Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavio je javni poziv za formiranje preliminarne liste potencijalnih korisnika poticaja za jesenju sjetvu ( pšenica, raž i ječam).

Kako bi Grad Živinice pripremio preliminarnu listu poljoprivrednih proizvođača za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata da prijave jesenju sjetvu na propisanom obrascu.

Visina iznosa podrške za programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje sjetve zavisi od iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta – lokalne zajednice a maksimalno do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku (poljoprivrednom proizvođaču).

Prijave na javni poziv primaju se do 13.10.2020.godine na propisanom obrascu koji se može preuzeti u šalter Sali Grada Živinice i na web stranici.

Propisani obrazac za prijavu na javni poziv možete preuzeti OVDJE

 


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice objavila je Javni poziv za prikupljanje pismenih zatvorenih ponuda za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period do 31.12.2020.godine koji u cjelosti možete pogledati OVDJE

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici Grada Živinice i u dnevnom listu “Oslobođenje”

 


Sportski Savez Grada Živinica raspisao je Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Grada Živinica za 2019. godinu.

Navedena svečanost organizovat će se oktobru 2020. godine u Bosanskom kulturnom Centru Živinice.

Za izbor sportista može se kandidovati sportista koji je učestvovao na takmičenjima organiziranim u okviru kantonalnih, federalnih, državnih i kup takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine, na evropskim ili svjetskim takmičenjima, olimpijskim i paraolimpijskim igrama, te drugim domaćim i međunarodnim takmičenjima čiji su rezultati vrednovani.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu traje do 07.10.2020. godine do 15:00 sati.

Javni poziv svi zainteresirani mogu pogledati na Oglasnoj ploči Grada Živinice i na linku ispod.

JAVNI POZIV 

PRAVILNIK


Pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja Grada Živinice da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u realizaciji Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenih osoba sa završenom visokom (VSS) i srednjom stručnom spremom (SSS) – III i IV stepena za rad u struci.

Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenih osoba sa završenom visokom i srednjom stručnom spremom svi zainteresovani mogu pogledati na oglasnoj ploči Grada Živinice i OVDJE

Obrazac prijave može se preuzeti na linku ispod.

Obrazac prijave pravnih subjekata na Javni poziv za stručno osposobljavanje.    


Javni oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih  ponuda za zakup  skladišnih  i  pomoćnih prostora, uređenog platoa i neuređenog zemljišta u kompleksu  bivše  Kasarne „Pasci“ (Skladište pogonskog goriva) u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata na području Grada Živinice u cjelosti možete pogledati OVDJE. 

IZJAVA

 


Grad Živinice ove godine u periodu od 20. do 21. augusta ( četvrtak-petak) organizuje manifestaciju pod nazivom „Bazar domaće radinosti“ na Gradskom bulevaru „Nesib Malkić“ sa početkom u 10:00 sati do 17:00 sati oba dana.      

Cilj manifestacije je podrška domaćoj radinosti, odnosno mikro poduzetnicima kako bi što uspješnije prevazišli ekonomske posljedice izazvane pandemijom virusa COVID – 19.

Na Bazaru se očekuje oko 20 izlagača sa područja Bosne i Hercegovine od čega je značajan broj sa područja lokalne zajednice.

Napominjemo da je prilikom posjete Bazaru neophodno poštovati higijensko-eepidemiološke preporuke nadležnih institucija koje se tiču pandemije virusa COVID-19.

Ovim putem Vas u ime Grada Živinice pozivamo da uzmete učešće na ovoj manifestaciji

 


Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod UNION Banke d.d Sarajevo, Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020 godinu možete pogledati OVDJE

 


Obavijest o poništenju Javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije možete pogledati OVDJE

 


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove po zahtjevu Grada Živinice, zastupanom po Gradonačelniku Samiru Kamenjaković, upućuje  Poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim  licima  sa područja grada Živinice, da u svojstvu stranke učestvuju u postupku izdavanja odobrenja za građenje poslovnog kompleksa objekata “Gradske pijace” Živinice, na parceli označenoj kao k.č. broj 2088/1, K.O. Živinice Grad, na način da u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva, pristupe u prostorije organa uprave Grada Živinice, kancelarija broj 68. i lično izvrše uvid u Glavni projekat gradnje i ostalu priloženu dokumentaciju, te da ovoj Službi o navedenom dostave ovjereno pismeno izjašnjenje – notarski ovjerenu izjavu pojedinih stranaka u postupku.

Svi zainteresovani Poziv mogu pogledati OVDJE

1 2 3 15