Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Grada Živinice obavještava demobilisane branioce mlađe od 57 godina života i supruge umrlih demobilisanih boraca mlađe od 57. godina života koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu da su shodno članu 25. i 26. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:12/23) dužni javiti se u Službu za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe – Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe, kancelarija br.11 , u periodu od 01.12.2023.godine do 20.12.2023.godine i izvršiti kontrolu zbog daljeg nastavka isplate novčane egzistencijalne naknade za narednu 2024.godinu.

Prilikom javljanja dužni su dati ličnu kartu na uvid kao i dostaviti dokaz o mjestu prebivališta (CIPS odnosno PBA3 obrazac)

Priložena dokumentacija treba biti original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 60 dana.

Svi navedeni korisnici novčane egzistencijalne naknade koji se ne odazovu ovom pozivu do 20.12.20223.godine Služba će donijeti zaključak o obustavi isplate naknade a za korisnike koji ne ispunjavaju uslove za dalje korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu donijet će rješenje po prestanku prava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319
(kontakt osobe: Belsida Husić i Aldin Hadžić)

OBAVJEŠTENJE