Omladinska banka Živinice u saradnji sa gradonačelnikom Grada Živinice Samirom Kamenjakovićem objavila je Javni poziv za projekte i mikrobiznise mladih u Gradu Živinice.

Osnovni cilj Javnog poziva jeste podsticaj i poduzetništvo mladih sa područja Grada Živinice, te razvoj društvenog poduzetništva mladih.

Omladinska banka omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i ih rješavaju kroz društvene projekte.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković u saradnji sa Fondacijom Mozaik doprinosi nastavku programa razvoja Omladinske banke Živinice kroz podršku realizacije društveno-korisnih projekata mladih iz Živinica, uključujući i podršku mikrobiznisima mladih.

Fond Omladinske banke za finansiranje društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u periodu 2019-2022. godine iznosit će 45.000 KM, od kojih će Fondacija Mozaik obezbijediti sredstva u iznosu 18.000 KM, a Grad Živinice 27.000 KM.

Očekivani broj projekata koje je moguće podržati je 30 gdje je maksimalni iznos podrške po projektu 1.500 KM, a podržani projekti mogu biti u iznosu od 500 do 1.500 KM.
Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka obezbijedila je i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Pored novčane podrške Grad Živinice omogućit će i podršku u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva za mlade, uključujući i društvene biznise koji su osnovani na teritoriji Grada Živinice.

Javni poziv Omladinske banke za sve mlade poduzetnike i poduzetnice od 17 do 35 godina otvoren je do 09.03.2020. godine do 14 sati, a svi zainteresirani ga mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV


Komisija za izbor u regulatornim tijelima Grada Živinice donijela je odluku o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice i Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća i članova upravih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice.

Odluku o poništenju Javnog oglasa možete pogledati OVDJE


Komisija za izbor u reguliranim tijelima Grada Živinice, objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) i oglasnoj ploči grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave Oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas u cjelosti možete pogledati OVDJE


Komisija za izbor u regularnim tijelima Grada Živinice objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici grada Živinice i oglasnnoj ploči Grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas možete pogledati OVDJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Živinice.

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u šalter Sali grada Živinice, a Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu grada Živinice, ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD ŽIVINICE

/za komisiju/

Ulica Alije Izetbegovića. br: 28

75270 Živinice

sa obaveznom naznakom: «Ne otvarati – po Javnom pozivu, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Živinice».

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj.

Također, tekst cijelog Javnog poziva možete pogledati OVDJE.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa područja Grada Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Broj lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će biti obuhvaćen uslovljen je preostalim sredstvima na navedenoj budžetskoj poziciji Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu i to:

70% VSS i 30% SSS.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe Grada Živinice.

Javni poziv objavljen je danas, 31.01.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice.

Tekst Javnog poziva, kao I prijavni obrazac svi zainteresovani mogu preuzeti u Šalter sali i na linku ispod

JAVNI POZIV PRAVNIM SUBJEKTIMA

1 2 3 12