Iz Službe za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice obavještavaju sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2021. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2021. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i šalter sali i Grada Živinice.

Obaveza ažuriranja podataka u RPG


Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Grad Živinice objavio Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradskom organu uprave Živinice, broj: 01/2-04-89-3170/20 od 31.12.2020. godine, na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) danas, 31.12.2020. godine, te da isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

OBAVJEŠTENJE 

INTERNI OGLAS

 


Grad Živinice već petu godinu zaredom organizuje manifestaciju Dani dijaspore u cilju uspostavljanja što bolje komunikacije i saradnje sa građanima koji žive ili rade u iseljeništvu. Zvanično otvaranje manifestacije će biti 27.12. tekuće godine, sa početkom u 17:30 sati.

Zbog pandemijskih okolnosti i strogih epidemioloških mjera, manifestacija Dani dijaspore će se održati u drugačijem formatu u odnosu na prethodne godine.

Svi događaji će biti u online formatu, a mnogobrojni građani će imati priliku pratiti događaje i direktno učestvovati u istim putem live streaming tehnologije i zoom platforme.

Svaka povratna informacija i kontakt sa građanima koji borave izvan države Bosne i Hercegovine predstavlja ogroman značaj za Grad Živinice i svojevrstan generator razvoja lokalne zajednice.

Uspostavljanje aktivne saradnje sa dijasporom, te razmjena znanja i vještina u segmentima kulture, umjetnosti, biznisa, sporta kroz održavanje danas već poznate manifestacije Dani dijaspore je bio poduhvat koji će svoje rezultate imati i u narednom periodu kroz realizaciju zajedničkih projekata lokalne zajednice i dijaspore.

Manifestacija će početi izložbom umjetničkih radova učenica MSŠ Živinice Amre Aljić i Azre Imamović. Isti dan, sa početkom u 18:00 sati, će biti upriličen i Božićni koncert, koji će biti organizovan u zajedničkoj organizaciji Grada Živinice i HKD “Napredak”.

Kao jedan od važnijih događaja ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore, svakako će biti online susreti sa dijasporom – Prvi Živinice Meet Up koji će se pored mogućnosti direktnog učešća moći pratiti i uživo putem live stream-a.

Prvi Živinice Meet Up će na jednom mjesto okupiti predstavnike mnogobrojnih udruženja iz dijaspore, kao i građane porijeklom iz Živinica koji trenutno rade, žive, borave u dijaspori. Domaćin događaja će biti gradonačelnik Samir Kamenjaković, i-platforma iz Švicarske i Udruženje građana “Most”.

Na ovaj način će biti omogućeno da se čuju iskustva, inicijative, sugestije, većeg broja naših građana iz dijaspore koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati na manifestaciji Dani dijaspore, a žele se aktivno uključiti u društveni život svog grada i učestvovati u stvaranju boljeg ambijenta za život u Gradu Živinice.

Svaki učesnik će nakon prijave dobiti pristupni link događaju, te će ostvariti direktno učešće na događaju. Događaji će imati moderatore koji će usmjeravati tok virtuelnih susreta sa dijasporom.

Na isti način će se organizovati i virtuelni poslovni događaj B2B online forum- Dijaspora za razvoj, te okrugli sto na temu turizma pod nazivom Prirodni resursni potencijali i razvoj turizma dijaspore na području Grada Živinice.

 Manifestaciju “Dani dijaspore 2020” će 31.12.2020. svečano zatvoriti nastup živiničke vokalne grupe Magnifico pod vodstvom umjetničkog rukovodioca Elvedina Muminovića, a svi građani će ovaj događaj moći pratiti također putem live stream-a.

Ovom prilikom pozivamo sve naše građane kao i građane iz dijaspore da prate sve planirane događaje putem live stream tehnologije, te uzmu aktivno učešće u njima.

Program manifestacije dostupan je na sljedećem linku.

 PROGRAM


Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i sugestije: naida@gradzivinice.ba; alma@gradzivinice.ba.

 


Obavještavamo sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava i klijente, koji su se prijavili na preliminarnu listu potencijalnih korisnika poticaja za jesenju sjetvu pšenice raž i ječam, a realizovali su jesenju sjetvu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima i posjeduju fiskalne račune za nabavku sjemena mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži ili ječma, da iste dostave u Službu za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor, u kancelariju broj: 21 radi refundacije troškova jesenje sjetve po fisikalnim računima.

Maksimalno moguća refundacija troškova po jednom poljoprivrednom gazdinstvu i klijentu za proljetnu sjetvu je 1.000,00 KM.

Rok za dostavu računa je 25.12.2020. godine.

NAPOMENA: Prihvatljivi troškovi refundacije troškova za jesenju sjetvu po fisikalnim računima su nabavka sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži ili ječma.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski rezvoj finansije i trezor Grada Živinice, ili na broj telefona 035/743-343 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.

 


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u ponedjeljak, 21.12.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati, potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.

Datum potpisivanja ugovora je 21.12.2020. godine, u 11 sati, u zgradi Gradske uprave Živinice (velika sala).

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni pristvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

Konačnu rang listu svi zainteresirani mogu pogledati na oglasnoj ploči i web stranici Grada Živinice na linku ispod :

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 


Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa Pravilnikom o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Potpisivanje ugovora između korisnika sredstava i Grada Živinice će biti upriličeno dana 17.12.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama velike sale Grada Živinice.

RANG LISTA

 


Rang lista nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa


Grad Živinice organizuje informativnu radionicu na kojoj će biti predstavljen projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI).

Cilj projekta jeste da modernizira poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljša ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Javni poziv za učešće na informativnoj radionici u vezi projekta EU4AGRI možete pročitati OVDJE. 


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata 
nevladinih organizacija i udruženja za njihove aktivnosti prema iseljeništvu.

Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture 
i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava po projektnom prijedlogu iznosi do 5.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je 20.11.2020. na službenim stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a rok za predaju projektnih prijedloga je
 do 4.12.2020. godine.

Za sve moguće nejasnoće ili dodatna pojašnjenja svi zainteresovani subjekti mogu se obratiti u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice, ili pozivom na broj telefona – 035/743-362.

Kompletan tekst Javnog poziva i svi projektni obrasci nalaze se na linkovima ispod.

Tekst Javnog poziva- Aneks I
Aneks II
Aneks III
Aneks IV
Aneks VI
Aneks VII
Aneks VIII


Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će od 23.11.2020. godine do 26.11.2020. godine doći do potpune obustave saobraćaja na dionici puta Tupković – Most Mala Spreča, radi izvođenja radova i asfaltiranja dionice puta Tupković – Most Mala Spreča – Pedići – Rainci Donji.

Za vrijeme obustave saobraćaja obavještavamo građane sa navedenih područja da koriste alternativne putne pravce.

OBAVJEŠTENJE

1 2 3 25