Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice objavila je rezultate Konkursa, i to:


Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić danas je raspisao tri konkursa za stipendiranje studenata i učenika sa područja Grada Živinice za školsku 2023/24 godinu.

Konkurse u cjelosti, obrasce prijave i izjave mogu se preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima i na linkovima ispod.

Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2023/24. godinu

Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim  učenicima srednjih škola za školsku 2023/24. godinu

Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama, studentima sa invaliditetom na dodiplomskom studiju i polaznicima sa lahkim intelektualnim teškoćama i kombinovanim smetnjama za školsku/akademsku 2023/24. godinu

Odluka o stipendiranju 2024

Prilog 1 – Prijava na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac izjave za podnosioca prijave

Prilog 3 – Izjava o visini dodatnih prihoda

Konkursi su objavljeni dana 07.06.2024. godine na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.

 


U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Živinice u 2024. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Živinica, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega 
    učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Živinice, u skladu sa raspoloživim finansijskim 
    sredstvima za podršku poduzetnicima
4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?
• Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Živinice
• Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Živinice koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva 
  zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, ulica Alije Izetbegovića 28, Živinice, na telefon 035/743-304 ili pak putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a mirela.omerovic@impakt.ba.

• NAPOMENA: 
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Živinice organizirat će prezentaciju programa IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 07.05.2024. godine u 10.00 h u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa dodatnim informacijama i prijavni obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovima :

• JAVNI POZIV

• PRIJAVNI OBRAZAC

 


Gradonačelnik dr.sc. Began Muhić raspisao je JAVNI POZIV za učešće u  „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2024.godinu“
 
O PROGRAMU
 
U Strategiji razvoja Grada Živinice od 2017. do 2026. godine povećana zaposlenost u privredi, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima uz povećanje dodane vrijednosti, prepoznata je kao strateški cilj 1.Samozapošljavanje mladih putem programa razvoja poduzetništva i  podrške osnivanja biznisa (Start-up) na području Grada Živinice jedna je od značajnih metoda za postizanje ovog cilja.
 
Pri tome, fokus u 2024. će biti na pružanju podrške osnivanju biznisa koji obuhvataju djelatnosti iz sektora nove ekonomije (IT sektor), tradicionalnih i starih zanata, proizvodno orijentisanih djelatnosti, uslužno obrtničkih djelatnosti, zelene/cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva, poduzetništva koje obuhvata Ciljeve održivog razvoja (SDG), te drugih djelatnosti koje isključuju primarnu trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, kao i ostale djelatnosti koje nisu dozvoljene zakonskom regulativom u BiH.
 
Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.
 
Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad,  obrtnih sredstava, naknade za doprinose.
Visina bespovratnih sredstava po biznis planu iznosi minimalno 5.000,00 KM a maksimalno 10.000,00 KM.
 
 
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20.05.2024. godine do 15:00 sati.
 
Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u pisarnicu Grada Živinice, adresa:
 
Grad Živinice, ulica Alije Izetbegovića br. 28, 75 270 Živinice
 
Dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na poštanskom žigu ili dostavnici.
 
Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI POZIV „START-UP “ ZA 2024.g. – NE OTVARAJ“
 
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
U postupku ovog javnog poziva Grad Živinice ne snosi nikakve troškove sudionicima.
 
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
INFO DAN:
 
Grad Živinice će dana 08.05.2024.godine sa početkom u 14:00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice održati INFO DAN za sve zainteresovane osobe koje planiraju aplicirati na javni poziv „Start-Up 2024“. Cilj održavanja info dana jeste pružanje dodatnih pojašnjenja u vezi javnog poziva, te otklanjanje eventualnih nejasnoća u vezi istog.
 
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve isključivo u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili e-mail: biznis@gradzivinice.ba    
 
Tekst Javnog poziva u cjelosti kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su  na sljedećim linkovima:
 
 

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurse za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku  2023/2024 godinu.

Konkursi i sva ostala potrebna dokumentacija može se preuzeti na linkovima ispod.

 

KONKURS STUDENTI

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE

OBRAZAC IZJAVE ZA STUDENTE

KONKURS UČENICI

OBRAZAC IZJAVE ZA UČENIKE

OBRAZAC PRIJAVE ZA UČENIKE


Danas je u prostorijama Gradske uprave Živinice upriličena ceremonija potpisivanja ugovora za realizaciju 13 projekata i 1. mikrobiznisa na kojoj je gradonačelnik Began Muhić uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima neformalnih grupa mladih.

Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg zajedno realizuju Grad Živinice i Fondacija Mozaik. U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim između Fondacije Mozaik i Grada Živinice  definisan je nastavak saradnje na razvoju programa Omladinska banka Živinice, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju biznisa kroz Mozaik Startup studio.

Ukupna vrijednost odobrenih 13 projekata mladih je 34.400 KM i 1 mikrobiznis koji će biti podržan sa 2.000 KM.

Projekti koji će se ove godine implementirati na području Grada Živinice po ovom programu su: Bajramski Gala koncert u organizaciji MOC Magnifico 15.04.2024. godine, Hemijska čarolija kabineta JU Gimnazije Živinice, Ljetna učionica, Super crveni heroji,  Tradicija i kultura,  Fizika u akciji, Godišnji koncert Plesnog studija “Dinna”, Srcem za djecu, Aktivizam i empatija u akciji: Mladi za socijalnu harmoniju, Uređenje učionice br. 45, Kabinet uredi novi sjaj mu priredi, Sigurnim koracima do vrha, Start with Art 2.0, i mikrobiznis: Prirodna kozmetika Seeds&Trees.

Zajednički fond koji obezbijeđuju Grad Živinice i Fondacija Mozaik za 2024. godinu, u iznosu 53.370 KM, omugućio je realizaciju društveno korisnih projekata Gradu Živinice koje će relizovati mlade osobe.


Povodom odličnih rezultata ostvarenih na prvenstvu Bosne i Hercegovine u boksu za mlađe uzraste, gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić upriličio je danas prijem za članove Bokserskog kluba „Živinice“.

Naime, na nedavno održanom Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u boksu za mlađe uzraste član ovog kluba Amar Nišić osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji, odnosno pojas državnog prvaka, zatim Dženit Kučević osvojio je drugo mjesto, dok su Mahir Zenunović, Rijad Hadžikić, Adin Karić i Vasif Kahrimanović osvojili treće mjesto.

Amar Nišić je ovom titulom postao reprezentativac Bosne i Herecegovine i našu domovinu će predstavljati na Evropskom i Svjetskom prvenstvu u boksu koje će se održati u narednom periodu.

Gradonačelnik Began Muhić mladim sportistima je čestitao na izrazito dobrim rezultatima, te ovom prilikom se zahvalio predstavnicima ovog kluba Ramizu Aljići i Mirzi Aljiću koji su svojim radom i upornošću uspjeli da dođu do ovakvog uspjeha, te da će u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti pružati podršku radu ovog kluba.

Prilikom susreta predstavnici Bokserskog kluba „Živinice“, Ramiz Aljić i Mirza Aljić, izvijestili su gradonačelnika i njegove saradnike o aktivnostima ovog kluba u proteklom periodu, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu.

„Osjećajući ponos zbog izrazito uspješnih rezultata naših sportskih klubova i sportisa želim naglasiti da će sport i sportisti u Gradu Živinice uvijek imati moju punu podršku. Amaru želim puno uspjeha na predstojećem takmičenju, a Dženitu, Mahiru, Rijadu, Adinu i Vasifu i njihovim trenerima, Ramizu i Mirzi želim puno sreće u daljem radu“, rekao je gradonačelnik Began Muhić.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Gradonačelnik Grada Živinica Began Muhić raspisao je Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Riječ je o programu podrške NVO iz reda boračke populacije, NVO u oblasti kulture, obrazovanja, sigurnosti, očuvanja tradicije i umjetnosti i drugo, NVO u oblasti zaštite okoline, promocije turizma i privrede, NVO iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, NVO iz oblasti zdravstvene zaštite i pomoći, zatim podrška organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija i obilježavanja godišnjica značajnih datuma.

Za realizaciju navedenih projekta u Budžetu Grada Živinice za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je dana 09.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekta, kao i prijavne obrasce i izjave, mogu pronaći u preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima Grada Živinice i na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese elvirs@gradzivinice.ba.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu je prikupljanje prijava vanjskih stručnih osoba sa područja Grada Živinice koje će u sastavu Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta u skladu sa Pravilnikom učestvovati u provođenju Javnog poziva za projekte ili programe iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.  

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i obrazac mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

OBRAZAC

1 2 3 28