Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2024. godini, u skladu sa budžetskom pozicijom “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv  za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog  održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve mjesne zajednice sa područja Grada Živinice.

Prijave mjesnih zajednica po ovom javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.03.2024. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice,  kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 326, kontakt osoba Almir Salihović.

JAVNI POZIV


Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos u organ uprave Grada Živinice, i to:

  1. Referent – vatrogasac – vozač motornog vozila u Službi civilne zaštite, na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca;
  1. Pripravnik – vatrogasac u Službi civilne zaštite, na određeno vrijeme na period pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci – 2 (dva) izvršioca

Javni oglas u cjelosti nalazi se OVDJE


Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Gradonačelnik Grada Živinica Began Muhić raspisao je Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Riječ je o programu podrške NVO iz reda boračke populacije, NVO u oblasti kulture, obrazovanja, sigurnosti, očuvanja tradicije i umjetnosti i drugo, NVO u oblasti zaštite okoline, promocije turizma i privrede, NVO iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, NVO iz oblasti zdravstvene zaštite i pomoći, zatim podrška organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija i obilježavanja godišnjica značajnih datuma.

Za realizaciju navedenih projekta u Budžetu Grada Živinice za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je dana 09.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekta, kao i prijavne obrasce i izjave, mogu pronaći u preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima Grada Živinice i na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese elvirs@gradzivinice.ba.


Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Grada Živinice objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za pružanje usluga “Program mjera preventivne zaštite domaćih životinja” u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pružanje usluga po programu mjera preventivne zaštite domaćih životinja u 2024. godini.

Javni poziv objavljen je dana 08.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objave.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, na broj telefona 035/743-343, konatakt osobe Salih Durić i Mirsad Butković.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC


Obavještavaju se  privredni subjekti,  javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, građane i sve druge zainteresovane strane da Grad Živinice, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, priprema zbirni pregled potencijalnih javno-privatnih projekata, odnosno trogodišnji i godišnji plan potencijalnih JPP projekata Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se svi gore navedeni da svoje ideje za projektne javno-privatnog partnerstva dostave u Gradsku upravu Živinice kako bi isti bili uvršteni u trogodišnji i godišnji plan potencijalnih JPP projekata Grada Živinice.

Projektne ideje je potrebno dostaviti u pisanoj formi na obrascu Aneks 3. koji je dostupan u elektronskom obliku na linku ispod i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice.

Rok za dostavu projektnih ideja je 13.02.2024.godine i to putem e-maila na adresu biznis@gradzivinice.ba   ili  u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Potencijalni projekti-plan JPP“.

Za dodatne informacije kontakt telefon 035 743 344.

Javni poziv

Aneks 3


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu je prikupljanje prijava vanjskih stručnih osoba sa područja Grada Živinice koje će u sastavu Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta u skladu sa Pravilnikom učestvovati u provođenju Javnog poziva za projekte ili programe iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.  

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i obrazac mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

OBRAZAC


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba, kontakt osoba je Elvir Sinanović.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Aplikacijski obrazac 3

Aplikacijski obrazac 4

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

 


Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Naša zajednica je naša odgovornost˝ koji se implementira u okviru programa ˝Snaga lokalnog˝, a uz uz podršku USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH) organizira besplatan trening na temu ˝Organiziranje zajednice”.

Trening je namijenjen za predstavnike i predstavnice savjeta/vijeća mjesnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva, kao i zainteresovane građane/ke koji žele već postojeći aktivizam i volonterizam usmjeriti na pravi način, odnosno naučiti i primjeniti različite metode organiziranje zajednice u cilju postizanja boljih uvjeta življenja u svojim lokalnim zajednicama.

Trening u trajanju od 2 dana realizovati će se u periodu od 17. do 18. februara, 2024. godine u terminu od 09:00h do 16:00h.

Fondacija tuzlanske zajednice pokriva troškove organizacije treninga, hrane i osvježenja kao i troškove prevoza za učesnike. Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa.

Trening će biti realizovan u Tuzli, a odabrani kandidati bit će naknadno informisani o tačnoj lokaciji i agendi.

Krajnji rok za prijavu je 08. Februar, 2024. godine.

Prijavu je  potrebno je ispuniti prijavu na linku https://forms.office.com/e/VBGuZeVhby

Tekst poziva nalazi se na sljedećem linku https://fondacijatz.org/clanak/poziv-za-prijave-na-trening-organiziranje-zajednice-2

1 2 3 32