Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 02.07.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na linkovima ispod.

JAVNI POZIV
Pravilnik za NVO MLADE
Izjava da NVO nije u sistemu PDV-a
Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora
Prijavni obrazac – Obrazac 1
Projektni prijedlog – Obrazac 2

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Drugi javni poziv za prikupljanje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 01.07.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 2 – Sportske organizacije (klubovi) koje se takmiče na kantonalnom i gradskom nivou (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 3 – Sportske organizacije koje se bave rekreativnim sportom, sportskim odgojem i obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom i drugim sportskim djelatnostima

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora


Obavještavaju se  građani i pravna lica da su na području Grada Živinice  temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina ,između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj -IBRD ,te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu (“Službeni glasnik BiH”,Međunarodni  ugovor broj 19/20 od 19.decembra 2020.godine)  za katastarske opštine Bašigovci, Lukavica Donja ,Priluk i Spreča pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi  dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu  zemljišne knjige po podacima novog katastarskog  premjera.

Sve dodatne informacije vezane  za sam tok i realizaciju navedenog projekta  sva fizička i pravna lica koja posjeduju nakretnine na području katastarskih opština Bašigovci, Lukavica Donja, Priluk i Spreča  mogu  dobiti  svakim radnim danom  u terminu  od 8 do 10 časova i  od 11 do 15 časova na broj 035/743-358 ili lično u prostorijama  Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko – pravne poslove kod odgovorne osobe za realizaciju projektnih aktivnosti ispred Grada Živinice  kancelarija broj 59 svakim radnim danom  u terminu između 11 i 14 časova. 

OBAVJEŠTENJE

JAVNI POZIV


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane građane  da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice  Tuzlanskog kantona,  kao nosilac pripreme plana, organizuje Javnu raspravu za Nacrt regulacionog plana lokaliteta Zlaća.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, gradski vijećnici, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave  o  Nacrtu  regulacionog plana lokaliteta Zlaća.

Javno izlaganje održat će se  utorak 23.06.2021  godine u prostorijama velike sale Gradske uprave Živinice sa početkom u 14 sati.

JAVNI POZIV

PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

PLAN PARCELACIJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je danas, 02.06.2021. godine, objavio Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, obrasce izjave i prijave, svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA 


Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za boračka pitanja TK 20.05.2021. godine objavilo javne pozive za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

Tekstovi objavljenih javnih poziva i potrebni obrasci se mogu preuzeti na web stranici Ministarstva za boračka pitanja TK, u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni pozivi su otvoreni do 19.06.2021. godine.

Javni poziv za samozapošljavanje

Javni poziv za zapošljavanje

Obrazac samozaposljavanja

Obrazac zaposljavanje

Poslovni plan samozaposljavanje

Poslovni plan zaposljavanje


Komisija za obilježavanje značajnih datuma, proslava i jubileja na području Grada Živinice i dodjelu odlikovanja i priznanja, raspisuje Javni konkurs za dodjelu gradskih priznanja i nagrada u povodu 19. Juna – Dana Grada Živinice.

Za značajan doprinos u razvoju Grada u raznim oblastima društvenog života i rada zaslužnim pojedincima i organizacijama dodjeljivat će se sljedeće nagrade i priznanja:
– Pismena pohvala,
– Pismena zahvalnica,
– Novčana nagrada.
– Spomen plaketa Grada: zlatna, srebrna i bronzana,
– Proglašavanje počasnog građanina.

Predlagač ima pravo da predloži maksimalno po jedan prijedlog za svaku vrstu priznanja – nagrada, u suprotnom Komisija će razmatrati samo prijedloge pod rednim brojem 1. (za svaku vrstu priznanja – nagrada).

Prijedloge za dodjelu gradskih priznanja i nagrada u povodu 19. juna – Dana grada Živinice dostaviti u Stručnu službu Gradskog vijeća najkasnije do 02.6.2021. godine do 16,00 sati.
Za sve dodatne informacije predlagači se mogu obratiti u Stručnu službu Gradskog vijeća Živinice ili na broj telefona 035/743-392.

KONKURS


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija i učenicima srednjih škola za školsku 2020/21 godinu.

Visina mjesečne stipendije za učenike u iznosi 70,00 KM, odnosno 700,00 KM za školsku godinu, a za studente 100 KM, odnosno 1000,00 KM za akademsku godinu.

Konkursi su objavljeni dana 18.05.2021. godine na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurse u cjelosti, obrasce prijave i izjave mogu se preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima i na linkovima ispod.

KONKURS STUDENTI

KONKURS UČENICI

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac izjave za maloljetne učenike

Obrazac izjave za studente o neprimanju stipendije


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija (projektnih prijedloga) za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih (neprofitnih) organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa nevladinih (neprofitnih) organizacija, i to boračkih udruženja (organizacija), izatim nevladinih organizacija iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja i očuvanja tradicije, zaštite životne sredine (okoliša), turizma i privrede, socijalne i zdravstvene zaštite i pomoći, uključujući i humanitarne nevladine organizacije.Javni poziv je objavljen dana 07.05.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

Za sve nevladine organizacije koje se žele dodatno informisati bit će organizovan Dan otvorenih vrata 10.05. (ponedjeljak) od 12,00 do 14,30 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice. Osim predstavljanja Javnog poziva, bit će omogućeno da se postavljaju pitanja u vezi pripreme prijava i aplikacija.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

Aplikacijski obrazac 1 – Nevladine organizacije

Aplikacijski obrazac 2 – Kulturno-umjetničke manifestacije i događaji

Izjava da NVO nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

1 2 3 20