Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata na području Grada Živinice u cjelosti možete pogledati OVDJE. 

IZJAVA

 


Grad Živinice ove godine u periodu od 20. do 21. augusta ( četvrtak-petak) organizuje manifestaciju pod nazivom „Bazar domaće radinosti“ na Gradskom bulevaru „Nesib Malkić“ sa početkom u 10:00 sati do 17:00 sati oba dana.      

Cilj manifestacije je podrška domaćoj radinosti, odnosno mikro poduzetnicima kako bi što uspješnije prevazišli ekonomske posljedice izazvane pandemijom virusa COVID – 19.

Na Bazaru se očekuje oko 20 izlagača sa područja Bosne i Hercegovine od čega je značajan broj sa područja lokalne zajednice.

Napominjemo da je prilikom posjete Bazaru neophodno poštovati higijensko-eepidemiološke preporuke nadležnih institucija koje se tiču pandemije virusa COVID-19.

Ovim putem Vas u ime Grada Živinice pozivamo da uzmete učešće na ovoj manifestaciji

 


Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod UNION Banke d.d Sarajevo, Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020 godinu možete pogledati OVDJE

 


Obavijest o poništenju Javnog oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije možete pogledati OVDJE

 


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove po zahtjevu Grada Živinice, zastupanom po Gradonačelniku Samiru Kamenjaković, upućuje  Poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim  licima  sa područja grada Živinice, da u svojstvu stranke učestvuju u postupku izdavanja odobrenja za građenje poslovnog kompleksa objekata “Gradske pijace” Živinice, na parceli označenoj kao k.č. broj 2088/1, K.O. Živinice Grad, na način da u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva, pristupe u prostorije organa uprave Grada Živinice, kancelarija broj 68. i lično izvrše uvid u Glavni projekat gradnje i ostalu priloženu dokumentaciju, te da ovoj Službi o navedenom dostave ovjereno pismeno izjašnjenje – notarski ovjerenu izjavu pojedinih stranaka u postupku.

Svi zainteresovani Poziv mogu pogledati OVDJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencija kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih od 18 do 35 godina, sa područja Grada Živinice, u ukupnom iznosu kamate obračunate prema planu otplate kredita za 2020. godinu (od 01.01. do 31.12.), s tim da pojedinačni iznos ne može preći iznos od 3.000,00 KM.  

Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za ovaj Javni poziv obezbjeđena su u Budžetu Grada Živinice za tekuću 2020. godinu i svi oni koji zadovoljavaju uslove dobit će subvenciju do 3.000,00 KM.

Subvenciona sredstva ovakve vrste imaju za cilj da pomognu mladim ljudima u rješavanju stambenih pitanja čime bi stekli uslove za nastavak života na teritoriji Grada Živinice, te samim tim ne bi napuštali državu Bosnu i Hercegovinu.

 

“Grad Živinice konačno ima jedan prelijep projekat za mlade. Taj projekat je predložen kada smo imali sastanke Savjeta mladih i tu se rodila ideja da se ovakav jedan projekat napravi i u Gradu Živinice. Dakle, u Budžetu Grada Živinice imamo obezbjeđena sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za subvenciju mladim osobama. Radi se o projektu subvencioniranja kamate na kredite koje su mladi ljudi podigli u rješavanju svog stambenog statusa. Ono što je posebno jeste da je ovaj iznos za jednu godinu i da ćemo ovaj Javni poziv raspisivati svake naredne godine. Obzirom da imamo budžet koji može podnijeti ovakvu vrstu opterećenja, imat čemo dakle mogućnost da svake godine možemo subvencionirati kamate mladim ljudima, koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji Grada Živinice. Na radionicama i sastancima Savjeta mladih koje smo imali za izradu strategije razvoja za mlade donošena je odluka da to budu oni mladi ljudi koji kupuju stanove na teritoriji Grada Živinice. Dakle ne samo stanove, nego i stambene objekte i kuće koje rade, a imaju kredit za stambeno zbrinjavanje. Mi smo željeli u ovom slučaju da subvenciramo direktno mladim ljudima na račun. Dakle neće se ići varijantom uplaćivanja na banku, pa da banka drži taj novac, nego direktno ćemo uplaćivati mladim osobama koje imaju kreditno zaduženje. Jako me raduje da Grad Živinice po prvi put realizuje jedan ovakav inovativan projekat koji daje priliku, odnosno pruža ruku, mladim ljudima, a cilj nam je da mladi ljudi ostaju na teritoriji Grada Živinice i države Bosne i Hercegovine. Glavni cilj je da pomažemo mladim ljudima, i mi ćemo ovakve inovativne pakete realizovati i u narednim godinama. Ovo je za mene jedan jako bitan projekat za mlade ljude u Gradu Živinice. Svi mladi ljudi od 18 do 35 godina koji su sa prebivalištem u Gradu Živinice, te ispunjavaju ostale uslove javnog poziva imaju pravo na ovu subvenciju. Dakle, svi imaju pravo da se prijave, a planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM koja su trenutno na raspolaganju biće podijeljena na sve one koji prođu konkursnu proceduru bez odbijanja ikoga.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Javni poziv objavljen je dana 04.08.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19.08.2020. godine (srijeda) do 15:00 sati.

Tekst Javnog poziva, prijavne obrasce i izjave svi zainteresirani mogu preuzeti u salter sali Grada Živinice i linkovima ispod:

javni poziv

prijavni obrazac

izjava

izjava

izjava

izjava

kućna lista

izjava

 

 

 


JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije.                                                  

 

Javni oglas možete pogledati OVDJE.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja Grada Živinice utvrđenu Programom mjera podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid-19 i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Živinice u cilju realizacije navedenih mjera podrške privredi Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se svi poslovni subjekti sa područja Grada Živinice, čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite, Gradskog štaba civilne zaštite ili drugih nadležnih organa zabranjena ili kojima nije bio zabranjen rad ali su u mjesecu martu 2020. godine imali pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a ukoliko nisu bili registrovani u martu 2019. godine pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na prosječni ostvareni promet počev od mjeseca osnivanja zaključno sa mjesecom februarom 2020. godine, da se prijave na navedeni Javni poziv kako bi ostvarili pravo učešća u Programu podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19.

Javni poziv objavljen je dana 16.07.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 31.07.2020. godine do 15:00 sati.

Javni poziv, obrasce prijava kao i liste djelatnosti kojma je bio zabranjen rad i druge prateće dokumenate svi zainteresovani građani mogu pogledati u Šalter sali  Grada Živinice i linkovima ispod:

JAVNI POZIV

LISTA ZABRANJENIH DJELATNOSTI

PRAVILNIK

ZAHTJEV ZA PRIJAVU PAD PROMETA

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ZABRANJENE DJELATNOSTI


Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:

– TRANSFER ZA MLADE
– TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA

Prijave na Javni poziv mogu se predati putem pošte do 13.07.2020.godine, ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 15:30 sati.

Svi zainteresovani aplikanti koji ispunjavaju uslove tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.
Tekst Javnog poziva za transfere možete pogledati na linkovima ispod

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA

 


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice stavlja na Javnu raspravu Nacrt urbanističkog projekta “Dio Konjuha-Autosaobraćaj” Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju Javne rasprave o Nacrtu urbanističkog projekta “Dio Konjuha-Autosaobraćaj” Živinice. 

Javni uvid trajat će od 02.07.2020. godine do 24.07.2020. godine, svaki radni dan od 9.00 do 14.00

sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i na linku ispod.

Javno izlaganje održat će se 17.07.2020. godine u velikoj sali BKC Živinice, sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se:

– Dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju

– Upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana.

– Podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba do 24.07.2020. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime,

prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko

napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

Svi zainteresirani građani navedeni Nacrt mogu pogledati na linku ispod.

https://wetransfer.com/downloads/f049ca705dac266ce072772d57b4784a20200701081503/c688546138dbf0fe062b583b9459540620200701081653/6bd73a