U prostorijama Gradske uprave Živinice održana je radionica na temu “Pisanje CV-a i simulacija razgovora za posao”. Radionica je održana u organizaciji Udruženja mladih “MLADI” Živinice.

Cilj radionice je bio da se učenici srednjih škola i studenti upoznaju sa načinima pisanja CV-a i elementima razgovora za posao.

Edukatori na radionici bili su Amar Ćatović i Sanela Čajić, a navedenoj radionici prisustvovao je i službenik za mlade Grada Živinice Elvir Sinanović.

Radionica je održana za članove Udruženja “MLADI” koji su ovom prilikom istakli da pozivaju sve mlade ljude da im se pridruže.

Svi zainteresirani mladi ljude koji žele postati član ovog Udruženja mogu se javiti službeniku za mlade Grada Živinice, lično ili na mail: elvirs@gradzivinice.ba.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković upriličio je prijem za predstavnike odbora Omladinske banke Živinice koji su osvojili 1. mjesto u Bosni i Hercegovini sa projektom “Mozaik ideja”.

Naime, Fondacija “Mozaik” je od 11-15.02.2021. godine održala Godišnju konferenciju u virtualnom okruženju sa više od 500 učesnika i učesnica među kojima su bili predstavnici općina i gradova, članovi i članice 49 Omladinskih banaka, poduzetnici i poduzetnice, te mladi aktivisti, na kojoj je Grad Živinice, kao dugogodišnji partner Fondacije “Mozaik”, također uzeo učešće.

Pored brojnih tema o kojima se razgovaralo, a koje se tiču saradnje partnerskih općina i gradova sa Fondacijom “Mozaik” kroz lonac i razvoj inkluzivnih strategija za mlade, tokom Konferencije je realizovan i Poziv za članice i članove odbora Omladinskih banaka za 2021. Godinu.

Od ukupno 49 Odbora Omladinskih banaka iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi i članice Odbora Omladinske banke Živinice osvojili su 1. mjesto sa projektom “Mozaik ideja”, sa osvojenih 368 glasova, koji će biti realizovan ove godine zahvaljujući finansijskim sredstvima Grada Živinice i Fondacije “Mozaik”.

 


Obavještavamo sve zaintersirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku/studijsku 2020/2021. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko redovno pohađaju srednju školu, odnosno imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Konkurse i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod:

KONKURS STUDENTI
KONKURS UČENICI
IZJAVA STUDENTI
IZJAVA UČENICI
ZAHTJEV STUDENTI
ZAHTJEV UČENICI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe na broj telefona: 035 743 319.


U povodu Dana maternjeg jezika (21. februar) i Dana Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu (21. II – 21. III), Institut za jezik raspisuje konkurs za izbor najboljeg literarnog rada na temu Moj maternji jezik.

Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini te učenici izvan granica Bosne i Hercegovine.

Na konkurs se mogu dostaviti svi oblici literarnih izraza: poezija, proza i drugi.

Rok za dostavu radova je 1. mart 2021. godine, do 16:00 sati.

Detaljnije informacije o konkursu svi zainteresovani mogu pronaći na sljedećem linku:

KONKURS ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je ugovore za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba sa pravnim subjektima koji učestvuju u ovom programu.

Ugovori su potpisani za ukupno 21. nezaposlenu osobu među kojima je najveći broj onih sa VSS, a nakon potpisivanja osobe na stručnom osposobljavanju detaljnije su se upoznale sa početkom i uslovima njihovog stručnog osposobljavanja.

Naime, stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba na području Grada Živinice projekat je koji mladim ljudima daje mogućnost edukacije i konkurentnosti na tržištu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo jer ovo je projekat koji kopiraju i druge lokalne zajednice, te se na taj način mladim ljudima pruža prilika za edukaciju i rad kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

Pravni subjekti iz javnog i privatnog sektora koji su iskazali spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci su Porezna uprava FBiH, porezna ispostava Živinice, Općinski sud Živinice, JP “Elektroprivreda BIH” d.d. ZD RMU “Đurđevik”, JU OŠ „Višća”, JU “Mješovita srednja škola” Živinice; JU O.Š. “Đurđevik”, Richmond Park International Secondary Schol Tuzla, JU Druga osnovna škola Živinice, i Noćko-komerc d.o.o.

Gradonačelnik Kamenjaković izrazio je zahvalnost privrednim subjektima koji su pokazali interes za stručno osposobljavanje mladih osoba, te svima poželio sreću i uspjeh u daljem radu.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima nastavio je dosadašnju praksu obilaska privrednih subjekata sa područja Grada Živinice.

Ovom prilikom u petak je upriličena posjeta živiničkoj firmi “Wifi keks”, koja se bavi proizvodnjom i prodajom keksa.

Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković konkretnije se upoznao sa djelatnošću ovog privrednog subjekta, njihovom proizvodnjom, prodajom, brojem radnika, uslovima rada, te sa budućim planovima i namjerama razvoja.

Firma “Wifi keks” egzistira već dugih niz godina, ali je promjenom vlasnika ove godine obnovila i povećala ulaganja u proizvodnju i promet keksa.

U firmi je zaposleno 6 radnika i proizvodi se 20 artikala koji su zastupljeni na tržištu u velikim prodajnim lancima širom Bosne i Hercegovine.

Porodični biznis ovakvog tipa je dokaz da i mladi ljudi mogu biti uspješni i da uz veliki rad, trud i posvećenost imaju perspektivu u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je zadovoljstvo prilikom posjete, te naveo da je ovo dobar primjer u kojem pravcu treba da se razvijaju mala i srednja preduzeća kada je u pitanju proizvodnja.

“Grad Živinice ima iskustvo po proizvodnji slatkih proizvoda i drago mi je da se nastavila ova proizvodnja, a posebno me raduje što je u pitanju mlad čovjek koji je shvatio da treba ostati da živi i radi u državi BiH i u Gradu Živinice. Drago mi je da Grad Živinice ima ovakav jedan potencijal gdje može da se širi i razvija a posebno me raduje što postoji perspektiva u ovoj proizvodnji. Svojim proizvodima snabdijevaju prodajne objekte na velikom dijelu teritorije države BiH. Drago mi je da Grad Živinice daje poruku mladim ljudima da postoje različiti poslovi, različita zanimanja u proizvodnji jer smatramo da je proizvodnja ono što će zasigurno ostaviti ljude da dugo godina rade. Ovo je prije svega jedan porodični biznis i jedna poruka koja treba da ode odavde jeste da zajedno preko porodičnog biznisa možemo razvijati mala i srednja preduzeća. Želim da vlasniku ove proizvodnje čestitam na odvažnosti i hrabrosti i želim da ovo u budućnosti bude velika kompanija koja će preko cijele teritorije Bosne i Hercegovine izaći i izvan naših granica i da Grad Živinice promoviše na jedan sladak i lijep način”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Trenutno imamo 6 zaposlenih i 20 artikala koje plasiramo na tržište širom Bosne i Hercegovine u raznim prodajnim lancima. Poprilično sam zadovoljan, mada može puno bolje, ali trudimo se na dnevnoj bazi da poboljšamo i održimo kvalitet i trudimo se za bolje, ali u suštini sam zadovoljan kada je u pitanju WI FI keks. Mislim da ne postoji industrija koja nije osjetila pandemiju ali uslovno rečeno to koristimo kao motivaciju za naprijed, jer kad tad će se ovo završiti i ostat će tržiste koje jest i trudit ćemo se da ga ispoštujemo. Ne bježimo od izazova koje imamo i što se tiče asortimana trudit ćemo se da održimo kvalitet koji imamo i da ga poboljšamo ako je moguće, a naravno da jeste”, rekao je vlasnik firme “Wifi keks” Senad Mulabdić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice.

Naime, projekat subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih po prvi put se realizuje u Gradu Živinice, a nakon što je na sastanku Savjeta mladih razmatran Pravilnik kojim su se utvrdila sredstva, uslovi, kriteriji, bodovanje i postupak podnošenja prijave.

S tim u vezi, potpisani su ugovori sa 31. korisnikom koji su ispunili uslove za subvencioniranje kamata kako bi riješili svoje stambeno pitanje.

Gradonačelnik Kamenjaković kontinuirano realizuje projekte koji se odnose na mlade ljude sa područja Grada Živinice kako bi ih u što većem broju integrisao u društvo, te na taj način smanjio migracije stanovništva, kako iz Grada Živinice tako i iz Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je Budžet Grada Živinice po prvi put bio u suficitu od 1.200.000,00 KM za projekat subvencioniranja kamata stambenog zbrinjavanja mladih osoba u Gradu Živinice izdvojena su sredstva u vrijednosti od 60.000,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je jako bitan projekat za mlade ljude sa čijom realizacijom će se nastaviti i u budućnosti, a isplata subvencija po potpisanim ugovorima realizovat će se do kraja ove godine.

“Grad Živinice po prvi put ima ovakav projekat i smatram ga jako dobrim, s obzirom na to da je nastao na sastancima Savjeta mladih gdje se i donijela odluka da se pomogne mladim ljudima u stambenom zbrinjavanju, tačnije na subvenciji kamata. Potpisali smo ugovore sa mladim ljudima i do kraja ove godine će biti isplaćena subvencija. Ovo je bitan projekat za mlade ljude i sa ovim trendom nastavit ćemo i u budućnosti. Smatram da je važno u ovom vremenu kada mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, da realizujemo projekte koji su kompatibilni rješenju i načinu kako bi ostali. Pored Start up projekta o kojem Grad Živinice neprekidno vrši edukaciju, ovo je jedan dio paketa koji treba da damo mladim ljudima. Smatram da ga trebamo unapređivati i tražiti još druge pakete i module za mlade ljude i da im damo motivaciju da ostanu kako u Gradu Živinice tako i u Bosni i Hercegovini.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u ponedjeljak, 21.12.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati, potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.

Datum potpisivanja ugovora je 21.12.2020. godine, u 11 sati, u zgradi Gradske uprave Živinice (velika sala).

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni pristvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

Konačnu rang listu svi zainteresirani mogu pogledati na oglasnoj ploči i web stranici Grada Živinice na linku ispod :

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 


Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa Pravilnikom o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Potpisivanje ugovora između korisnika sredstava i Grada Živinice će biti upriličeno dana 17.12.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama velike sale Grada Živinice.

RANG LISTA

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem u svom kabinetu za uspješnog fudbalera Samira Memiševića.

Živiničanin Samir Memišević ima 26 godina, a fudbal je počeo trenirati od svoje 5 godine. Svoje prve fudbalske korake napravio je u živiničkom klubu Slaven, nakon čega je igrao za klubove u Tuzli, Beogradu, Bijeljini i Holandiji. Trenutno igra u klubu HEBEI CFFC u Kini, gdje je završio prvu sezonu.

Posjetu svom rodnom gradu iskorstio je, između ostalog, i da predloži svoje ideje za projekte koje želi realizovati u Gradu Živinice, a kojima će moći pomoći mladim sportistima iz svog Grada.

Na razgovoru sa gradonačelnikom Kamenjakovićem, Memišević je rekao da u Gradu Živinice želi napraviti Sportsko rekreacioni centar sa svim pratećim sadržajima. Gradonačelnik Kamenjaković je podržao tu ideju, te pružio svu potrebnu pomoć oko realizacije ovog projekta.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je kroz razgovor sa uspješnim živiničkim fudbalerom Memiševićem istakao zadovoljstvo zbog njegovog uspjeha te naglasio da mu je izrazito drago što želi da bude aktivan u svom Gradu. Rekao je da je lokalna zajednica tu da podrži mlade ljude i da su oni najbolji ambasadori našeg Grada.

Gradonačelnika Kamenjaković je ovom prilikom kazao da mu posebno zadovoljstvo predstavlja kad uspješni mladi ljudi žele da djeluju u svom gradu, kao što to radi mladi Memišević, koji je ovom prilikom rekao da u budućnosti želi živjeti u Živinicama.

Prilikom ovog susreta sa uspješnim živiničkim fudbalerom, gradonačelnik Kamenjaković čestitao je Memiševiću na dosadašnjim rezultatima i poželio mu mnogo sreće i uspjeha u daljem radu.

“Mi naše malade ljude pratimo i podržavamo i njihovi uspjesi su primjećeni u našoj lokalnoj zajednici. Zaista smo ponosni na rezultate naših uspješnih mladih ljudi, sportista, kojima ćemo uvijek pružiti podršku gdje god oni bili. Oni su naši najbolji ambasadori, koji na najbolji način predstavljaju svoj Grad i državu Bosnu i Hercegovinu”, istakao je gradonačenik Samir Kamenjaković.

1 2 3 17