Grad Živinice je u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Živinice pokrenuo projekat izrade kućica za ptice. Cilj projekta jeste zaštita ptičijeg fonda na području Grada Živinice.

Kako bi prezentovali projekat, koji ima za cilj zaštitu ptičijeg fonda na području Grada Živinice, gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je zajednički sastanak sa predstavnicima MSŠ Živinice i ekoloških sekcija škola i udruženja koja se bave ekologijom i zaštitom prirode u Gradu Živinice.

Projekat podrazumijeva izradu kućica za ptice, a isti će se realizovati u saradnji sa MSŠ Živinice i navedenim ekološkim sekcijama i udruženjima, ljubiteljima prirode koji promovišu ekološku svijet i rade na zaštiti ekolgije i prirode u Gradu Živinice.

Dakle, Grad Živinice će obezbijediti materijal za izradu kućica za ptice, a izradu kućica će raditi učenici prvih i drugih razreda drvne struke MSŠ Živinice, naročito kad su u pitanju defiticarna zanimanja stolara i tapetara, a pod rukovodstvom svojih mentora, nastavnika praktične nastave. Nakon izrade kućice će biti postavljene u prirodu, na tačke koje odrede predstavnici ekoloških sekcija i udruženja za zaštitu prirode.

“Ovo je prije svega jako značajan projekat, sama zamisao kada je u pitanju zaštita ptičijeg fonda, kako na području lokalne zajednice Živinice, tako i samog Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da je u posljednjih tridesetak godina došlo do izuzetne ugroženosti raznih ptičijih vrsta, čak pojedine vrste su nam jednostavno nestale, sa ovom brigom postoji mogućnost da vratimo taj ptičiji svijet ponovo u njihova staništa. Definitivno treba podržati ovo i u budućnosti raditi i dalje. Imajući u vidu da je ovih dana i svjetski dan zaštite ptica orintolozi dosta rade na tome, a evo naš Grad je danas uzeo veliko učešće i cijenim da ćemo imati veliku korist prije svega da imamo cvrkut ptica na sve strane ovdje oko nas”, rekao je profesor Sead Noćajević.

“Kad je u pitanju ovaj projekat on se radi direktno u saradnji sa gradonačelnikom Grada Živinice i Mješovitom srednjom školom Živinice, koja na raspolaganje stavlja učenike drvne struke. Kad je u pitanju Mješovita srednja škola Živinice ona će podržati ovaj projekat tako sto će aktivno učestvovali u izradi kućica koje će kasnije biti proslijeđene Gradu Živinice kako bi ih podijelili svim ekološkim sekcijama koje egzistiraju na ovom našem području. Ovim putem želimo kazati našem građanstvu da je Mješovita srednja škola Živinice, jedna škola otvorenih vrata koja se stavlja kao servis svim građanima Grada Živinice i evo ovom prilikom se u prvu ruku stavlja drvna struka i taj servis koji će učestvovati u izgradnji odnosno zamisli ovih kućica i kasnije biti podijeljene ekološkim sekcijama. Ovo je jedan projekat koji finansira Grad Živinice direktno preko našeg gradonačelnika Samira Kamenjakovića, a u izradi ovih kućica učestvuju učenici prvih i drugih razreda drvne struke pogotovo kad su u pitanju ova defiticarna zanimanja stolara i tapetara naravno pod rukovodstvom svojih mentora, nastavnika praktične nastave”, naveo je direktor MSŠ Živinice Osman Havušić.

“Obzirom da nam se bliži svjetski dan ptica, mi smo željeli na jedan drugačiji način da ga promovisemo. Napravili smo saradnju Srednjoškolskim centrom Živinice, jer želimo da napravimo potpuno uključenje Srednjoškolskog centra u izgradnju mobilijara Grada Živinice. Jedna od tih stvari jesu i ove kućice za ptice gdje želimo napraviti promociju podizanja svijesti iz oblasti ekologije. Imali smo sastanak sa ekološkim sekcijama škola, udruženjima koja se bave ekologijom i koja imaju veze sa našom prirodom da od njih dobijemo povratnu informaciju koliko će biti potrebno zaštitinih kućica za ptice da pokrijemo cijelu teritoriju Grada Živinice. Cilj nam je da vršimo promociju ekologije u Gradu Živinice. S obzirom da smo se odlučili da napravimo promociju turizma putem biodiverziteta jer imamo veoma jak biodiverzitet u Gradu Živinice želimo da promovisemo prirodu u turizmu. Na takav način šaljemo poruku iz Živinica da smo Grad koji kroz promociju biodiverziteta, turizma i prirode želi da izgradi ono sto smo upisali u strategiji razvoja turizma Grada Živinice. Veoma me raduje da će ovaj projekta zaživjeti u roku od deset dana i da ćemo, s obzirom da su ptice veoma ugrožena vrsta, imati mogućnost da zaštitimo taj svijet. Ono sto želim kazati a jako je bitno naglasiti za jak i važan biodiverzitet Grada Živinice da smo jedini Grad u Bosni i Hercegovini u kojem od deset zaštićenih vrsta djetlića, živi sedam u našem Gradu. Tačnije žive u prašumi koju također ima Grad Živinice. Te resurse koje imamo, dakle prašuma, bogat biljni i životinjski svijet, mi moramo maksimalno iskoristiti. Iskoristicemo to ukoliko budemo uključili sve resurse i na takav način napravili jedan pomak u ekologiji. Cilj je da napravimo i podignemo ekološku svijest ljudi. Kroz ekološku svijest ljudi, razvoj turizma, agroturizma, cikloturizma i biodiverziteta, Grad Živinice zasigurno će biti poželjna destinacija za sve turiste. Ovo jeste ustvari akcija kojom želimo promovirati naš Grad i želimo da agroturizam i generalno turizam u Gradu Živinice zasluženo dođe na ono mjesto na koje pripada. Ovde je samo falio aktivizam, falila je akcija da se jednostavno svi ljudi uključe.”, kazao je gradonacelnik Samir Kamenjaković.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, jučer je mladim ljudima Grada Živinice predstavio novi koncept upravljanja otpadom projekat pod nazivom „Zero Waste“ ili nula otpada.

Dakle, na održanom radno-informativni sastanaku prezentovan je projekat „Zero Waste“ koji podrazumijeva potupno novi koncept uspostavljanja ekološki ispravnog načina upravljanja otpadom.

Cilj prezentovanog projekta jeste okolina bez otpada kako bi se podigla svijest kod ljudi da podržavaju održivost prirodnog ciklusa u kojem odbačeni materijali predstavljaju sredstva upotrebljiva za druge.

U razvijenim zemljama su usvojene brojne strategije i programi putem kojih se može implementirati vizija koju zagovara “Zero Waste”, a koji su integrisani u sistem cirkularne ekonomije u kojoj otpad ponovo postaje sirovina.

Koncept „Zero Waste“ za primarni cilj ima povećanje ponovne upotrebe materijala koji završi životni ciklus, smanjenje korištenja novih resursa, ušteda energije, smanjenje zagađivanja, stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje kvaliteta života, te ostvarivanje koncepta održivog razvoja.

Ovaj koncept zahtjeva promjenu načina razmišljanja, životnih i profesionalnih navika kompletne društvene zajednice, kao i angažman i saradnju brojnih subjekata, a posebno mjesto i ulogu u uspostavljanju “Zero Waste” koncepta imaju mladi.

Da bi povećali svijest mladih o značaju ove teme i podstakli ih na aktivno sudjelovanje, neophodno je da razumiju i prihvate koncept navedenog projekta.

Naime, na jučer održanom sastanku razgovarano je i o istraživanju provedenom na području Grada Živinice s ciljem analize mišljenja i stavova mladih ljudi u pogledu uspostavljanja „Zero Waste“ koncepta, odnosno šta oni konkretno mogu da urade u pogledu uspostavljanja ove tehnologije, kroz postojeće institucionalne mehanizme mladih.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovakav projekat će pomoći ne samo ekologiji, nego i ekonomiji, s obzirom da se preko ekologije stvara mogućnost osnaživanja ekonomije.

„S obzirom da smo napravili niz priprema koje su spremne da se Grad Živinice uvede u drugačiji način rukovođenja Gradom, ekonomijom, društvenim aktivnostima i ekologijom, pokrećemo i realizaciju projekta „Zero Waste“, projekat koji podrazumijeva Grad bez otpada u kojem ćemo imati naknadne obrade otpada. S obzirom da imamo Centar za prikupljanje otpada, imamo i mogućnost sortiranja otpada u kojoj bi imali oko 30% otpada za izvršenje efektivne kogeneracije, tačnije preko topalan na BIO masu. To nam je potrebno da bismo ušli u projekte obnovljivih izvora energije, razvili turizam i agroturizam preko biodiverziteta. Posebno me raduje što ovaj projekat radimo sa mladim ljudima. Ono što želimo jeste da putem naknadne obrade, što je i bila direktiva Evropske unije koju je potpisala država Bosna i Hercegovina, konkurišemo na fondove EU. Jedini Grad na Tuzlanskom kantonu koji ispunjava uslove za projekte cirkularne ekonomije i obnovljivih izvora, jeste Grad Živinice, s obzirom da imamo uređenu deponiju i odluku od strane Gradskog vijeća o javno-privatnom partnerstvu i prostornom planu za efektivne kogeneracije. Raduje me činjenica da smo u ove tri godine pripremili ovaj projekat koji je Evropskog karaktera i koji će postaviti Grad Živinice na prvo mjesto u BiH kada se govori o ekologiji. To će pomoći ne samo ekologiji, nego i ekonomiji jer se preko ekologije stvaraju mogućnosti osnaživanja ekonomije.“ , kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da je naš cilj obezbijediti mladim ljudima drugu dimenziju budućnosti za ostanak ovdje.

„Obzirom na to da imamo navedene preduslove preko naknadne obrade otpada, a imamo i projekat Strategije razvoja turizma, imamo mogućnost ulaganja u turizam, a čista okolina jedan je od preduslova za razvoj turizma. Predložit ćemo i formiranje Centra za prikupljanje BIO mase, gdje bi Grad Živinice preko Start up projekata pomogao mladim ljudima. Imamo sve preduslove da krenemo dalje i do nas je hoćemo li realizovati ovaj projekat i na taj način obezbijediti drugu dimenziju budućnosti mladim ljudima kako bi ostali ovdje i imali sve ono što Evropa ima, u Gradu Živinice.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa izvođačima radova za izgradnju javne rasvjete na području Grada Živinice.

Cilj projekta jeste implementacija javne rasvjete na području našeg Grada kako bi se doprinijelo većoj sigurnosti građana, te bezbijednosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju.

Naime, nakon okončanja žalbenih rokova koji su trajali nekoliko mjeseci Grad Živinice će projekat izgradnje ulične rasvjete realizovat u skladu sa projektnom dokumentacijom, a kako bi se u potpunosti osvijetlila područja koja do sada nisu bila pokrivena javnom rasvjetom.

Ukupna finansijska vrijednost projekta iznosi preko 330.000,00 KM, a navedena sredstva osigurana su dijelom iz Budžeta Grada Živinice, zatim od koncesija, te dijelom po projektu M:M.

Izvođači radova su: “CONRAM”, d.o.o Brčko, “ELEKTROCENTAR PETEK” d.o.o. Tuzla i “KOPKOMERC” d.o.o. Živinice.

Ugovori sa tri izvođača potpisana su za 55 projekata koja su raspoređena u pet lotova, a realizacija projekata ulične rasvjete krenut će u realizaciju odmah nakon potpisivanja. Dionice na kojima će se raditi rasvjeta u navedenih 5 lotova možete pogledati OVDJE

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo zbog rješavanja ovog problema, te naglasio kako se u narednih 15 dana očekuje potpisivanje još jednog ugovora kako bi se kompletirala realizacija ovog projekta.

„Iz Gradskog Budžeta nastavljamo realizaciju projekata, s tim da smo imali duže čekanje za potpisivanje ugovora sa izvođačima za implementaciju javne rasvjete. Imali smo žalbene rokove u javnim nabavkama i evo konačno smo došli u situaciju kada možemo upriličiti potpisivanje sa izvođačima. Ugovori su u vrijednosti oko 330.000,00 KM, a završetak očekujemo u narednih mjesec i po dana. Zadovoljstvo mi je da smo konačno izašli iz agonije žalbenih rokova i da građani konačno dobiju rasvjetna tijela. U narednom periodu imamo još jedno potpisivanje ugovora i s time bi zaokružili kompletan dio ovog dijela stavke iz Budžeta Grada Živinice. Poseban fokus stavit ćemo na kvalitet sijalica i drago mi je da ćemo na terenu imati postavljen kvalitetan materijal. Želim istaći da ćemo sve ono što je upisano u Budžet Grada Živinice 100% i realizovati .“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru značajnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Gradu Živinice, u toku su i radovi na izgradnji II faze sekundarne mreže toplifikacije na području Grada Živinice.

Radi se o projektu u vrijednosti od milion konvertibilnih maraka, a nakon niza pregovora i dogovora sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor za prvih 550.000,00 KM čija je realizacija u toku i čime će se završiti 85 % sekundarne mreže.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK u iznosu od 1 milion KM završit će se u potpunosti sekundarna mreža za toplifikaciju u Gradu Živinice, a do kraja 2022. godine ostaje realizacija primarne mreže.

“Uspjeli smo preko Vlade Tuzlanskog kantona potpisati sporazum za sredstva u iznosu od milion konvertibilnih maraka, koji je potpisao premijer Denijal Tulumovic i mi smo evo krenuli u realizaciju prvih 550.000 KM za koji imamo ugovor za sekundarnu mrežu i ostaje nam kada je u pitanju toplifikacija primarni vod koji trebamo završiti. Sekundarna mreža je počela 2015. godine i u 2015. i 2016. godini realizovana je preko 50% a sa ovim sredstvima koja smo dobili od Vlade TK mi je realizujemo u potpunosti. Ono što želim naglasati jeste da su to sredstava u vrijednosti 3 miliona konvertibilnih maraka koja su od Elektroprivrede dobili građani Živinica i Lukavca, a koja nikada do sada nisu realizovana. Nadam se da ćemo za mjesec dana imati završetak radova i da ćemo sa ovim ugovorom u potpunosti završiti sekundarnu mrežu i ostaje nam dakle samo pimarni prikljucak toplovoda kako bi u potpunosti završili toplifikaciju u Živinicama.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru projekata putne infrastrukture koji se aktivno realizuju na području Grada Živinice jučer su završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta na području Mjesne zajednice Podgajevi, a radi se o dionici puta „Put od Podgajeva prema Kuljanu“.

Dakle, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje vozila, te stvorili pogodniji uslovi za život građana, na ovom području urađena je kvalitetna putna dionica u dužini od 800 metara, na koju se duže vremena čekalo, te će se u narednom periodu, na ovakav način raditi i nastavak ovog puta.

Ukupna finansijska vrijednost ovog projekta je 200.000,00 KM, a finansirano je iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač radova je živinička firma „Holex“ d.o.o.

Naime, kvalitetna izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici koja je bila u devastiranom stanju, urađena je prema projektnoj dokumentaciji što će omogućiti kvalitetniju putnu komunikaciju i sigurnije kretanje stanovništva na ovom području Grada Živinice.

Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković, Grad Živinice je po prvi put u suficitu, a Budžet Grada Živinice je stabilan, što daje mogućnost da se realizuju svi planirani projekti u Budžetu, a rekonstrukcijom ove dionice puta poboljšat će se kvalitet življenja naših građana.

“Mi smo u Budžetu Grada Živinice planirali asfaltiranje puta prema Kuljanu. Ono što je posebno važno dobili smo i saglasnost od Federalne direkcije cesta, da uredimo ulaz gdje veliki broj naših sugrađana ide prema dijelovima Grada Živinice, onako kako treba po projektu. Ono što smo uradili do sada na ovoj dionici puta je u vrijednosti 200 hiljada KM po projektu. Predloženo je prema Federalnoj Vladi, odnosno prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba, dio ovog puta u prioritete i očekujemo narednih dana da nam odobre i ta sredstva kako bismo mogli nastaviti i dalje raditi ovaj put. Ovo je posebno bitan i važan put za veliki dio stanovništva Grada Živinice i želimo da ovaj dio puta koji sad uređujemo, da ga uradimo trajno kako bi mogli što kvalitetnijim radovima produžiti vijek ovom putu, a naći rješenja da se u potpunosti ovaj sanira i završi. Strateški nam je bitan ovaj dio Grada Živinice za razvoj ruralnog turizma i iz tog razloga želimo da putna komunikacija prema ovom stanovništvu bude što kvalitetnija i ono što je najvažnije da ljudi ostaju da žive na svojim domaćinstvima kako bi im omogućili što kvalitetnije uslove života”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković zajedno sa direktorom preduzeća „Eko-Sep“ Selmirom Šljivićem obišao je radove na izgradnji regionalne sanitarne deponije „Eko-Sep“ Živinice.

Na lokaciji regionalne sanitarne deponije “Eko-Sep” Živinice u toku su pripremni zemljani radovi za glavno izvođenje izgradnje deponije visokih standarda, koja u budućnosti treba postati Centar za upravljanje otpadom.

S tim u vezi, bliži se realizacija najvećeg projekata u poslijeratnoj historiji Grada Živinice.

Finansijska vrijednost projekta iznosi 15 miliona konvertibilnih maraka, od čega su sredstva u iznosu od 10 miliona KM osigurana kao zajam od Evropske banke, te 5 miliona KM grant sredstava.

Rok za izgradnju regionalne deponije „Eko-Sep“ je trinaest mjeseci, a povoljni vremenski uvjeti doprinijeli su dinamičnijem izvođenju radova, te prema riječima austrijske firme Strabag BiH koja je izvođač radova na izgradnji navedene deponije, trenutnim tempom rada izgradnja regionalne sanitarne deponije bi mogla biti završena i prije planiranog roka.

Također, austrijska firma Strabag BiH radila je i na uređenju gradilišta u slučaju vremenskih neprilika kako bi se radovi i u tim uvjetima mogli nesmetano odvijati.

Naime, Grad Živinice u posljednjih mjesec dana postao je veliko gradilište u okviru čega se realizuje veliki broj infrastrukturnih projekata, među kojima se izdvaja izgradnja sanitarne deponije.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj, a lokacija regionalne sanitarne deponije („RSD“), nalazi se na području Grada Živinice.

Realizacijom ovog mega projekta u vrijednosti od 15 miliona KM, riješit će se dugogodišnji problem otpada u Gradu Živinice, Općinama Kladanj i Banovići, ali i okolnim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu, te ostvariti mogućnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju izgradnja ovog mega projekta, te naglasio da će izgradnja regionalne sanitarne deponije Grad Živinice uvesti u drugu filozofiju upravljanja otpadom i energijom.

„Danas smo sa direktorom preduzeća „Eko-Sep“ došli u radnu posjetu kako bi obišli  pripremne zemljane radova za glavno izvođenje izgradnje deponije i uvidjeli smo da se pripremne radnje završavaju u roku. Firma Strabag BiH završava ono što je predviđeno, a nakon pripremne radnje ide glavna izgradnja deponije. Zadovoljni smo viđenom situacijom, a iz firme Strabag kazali su nam da bi izgradnja deponije mogla biti završena i prije planiranog roka. Deponija nam je posebno važna s obzirom na to da kao Grad Živinice želimo ići ka naknadnoj obradi otpada jer će nas to uvesti u drugu filozofiju upravljanja otpadom i energijom. U okviru pripremnih radova imamo i jedan plato gdje će biti urađena sortirnica, te drugi plato za efektivnu kogeneraciju biomase, tačnije nove toplane i energane bitne za Grad Živinice, Općine Banovići i Kladanj. Nadam se da ćemo u narednoj godini imati jedan drugačiji pristup upravljanja otpadom, te da ćemo ispuniti direktivu Evropske unije. Glavni preduslov jeste da se kvalitetno uradi deponija, a trenutno možemo nizati samo riječi pohvale za austrijsku firmu Strabag koja je dobila ovaj ugovor i nadam se da ćemo ubrzo svi osjetiti korist od onoga što smo nekada tretirali kao otpad.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić jučer su potpisali Sporazum o saradnji za realizaciju projekta rehabilitacije lokalne ceste na području Grada Živinica.

Radi se o realizacija projekta rehabilitacije lokalne ceste centar Pasci prema Dubravama u dužini 651,8 m, širine 4,2 m koja se nalazi na području Grada Živinice.

S obzirom na to da je dionica puta u jako lošem stanju i da otežava komunikaciju lokalnog stanovništva u MZ Dubrave Donje i MZ Pasci Gornji došlo se do zaključka da je rekonstrukcija ovog puta od prioritetnog značaja, čijom realizacijom bi se riješio dugogodišnji problem na ovom području, te olakšao i ubrzao protok saobraćaja između Grada Živinice i Grada Tuzle.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 129.986,13 KM i sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je zadovljstvo što se rješava dugogodišnji problem putne komunikacije na ovom dijelu teritorije Grada Živinice.


Uz velik broj lokacija na području Grada koje su obuhvaćene radovima na izgradnji i modernizaciji Grada Živinice počela je i realizacija projekta izgradnje i uređenja savremene Gradske pijace u Živinicama.

Naime, nakon rješavanja višegodišnjeg problema sa zemljištem na kojem se Gradska pijaca nalazi, projekat izgradnje i uređenja Gradske pijace, koji će građanima pomoći u registarciji i razvoju obrta za nesmetan rad ljudi koji rade na ovoj Gradskoj pijaci, krenuo je u realizaciju.

S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je predstavnicima Udruženja pijačnih prodavaca „Dnevne Gradske pijace“ Živinice uručio i građevinsku dozvolu za Gradsku pijacu Živinice.

Projekat izgradnje i uređenja Gradske pijace uz saglasnost Gradskog vijeća pokrenuo je gradonačelnik Samir Kamenjaković kako bi se građanima dala mogućnost registracije obrta za nesmetan rad na pijaci.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi oko 200.000,00 KM, a novčana sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice i od Vlade Federacije BiH.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković nakon dvadeset godina agonije riješen je problem Gradske pijace, te se nada da će ljudi koji rade na pijaci i koji se bore za svoju egzistenciju, u roku od dva do tri mjeseca imati završenu savremenu pijacu.

„Zadovoljstvo mi je što se nalazim sa ljudima koji se bore za egzistenciju, te da smo konačno nakon dvadeset godina riješili agoniju Gradske pijace, i da sam danas ovim ljudima uručio građevinsku dozvolu koju će pokazati onima koji ih budu pitali za istu. Radovi na uređenju pijace u vrijednosti od 200.000,00 KM počinju i želim se zahvaliti građanima na hrabrosti, strpljenju, te na tome što su imali snage da izdrže do sada što im se dešavalo. Nadam se da ćemo u roku dva do tri mjeseca imati savremenu pijacu na kojoj će ljudi dostojanstveno raditi i živjeti od svog rada. Prije svega trebamo uraditi građevinske radove, zatim radove odvodnje i asfaltiranja, a nakon toga dolaze kontejneri koji trebaju da se postave i na taj način nećemo riješiti samo papirološki dio, nego i eksterni izgled pijace koja će biti spremna i uređena za rad na najsavremeniji način. Zaista mi je zadovoljstvo što će realizacijom ovog projekta naši ljudi konačno dobiti i upotrebnu dozvolu da mogu nesmetano raditi.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Zahvaljujući gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću koji je imao u planu izgradnju savremene pijace i prije nego što je izabran za poziciju uspjeli smo doći u fazu da realizujemo ovaj za nas jako jako značajan projekat. Obećana nam je realizacija projekta Gradske pijace, te da će se riješiti imovinsko pravni odnosi i danas je donesena, kao dokaz tome, građevinska dozvola, a i sami radovi su počeli. Ovo je naša egzistencija i zahvalni smo gradonačelniku Kamenjakoviću što je izašao u susret i obezbijedio sredstva sa i viših nivoa. Zadovoljstvo nam je da napokon imamo građevinsku dozvolu jer smo do sada dobili samo inspekciju i naloge za zatvaranje, a danas imamo pozitivnu priču i radove na uređenju Gradske pijace.“, rekao je predsjednik Udruženja pijačnih prodavaca „Dnevne Gradske pijace“ Živinice, Mirnes Goletić.


U proteklim danima nastavljena je realizacija projekta uređenja i asfaltiranja ulica u Novom gradu, gdje je još jedna ulica završena u ovom dijelu Grada Živinice.

Radi se o ulici u Novom gradu u Živinicama, čiji stanovnici na njeno uređenje čekaju već godinama.

Realizacijom ovog projekta dobija se jedna moderna i funkcionalna ulica, koja je jako bitna za sve građane Grada Živinice, jer dobijaju lakši i jednostavniji pristup Gradskom groblju i Poslovnoj zoni.

Također, u ovom dijelu Grada Živinice predviđena je i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacionog kolektora.

Dužina asfaltirane ulice je 100 metara, a ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 19.819,00 KM i sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Naime, na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, te kazao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture, ali i kanalizacione mreže koja uskoro treba da se realizuje u ovom dijelu Grada.

 


Održana je završna konferencija podrške izradi Gender akcionog plana (GAP) u Gradu Živinice koji ima za cilj osnaživanje uloge žena u društvu, te podršku u procesu uspostavljanja efektivnih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

Za potrebe analize stanja ravnopravnosti spolova u Gradu Živinice izvršeno je prikupljanje i analiza dostupnih informacija i podataka u saradnji sa svim relevantim institucijama, ustanovama, udruženjima i pojedincima što predstavlja prvi korak u smislu Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH.

Gender akcioni plan Grada Živinice implementirat će se od 2021. do 2025. godine, a sama izrada dokumenta dio je implementacije projekta “Podrška izradi Gender akcionih planova (GAP) u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji provodi Udruženje građana „Nešto Više“ Sarajevo, a koji je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

Nakon što je dokument pripremljen u narednom periodu će proći i proceduru usvajanja od strane Gradskog vijeća Živinice.

Gender akcioni plan je samo dio programa na kojem je Grad Živinice radio u posljednje četiri godine kada je u pitanju pozitivizam i aktivizam žena, te status žena u lokalnoj zajednici. Planirano je da se u narednom periodu kroz Start up projekte podrže programi ovakvog karaktera.

Grad Živinice će usvajanjem GAP-a biti u grupi od 30% lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su razvile, usvojile i implementirale lokalne akcione planove za ravnopravnost spolova.

Usvajanje GAP-a u narednom periodu bit će još jedan pokazatelj aktivnosti Grada Živinice na unaprijeđenju i razvijanju demokratskog društva, poštivanja vladavine prava i fundamentalnih ljudskih prava na čemu počiva zdrava društvena zajednica.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo izradom ovog dokumenta čime će se podići nivo svijesti našeg društva kada je u pitanju status žene i čime će se popraviti uslovi kvaliteta života za osobe ženskog spola.

“Gender akcioni plan Grada Živinice je samo dio programa koji smo ove četiri godine realizovali kada je u pitanju pozitivizam i aktivizam žena. Dakle, mi smo imali niz projekata kojim smo željeli da radimo po definiciji Svjetske banke o socijalnoj inkluziji koja ne znači samo izvlačenje ljudi iz siromaštva, nego i uključivanje u aktivni društveni život. Željeli smo da to ispunimo u Živinicama, te smo putem određenih nevladinih organizacija, poput Amica Educa, sa kojima smo prije tri godine realizovali jednu sveobuhvatnu edukaciju iz komunikacije žena, a nakon čega smo počeli realizaciju trogodišnjeg projekta za aktivizam i pozitivizam žena u Gradu Živinice. Iz ovih projekata treba izaći inovativnost koja mora biti podržana kroz START UP projekte. U prošloj godini smo imali jednu grupu žena, marginalizirana grupa žena sa rubnog dijela područja Grada Živinice, sa kojima smo već realizovali određene START UP projekte u kojima su podržane direktno žene. Dakle kroz ove projekte smo podršku ženama podigli na najveći stupanj, te je i Američki ambasador Eric Nelson došao u Grad Živinice i podržao ove projekte. Također, kada je u pitanju zapošljavanje žena mi smo kroz određene inicijative, otvaranje poslovnih zona, otvaranje fabrika u Gradu Živinice, insistriali da veći broj žena budu usposlene i evo danas zasigurno možemo kazati da smo u tome donekle uspjeli i to je ona poruka koju želimo kazati iz Grada Živinice. Ovdje je urađena sveobuhvatna analiza, prikupljeno je mnogo informacija i indikatora koji trebaju da nam pomognu kao korektivni faktor i da na kraju napravimo master plan Grada Živinice kako bi imali poboljšan kvalitet uslova kako za žene tako i za svu populaciju Grada Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 

1 2 3 23