, pokazatelj su uspješne saradnje Grada i njegovih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

“Tema ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore biće “Budućnost Bosne i Hercegovine i uloga dijaspore u tome”.Naš fokus Dana dijaspore ove godine usmjeren je, prije svega, na državu Bosnu i Hercegovinu. Smatramo da se treba čuti više riječi o našoj državi, njenoj konstitutivnosti, od naših sugrađana koji su izabrani i angažovani u parlamentima, vladama i drugim institucijama u svijetu. Smatram da nam danas, više nego ikad, trebaju ti ljudi, da daju svoje mišljenje i poruku kojom bi se vodili u državi Bosni i Hercegovini. Trebaju nam i da prenesu našu poruku vezanu za državu Bosnu i Hercegovinu u institucije gdje su oni sada. Zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo, želimo da sudionici ove Manifestacije budu najveći predstavanici naše države. Smatramo to jako važnim i smatramo ovo i najvažnijim Danima dijaspore do sada. Iz tog razloga nam trebaju svi naši građani, dakle i oni koji žive u državi Bosni i Hercegovini i oni koji žive izvan nje. Možda nam pomogne mišljenje naše djece koja su otišla da se školuju u stranim zemljama, a koji sada žive i rade izvan Bosne i Hercegovine. Smatram da ovakva konferencija treba biti održana u svim lokalnim zejdnicama kako bi vidjeli šta je to ono najbolje što možemo uraditi da spasimo državu Bosnu i Hercegovinu. Zamolit ćemo ljude koji budu sudionici izvan Bosne i Hercegovine da jednostavno riječima iskrenosti o državi Bosni i Hercegovini budu dodatne diplomate naše države. S obzirom da diplomatija koju imamo, trenutno, nema dovoljno snage da može državu BiH staviti na mjesto na kojem treba biti, smatramo da svi trebamo pomoći i da dodatno uključimo naše sugrađane kao sudionike u diplomatiju države Bosne i Hercegovine. Više nego ikad nam trebaju ove teme, više nego ikad trebamo ustati svi i da zajedno dogovorimo koje su to stvari koje trebamo napraviti za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Da iz Živinica bude jedan mali korak, poruka, koja bi bila poslata i u sam vrh države gdje bi smo trebali možda imati novu strategiju djelovanja. Kroz ove sastanke koje budemo imali želimo da to bude dio stvaranja nove filozofije države Bosne i Hercegovine. Želim napomenuti da ćemo pozvati sve naše sugrađane države Bosne i Hercegovine, nije bitno odakle su i koje nacionalnosti, da učestvuju u ovoj konferenciji kako bi dobili što kvalitetnije odgovore, a sve u korist države Bosne i Hercegovine.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Drago mi je da se tradicionalno nastavlja manifestacija Dani dijaspore Grada Živinice. S obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini glavna tema ovogodšnjih Dana dijaspore biće “Budućnost Bosne i Hercegovine i uloga dijaspore u tome”. Želimo da od mjerodavnih zvaničnika u BiH čujemo trenutnu, istinsku, situaciju stanja u BiH, a onda šta građani Bosne i Hercegovine koji žive izvan granica BiH, a ima ih više od dva miliona, misle o trenutnom stanju u BiH, te kako mogu pomoći da se situacija stabilizuje u BiH, kako bi živjeli normalno kao i svi dostali građani u modermnoj Europi. Dakle, želimo da čujemo poglede uspješnih građana BiH, koji su se već involvirali i obavljaju značajne funkcije u većini zemlja u svijetu. Poznato nam je da su građani BiH ušli u dosta parlamenta, vlada i raznih drugih institucija stranih zemalja. Oni svojim lobiranjem sigurno mogu pomoći da se ova trenutna situacija u BiH prevaziđe. Naša poruka jeste da budućnost Bosne i Hercegovine nije upitna, ali mi svi, počevši od nas kao pojedinaca, moramo uraditi više da ona ima bolju budućnost.”, rekao je predstavnik Udruženja “Most” Haris Halilović.


Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 10.11.2021. godine, objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih za 2021. godinu. 
 
 
Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice. 
 
Nakon odluke dugostepene Komisije Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, objavit će Konačnu rang listu podnosilaca prijava za rješavanje stambenog pitanja mladih, za 2021. godinu.

 


Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jezero II“ Živinice”.

Javni uvid trajat će od 08.11.2021. do 26.11.2021. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i na linkovima ispod.

JEZERO II – Namjena površina
JEZERO II – Plan parcelacije
JEZERO II – Plan građevinskih i regulacionih linija
JEZERO II – Saobraćaj i nivelacija
RP_JEZERO II_Tekstualni dio
OBAVIJEST

Javno izlaganje održat će se 19.11.2021. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 14 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se:
– Dati u Zapisnik postavljenjem na javnom izlaganju
– Upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana.
– Podnijeti putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba .

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni do 26.11.2021. godine, čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.


Obavještavamo mlade sa područja Grada Živinice da je u toku Poziv za podnošenje prijava za online seminar “Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike”.

Online seminar organizuju Evropska asocijacija omladinskih kartica (EYCA), Nacionalna agencija za mlade Malte i Parcijalni sporazum o mobilnosti mladih putem omladinske kartice, a isti će se održati 18. i 19. novembra 2021. godine.

Seminar je organiziran kao dio programa rada Parcijalnog sporazuma o mobilnosti mladih putem omladinske kartice za 2021. godinu i ponuditi će kreatorima politika i drugim zainteresiranim stranama prostor za raspravu i razmišljanje o novim temama koje se trebaju obraditi u politikama i programima za mlade, posebno kroz evropski program omladinske kartice.

Seminar je namijenjen za učesnike sa iskustvom u rješavanju pitanja mladih, posebno u oblasti mobilnosti i participacije mladih, kao što su predstavnici vlada, organizacije članice EYCA-a, omladinski radnici i pružaoci usluga za mlade, istraživači omladinskih politika, omladinske nevladine organizacije i vlasnici kartica za mlade.

Rok za dostavljanje prijava je 7. novembar 2021. godine, a iste je potrebno dostaviti u word formatu putem e-maila na: youthmobility@coe.int, a kopiju e-maila na natalja.turenne@coe.int.

Konceptnu notu o seminaru sa privremenim dnevnim redom i prijavni obrazac svi zainteresirani mogu pogledati OVDJE


Obavještavamo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i sve mlade sa područja Grada Živinice da će ove godine u Dječijem kulturnom centru u Beogradu biti održan Festival devete umjetnosti u okviru kojeg će biti organizovan Međunarodni konkurs za djecu i mlade od 5 do 18 godina pod nazivom STRIP KAIŠ 2021.

U okviru Međinarodnog festivala organizuju se predavanja, izložbe, tribine, edukativni prateći programi koji povezuju mlade i likovne pedagoge širom svijeta. Prijaviti se mogu pojedinci, škole, dječiji kulturni centri i slične dječije ustanove i asocijacije.

Svi potencijalni učesnici prijavu o učešću mogu poslati do 7. novembra 2021. godine.

Na linku ispod nalazi se konkurs i obrazac za prijavu.

KONKURS I OBRAZAC 

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima posjetio je Streljački sportski klub osoba sa invaliditetom Živinice i Streljački sportski klub Konjuh Živinice.

Ovom prilikom predsjednik streljačkih Klubova Bećir Džinić upoznao je gradonačelnika Kamenjakovića o rezultatima rada ali i o planovima za naredni period.

U 2021. godini streljački klubovi SSK Konjuh i streljacki klub osoba sa invaliditetom su zahvaljujuci sredstvima Grada Zivinice kao i sredstvima federalnih i kantonalnih ministarstava, nabavili opremu koja im omogućuje ravnopravno učešće na takmičenjima, kako na državnom tako i međunarodnom nivou. Standard puška, standard pištolj, stalci za iste, komplet oprema za strijelce, elektronska meta samo su dio nove opreme pomenutih Klubova.

Naime, Streljački sportski klub osoba sa invaliditetom i Streljački sportski klub Konjuh do sada su učestvovali na mnogobrojnim takmičenjima gdje su postizali najbolje rezultate.

SSK Konjuh uzima učešće u Premijer ligi BiH u kategoriji kadeti, dok SKOSI Živinice je već uzeo učešce na međunrodnom takmičenju.

Ekipa SKOSI je ove godine već ostvarila zapažen rezultat, a to je da su državni pravci u ženskoj kategoriji.

Prilikom navedene posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković je iskazao svoje zadovoljstvo, što Živinice imaju ovakve mlade koji su odlični, sportisti ali i ambasadori lokalne zajednice, te poručio da će i dalje Grad Živinice podržavati ovakve klubove.

“Zadovoljstvo mi je da imamo ono što je najvažnije, a to je oprema i ljudi koji su prisutni u ovom Klubu cijelo vrijeme. Drago mi je da sad imaju opremu sa kojom mogu izaći na takmičenje, uključujući puške, ličnu opremu, elektronske mete i sve ostalo što im je potrebno. Posebno mi je drago što se finansiranje iz Budžeta Grada Živinice preko fondova i javnih poziva pokazalo izuzetno uspješnim, naročito kod ovakvih klubova koji imaju impozantne rezultate. Dobili su jedan mali kutak u Sportskoj dvorani kojeg su iskoristili na najbolji način. Zaista želim istaći da svi članovi posebno vode računa i o društvenim aktivnostima i izvan ovog Kluba što je posebno jako važno i to treba da bude podstrek mladim ljudima da se uključuju u ove, i slične klubove, koji promovišu, osim vrijednosti kojom se bave, i društvene vrijednosti izvan kluba u kojem treniraju. Grad Živinice podržava ovakve projekte, i jako je važno da se što više mladih ljudi uključi, jer ovo je zdrav sport, zdravo društvo i nešto što zasigurno daje vrijednost kod formiranja ličnosti, naročito mladih ljudi. ”, kazao je gradonačenik Samir Kamenjaković.


Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu objavljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa i programa mladih koji će se finansirati i sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.

PRIVREMENA RANG LISTA 


U Gradu Živinice završena je izgradnja najveće umjetne stijene za sportsko penjanje u BiH. Stijena je visine 13 metara, širine 8, opremljena kvaliettnom penjačkom opremom, a nalazi se u prostorijama BKC Živinice. Novoizgrađenu stijenu za penjanje obišao je gradonačelnik Samir Kamenjaković koji je ovom prilikom istakao svoje zadovoljstvo zbog realizacije navedenog projekta.

Riječ je o projektu kojeg su realizovali članovi Udruženja građana Penjački klub UP Živinice, kojeg kojeg vodi instruktor alpinizma Admir Andelić.

Penjačku stijenu mogu koristiti djeca, mladi i odrasli, kako za rekreativno tako i za takmičarsko penjanje.

Sevčano otvaranje novoizgrađene umjetne stijene za penjanje upriličeno je 18.09.2021. godine, u BKC Živinice, sa početkom u 12 sati, kada će biti održano i prvo međunarodno takmičenje pod nazivom “Živi NICE Živi CLIMB”. Na takmičenju će učestvovati takmičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Njemačke.

Predsednik Kluba Admir Andelić je instruktor alpinizma i ovom prilikom je pozvao sve zainteresovane da dođu u subotu na svečano otvaranje novoizgrađene umjetne stijene za penjanje i upoznaju se sa ovom vrstom sporta.

“Za manje od dva mjeseca smo uspjeli realizovati ovaj projekat koji je zaista jedinstven, ne samo u Živinicama, nego u BiH. Ovo je jedna od najvećih umjetnih stijena za sportsko penjanje u BiH. Sad u subotu 18.09. u 12 sati spremamo svečano otvaranje stijene gdje ćemo napraviti i takmičenje u penjanju, u disciplini težinskog, gdje smo već popunili kapacitet takmičara. Takmičari nam doalze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Njemačke. Pozivamo sve zainteresirane da prisutvuju samoj manifestaciji.”, rekao je predsjednik UG Penjačkog kluba UP Živinice, Admir Andelić.

“Na manifestaciji Dani dijaspore predstavljen je projekat izgradnje umjetne stijene za sportsko penjanje i mi smo zaista željeli da ga i realizujemo. Evo sada u Gradu Živinice imamo najveću umjetnu stijenu za penjanje u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da je Penjački klub UP Živinice, kojeg vodi instruktor alpinizma Admir Andelić uspio realizovati navedeni projekat u sardnji sa BKC Živinice i Gradom Živinice i drago mi je što prvi u BiH vršimo promociju ove vrste sporta. Značajno je istaći da je ovo sport olimpijskog karaktera koji ima Evropsko i Svjetsko takmičenje i koji će Gradu Živinice dati jedan novi epitet. Mi ćemo u saradnji sa Penjačkim klubom napraviti dodatne planove za razvoj ove vrste sporta u našem Gradu, a planirmo uraditi još jednu stijenu, na otvorenom. Mladim ljudima koji su napravili ideju o promocije ove vrste sporta u našem Gradu, posebno gospodinu Andeliću, želim u ime Grada Živinice zahvaliti se i čestitati na realizaciji ovakvog projekta. Također se želim zahvaliti BKC Živinice na podršci koju su dali ovom projektu. Pozivam naše sugrađane da se učlane u ovakve klubove i da na takav način damo doprinos u razvoju našeg Grada.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Napomena:
Fotografije sa novoizgrađenom stijenom za penjanje u cjelosti biće objavljene nakon sutrašnjeg takmičenja.

1 2 3 21