Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku (START UP)

Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku (START UP) za 2024. godinu. 

Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku (START UP) za 2024. godinu.