Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković zajedno sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvirom Rožnjakovićem potpisao je ugovor o finansiranju projekta izgradnje II faze sekundarne mreže toplifikacije na području Grada Živinice.

Vrijednost projekta je jedan milion konvertibilnih maraka, a nakon niza pregovora i dogovora sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor za prvih 550.000,00 KM, s tim da će se do kraja mjeseca jula 2020. godine potpisati ugovor i za realizaciju ostalog dijela navedenih sredstava, a kako bi se završila II faza sekundarne mreže toplifikacije u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK završit će se oko 85 % sekundarne mreže za toplifikacioju u Gradu Živinice, te da do kraja 2022. godine ostaje realizacija primarne mreže.

”Želim iskoristiti priliku da se u ime građana Grada Živinice zahvalim resornom ministarstvu, uvaženom ministru Elviru Rožnjakoviću, premijeru Denijalu Tulumoviću, te Vladi TK na brzom reagovanju u vezi sa našim projektom toplifikacije. Nakon niza dogovora i pregovora sa Elektroprivredom, Termoelektranom i Vladom TK, došli smo do finalnih stvari svih dosadašnjih razgovora. Potpisali smo ugovor između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Grada Živinice o finansiranju dijela sekundarne mreže u vrijednosti od jedan milion konvertibilnih maraka. Sada smo potpisali ugovor za prvih 550.000,00 KM, a do kraja sedmog mjeseca trebamo potpisati i za ostatak ovih sredstava, te samim tim krećemo završavati sekundarnu mrežu. Ovim sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK, mi ćemo završiti negdje oko 85 % sekundarne mreže u Gradu Živinice. Nakon toga ostaće nam realizacija sa Termoelektranom i Elektroprivredom gdje trebamo do kraja 2022. završiti primarnu mrežu i da konačno Grad Živinice završi jednu veliku agoniju rješavanja toplifikacije u Gradu Živinice. Ovo je sigurno jedan od najvažnijih iskoraka da imamo sekundarnu mrežu. Grad Živinice će odmah raspisati Javni poziv i nakon što izaberemo izvođača mi ćemo odmah krenuti u realizaciju ovog projekta. Ovo su za nas veoma značajna sredstva jer mi sami ne bi mogli izgraditi sekundarnu mrežu bez pomoći viših nivoa, a sada smo sigurno spremni i sada je realizacija toplifikacije izvijesna u Gradu Živinice, a to je ono što smo i obećali našim građanima.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković .

”Odlukom Vlade kantona krajem januara 2020. godine odlučeno je da se Gradu Živinice dodijele sredstva u vrijednosti jedan milion konvertibilnih maraka za izgradnju II faze sekundarne mreže toplifikacije u cilju smanjenja aerozagađenja. Danas smo potpisali ugovor sa Gradom Živinice u iznosu od 550.000,00 KM u prvom dijelu tih sredstva, a drugi dio ćemo eventualno zaključiti za mjesec juli 2020. godine.”, kazao je ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK Elvir Rožnjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima, nastavio je praksu posjeta privrednim subjektima sa područja Grada Živinice.

U okviru ovih posjeta, upriličena je i posjeta kompaniji ”JEESAfrniture D.O.O” koja se nalazi među prvih deset kompanija na području Grada Živinice kada je u pitanju izvoz za inostrana tržišta.

Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa rukovodstvom kompanije JEESAfurniture konkretnije je razgovarao o problemima sa kojima se susreće ova firma, od kojih su glavni problemi infrastrukturnih projekata..

Pored ovoga razgovarano je i o nastanku i proizvodnji kompanije ”Jeesa Furniture d.o.o”, uslovima rada, te prodajom i brojem radnika.

Firma ”JEESAfurniture D.O.O” osnovana je 2011. godine prvobitno kao porodična firma i već 9 godina su na tržištu. Zahvaljujući radu prerasla je u industriju koja trenutno zapošljava oko 150 radnika. Prema riječima rukovodstva ova firma 70% proizvoda izvozi u većinu zemalja bivše Jugoslavije,Sloveniju, Hrvatsku, Austriju i Njemačku, a ostalih 30 % razvozi na domaće tržište.

Firma se bavi proizvodnjom i prodajom tapaciranog namještaja i trpezarijskih stolova i stolica, a u skolpu iste postoji i maloprodajni salon namještaja.

”Nastavljamo praksu obilaska privrednih subjekata koju smo započeli prošle godine. ”JEESAfurniture D.O.O” domaća je kompanija koja je jedna od najsupješnijih kompanija na području lokalne zajednice po ostvarenim rezultatima. Vodeći se ovom praksom obilazaka kompanija na lokalnom nivou, vidjet ćemo njihove realne potrebe, ali i pružiti podršku u rješavanju njihovih problema. Na taj način pomoći ćemo našim privrednicima u realnom sektoru da korak po korak rješavamo probleme s kojima se susreću, te u budućem radu pospiješiti podršku realnom sektoru.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Podrška lokalne zajednice veoma je važna za nas, a gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković već drugi put u toku svog mandata dolazi nama u posjetu, i zaista imamo korektnu saradnju. U principu nama je bitna podrška u vezi infrastrukturnih projekata, a što se tiče same proizvodnje nemamo velike zahtjeve. Ono što treba da se završi jesu infrastrukturni projekti i kanalizacija vode.”, kazao je tehnički rukovodilac firme ”Jeesa Furniture d.o.o” Semir Butković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa članovima Udruženja poslodavaca Grada Živinice, predstavnicima srednjoškolskog obrazovanja u Gradu Živinice i predstavnicima JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice.

Tema sastanka bila je izvođenje praktične nastave srednjoškolaca u firmama na području Grada Živinice, smanjenje nezaposlenosti učenika koji završe srednju školu, te potreba prekvalifikacije školske spreme za struke koje su deficitarne na tržištu rada.

Cilj sastanka je da se u direktnoj komunikaciji učesnika razmjene stavovi i mišljenja, te postigne dogovor o budućem zajedničkom djelovanju, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na području Grada Živinice, odnosno da se preventivno kreira situacija kako bi tek svršeni školarci dobili priliku za posao i kako bi ostajali da žive na području Grada Živinice.

Zaključeno je da se uz pomoć lokalne samouprave i privrednika dodatno opreme radionice alatom i repromaterijalom u srednjoškolskim centrima kako bi đaci mogli što kvalitetnije izvoditi praktičnu nastavu.

Dakle, fokus je stavljen na srednjoškolce i njihovu praksu koju će osim u školi, obavljati i kod privrednika, a kako bi se osigurao što kvalitetniji stručni kadar za poslodavce na teritoriju Grada Živinice koji imaju potrebe za tom radnom snagom.
S tim u vezi Udruženje poslodavaca će dostaviti spisak firmi koje su spremne primiti učenike na obavljanje stručne prakse u njihovim firmama.

Također, Udruženje poslodavaca se obavezalo da će uraditi anketu među poslodavcima za struke koje su im deficitarne, kako bi srednjoškolski centri mogli da rade na osposobljavanju takvih kadrova kroz plan upisa učenika u srednje škole za narednu godinu. Osim toga, poslodavci su zaključili da se mora raditi na popravljanju poslovnog ambijenta kako ne bi ostali bez radne snage.

Istaknuto je da se poradi i na boljem odnosu između poslodavaca i Biroa za zapošljavanje. Tu mora da postoji bolja komunikacija kako bi se efikasnije realizovali neki od projekata.

Još je navedeno iz Udruženja poslodavaca da je trenutni broj zaposlenih u realnom sektoru oko 5000 osoba.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da će Grad Živinice u narednom periodu napraviti Dan otvorenih vrata za poslodavce i osobe koje traže posao, u cilju razmjene informacija ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno mogućnostima zaposlenja u Gradu Živinice.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nastavio je sa obilaskom privrednih subjekata na području Grada Živinice. Prva posjeta u ovoj godini upriličena je firmi Alu-KAL Živinice. Prilikom ove posjete gradonačelnik Samir Kamenjaković sa sardnicima konkretnije se upoznao sa djelatnošću ovog privrednog subjekta, njihovom proizvodnjom, prodajom, brojem radnika, uslovima rada, te sa budućim planovima i namjerama razvoja.

U razgovoru sa rukovodstvom ove firme Gradonačelnik je istakao da su njegova vrata i vrata administracije Grada Živinice uvijek otvorena, kako za njih, tako i za sve privrednike na području Grada Živinice, te da će se zajedno sa njima uključiti u borbu sa problemima i izazovima sa kojima se susreću u svom poslovanju, kako bi zajednički radili na razvoju privrednika i privrede u Gradu Živinice.

“Zadovoljstvo mi je da u ovoj godini nastavljamo obilaziti naše privrednike. Prilikom posjete firmi Alu-Kalu u jednoj prijatnoj atmosferi razgovarali smo, ne samo o firmi Alu-Kal, nego generalno o problemima sa kojim se naši poslodavci susreću. Mi, dakle, želimo da naša uprava bude na raspolaganju i da bude servis našim poslodavcima. Danas sam zaista zadovoljan ovom posjetom, dobili smo izvanredne informacije o razvoju ove firme, a ono što me posebno raduje da vlasnici firme imaju plan proširivati proizvodnju. Proširenje proizvodnje podrazumjeva novo zapošljavanje i razvoj Grada Živinice i smatram da ćemo napraviti jedan konstruktivni plan kad je u pitanju firma Alu-Kal i kad su u pitanju generalno svi poslodavci u Gradu Živinice. Mi ćemo nastavit trend obilaska naših poslodavaca i u ovoj 2020. godini, odlučili smo da prva firma koju smo posjetili bude Alu-Kal. Nadam se da ćemo u ovoj godini uspjeti obići sve one koje nismo uspjeli do sad da obiđemo i vidjeti razmišljanje i puls naših poslodavaca, kako bi smo mogli odrediti kurs djelovanja naše uprave. Mi imamo otvoren Centar za biznis, koji je servis svim poslodavcima i ovom prilikom želim pozvati naše poslodavce da koristi usluge ovog Centra, jer je i napravljen upravo zbog naših poslodavaca”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Pozdravljam gradonačelnika i njegove saradnike koji su danas posjetili Alu-Kal i jako me raduje da se surađuje sa lokalnom zajednicom. Danas smo imali jedan izuzetno dobar razgovor po pitanju rada naše firme. U toku našeg rada došlo je do ekspanzije posla, pa su nam se i kapaciteti na osnovu toga proširivali, tako da smo mi još prošle godine našu proizvodnju kompletnu preselili na novu lokaciju u Donje Živinice, gdje se nalazi naša proizvodna hala i gdje su sve proizvodnje sortirane po onome što proizvode. Mogu s ponosom da kažem da je naša proizvodna hala izuzetno opremljena sa svim standardima koji omogućavaju radnicima izuzetno dobru proizvodnju pratećeg proizvoda. S ponosom mogu da istaknem da smo srcem i dušom ulagali sebe da naša firma zauzme izuzetno dobru poziciju u sferi poslovanja, tako da smo 2017. godine zauzeli 869 mjesto na skali brzorastućih firmi gdje je bilo 35 000 kompanija. Ja sam vrlo zadovoljna i sretna osoba što sam dio ove ekipe i što sam suvlasnik ove firme i svim silama se trudim da ta firma ide u što boljem smjeru”, istakla je Mirsada Tulumović-Kalajac, suvlasnik firme Alu Kal.

Firma Alu-Kala osnovana je 2004. godine i već 16 godina su na tržištu. Prema riječima rukovodstva ove firme ovo je jedna izuzetno zdrava firma koja je zasnovana na zdravim temeljima. Na samom startu firma je imala 4 radnika, a danas ona broji preko 80 uposlenih koji imaju redovna primanja i sve ono što im zakonski pripada.
Firma pored aluminijske stolarije, proizvodi plastičnu stolariju profila kemerling, zatim proizvodnja tapaciranog i pločastog namještaja, a u okviru firme postoji i renomirani salon koji kupcima omogućava da na jednom mjestu mogu kupiti sve ono što im je potrebno za njihove kućne potrepštine.

 

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nedavno je održao sastanak sa Udruženjem poslodavaca Grada Živinice. Tema sastanka bila je realizacija projekta prvog Naučno-tehnološkog parka u Gradu Živinice.

Na sastanku je razgovarano i o aktivnostima Udruženja poslodavaca u Živinicama, te o zajedničkoj saradnji lokalne zajednice i poslodavaca.

Naime, gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima priprema izgradnju još dvije poslovne zone u Gradu Živinice, od kojih jedna neće biti klasična poslovna zona nego Naučno-tehnološki park, odnosno zona novih pametnih tehnologija i pametne indrustije.

Naučno-tehnološki park je jedan novi instrument razvoja Grada Živinice, koji će počet privlačit investitore i investicije koji su usmjereni na proizvodnju prozvoda koji su namijenjeni za pametnu industriju i pametne tehnologije.

Dakle, na inicijativu gradonačelnika Samira Kamenjakovića Grad Živinice postat će bogatiji za prvi Naučno-tehnološki park, koji će biti osnov za razvoj budućnosti i privrede Grada Živinice.

Naučno-tehnološki park je institucionalni projekt koji traži uključenje više aktera, od lokalne zajednice, Univerziteta, poslodavaca, kao i mnogih stručnih grupa i pojedinaca sa područja našeg Grada.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kroz različite projekte omogućava i daje motivaciju građanima da ostanu u Gradu Živinice, da ovdje žive i rade, a izgradnja Naučno-tehnološkog parka svakako će doprinijeti tome.

Naime, nakon što je poslovna zona Ciljuge II imala veliki uspjeh i donijela 60 miliona KM ulaganja u Grad Živinice, gradonačelnik Kmanejaković je odlučio da se naprave još dvije poslovne zone. Ovaj prijedlog upućen je Gradskom vijeću, gdje je i podržan, te sada slijede dalje aktivnosti.

Ono što je prednost izgradnje ovih u odnosu na prethodnu poslovnu zonu jeste blizina grada, postojanje vodovodne, putne i sve ostale infrastrukture, pa bi i troškovi izgradnje bili smanjeni u odnosu na poslovnu zonu koja je urađena. Konačna cijena igradnje ovih zona znat će se tek kada se napravi projekt izgradnje.

Prema riječima gradonačenika Kamenjakovića već su ostvareni kontakti i sa univerzitetskim profesorima iz različitih oblasti, a sama realizacija projekta će biti u kombinaciji između univerziteta, institucija i privrede, na osnovu čega će i biti urađen zvaničan projekt. Izrada projekta bi trebala trajati oko sedam mjeseci, nakon čega bi se trebalo krenuti u izgradnju infrastrukture. Njegove pretpostavke su da bi za 12 mjeseci prvi korisnici mogli ući u ovaj Naučno-tehnološki park.
“Tražili smo da dobijemo mogućnost izgradnje dvije poslovne zone, industrijska i Naučno-tehnološki park. Smatramo da taj park može biti spoj nauke, privrede i institucija, s obzirom na to da imamo Univerzitet u blizini Živinica, imamo aerodrom Tuzla koji se nalazi u Živinicama i brojne druge pogodnosti zbog kojih smatramo da smo sazreli za jedan takav poduhvat. Prije tri godine pokrenuli smo startup projekt u sklopu kojeg smo napravili i mini inkubator, te smatram da je sljedeći stepen otvaranje Naučno-tehnološkog parka. Sada idemo u prezentaciju i u pravljenje projekta, kroz koji ćemo sublimirati potrebe u privredi i potrebe koje su važne za poboljšanje stanja u privredi. Smatramo to direktnom pomoći privredi, te barijerom koja treba zaustaviti odliv pameti iz BiH. Ovaj prijedlog upućen je Gradskom vijeću, gdje je i podržan, a sada slijede dalje aktivnosti na raelizaciji ovog projekta.” kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2020. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2020. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.            
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i šalter sali.

OBAVIJEST


Gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao je ugovor sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Asmirom Hasić o dodjeli sredstava u iznosu od 90.000,00 KM, za unapređenje i razvoj poslovne zone na području Grada živinice.

Naime, Ministarstvo privrede TK-a je navedena sredstva dodijelilo Gradu Živinice u sklopu Javnog poziva “Subvencija za unapređenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona”. Sredstva su namijenjena za izgradnju kružnog toka u poslovnoj zoni Ciljuge 2, što je posljednja instanca izgradnje ove poslovne zone, koja će se ovim projektom u potpunosti završiti.

Prema riječima ministra Hasića radi se o projektu koji se po prvi put sufinansira od strane Vlade TK i Ministarstva privrede za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ističe da su poslovne zone jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice, te da Grad Živinice ima poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, te će ova sredstva utrošiti na izgradnju kružnog toka, a njegova osnovna namjena je da industrijska zona kroz koju prolazi veliki broj kamiona ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva zbog poslovne zone.

“Jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice su sigurno poslovne zone. Mi imamo poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, ostao nam je još jedan dio, odnosno izgradnja kružnog toka za koji smo imali razumijevanja od strane Ministarstva za privredu. Ovom prilikom se želim zahvaliti Ministru i Ministarstvu, kao i cijeloj vladi. S obzirom da su ovo jedini načini koji mogu Tuzlasnki kanton, kada je u pitanju aspekt privrede, podići na viši nivo, a uređenjem poslovnih zona u svim gradovima i općinama zasigurno će doći do većih investicija i ulaganja, što smo mi pokazali u Gradu Živinice. Ovakva saradnja sa Vladom TK-a treba se nastaviti, i iskreno se nadam da će privreda sigurno podići stupanj razvijenosti TK-a za 10 do 20 posto. Grad Živinice je dobio 90 hiljada KM od Ministarstva privrede, a to ćemo utrošiti za izgradnju kružnog toka, što je posljednja instanca izgradnje poslovne zone Ciljuge 2 koju ćemo sa ovim projektom u potpunosti završiti. Nakon ovog potpisivanja ugovora, odmah ćemo tražiti izvođača radova koji treba da završi ovaj projekat, te se iskreno nadam da ćemo u proljeće imati izgrađen kružni tok. Osnovna namjena kružnog toka jeste da saobraćaj u industrijskoj zoni, kroz koju prolazi veliki broj kamiona, ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva u odnosu na poslovnu zonu”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Ministar Ministarstva privrede TK-a , Asmir Hasić, kazao je da se nada da će ovim projektima privredni subjekti smanjiti broj nezaposlenih, te da će u određenom procentu spriječiti i aktuelni odlazak ljudi iz države BiH.

“Javni Poziv je bio dostupan svim općinama i gradovima u našem Kantonu, te je od mogućih 13 apliciralo 7, od koji je 5 ispunilo uslove, a nakon bodovanja određena je i visina sredstava koja će se dodjeljivati. Napravit ćemo bolje uslove rada, bolji pristup privrednim subjektima. Pored svega navedenog, privredni subjekti bi trebali smanjiti broj nezaposlenih te ćemo samim time spriječitit u određenom procentu i aktuelni odlazak ljudi prema zapadu. Iskreno se nadam da ćemo na osnovu ovih projekata dobrim procentom smanjiti i aktuelni odlazak ljudi”, kazao je ministar Asmir Hasić.


Danas je u svom kabinetu gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, zajedno sa načelnicima Općina Banovići i Kladanj, Midhatom Husićem i Jusufom Čavkunovićem, potpisao ugovor o zajmu od 5 miliona eura za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep”.
Ugovor je potpisan sa direktoricom ureda EBRD-a za BiH, Manuelom Naessl.

Naime, radi se o izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom deponije “Eko-Sep”, dugotrajno će se riješiti problem zbrinjavanja čvrstog otpada na području ova tri grada, ali i području cjelokupne regije Tuzlanskog kqntona.

Gradonačelnik Kamenjaković, kao i načelnici susjednih Općina Kladanja i Banovića unazad već nekoliko godina aktivno rade na rješavanju ovog problema, koji će biti značajan cjelokupnoj regiji TK-a.

Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Današnjim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da se sa izvođačima potpišu ugovori za izgradnju deponije u roku od 13 mjeseci. Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije daje mogćnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj. Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.

Manuelu Naessl šefica ureda EBRD-a za BiH, ističe kako je ovo veoma velik i značajan projekat za sve nas, te da će ova deponija biti jedna od 6 sanitarnih deponija u državi.

“Ovo je za nas veliki projekat, i evo danas smo u prilici da potpišemo ugovor od 5 miliona eura sa tri općine koje su dio projekta, što je veoma bitno, Radi se o izgradnji sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta, kao i to da se radi o cirkularnoj ekonomiji što je nešto novo, i naravno jako je bitno jer je ovo jedna od 6 sanitarnih deponija u državi. Korist od ovog projekta imat će oko 180 hiljada ljudi kroz ove općine, i zbog toga je veoma važan jer će imati pozitivan uticaj na okoliš. Također, smanjit će zagađenje i mogućnost požara, od čega će imati korist svi građani ovih općina. Ovom prilikom želimo se zahvaliti Evropskoj Uniji koja je dala tehničku pomoć za implementaciju ovog projekta, kao i Švedskoj agenciji “SIDA” koja će također dati 2,5 miliona eura grant sredstava za ovaj projekat, a što će nam pomoći da što efikasnije implementiramo ovaj projekat”, kazala je Manuelu Naessl šefica ureda EBRD-a za BiH.

“Nakon jedne duge agonije u Gradu Živinice i opcije da nismo imali gdje odvoziti smeće, odnosno nismo imali deponije, ovog puta evo uspjeli smo riješiti sve administrativne barijere, obezbijediti zemljište, i na kraju da napravimo centar za prikupljanje otpada. Uspjeli smo doći u zadnju fazu, a to je potpisivanje zajma kredita od Evropske banke, sa kojom smo uspjeli uspostaviti saradnju, nakon što je Svjetska banke prije tri godine otkazala projekat deponije u Gradu Živinice. Radi se o deponiji Općine Banovići, Općine Kladanja i Grada Živinice, i mi danas evo nakon tri godine napornog truda i rada potpisujemo ugovor sa Evropskom bankom o zajmu od 5 miliona eura. Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno košta 7,5 miliona eura, te smo dakle uspjeli od Evropske Banke dobili zajam od 5 miliona eura, od SIDE smo dobili 2,5 miliona eura koje garantuje Evropska banke, i 740.000,00 eura smo dobili kao dodatnu pomoć od Evropske banke kada je u pitanju nadzor i tenderi, te ostala dokumentacija koja se tiče kredita. Današnjim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da sa izvođačima potpišemo ugovore, te bi rok da izgradnju deponije bio 13 mjeseci. Ono što me posebno raduje jeste da se radi o veoma velikom projektu, koji otvara mogćnost kada je u pitanju naknadna obrada otpada gdje bi mogli vršiti dodatnu reciklažu. Ovo je zaista jedan veliki, historijski projekat i za Grad Živinice, i za Općinu Banoviće, i Općinu Kladanj ali i za cijeli Tuzlanski kanton, obzirom da većina općina i gradova nema taj problem riješen. Za deponiju je predviđeno oko 20 hektara, koja će biti smještena u cjelosti na teritoriji Grada Živinice, odnosno 60% vlasništvo deponije je Grad Živinice kako je i navedeno u ugovoru koji smo potpisali. Ono što je veoma značajno istaći jeste da smo tražili da ovo bude zajam na državnom nivou, te je iz tog razloga predsjedništvo BiH ovaj projekat stavilo u prioritet i dalo svoju suglasnost, i evo danas potpisujemo kredit koji treba biti operativan početkom sljedeće godine”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ovo je jedan od završnih koraka, i zaista ističem veliku zahvalnost svima iz Evropske banke a i ostalim institucijama, obzirom da je procedura jako komplikovana, od predsjedništva do općinskih vijeća da bi se desilo ovako nešto. Ovim projektom će Grad Živinice, Općina Kladanj i Općina Banovići dugotrajno riješiti problem zbrinjavanja čvrstog otpada. Nadam se da već postoje prve faze, i da ćemo ubrzano ići u drugu fazu koja podrazumijeva preradu otpada, odnosno izdvajanje otpada koji ima svoju upotrebnu vrijednost i doradu ostatka čvrstog otpada”, kazao je načelnik Općine Kladanj, Jusuf Čavkunović.

“Mi ćemo vjerovatno kao tri lokalne zajednice svi imati istu priču, a to je da ovim projektom rješavamo problem smeća na području naših općina u narednom periodu. Ovaj projekat je od ogromnog značaja, ne samo za područja Općine Banovići, Općine Kladanj i Grada Živinice, nego i za cijelu regiju TK a, sigurno i za Federaciju BiH”, kazao je načelnik Općine Banovići, Midhat Husić.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa predstavnicima firme “Autotech” Slovenija, odnosno mladim ljudima iz Naučno tehnološkog parka Slovenije koji u gradu Velenje već dvije godine posluju u Naučno tehnološkom parku.

Naime, riječ je o grupi mladih ljudi, odnosno inženjera koji su ujedno i predstavnici firme “Autotech” Slovenija, koji su se okupili u Tehnološkom parku u Velenju, i koji su napravili licencu kada je u pitanju robotika.

Ono što je dogovoreno na ovom sastanku jeste da se napravi mogućnost da se uspostavi direktna saradnja sa Start Up projektima, odnosno grupom naših mladih inženjera koji budu zainteresovani za ovu vrstu tehnologije, odnosno za robotiku.

Grad Živinice namjerava napraviti novu poslovnu zonu, gdje se planira izgraditi Naučno tehnološki park , čija će uloga biti podsticanje privrede. Za ovu poslovnu zonu predviđeno je oko 180 duluma zemljišta, a predviđena lokacija je u blizini Sprečkog mosta.

S tim u vezi, Gradsko vijeće Živinice donijelo je Odluku o proglašenju poslovnih zona, te uskoro počinje izrada idejnog projekta, a zatim i rješavanje administratvnih poslova.

Također, naši građani će na ovogodišnjoj manifestaciji “Dani dijaspore”, koja se u našem Gradu održava od 26.12. do 31.12. 2019. godine, imati priliku bliže se upoznati sa radom i idejama ovog tima ljudi, koji su porijeklom iz naše države, te ukoliko tehnički uslovi budu ispunjeni, prikazat će i napravljene robote.

“Danas smo imali najavljeni sastanak sa predstavnicima Tehnološkog parka iz Velenja, gdje smo imali mlade ljude koji su se okupili u Tehnološkom Parku u Velenju, i koji su napravili licencu kada je u pitanju robotika. Ono što me posebno raduje da je većina tih ljudi porijeklom iz BiH. Dakle, nam je cilj da pamet koja se odlila iz BiH, polako vraćamo u našu državu, i zaustavljamo njihov odlazak. Jedini način na koji to možemo uraditi jeste ovaj. Već smo kazali da je preduslov za otvaranje Naučno tehnološkog parka, jeste da imamo mogućnosti da komuniciramo između Univerziteta, privrede i institucije i ono što nam je potrebno, jeste dio mentorstva sa zapada. Imamo uspostavljen kontakt sa Tehnološkim Parkom u Velenju, gdje ćemo ovih dana napraviti i određene naredne korake, koje ćemo iskoristiti prilikom projekta kojeg budemo radili na Tehnološkom Parku. Također smo uspjeli uspostaviti saradnju sa mladima iz Slovenije i grupom naših mladih inženjera koji budu zainteresirani za ovu vrstu tehnologije”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Amela Osmanović, projektni vođa firme “Autotech” iz Velenja, navodi kako su otvorili firmu i u Sarajevu, jer su prepoznali tržište kojem je potrebna robotizacija i automatizacija.

“Mi smo pozvani od strane gradonačelnika Samira Kamenjakovića da učestvujemo u idejnom projektu koji će se pripremiti za otvaraje Tehnološkog parka u Gradu Živinice, što jako podržavamo. Imamo istu tu viziju, te što se tiče naše strane profesionalnosti odradit ćemo svoj dio. Također, zadovoljstvo mi je da što nas je gradonačelnik Kamenjaković pozvao na Dane dijaspore koji se održavaju u Gradu Živinice, te ovom prilikom pozivamo sve da dođu i upoznaju nas i naše ideje”, kazala je Amela Osmanović, projektni vođa firme “Autotech” iz Velenja.

Kako ističu predstavnici ove firme, robotika je vrlo važan segment privrede. Ističu da u BiH ima itekako kvalitetnog mladog kadra , koji žele da ostanu u svojoj državi da žive i rade, samo im je potrebno pružiti priliku. S toga su i odlučili automatizaciju i robotizaciju dovesti i u Bosnu i Hercegovinu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kroz različite projekte omogućava građanima i daje motivaciju da ostanu u Gradu Živinice, da ovdje žive i rade, a izgradnja Tehnološkog parka svakako će doprinijeti tome.


U zgradi gradske uprave Grada Živinice, 19.11.2019. godine, održan je peti sastanak Mreže stručnjaka iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosanske Krupe, Tuzle, Lukavca, Gradiške, Gradačca, Maglaja, Ključa, Prijedora, Srebrenika, Gračanice, i drugih jedinica lokalne samouprave.

Mreža stručnjaka je osnovana u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), a osnivači Mreže su delegirani predstavnici iz 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u MEG projektu, te predstavnici 8 JLS koji su dodatno priključene mreži praktičara.

Cilj osnivanja i djelovanja Mreže stručnjaka je razmjena, prenos i primjena znanja, iskustva, vještina i dobrih praksi u radu službenika jedinica lokalne samouprave koji se bave poslovima ekonomskog i privrednog razvoja, uspostavljanje mehanizma za kontinuirano unapređenje rada ekonomskog sektora, te unapređenje komunikacije i strukovnog uticaja u odnosu na relevantne institucije, nevladine organizacije i stručnu javnost.

Mreža je dobrovoljna asocijacija otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika

Neki od zaključaka donesenih na ovom sastanku su:
-Nastaviti razmjenu dobrih praksi između JLS
-Pojačati promociju aktivnosti sprovedenih u sklopu mreže praktičara
-Promovisati dobre prakse iz drugih JLS
-Promovisati Ciljeve održivog razvoja, socijalno poduzetništvo

MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uslove života za najmanje 700.000 građana.