Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić jučer je u svom kabinetu potpisao ugovore sa mladim osobama koje su ostvarile pravo na podršku po projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” na području Grada Živinice.

Ove godine podršku za navedeni projekat dobio je rekordan broj aplikanata, 18 mladih osoba koji su ostvarili pravo na podršku svog biznisa i počeli da posluju u Gradu Živinice.

Potrebna finansijska sredstva za ove namjene, u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanja mladih ljudi na području Grada Živinice, u iznosu od 106 hiljada konvertibilnih maraka, obezbjeđena su u Budžetu Grada Živinice.

Pored finansijske podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u poslovnom inkubatoru Grada Živinice. Poslovni inkubator nalazi se u zgradi Gradske uprave Živinice i pripremljen je za korisnike Start-up programa.

Gradonačelnik Began Muhić je ovom prilikom istakao važnost davanja podrške i prilike mladim osobama da se razvijaju i napreduju, te da kroz svoje djelovanje pridonesu ekonomskom razvoju svoje lokalne zajednice.

„Želim da svakoj mladoj osobi koja ima želju i biznis ideju pružimo priliku da radi  u svom Gradu, a što je najvažnije, da ostane u Bosni i Hercegovini. Ovo su za mene najznačajniji i najdraži projekti koje relizujemo u našem Gradu. Mali biznisi daju mogućnost stvaranja novih vrijednosti koje su važne za napredak cjelokupne lokalne zajednice. Svaka biznis ideja naših mladih osoba poboljšava ambijent u Gradu Živinice i svaka na svoj način olakšava život građana u našoj lokalnoj zajednici. Također, po dosadašnjim iskustvima, naši mladi poslodavci vrlo brzo razviju svoje poslovanje i počnu zapošljavati nove osobe u svoje firme, što daje dodatnu važnost ovom projektu.“ – istakao je gradonačelnik Began Muhić. 


Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku (START UP) za 2024. godinu. 


Danas je u prostorijama Gradske uprave Živinice upriličena ceremonija potpisivanja ugovora za realizaciju 13 projekata i 1. mikrobiznisa na kojoj je gradonačelnik Began Muhić uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima neformalnih grupa mladih.

Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg zajedno realizuju Grad Živinice i Fondacija Mozaik. U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim između Fondacije Mozaik i Grada Živinice  definisan je nastavak saradnje na razvoju programa Omladinska banka Živinice, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju biznisa kroz Mozaik Startup studio.

Ukupna vrijednost odobrenih 13 projekata mladih je 34.400 KM i 1 mikrobiznis koji će biti podržan sa 2.000 KM.

Projekti koji će se ove godine implementirati na području Grada Živinice po ovom programu su: Bajramski Gala koncert u organizaciji MOC Magnifico 15.04.2024. godine, Hemijska čarolija kabineta JU Gimnazije Živinice, Ljetna učionica, Super crveni heroji,  Tradicija i kultura,  Fizika u akciji, Godišnji koncert Plesnog studija “Dinna”, Srcem za djecu, Aktivizam i empatija u akciji: Mladi za socijalnu harmoniju, Uređenje učionice br. 45, Kabinet uredi novi sjaj mu priredi, Sigurnim koracima do vrha, Start with Art 2.0, i mikrobiznis: Prirodna kozmetika Seeds&Trees.

Zajednički fond koji obezbijeđuju Grad Živinice i Fondacija Mozaik za 2024. godinu, u iznosu 53.370 KM, omugućio je realizaciju društveno korisnih projekata Gradu Živinice koje će relizovati mlade osobe.


Danas je u Živinicama upriličeno svečano obilježavanje završetka radova i useljenja korisnika u novoizgrađeni objekat na području Grada Živinice, koji je izgrađen u okviru Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.  

Izgradnjom navedenog višestambenog objekta na području Grada Živinice osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 62 porodice, koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice.

Ukupna vrijednost izgrdanje navedenog stambenog objekta iznosila je oko 5.212.000,00 KM, od čega je 4.839.000,001 KM kreditna sredstva CEB-a, a iznos od 373.000,00 KM sredstava osigurao je Grad Živinice uz potrebno zemljište za izgradnju objekta.

U okviru realizacije Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ pored ovog izgrađenog objekta bit će izgrađen još jedan objekat u toku ove godine, te u okviru projekta CEB III planirana je izgradnja još jednog objekta za ove namjene, kako bi sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice.

Implementator CEB II projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa kantonalnim i opštinskim/gradskim vlastima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima ulogu Agencije za provođenje projekta po Međunarodnom okvirnom sporazumu o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe-CEB, a za finansijsku realizaciju projekta je zadužen Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i bilateralni donatori CEB banke: vlade Norveške, Španije, Italije i Slovačke.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnih/alternativnih smještaja. Za tu namjenu bit će osigurano 2045 stambenih jedinica u okviru 68 podprojekata u 46 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 % na području Federacije Bosne i Hercegovine.

„U okviru realizacije Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ pored ovog izgrađenog objekta uskoro će bit izgrađen još jedan stambeni objekat za ove namjene, te u okviru projekta CEB III očekujemo izgradnju još jednog objekta, kako bi sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice, dostojne za život čovjeka.“, istako je gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić.


Obavještavamo sve zainteresirane da je Komisija za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta objavila Privremenu rang lista odabranih projekata i programa za oblast tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor Komisiji za rješavanje po prigovorima u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice (27.03.2024. godine), putem Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta.

PRIVREMENA RANG LISTA  


Gradonačelnik Began Muhić potpisao je ugovore za 62 stambene jedinice u novoizgrađenom objektu na području Grada Živinice, koji je izgrađen u okviru Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.

Izgradnjom višestambenog objekta na području Grada Živinice osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 62 porodice, koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada.

Svečano obilježavanje završetka radova i useljenje korisnika u novoizgrađeni objekat na području Grada Živinice, odnosno predaja ključeva korisnicima ovih stambenih jedinica, biće upriličeno u četvrtak sljedeće sedmice.

U okviru realizacije Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ pored ovog izgrađenog objekta bit će izgrađena još dva objekta za ove namjene, kako bi sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice, dostojne za život čovjeka.


Gradonačelnik Began Muhić potpisao je ugovore za realizaciju pet novih infrastruktrnih projekata na području Grada Živinice.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora za projekte koji će doprinijeti boljim uslovima života za građane Grada Živinice iznosi oko  60.000,00 KM.

Radi se o izgradnji dva potporna zida u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja, sanaciji zgrade Mjesne zajednice Oskova, nabavci i ugradnji PVC stolarije u prostorijama Doma kulture u Mjesnoj zajednici Suha, te sanaciji objekta NK Mladost u Živinicama Gornjim.

Finansijska sredstva za navedene projekte obezbeđena u Budžetu Grada Živinice.

„Očekujemo brzu realizaciju projekata i drago nam je što imamo kontinuitet infrastrukturne izgradnje na cijelom području naših Živinica.“, istako je gradonačelnik Began Muhić.


Gradonačelnik Began Muhić, sa saradnicima, obišao je nekoliko lokacija u Dubrava Gornjim gdje se izvode radovi na izgradnji putne infrastrukture.

Naime, u  MZ Dubrave Gornje završena je sanacija i asfaltiranje šest novih dionica lokalnih puteva u vrijednosti oko 100.000 KM.

Radi se o asfaltiranju dionica od kuće M.R. do kuće M.A., sanaciji i asfaltiranju puta Besanovići- Derviši, Muhatrevići – Derviši, Bulić – Derviši, prema kući R.M. – Derviši, i prema kući J.D. – Derviši.

Radovi za navedene projekte putne infrtastrukture finansiraju se iz Budžeta Grada Živinice.


Gradonačelnik Began Muhić, zajedno sa ministrom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Fedahijom Ahmetovićem, obišao je nekoliko lokacija na području Grada Živinice gdje se izvode radovi na realizaciji veoma važnih projekata.

Naime, na području MZ Barice izvode se radovi na izgradnji podstanice za vodovod „Stublovi“, u MZ Šerići radi se izgradnja potisnog  cjevovoda i rezervoara za vodovod „Krgušnica“, te u MZ Stari Đurđevik uređenje korita rijeke  Gostelje.

Radi se tri veoma važna projekta koji se realizuju u saradnji Grada Živinice sa Ministarstvom  poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, ukupne vrijednosti preko 500.000,00 KM.

Prilikom navedene radne posjete ministra Ahmetovića istaknuta je izrazito dobra saradnja između Grada Živinice i ovog Ministarstva, te Vlade TK.


Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić održao je još jedan u nizu radnih sastanaka sa predstavnicima konsultantskog tima koji radi na izradi idejnog rješenja za realizaciju Projekta rješavanja tretmana otpadnih voda u ruralnim područjima Grada Živinice.

Do sada su se svake godine izdvajala značajna sredstva za razna ucjevljenja i parcijalno rješavanje kanalizacione mreže koje nije bilo dugoročno. Sada se pristupilo jednom vrlo važnom projektu uređenja kanalizacione mreže na cijelom području Grada Živinice.

Prezentaciji ovog idejnog projekta prisustvovali su i predstavnici svih mjesnih zajednica u Gradu Živinice, kako bi mogli dati određene sugestije i prijedloge za realizaciju ovog izrazito važnog projekta za sve građane Grada Živinice.

Nakon idejnog projekta odmah će se pristupiti izradi i glavnog projekta podijeljenog u četiri lota koji obuhvataju područje zapadnog, sjevernog, istočnog, te južnog i jugozapadnog dijela Grada Živinice.

Ukupna cijena investicije za sva četiri dijela iznosi oko 40 miliona KM.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice nakon izrade projektne dokumentacije Grad Živinice će biti spreman da u saradnji sa međunarodnim fondovima EU bude prvi grad u Bosni i Hecegovini koji će imati u potpunosti uređenu sekundarnu kanalizacionu mrežu za područje cijelog Grada.

Grad i prigradska naselja su obuhvaćena zasebim projektom čija realizacija je u toku. Radi se o projektu rekonstrukcije kompletne vodovodne i kanalizacione mreže u gradskoj zoni i nekoliko prigradskih naselja u Živinicama, odnosno području u kojem upravlja JP ViK Živinice, sa svim prečistačima upojenim na glavni prečistač otpadnih voda Živinicama. Time će se spriječiti da sve otpadne vode koje su do sada išle u rijeke idu na postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Vrijednost ove investicije iznosi oko 54 miliona konvertibilnih maraka. Za finansiranje se očekuje veliki iznos grant sredstva u iznosu od preko 40 miliona konvertibilnih maraka, dok će se za ostatak potrebnih sredstva Grad Živinice kreditno zadužiti po povoljnim kreditnim uslovima. 

Projektom je predviđeno uvezivanje sistema sa modernim tehnologijama, sa ciljem smanjenja zaista velikih gubitaka vode koji su trenutno u određenim područjima i do preko 80 %.

Cilj realizacije gore navedenih projekata je sistemski uređena i umrežena kanalizaciona mreža na cijelom području Grada Živinice.

1 2 3 48