U Mjesnoj zajednici Bašigovci proteklih dana završena je sanacija i asfaltiranje četiri dionice lokalnog puta.  

Radi se o asfaltiranju puta od regionalnog puta prema R455A-Meminovac, asfaltiranju puta prema kući S.B. – Trasa, asfaltiranje puta Trasa skretanje kod firme Elsta od kuće D.S. i nasipanju puta iza Krčevina.

Ukupna vrijednost navedenih projekata u Bašigovcima je oko 60.000,00 KM, a finansirano je sredstvima iz Bužeta Grada Živinice.  

Radove je izvela živinička firma „Holex“.

Na području Grada Živinice aktivno se radi na sanaciji i asfaltiranju većeg broja lokalnih puteva. Neki od projekata su trenutno u fazi realizacije, a kod ostalih će uskoro započeti aktivnosti na njihovoj realizaciji, odnosno uvođenje izvođača, i početak radova.


Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2024. godini, u skladu sa budžetskom pozicijom “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv  za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog  održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve mjesne zajednice sa područja Grada Živinice.

Prijave mjesnih zajednica po ovom javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.03.2024. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice,  kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 326, kontakt osoba Almir Salihović.

JAVNI POZIV


Obavještavamo građane na području Grada Živinice da se, stavljanjem u funkciju Operativnog centra civilne zaštite Grada Živinice, vrši provjera ispravnosti rada uređaja za emitovanje signala i to svakog prvog dana u mjesecu u 12,00 sati emitovanjem signala “prestanak opasnosti”, a što će se vršiti i ubuduće.  

Dakle, svakog prvog dana u mjesecu, tačno u 12 sati, će se oglasiti signal “prestanak opasnosti”, a riječ je o jednoličnom tonu u trajanju od 60 sekundi.

Pravilnikom o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne uređena je organizacija, uslovi i način rada operativnih centara civilne zaštite kao organizacijskih jedinica organa civilne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i njihova nadležnost u pogledu prikupljanja informacija koje se odnose na pojavu prirodnih i drugih nesreća koje mogu predstavljati neposrednu prijetnju  i realnu opasnost po život i zdravlje stanovništva, kao i prouzročiti štetu na materijalnim i drugim dobrima.

Ovim Pravilnikom utvrđeni su i znaci za uzbunjivanje na području Federacije Bosne i Hercegovine kojima se građani blagovremeno upozore na nadolazeću opasnost, neovisno od toga da li je nadolazeća opasnost, uzrokovana prirodnim nepogodama, ili na drugi način i neovisno od toga da li je u fazi neposredne prijetnje, ili da li je određena vrsta opasnosti u fazi da je već nastupila.

Sistem “ranog upozorenja” na nastanak opasnosti ima za cilj da građani mogu poduzeti odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja vlastitih života, života članova svoje porodice, kao i materijalnih i drugih dobara u svom vlasništvu, te da blagovremeno obezbjede nužne količine prehrambenih proizvoda, pitke vode, hrane za životinje i sl.

Jedinstveni znaci za uzbunjivanje na području Federacije Bosne i Hercegovine su:

  1. “Upozorenje za nadolazeću opasnost” oglašava se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tona u trajanju od 60 sekundi (dva jednolična tona po 20 sekundi koje dijeli zavijajući ton od 20 sekundi;
  2. “Neposredna opasnost” oglašava je neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju od 60 sekundi;
  3. “Prestanak opasnosti” oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

OBAVJEŠTENJE


Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos u organ uprave Grada Živinice, i to:

  1. Referent – vatrogasac – vozač motornog vozila u Službi civilne zaštite, na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca;
  1. Pripravnik – vatrogasac u Službi civilne zaštite, na određeno vrijeme na period pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci – 2 (dva) izvršioca

Javni oglas u cjelosti nalazi se OVDJE


U prisustvu klijenata i poslovnih partnera danas je zvanično otvorena nova poslovnica Nove banke u Živinicama. Poslovnicu su svečano otvorili gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić i predsjednik Uprave Nove banke Siniša Adžić.

Gradonačelnik Began Muhić je ovom prilikom poželio dobrodošlicu Novoj banci, te istakao da je ovo pozitivan parametar da su Živinice u konstantnom razvoju u svim segmentima i da će poslovnica velikom broju građana i privrednika u Gradu Živinice biti značajna podrška.

„Danas smo prisutvovali svečanom puštanju u rad Nove banke u našem Gradu. Ovo je svakako pozitivan parametar da je naša lokalna zajednica u konstantnom razvoju u svim segmentima i drago mi je da nastavljamo tim pozitivnim trendovima. Siguran sam da će poslovnica Nove banke biti značajan doprinos svim našim građanima i privrednicima, a mi ćemo i u narednom periodu nastaviti stvarati pozitivno ozračje u našoj lokalnoj zajednici. Novoj banci želim puno poslovnog uspjeha, a Grad Živinice izražava veliku spremnost za buduću saradnju kako sa Novom bankom tako i sa svim potencijalnim investitorima i novim poslodavcima u našem Gradu.“, rekao je gradončelnik Grada Živinice Began Muhić.

Nova banka se odlučila da povodom svog otvaranja poslovnice u Živinicama dodijeli donaciju RK Konjuh Živinice u iznosu od 1.000,00 KM i time pokaže svoju praksu društvene odgovornosti u lokalnoj zajednici u kojoj posluje.

 


Održan prvi radni sastanak Gradskog razvojnog tima za razmatranje i usvajanje nacrta radne verzije  Akcionog plana za izradu Strategije razvoja Grada Živinice 2017.-2026. (revidirana za period 2024.-2027. godina).

Strategija razvoja definira viziju sveukupnog razvoja, razvojne ciljeve i prioritete za Grad Živinice, ali i kreira strateški okvir za povlačenje finansijskih sredstava iz domaćih i vanjskih izvora.

Cilj je analizirati i uskladiti ključne sektorske i međusektorske razvojne izazove i potencijale te usaglasiti razvojne ciljeve i odabrati prioritete, kako bi Strategija razvoja bila zaista provodiva.

Proces izrade Strategije razvoja Grada Živinice odvijat će se u nekoliko faza, pripremna faza, izrada i usvajanje strateške platforme, izrada operativnog okvira Strategije, te izrada i usvajanje Strategije.

Pored gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića i Gradskog razvojnog tima sastanku je prisutvovao i vanjski konsultant profesor Bahrija Umihanić koji će učestvovati u izradi Strategije razvoja Grada Živinice 2017.-2026. (revidirana za period 2024.-2027. godina).

Očekuje se da će navedena Strategija razvoja Grada Živinice biti završena do sedmog mjeseca tekuće godine.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Gradonačelnik Began Muhić održao je radni sastanak sa predstavnikom Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Semirom Fejzićem i poljoprivrednicima sa područja Grada Živinice.

Razgovarano je o potencijalnom finansiranju značajnih razvojnih projekata u Gradu Živinice, a poseban naglasak stavljen je na unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u Živinicama kroz izuzetno povoljne kreditne linije i grant sredstva.

Naime, Razvojna banka FBiH je formirala Kreditnu liniju za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva Ministarstva, koja se realiziraju na principu – 35 posto grant sredstva Ministarstva, 15 posto vlastita sredstva korisnika i 50 posto kreditna sredstva Razvojne banke FBiH.

Kako Razvojna banka FBiH poklanja veliku pažnju podršci, poticaju i razvoju poljoprivredi razgovarano je o realizaciji projekta podrške sektorima poljoprivrede, s ciljem stimuliranja, odžavanja i povećanja poljoprivredne proizvodnje.

Kreditna sredstva Razvojne banke FBiH su izuzetno povoljna za krajnje korisnike, uz mogućnost odobrenja grace perioda i dobijanje grant sredstava što je vrlo važno za razvojne projekte  osavremenjavanja i širenja proizvodnje.


U Mjesnoj zajendici Rudar završena je rekonstrukcija i asfaltiranje nekoliko novih dionica lokalnog puta.

Tim povodom gradonačelnik Began Muhić obišao je lokacije gdje su izvedeni radovi i provjerio da li je sve urađeno po projekatu.

Ukupna finansijska vrijednost realizovanih projekata je oko 50.000,00 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Na području Grada Živinice ovih dana aktivno se implementiraju projekti putne infrastrukture, kojima će se značajno unaprijediti sigurnost i kvalitet života građana.

Izvođač radova na ovim putnim dionicama je živinička firma “ JOJA-TRANSPORTI”.


U Mjesnoj zajednici Rudar, u naselju Ciljuge, počela je izgradnje dvije stambene jedinice za socijalno ugrožene romske porodice. Tim povodom, gradonačelnik Began Muhić, sa saradnicima, obišao je radove na izgradnji stambenih jedinica kako bi se uvjerio da radovi teku planiranom dinamikom.

Projekat Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice jedan je od projekata koji se realizuje u cilju poboljšanja statusa Roma na području Grada Živinice kroz cjelovitiji i potpuniji pristup inkluziji u društvenu zajednicu. Grad Živinice realizuje projekat Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice u saradnji i uz sufinansiranje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Izgradnja dva individualna stambena objekta koja se grade na području Ciljuga – Stara pruga definisana je standardima za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Objekti će biti izgrađeni po sistemu ključ u ruke, a u okviru projekta riješeni u potpunosti i imovinsko-pravni odnosi, te pribavljena cjelokupna urbanističko-građevinska dokumentacija.

Projektom je predviđena izgradnja dva individualna stambena objekta za jednu desetočlanu i jednu šestočlanu romsku porodicu. Korisnici projekta su odabrani na osnovu Javnog poziva za stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko  240.000,00 KM, od čega je Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine finansiralo 100.000,00 KM, a ostala potrebna sredstva obezbijedio je Grad Živinice.

Izvođač radova na izgradnji navedenih stambenih jedinica je živinička firma “PEPIĆ GRADNJA“, 

U proteklom periodu izgrađeno je ukupno osam stambenih objekata na području naselja Ciljuge u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

„Ovo je poruka da ćemo se i u narednom periodu aktivno brinuti o najosjetljivijoj populaciji, našim nacionalnim manjinama, i rješavati probelme sa kojima se susreću Romi u Živinicama. Dakle, želimo aktivno raditi na inkluziji Roma u našoj lokalnoj zajednici.“, istakao je gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić.

1 2 3 7