Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da predlože projekte koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

Fond djeluje u okviru Programa razvoja zajednice s ciljem podrške građanskom aktivizmu i inicijativama koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

JAVNI POZIV

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. Godine.

Više informacija možete dobiti na linku ispod.

https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Grada Živinice raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2023. godini.

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve mjesne zajednice sa područja Grada Živinice.

Prijave mjesnih zajednica po ovom javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.02.2023.godine.

Javni poziv u cjelosti možete pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV


Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

JAVNI POZIV

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 25. januara do 28. februara 2023. godine.

Više informacija možete dobiti na linku ispod.

https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade 


Obavještavamo javnost da je javnom objavom Suda u Živinicama pokrenuta procedura uspostave/zamjene zemljišne knjige za katastarske opštine Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja.

S tim u vezi ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe, pravna i fizička lica koja polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u katastarskim opštinama Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja po novom premjeru da to svoje pravo prijave Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama.

Dodatne informacije možete potražiti u Odsjeku za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice.

OBAVJEŠTENJE GRADSKE SLUŽBE

OBAVJEŠTENJE SUDA

SLUŽBENE NOVINE

NOVINE  

 


Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u 2023. godini

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke, više i srednje stručne spreme, sa područja Grada Živinice, koje nemaju potrebno radno iskustvo za polaganje stručnog ispita, odnosno odrađen pripravnički staž, da u toku 2023. godine u pravne subjekte podnesu zahtjev za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i pravni subjekti (preduzeća, ustanove, i drugi) da na zahtjev nezaposlene osobe, a ukoliko imaju obezbijeđenog mentora odgovarajućeg zanimanja, prime nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje ostaje otvoren do 31.12.2023. godine.

JAVNI POZIV 


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe obavještava sve mjesne zajednice na području Grada Živinice da su u skladu sa članom 5, Odluke o utvrđivanju kriterija i visina sredstava za rada mjesnih zajednica, naknade za rad predsjednika-povjerenika ili sekretara mjesnih zajednica obavezni dostaviti Izvještaj o utošenim sredstvima za 2022. godinu uplaćenih od strane Grada Živinice sa budžetske pozicije „Grantovi za redovan rad i održavanje MZ-a”, najkasnije do 31. januara 2023. godine. Pored naprijed navedenog izvještaja o utrošku sredstava iz grantova obavezni ste dostaviti i Vaše “završne račune” iz knjigovodstvenih biroa najkasnije do kraja februara 2023. godine.

Programom rada Gradskog vijeća Živinice za 2023. godinu planirano je da se razmatra “Izvještaj o radu Savjeta MZ-a”. U vezi sa navedenim obavezni ste svoj Izvještaj o radu Savjeta MZ-e za 2022. godinu dostavite najkasnije do kraja februara 2023. godine.

Sve navedene dokumente potrebno je da dostavite u nadležnu Gradsku službu kod uposlenika Zijada Zenunovića.

OBAVJEŠTENJE


Počeli radovi na izgradnji šetališta pored hotela Konjuh u Živinicama.

Vrijednost radova iznosi 223.452,00 konvertibilnih maraka.

Izvođač radova je firma “S.E -Sarajka” Živinice, a finansiranje se vrši iz namjenskih sredstava Ministrastva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.


Lista kvalifikovanih stručnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata na području Grada Živinice


Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2023. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2023. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.            

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor, šalter sali i web stranici Grad Živinice.

OBAVJEŠTENJE


Jučer su završeni radovi na izgradnji mosta na rijeci Spreči, na lokalnom putu Ljubače – Suha u Živinicama. Navedeni most je već dugo vremena bio u jako lošem stanju što je stvaralo velike smetnje u saobraćajnoj komunikaciji stanovništvu sa ovog dijela Grada Živinice.

Nakon jučer završenih radova Grad Živinice će odmah uputiti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole u nadležno Ministarstvo kako bi se što hitnije most počeo koristi.

Novoizgrađeni most je urađen sa dvije saobraćajna trake i pješačkim stazama sa obje strane. Most je igrađen na većoj visini od postojeće kako bi se spriječilo plavljenje na ovom dijelu, te je uređeno korito rijeke ispod mosta u prosjeku po 10 metara sa obje strane i pristupni putevi za most.

Izgradnjom ovog mosta riješit će se dugogodišnji problem sa kojim se susreću stanovnici, ovog dijela Grada Živinice.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje mosta je oko 900.000,00 KM, a izvođač radova je firma SE Sarajka.

Puštanjem u funkciju ovog mosta osigurat će se puno veća sigurnost svih učesnika u saobraćajnoj komunikaciji, smanjit će se saobraćajne gužve na izlazu sa zapadnog dijela Grada Živinice, a najvažnije je što je omogućeno saobraćanje autobusa sa ovog dijela Živinica za Tuzlu, preko navedenog mosta, što do sada nije bilo moguće. Saobraćanje autobusa preko ovog mosta će skratiti vrijeme vožnje za đake, studente i ostale građane koji redovno putuju za Tuzlu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je izrazio veliko zadovoljstvo zbog riješenog zaista velikog problema građana sa ovog dijela Živinica, ali i zbog kvalitetno urađenih radova na izgradnji mosta.