Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje Konkurs za ostvarivanje prava na beneficije redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj/akademskoj  2020/2021 godini.

Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno od 16.12.2020. godine – 31.12.2020. godine (četvrtak).

Obrazac zahtjeva i spisak potrebne dokumentacije zainteresovan kandidat može preuzeti:

  • sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona,
  • u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
  • u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

Konkurs u cjelosti možete pogledati OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

 


Grad Živinice organizuje informativnu radionicu na kojoj će biti predstavljen projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI).

Cilj projekta jeste da modernizira poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljša ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Javni poziv za učešće na informativnoj radionici u vezi projekta EU4AGRI možete pročitati OVDJE. 


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata 
nevladinih organizacija i udruženja za njihove aktivnosti prema iseljeništvu.

Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture 
i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava po projektnom prijedlogu iznosi do 5.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je 20.11.2020. na službenim stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a rok za predaju projektnih prijedloga je
 do 4.12.2020. godine.

Za sve moguće nejasnoće ili dodatna pojašnjenja svi zainteresovani subjekti mogu se obratiti u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice, ili pozivom na broj telefona – 035/743-362.

Kompletan tekst Javnog poziva i svi projektni obrasci nalaze se na linkovima ispod.

Tekst Javnog poziva- Aneks I
Aneks II
Aneks III
Aneks IV
Aneks VI
Aneks VII
Aneks VIII


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za izradu tabli sa brojevima ulica i nazivima ulica i naselja na području Grada Živinice


Poništenje Ponovnog javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije


Građani, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona, koji imaju ideju kako da riješe ključne probleme u svojoj lokalnoj zajednici i koji žele da naprave pozitivne promjene u svom okruženju kroz građansku inicijativu, saradnju između javnog, poslovnog i neprofitnog sektora, mogu se javiti na ovaj POZIV.

 


Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, za 2020. godinu možete pogledati OVDJE.

Lista branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, odbijaju kao neosnovani ili odbacuju kao nekompletni, možete pogledati OVDJE.
 
 

Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine, na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja (Službeni glasnik Općine Živinice broj.9/17) i Rješenja o menovanju Komisije za provođenje postupka izbora upravitelja za period 2021.-2024 godine broj:01/2-04-89-2455/20 od 16.10.2020. godine raspisuje:

Konkurs za izbor upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada radi dobijanja certifikata za period 2021.-2024. godine.

Pismene prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave konkursa u javnim glasilima, u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na pisarnici grada Živinice, na adresu: GRAD ŽIVINICE,75270 ŽIVINICE ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 28, sa naznakom: “Za Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine- NE OTVARAJ”

Cijeli tekst konkursa možete pogledati OVDJE 

 

 

1 2 3 16