Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da predlože projekte koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

Fond djeluje u okviru Programa razvoja zajednice s ciljem podrške građanskom aktivizmu i inicijativama koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

JAVNI POZIV

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. Godine.

Više informacija možete dobiti na linku ispod.

https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad


Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

JAVNI POZIV

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. godine.

Više informacija možete dobiti na linku ispod.

https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade 


Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u 2023. godini

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke, više i srednje stručne spreme, sa područja Grada Živinice, koje nemaju potrebno radno iskustvo za polaganje stručnog ispita, odnosno odrađen pripravnički staž, da u toku 2023. godine u pravne subjekte podnesu zahtjev za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i pravni subjekti (preduzeća, ustanove, i drugi) da na zahtjev nezaposlene osobe, a ukoliko imaju obezbijeđenog mentora odgovarajućeg zanimanja, prime nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje ostaje otvoren do 31.12.2023. godine.

JAVNI POZIV 


Otvaranjem Bazara domaće radinosti i koncertom benda TNT na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama jučer je počelo održavanje manifestacije “Zimske noći u Živinicama”.

Izlagači koji se bave proizvodnjom domaćih proizvoda, kao i proizvoda iz domena domaće radinosti, tradicionalnih zanata i umijeća imaju priliku da kroz bazarne dane posjetiteljima ponude svoje proizvode koji će biti prodajnog karaktera.

Pomenuta manifestacija organizirana je sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu, te u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji Grada Živinice.

Manifestacija “Zimske noći u Živinicama” trajat će do 07.01.2023. godine, a Grad Živinice i Turistička zajednica Grada Živinice su kroz ovu manifestaciju obezbijedili bogat muzičko-zabavni program, i to kako slijedi:

27.12.2022. – 19:30 sati – Barok Band
28.12.2022. – 18:00 sati – Predstava za najmlađe, Djed Mraz traži posao Narodnog pozorišta Tuzla
30.12.2022. – 19:30 sati – “Divan” Band
02.01.2023. – 19:30 sati – Tamburaški sastav “Komšije”
03.01.2023. – 19:30 sati – VIS “Retro”
04.01.2023. – 19:30 sati – “Phantom trio” Band
05.01.2023. – 19:30 sati – Ćao Band
06.01.2023. – 19:30 sati – Alter Band
07.01.2023. – 14:00 sata – Slatko veče “Četenijada” sa lokalnim udruženjima i udruženjima iz Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom gradonačenik Samir Kamenjaković je pozvao sve građane Grada Živinica, kao i sve one koji posjete naš Grad da dodju i podrže izlagače na Bazaru domaće radinosti koji će biti do samog kraja navedene manifestacije, ali i da uživaju u muzičko-zabavnom programu i gastro ponudi.

“Ove godine smo po prvi put kroz saradnju sa Turističkom zajednicom Grada Živinice organizirali manifestaciju “Zimske noći u Živinicama”. Za saradnju smo se odlučili jer smo našim sugrađanima željeli ponuditi najbolje što možemo od nas. Program pomenute manifestacije će biti izuzetno bogat i raznolik, te je odluka za saradnju sa našom Turističkom zajednicom zaista bila ispravna. Baš kao i svake godine mi smo kroz organizaciju bazarnih dana željeli da našim sugrađanima ponudimo mjesto gdje će oni moći svoj domaći proizvod izložiti i prodati, te time doprinijeti svojim kućnim budžetima.”- kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2021./2022. godinu objavila je Konačnu listu dobitnika stipendija učenika i studenata.

S tim u vezi, obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 27.12.2022. godine (utorak) u velikoj sali Gradske uprave Živinice, sa početkom u 11:00 sati za učenike srednjih škola, i u 11:30 sati za studente dodiplomskog studija.

KONAČNA UČENICI
KONAČNA STUDENTI


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa 47 mladih osoba sa područja Grada Živinice koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja.

Projekat subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih u Gradu Živinice se realizuje već treću godinu zaredom. Na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića Pravilnik o uslovima, kriterijima i bodovanju, odnosno relaizaciji navedenog projekta donešen je na sastanku Savjeta mladih.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je direktna pomoć mladim osobama, a ovakav vid podrške mladima će se nastaviti i u budućnosti.

Gradonačelnik Kamenjaković kontinuirano realizuje projekte koji se odnose na mlade ljude sa područja Grada Živinice kako bi ih u što većem broju integrisao u društvo, te na taj način smanjio migracije stanovništva, kako iz Grada Živinice tako i iz Bosne i Hercegovine.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih grant sredstava za pokretanje biznisa kroz Start Up projekte koji se realizuju za građane Grada Živinice.

Živiničanka Meliha Taletović se vratila iz Švedske u svoj rodni Grad Živinice i uz podršku lokalne zajednice kroz Start Up projekat otvorila biznis u kojem je zaposlila četiri osobe.

Meliha je izrazila veliko zadovoljstvo zbog svog povrtaka u Bosnu i Hercegovinu, te se zahvalila za podršku Grada Živinice u tome. Istakla je da je ovo samo početak njenog binisa, te da namjerava proširiti svoje poslovanje.

Naime, Grad Živinice osim što realizuje Start Up projekte dodjele bespovratnih sredstava u svrhu pokretanja biznisa namijenjenih građanima Grada Živinice koji žive u Živinicama, počeo je i sa realizacijom Start Up projekata odnosno dodjele grant sredstava osobama iz dijaspore.

Dakle, na incijativu Gradonačelnika Samira Kamenjakovića, implemantirajući projekat “Investiraj u BiH”, sa Fondacijom Mozaik, našim sugrađanima koji borave u dijaspori minimalno dvije godine i koji žele povratak u svoju zemlju, a imaju kvalitetne poslovne ideje osim podrške povratku omogućeno je i da unaprijede svoju lokalnu zajednicu i otvore nova radna mjesta što je od izuzetnog značaja za Grad Živinice.


Konačna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu

S tim u vezi, obavještavaju se svi aplikanti sa Konačne rang liste koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije da će se potpisivanje ugovora sa gradonačelnikom Grada Živinice Samirom Kamenjakovićem obaviti dana 15.12.2022. godine (četvrtak) u zgradi Gradske uprave Živinice (Velika sala), sa početkom u 09:00 sati.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2021/2022., objavljuje Privremenu rang listu dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022. godinu.

Rang liste se nalaze na oglasnoj tabli Grada Živinice i na linkovima ispod.

Rang lista UČENICI

Rang lista STUDENTI

Protiv ove Liste nezdovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice.


Povodom nastupajućeg 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na ovaj dan, svakog 25. novembra slavimo historijski događaj za našu državu, kad su na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine, udareni moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike.

Održavanje Dana državnosti predstavlja kontinuitet postojanja države BiH.

Dan državnosti utemeljen je 1943. godine, a potvrđen 1992. godine.
Naši hrabri borci su potvrdili ono što se u Mrkonjić Gradu dogovorilo.

Kontinuitet države Bosne i Hercegovine ne postoji samo od 1943. godine, država Bosne i Hercegovine postoji hiljadama godina, a dokaz tome je da smo imali svoj novac, jezik i identitet.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine, kao i našim građanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.”

GRADONAČELNIK
dr.sc. Samir Kamenjaković

1 2 3 23