Služba hitne medicinske pomoći, PJ Vatrogasna jedinica Grada Živinice, Vatrogasno društvo RMU Đurđevik, Policijska uprava Živinice, Televizija Živinice i u novogodišnjoj noći svim svojim kapacitetima su u pripravnosti  kako bi pravovremeno intervenisali u slučaju potrebe.

Gradonačelnik Began Muhić obišao je sve dežurne službe kako bi se upoznao sa stanjem na terenu i dobio informacije iz prve ruke kada je u pitanju sigurnosna situacija u Živinicama tokom novogodišnjih praznika.
To je ujedno bila i prilika da se svim službama iskaže zahvalnost na dosadašnjem radu i doprinosu da se naši građani osjećaju sigurno tokom cijele godine.

Na osnovu dobijenih informacija sigurnosna situacija na zadovoljavajućem nivou je i u novogodišnjoj noći bez značajnih istupanja.
Sve dežurne službe Grada Živinice spremno će dočekati svaki oblik intervencije.

Gradonačelnik Muhić posebno je iskoristio priliku da svim uposlenima odnosno dežurnom osoblju  čestita Novu 2024. godinu uz želje da u novogodišnjoj noći imaju što manje intervencija.


U Mjesnoj zajednici Oskova u toku je asfaltiranje dionice puta u ulici Partizanska u dužini od 180 metara.

Iako je finasiranje projekta predviđeno sufinansiranjem od strane građana odnosno sistemom M:M, Gradonačelnik Began Muhić insistirao je da se izvrši povrat novca građanima i da se projekat u potpunosti finansira sredstvima iz Budžeta Grada Živinice što je obaveza  gradske administracije kao i drugih nivoa vlasti da stvaraju dobre pretpostavke i uslove za što kvalitetniji život svih građana.

Tom prilikom Gradonačelnik Muhić obišao je izvođenje radova i naglasio da će se u narednom periodu posebno kontrolisati kvalitet izvođenja radova i da će za narednu godinu biti izdvojeno preko deset miliona za putnu infrastrukturu kako bi se u potpunosti realizovali svi planirani projekti u gradskom području kao i na području svih mjesnih zajednica.


Grad Živinice svakodnevno bilježi izvanredne rezultate u razvojnom segmentu posebno kada je u pitanju privredni rast i razvoj. 

Tim povodom pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Begana Muhića, a u prisustvu ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK-a Denisa Bećirovića i mnogobrojnih privrednika Grada Živinice održan je i događaj “Gradonačelnik sa poslodavcima” na kojem su sumirani rezultati te kroz sadržajnu analizu i prezentaciju profila privrede Grada Živinice za 2022.godinu od strane profesora Bahrije Umihanića rangirano je prvih dvadeset kompanija po osnovu prihoda od prodaje za 2022.godinu, a na osnovu dostupne statistike i parametara odabrano je deset najuspješnijih kompanija Grada Živinice za 2022.godinu.

Gradonačelnik Began Muhić i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić uručili su i posebna priznanja za deset najuspješnijih kompanija Grada Živinice za 2022.godinu, kao i posebna priznanja za DISK d.o.o. Živinice, AFT BOSNIA d.o.o. Živinice, TERMOGLAS d.o.o. Živinice kao kompanije sa najvećom stopom rasta u 2022.godini.

Događaj “Gradonačelnik sa poslodavcima” je prilika da se na jednom mjestu sumiraju svi godišnji privredni statistički podaci i parametri, a prije svega izuzetno je značajno da se ostavi prostor i pruži prilika da se kroz formu ovakvih događaja okupe akteri koji su zaslužni za izuzetan privredni doprinos i zajedno sa gradskom administracijom na čelu sa Gradonačelnikom Muhićem kreira sredina privrednika i poduzetnika koji će se u dogledno vrijeme pozicionirati kao vodeći na području Bosne i Hercegovine, istakla je pomoćnica Gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj i privredu Indira Džeko.

Prema riječima Gradonačelnika Begana Muhića 2022.godina je bila izuzetno značajna po svim pokazateljima, a prije svega po činjenici da je ukupna dobit privrede Grada Živinice tokom 2022.godine prešla jednu milijardu KM.
Grad Živinice je poduzetnički novum privrede Bosne i Hercegovine koji je u samo deset godina imao povećanje izvoza za 286,3 miliona, odnosno izvoz za 2022.godinu iznosio je 324,8 miliona u odnosu na 38,5 miliona tokom 2013.godine.

Takva vrsta statistike i naših utisaka sa terene ohrabruje nas da pravimo još čvršće veze sa našim privrednicima i da kao gradska administracija unapređujemo svoje usluge kao jedan od najvažnijih strateških partnera živiničkim privrednicima, istaknuo je Gradonačelnik Muhić.

RANG KOMPANIJA PO OSNOVU PRIHODA OD PRODAJE (2022)

RANG DESET NAJUSPJEŠNIJIH KOMPANIJA (2022)


Povodom novogodišnjih praznika Gradonačelnik Began Muhić posjetio je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama u razvoju “Vrati mi osmijeh” Živinice i uz ugodno druženje sa korisnicima  zajedno sa Djeda mrazom uručio je svim korisnicima novogodišnje paketiće.

Aldijana Omić predsjednica Centra “Vrati mi osmijeh” izrazila je zahvalnost u ime svih korisnika posebno roditelja na stalnoj podršci koju Centar ima od strane Gradonačelnika Begana Muhića i Grada Živinice.

Događaju su prisustvovali i predstavnici OO Merhamet Živinice, predstavnici Gradskog vijeća, te privrednici sa područja Grada Živinice koji nesebično kontinuirano podržavaju rad Centra “Vrati mi osmijeh” Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić naglasio je da će Grad Živinice i dalje čvrsto podržavati rad Centra “Vrati mi osmijeh” i  aktivno raditi na poboljšanju uslova kada je u pitanju funkcionisanje Centra.
Tom prilikom Gradonačelnik je iskoristio priliku da korisnicima Centra i njihovim roditeljima poželi sretne novogodišnje praznike i da im u svoje ime i u ime Grada Živinice iskaže svoju podršku.


U organizaciji Udruženja Živinička policija 1991-1995.godina a pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Begana Muhića i Grada Živinice obilježena je godišnjica odbrane nafte i naftnih derivata DC “Energopetrol” Živinice uz prisustvo mogobrojnih gostiju sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Nakon što su delegacije položile cvijeće na Centralnom spomen obilježju Živinice upriličen je i prijem kod Gradonačelnika Begana Muhića za veterane policijskih struktura koji su dali izuzetan i nemjerljiv doprinos u odbrani RBiH tokom 1991.-1995.godine i koji su i u mirnodopskom vremenu svojim predanim radom i učešćem u društveno-političkim tokovima doprinijeli sigurnosnom aspektu Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Began Muhić tokom razgovora sa Ramom Maslešom, Vahidom Alagićem, Draganom Miokovićem, Enverom Jukanovićem prisjetio se značajnih događaja koji su napravili preokret u odbrani RBiH sa fokusom i na ulogu rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Živinice 1991. godine koja je bila nemjerljiva za odbranu velike količine nafte i naftnih derivata koji su bili smješteni u krugu „Energopetrola“ u Živinicama što je spriječilo akcije pripadnika tadašnje JNA da odvezu oko 15 miliona litara nafte i naftnih derivata iz distributivnog centra EP Živinice

Posebne teme razgovora bile su usmjerene i na razgovore o trenutnoj sigurnosnoj situaciji i važnosti kulture sjećanja, te ulaganja u ljudske i sigurnosne kapacitete, prije svega i u obrazovni segment duštva.

Ramiz Mustafić, predsjednik Udruženja Živinička policija 1991-1995 u sali Gradskog vijeća u prisustvu Gradonačelnika Muhića održao je i prigodan referat pred prisutnim gostima MUP TK-a PU Živinice, Koordinacije boraca Grada Živinice, Unije saveza policije FBiH, Saveza policije TK Tuzla, Saveza policije kantona Sarajevo, Saveza policije HNK-a Mostar, Saveza policije USK Bihać, Saveza Veterana policije Goražde, Saveza policije SBK- Travnik, Udruženja policije Lasta Sarajevo, Udruženja policije IV april Tuzla, Udruženja policije Kalesijska policija, Udruženja policije Kladanjska policija, Udruženja Policajci Srebrenika, Udruženja policajci općine Banovići, Kluba boraca Patriotske lige, GO SDA Živinice.


Grad Živinice u proteklom periodu u partnerstvu sa italijanskom nevladinom organizacijom Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP realizovao je mnogobrojne projekte fokusirane na razvoj turizma, posebno sa akcentom na ruralni turizam, te projekte fokusirane na zaštitu i unapređenje biodiverziteta Zaštićenog pejzaža Konjuh gdje su od strane italijanske vlade uložena izuzetno značajna sredstva.

Gradonačelnik Began Muhić održao je sastanak sa direktoricom CISP-a Bosne i Hercegovine Jasminom Ovčinom gdje je dogovoren dinamičan nastavak saradnje posebno na polju partnerskog učešća na međunarodnim projektima gdje je izrazito važno da lokalna zajednica strateški ima partnere u NVO sektoru sa međunarodnim statusom.

Na sastanku je usaglašeno da se buduća saradnja ozvaniči odnosno da se napravi Memorandum o saradnji između Grada Živinice i CISP-a kako bi se već u 2024.godini implementirali važni projekti.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića Grad Živinice ima izuzetne resurse, potencijale i kapacitete koji se u kratkom vremenu sistemski mogu unaprijediti i u tom smjeru gradska administracija će i 2024.godini staviti poseban fokus na razvoj i unapređenje turizma i jačanja ruralnih dijelova te mjesnih zajednica kroz ovaj oblik aktivnosti.


Gradonačelnik Began Muhić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK-a Fedahija Ahmetović u prostorijama Ministarstva potpisali su Ugovore o prenosu sredstava prema Gradu Živinice za realizaciju četiri projekta u ukupnoj vrijednosti 577.017,61 KM. 

Za navedene projekte je već završen postupak javne nabavke i potpisani su Ugovori sa predstavnicima izvođača radova.

Finansiranje projekata će se u potpunosti realizovati od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon što je Grad Živinice uspješno završio sve procedure i dostavio nadležnom Ministarstvu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača za projekte “Izgradnja dijela kanalizacione mreže za naselja Golubinjak i Litve-dio, grad Živinice”, “Izgradnja potisnog cjevovoda i rezervoara za vodovod Krgušnica Donji Bučik u MZ Šerići, grad Živinice”, “Uređenje korita rijeke Gostelje na lokaciji most Brodić MZ Stari Đurđevik- faza pripremnih radova, grad Živinice”.

Ministarstvo će pored navedenih projekata subvencionirati troškove rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Pored ceremonije potpisivanja Ugovora Gradonačelnik Began Muhić održao je i sastanak sa ministrom Ahmetovićem te iskoristio priliku da upozna ministra sa aktuelnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede kada je u pitanju Grad Živinice, te naznači važnost nastavka saradnje sa Ministarstvom i Vladom TK-a koja i je u prethodnom periodu bila na visokom nivou.


Povodom katoličkog blagdana Božića u svoje ime i u ime kolektiva Grada Živinice 

svim građanima katoličke vjeroispovijesti

                   i svim građanima koji slave i obilježavaju Božić upućujem iskrene čestitke

uz želje da ga

   provedu u zdravlju, miru, porodičnoj sreći i radosti.

     GRADONAČELNIK

      dr.sc. Began Muhić


Na Trgu veterana policije pored hotela Konjuh sa radom je počelo prvo klizalište na području Grada Živinice.

Gradonačelnik Began Muhić sa saradnicima, predsjednikom Turističke zajednice Živinice i uposlenicima JP Horizontala otvorio je klizalište koje je zvanično počelo sa radom i privuklo mnogobrojne posjetitelje posebno one najmlađe ubrzo nakon otvaranja.

Oprema za klizanje iznajmljuje se na licu mjestu.
Ulaz na klizalište je besplatno za sve posjetitelje prvog dana otvaranja, dok će se za sve ostale dane naplaćivati 4 KM prvi sat, a poslije prvog sata obračunska jedinica za pola sata.

Sistem naplaćivanja, održavanja, kontrole i nadzora vršit će JP Horizontala Živinice čiji će uposlenici biti konstantno prisutni na klizalištu.

Radno vrijeme klizališta je svaki dan od 10:00 sati do 22:00 sata.


U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Živinice u prisustvu velikog broja građana i gostiju održan je Božićni koncert u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, a pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Begana Muhića.

U izuzetno bogatom kulturnom programu i scenografiji pod umjetničkim rukovodstvom Marcele Tadić učešće su uzele brojne umjetničke skupine sa područja Živinica i Tuzle poput Vokalnog ansambla Libero MOC Magnifico Živinice, Zbora Iuventus Salinarum Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Tuzla, Hora Iskre Tuzla, Tamburaškog sastava MOC Magnifico Živinice, Zbora župe sv. Ane Par selo uz prigodno vođenje programa i recital Petra Lučića i pratnje na klaviru pijanistkinja Alme Hodžić Pašić, Ene Ovčine i profesora Elvedina Dine Muminovića.

Tokom pozdravnog obraćanja Gradonačelnik Began Muhić iskoristio je priliku da svim  građanima katoličke vjeroispovijesti čestita najveći katolički blagdan Božić i poželi da isti dočekaju u miru i radosti sa svojim porodicama.
Grad Živinice će i u narednom periodu nastaviti podržavati kulturne događaje i nastaviti njegovati suživot koji je neodvojivi dio našeg grada.