Komisija za razmatranje zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovi porodica utvrđuje Rang listu kandidata za pomoć u rješavanj stambenih potreba branilaca i članova njihovi porodica.

Navedenu Rang listu zainteresovani mogu pogledati na linkovima ispod.

RANG LISTA

RANG LISTA kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

Na ovu Rang listu nezadovoljni kandidati mogu isključivo podnijeti prigovor u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.07. – 07.08.2021. godine.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje KONKURS za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staža).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 28.07.-12.08.2021. godine.

Tekst konkursa kao i odluku svi zainteresovani mogu pogledati na linku ispod.

KONKURS

ODLUKA

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvljuje Privremenu rang listu o odabiru projekta i programa mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

PRIVREMENA RANG LISTA

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa sportskih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvljuje Privremenu rang listu o odabiru projekta i programa za oblast tjelesne kulture, sporta i sportskih  manifestacija koji se finansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

PRIVREMENA RANG LISTA

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu,  društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice. 


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u petak, 16.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati (sala za sastanke – I sprat) potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste obaviti stručno osposobljavanje.

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni prisustvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

NAPOMENA:
Nakon što potpišu Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, potpisat će pojedinačne ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se urediti međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika o odabiru projekta i programa nevladinih organizacija koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

KONAČNA RANG LISTA

Ugovorom između korisnika sredstava i Grada Živinice će se precizirati način utroška i uplata dodijeljenih novčanih sredstava.

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 16.07.2021. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama JU BKC-a Živinice.


 U okviru manifestacije Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama održat će se Dani agroturizma u periodu od 30.07. do 01.08.2021.godine.

Tematski okvir ovogodišnje manifestacije “Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama” bazira se na promociji agroturističkih potencijala, domaćih proizvoda i radinosti, prirodnih resursa i značajnih historijskih lokacija.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane građane koji se bave djelatnostima koje obuhvataju domaće radinosti poput izrade starih rukotvorina, tradicionalne nošnje i proizvodnje domaćih proizvoda da se mogu prijaviti kao izlagači na ovogodišnjem bazaru.

Kućice/pagode za izlagače će biti obezbjeđene od strane Grada Živinice.

Napomena:

Broj kućica za izlagače je ograničen, s tim u vezi mole se svi zainteresovani građani da svoje učešće prijave što ranije na sljedeće kontakt e-mail adrese ili brojeve telefona, gdje mogu dobiti i sve dodatne informacije;

naida@gradzivinice.ba  tel: 035/743-362

alma@gradzivinice.ba   tel: 035/743-321


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2020/2021., objavljuje je Rang listu dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2020/2021. godinu.

Rang liste se nalaze na oglasnoj tabli Grada Živinice i na linkovima ispod.

Rang lista UČENICI

Rang lista STUDENTI

Protiv ove Liste nezdovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je :

Protiv ove Rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.


POZIV za dostavu ponuda za nabavku usluga – “Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama” za potrebe Grada Živinice

Tekst poziva je dostupan na sljedećem LINKU.
   

Tehnička specifikacija usluge organizovanja i sprovođenja po programu ” Dani dijaspore – Ljeto u Živinicama “ Grada Živinice u 2021.godini. dostupna je sljedećem LINKU.

1 2 3 29