„Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“

U Živinicama će se u periodu 02.08. – 06.08.2024. godine održati „Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“.

U Živinicama će se u periodu 02.08. – 06.08.2024. godine održati „Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“.

Manifestacija „Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“ je jedinstveni privredno-kulturni događaj koji će će okupiti veliki broj učesnika iz privrede, energetike i zvanica sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovni. Također, očekuju se i mnogobrojni predstavnici inostranih privrednih komora i organizacija kao i predstavnici diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini.

Cilj manifestacije je predstaviti Grad Živinice kao sredinu otvorenu za saradnju i umrežavanje domaćeg i inostranog privrednog sektora, s naglaskom na potencijal bosanskohercegovačke dijaspore i kreiranja perspektivnije budućnosti u Bosni i Hercegovini.

Kroz dijalog sa međunarodnim i domaćim ekspertima, fokus će biti na ekonomskom razvoju, poslovnom okruženju, zelenoj agendi i dekarbonizaciji.

U okviru manifestacije održat će se i već tradicionalni događaj „Internacionalna kuhinja“, najvažniji gastroturistički događaj u Tuzlanskom kantonu. Tokom ove manifestacije svi posjetioci Živinica će imati priliku degustirati neka od najukusnijih tradicionalnih jela iz preko 20 partnerskih zemalja.

Ovi Međunarodni susreti bit će odlična prilika za povezivanje, inovacije i napredak što će značiti stvaranje uslova za nove investitore u Grad Živinice, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

Tokom navedenog događaja domaći privrednici će imati priliku da predstave svoje kompanije i uspostave poslovne kontakte sa stranim kompanijama iz Turske, Njemačke, Austrije, Italije i drugih zemalja, sa ciljem plasiranja svojih proizvoda ili usluga u zemlje van granica Bosne i Hercegovine.

Važno je napomenuti da će program obilježiti B2B sastanci i panel diskusije sa istaknutim govornicima iz različitih branši. Program će, osim uživo, biti moguće pratiti i putem posebno kreirane platforme za ove susrete kao i putem TV stanica koje će uživo u programu prenositi kompletan događaj.

Grad Živinice, kao organizator događaja, će obezbijediti vizuelnu prezentaciju svake domaće firme koja iskaže želju za učešćem na navedenim susretima, a kako bi sve firme imale kvalitetan prvi korak ka ostvarivanju potencijalne saradnje.

Pored poslovnih aktivnosti, program događaja obuhvata i bogat kulturno-zabavni program koji upotpuniti iskustvo boravka u Živinicama.

Partner manifestacije „Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“ je Vlada Tuzlanskog kantona i Privredna komora Istanbula koja broji preko osamsto hiljada firmi, a koja će se ovom prilikom predstaviti u Živinicama sa velikim brojem privrednika iz najzastupljenijih  privrednih oblasti u Gradu Živinice.

Gradonačelnik Grada Živinice, Began Muhić, ističe da je ovo izuzetno važan događaj  za Živinice, Bosnu i Hercegovinu i region jer se  otvara mogućnost uspostavljanja novih poslovnih prilika i ulaganja stranih investitora u razne oblasti.

Učešće na manifestaciji „Prvi Međunarodni susreti – Živinice Open 2024“ je besplatno za sve zainteresovane, što otvara vrata širokom spektru poslovnih ljudi, predstavnika kompanija, kao i pojedinaca koji žele da se informišu o najnovijim trendovima i inovacijama.

Pozivamo sve zainteresirane da se registruju na sljedećem linku: https://t.ly/3LRB4

Za dodatne informacije o registraciji i učešću kontaktirajte na: Tel: 035/743-304, Email: biznis@gradzivinice.ba.