Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Gradonačelnik Grada Živinica Began Muhić raspisao je Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Riječ je o programu podrške NVO iz reda boračke populacije, NVO u oblasti kulture, obrazovanja, sigurnosti, očuvanja tradicije i umjetnosti i drugo, NVO u oblasti zaštite okoline, promocije turizma i privrede, NVO iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, NVO iz oblasti zdravstvene zaštite i pomoći, zatim podrška organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija i obilježavanja godišnjica značajnih datuma.

Za realizaciju navedenih projekta u Budžetu Grada Živinice za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je dana 09.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekta, kao i prijavne obrasce i izjave, mogu pronaći u preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima Grada Živinice i na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese elvirs@gradzivinice.ba.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu je prikupljanje prijava vanjskih stručnih osoba sa područja Grada Živinice koje će u sastavu Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta u skladu sa Pravilnikom učestvovati u provođenju Javnog poziva za projekte ili programe iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.  

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i obrazac mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

OBRAZAC


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba, kontakt osoba je Elvir Sinanović.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Aplikacijski obrazac 3

Aplikacijski obrazac 4

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

 


Gradonačelnik Began Muhić prisustvovao je Danu otvorenih vrata koje je organizovala Neformalna lokalna akciona grupa (LAG) mladih osoba sa invaliditetom (MOSI) Živinice u cilju podrške i doprinosa socijalnoj uključenosti mladih sa i bez invaliditeta u svim društvenim procesima lokalne zajednice.

Predstavnice LAG mladih osoba sa invaliditetom Živinice upoznale su Gradonačelnika o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kada je u pitanju Grad Živinice, kao i sa ciljevima i aktivnostima djelokruga rada neformalne lokalne akcione grupe MOSI Živinice.

Gradonačelnik Muhić naglasio je da svaki čovjek ima urođena, jednaka, neotuđiva i univerzalna prava što je i temeljno načelo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, to će ujedno biti orijentir i Organa uprave Grada Živinice da aktivno uz podršku neformalnih grupa, građana i NVO sektora radi na promicanju i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom posebno kada je u pitanju pristup i učešće u društvenim tokovima lokalne zajednice.

Poseban problem za osobe sa invaliditetom predstavlja otežan pristup odnosno arhitektonske barijere u domeni ulaska i kretanja kroz objekte javnih ustanova, kao i zgrade bez liftova koje otežavaju socijalnu uključenost kroz onemogućavanje pristupa službama u javnim ustanovama.

Iz tog razloga na inicijativu Gradonačelnika Begana Muhića u Budžetu za 2024.godinu planirana su i sredstva za ugradnju lifta u objektu Gradske uprave Živinice kako bi se uklonile arhitektonsko-urbanističke prepreke koje su ometale ili sprječavale kretanje, boravak i pristupačnost osobama sa invaliditetom, osobama sa otežanim kretanjem kao i starijim osobama pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Grad Živinice će aktivno raditi na stvaranju okruženja koja ne ograničavaju osobe s invaliditetom u pogledu uključivanja u društvenu zajednicu.


U organizaciji Asocijacije za kreiranje pozitivnih vrijednosti Pro-aktiva a pod pokroviteljstvom Grada Živinice u prepunoj sali JU Prva osnovna škola Živinice uz prigodan kulturni program i prisustvo brojnih učenika i roditelja dodijeljenja su priznanja učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate u protekloj godini kao i njihovim mentorima, nastavnicama i školama.

Gradonačelnik Began Muhić obratio se prisutnima i dodijelio priznanja zasluženim učenicima zajedno sa predstavnicima Asocijacije Pro- Aktiva dr. Feridom Konjićem i dr. Mirsadom Šljivićem, te v.d. direktora Avdom Memićem.

Tokom obraćanja Gradonačelnik Muhić naglasio je da će Grad Živinice i u narednom periodu nastaviti podršku i pokroviteljstvo ovakvim projektima i manifestacijama posebno kada je riječ i o drugim programima Grada Živinice kao što su stipendiranje učenika osnovnih, srednjih škola i studenata.
Posebno je istaknuo da je izrazita čast prisustvovati skupu i govoriti pred takvim mladim ljudima koji su svojim uspjehom i rezultatima učinili svoju lokalnu zajednicu ponosnom i da se ovakva snaga mladih ljudi na jednom mjestu ne može porediti ni sa jednim sličnim skupom. 
Grad Živinice izražava punu podršku mladim ljudima i želi im biti najvažniji partner u njihovim dostignućima u namjeri da zajedno gradimo i promovišemo svoju lokalnu zajednicu i državu na najbolji i najmudriji način, rekao je Gradonačelnik Began Muhić.


Gradonačelnik Began Muhić i ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković sa predstavnicima Investicijske fondacije IMPAKT uručili su certifikate za devet osoba za realizaciju poslovnih ideja, odnosno pokretanje biznisa.

IMPAKT inkubator je projekat koji realizuju zajedno Grad Živinice, Ministarstvo za privredu Tuzlanskog kantona i IMPAKT Fondacija.

Kroz projekat IMPAKT inkubator podržano je osnivanje START UP biznisa, a podržani su i registrovani biznisi do 12 mjeseci uz obuku koja se odvijala kroz šest ciklusa.

Osim finansijske podrške učesnici su stekli pravo na poduzetničku obuku, pripremu i realizaciju poslovnih ideja, stručnu i mentorsku podršku što je izuzetno značajno.

Podržani biznisi će se registrovati ili su registrovani u oblasti proizvodnje i uslužne djelatnosti.

Gradonačelnik Began Muhić tokom uručivanja certifikata istakao je zadovoljstvo što veliki broj podržanih biznisa vode mladi, perspektivni ljudi koji će zasigurno u narednom periodu aktivno proširivati kapacitete svog poslovanja i uposliti dodatan broj ljudi.
Grad Živinice će i na taj način steći dodatan entuzijazam kroz nove ideje, nove obilke poslovanja čime će se jačati i prezentovati imidž Grada kao sredine koja prednjači u poduzetništvu.
Ove godine rekordno je podržano 25 novih biznisa kroz direktnu podršku gradske administracije na čelu sa Gradonačelnikom Muhićem i taj trend sa posebnim akcentom na podršku mladima nastavit će se i u širem opsegu u narednom periodu kroz programe Grada Živinice, a i u saradnji sa partnerima i međunarodnim agencijama.


Želite ojačati vlastite poduzetničke i menadžerske vještine?
Imate ideju za akceleraciju biznisa ?
Želite li osvojiti nova tržišta ili unaprijediti trenutnu prodaju?
Unaprijediti vlastiti start-up biznis kroz nove proizvode / usluge, digitalizaciju
poslovanja, e-commerce, jačanje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima i uspješnim privrednicima?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
prijavi se na:

                                                           JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT AKCELERATORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Uvodne informacije:

Investicijska fondacija Impakt je u protekle četiri godine u saradnji sa 58 lokalnih zajednica
i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala Impakt inkubator poslovnih ideja, u kojem
je podržano osnivanje i unapređenje preko 350 poslovnih poduhvata širom Bosne i
Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt i dalje nastavlja realizaciju aktivnosti koje se
odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih
preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje
u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na  LINKU

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizirati će prezentaciju IMPAKT Akcelerator i u Gradu Živinice – dana 06.12.2023. godine u Sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, zgrada Gradske uprave Živinice , u terminu od 14.00 do 16.00 h.

Također, za potrebe informisanja o programu biti će održana i online radionica putem Zoom aplikacije i to: 21.12.2023. godine u 14.00 h, kojoj je moguće pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/97781904242?pwd=WXJUa2YvUXBWbndtWWsvL0hRRk1EUT09

Meeting ID: 977 8190 4242


Grad Živinice  i Fondacija Mozaik pozivaju mlade da se pridruže Odboru Omladinske Banke Živinice i budu pokretači sjajnih promjena u Živinicama.

Omladinska banka Živinice je aktivna od 2012. godine i od tada pa do danas je „krivac“ za sjajne novine u našoj zajednici.

Ako ste mlada osoba od 17 do 30 godina i želiš praviti promjene u Živinicama, ali i naučiti više o pisanju i realizaciji projekata korisnih za zajednicu, raspodjeli fondova ili kako podržati mladu osobu da pokrene biznis, učlanite se u Odbor Omladinske banke Živinice.

Poziv je otvoren do 31.10.2023. godine do 14:00, a sve što treba uraditi je ispuniti prijavu u zajednici lonac.pro.

POZIV

 

 

1 2 3 28