Na gradskom bulevaru “Nesib Malkić”  otvoren je Zimski bazar koji je okupio preko dvadeset izlagača koji će u sedmodnevnom periodu od 22.12.-29.12.2023.godine u radnom periodu od 10:00 do 19:00 sati imati priliku ponuditi svoje proizvode iz domena domaćih radinosti, tradicionalnih zanata, domaće proizvodnje, slastica i mnogo drugih proizvoda.

Gradonačelnik Began Muhić zajedno sa kolektivom Gradske uprave Živinice i predsjednikom Turističke zajednice Grada Živinice svečano je otvorio Zimski bazar i obišao sve učesnike ovogodišnjeg bazara.

Bazarni dani se održavaju u okviru manifestacije Zimske noći u Živinicama u okviru čega će sa radom po prvi put početi i klizalište na Trgu veterana sa pratećim sadržajima, a 31.decembra u Novu 2024.godinu građane će sjajnom svirkom uvesti bend Rock Ko Fol.

Gradonačelnik Began Muhić naveo je da cjelokupan projekat manifestacije Zimske noći u Živinicama u saradnji sa Turističkom zajednicom Grada Živinice imaju tendeciju da postave  nove temelje u samom imidžu grada i da građanima ponude jedan kvalitetan sadržaj tokom zime sa jasnim planom da se u narednom periodu sistemski postavi jasna turistička manifestacijska postavka kako bi Grad Živinice mogao biti rame uz rame na mapi događaja sa većim gradovima.
Kada su u pitanju Bazarni dani još uvijek ima prostora za unapređenje ove manifestacije i širenje kapaciteta istaknuo je Gradonačelnik Muhić.


U organizaciji Asocijacije za kreiranje pozitivnih vrijednosti Pro-aktiva a pod pokroviteljstvom Grada Živinice u prepunoj sali JU Prva osnovna škola Živinice uz prigodan kulturni program i prisustvo brojnih učenika i roditelja dodijeljenja su priznanja učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate u protekloj godini kao i njihovim mentorima, nastavnicama i školama.

Gradonačelnik Began Muhić obratio se prisutnima i dodijelio priznanja zasluženim učenicima zajedno sa predstavnicima Asocijacije Pro- Aktiva dr. Feridom Konjićem i dr. Mirsadom Šljivićem, te v.d. direktora Avdom Memićem.

Tokom obraćanja Gradonačelnik Muhić naglasio je da će Grad Živinice i u narednom periodu nastaviti podršku i pokroviteljstvo ovakvim projektima i manifestacijama posebno kada je riječ i o drugim programima Grada Živinice kao što su stipendiranje učenika osnovnih, srednjih škola i studenata.
Posebno je istaknuo da je izrazita čast prisustvovati skupu i govoriti pred takvim mladim ljudima koji su svojim uspjehom i rezultatima učinili svoju lokalnu zajednicu ponosnom i da se ovakva snaga mladih ljudi na jednom mjestu ne može porediti ni sa jednim sličnim skupom. 
Grad Živinice izražava punu podršku mladim ljudima i želi im biti najvažniji partner u njihovim dostignućima u namjeri da zajedno gradimo i promovišemo svoju lokalnu zajednicu i državu na najbolji i najmudriji način, rekao je Gradonačelnik Began Muhić.


Gradončelnik Began Muhić potpisao je sa predstavnicima firmi za izvođenje radova Ugovore u vrijednosti od 1.241.590,60 KM.

Ugovori se odnose na putnu infrastrukturu kao i na sufinansiranje rekonstrukcije unutrašnje rasvjete sportske dvorane.

Kada je u pitanju putna infrastruktura realizovat će se ukupno 76 programa.

Gradonačelnik Muhić istakao je da je ovo treći set potpisanih Ugovora u mjesecu decembru i narednom periodu potpisat će se novi set ugovora koji će obuhvatiti razne komunalne, infrastrukturne radove kao i realizaciju drugih projekata od značaja za mjesne zajednice i lokalnu zajednicu.
U prethodnom periodu održani su zborovi građana u svim mjesnim zajednicama što će pomoći u definisanju ciljeva i mapiranju projekata koji će se realizovati i planirati Budžetom za 2024.godinu.

Ugovori  koji su potpisani odnose se na projekte:

• Asfaltiranje puteva u MZ iz Budžeta Grada Živinice: MZ Priluk, Šerići, Suha, Oskova, Litve, i Gornje Živinice (15 programa)

• Asfaltiranje puteva u MZ iz Budžeta Grada Živinice: MZ Stari Đurđevik, Đurđevik, Podgajevi, Šahići, Donja i Gornja Višća, i Šišići (20 programa)

• Asfaltiranje puteva u MZ iz Budžeta Grada Živinice: MZ Kovači, Bašigovci,, Donja i Gornja Lukavica, Gračanica i Tupković (24 programa)

• Asfaltiranje puteva u MZ iz Budžeta Grada Živinice: MZ Rudar, Donje i Gornje Dubrave, Gornja Višća (17 programa)

Tačan naziv programa i lokacije koje će se asfaltirati po ovim projektima dostupne su na sljedećem LINKU


Povodom 21.decembra- Dana rudara u svoje ime i ime svojih saradnika svim rudarima, a posebno rudarima RMU Đurđevik, površinskog kopa Višća i površinskog kopa Dubrave, rudarima Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine upućujem najveće čestitke.

Vama i vašim porodicama želim puno uspjeha i zdravlja, te da vaš naporan i predan rad uvijek prati mnogo veće blagostanje na svim životnim poljima.

Želim da ovaj znajačajan datum čestitam i porodicama rudara koji su položili svoje živote u odbrani RBiH 1992.-1995.godine. Čvrsto čuvamo sjećanje na vaš doprinos u izgradnji i očuvanju naše Bosne i Hercegovine.

Uz rudarski pozdrav SRETNO još jednom Vam čestitamo 21.decembar- Dan rudara

GRADONAČELNIK

dr.sc Began Muhić


Gradonačelnik Began Muhić i ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković sa predstavnicima Investicijske fondacije IMPAKT uručili su certifikate za devet osoba za realizaciju poslovnih ideja, odnosno pokretanje biznisa.

IMPAKT inkubator je projekat koji realizuju zajedno Grad Živinice, Ministarstvo za privredu Tuzlanskog kantona i IMPAKT Fondacija.

Kroz projekat IMPAKT inkubator podržano je osnivanje START UP biznisa, a podržani su i registrovani biznisi do 12 mjeseci uz obuku koja se odvijala kroz šest ciklusa.

Osim finansijske podrške učesnici su stekli pravo na poduzetničku obuku, pripremu i realizaciju poslovnih ideja, stručnu i mentorsku podršku što je izuzetno značajno.

Podržani biznisi će se registrovati ili su registrovani u oblasti proizvodnje i uslužne djelatnosti.

Gradonačelnik Began Muhić tokom uručivanja certifikata istakao je zadovoljstvo što veliki broj podržanih biznisa vode mladi, perspektivni ljudi koji će zasigurno u narednom periodu aktivno proširivati kapacitete svog poslovanja i uposliti dodatan broj ljudi.
Grad Živinice će i na taj način steći dodatan entuzijazam kroz nove ideje, nove obilke poslovanja čime će se jačati i prezentovati imidž Grada kao sredine koja prednjači u poduzetništvu.
Ove godine rekordno je podržano 25 novih biznisa kroz direktnu podršku gradske administracije na čelu sa Gradonačelnikom Muhićem i taj trend sa posebnim akcentom na podršku mladima nastavit će se i u širem opsegu u narednom periodu kroz programe Grada Živinice, a i u saradnji sa partnerima i međunarodnim agencijama.


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe objavila je OBAVJEŠTENJE za predsjednike ili druga ovlaštena lica za zastupanje i predstavljanje nevladinih organizacija i sportskih klubova, odnosno udruženja građana sa područja Grada Živinice čiji su projekti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2023.godinu.

Tekst objavještenja sa potpunim informacijama nalazi se na sljedećem LINKU.


U prostorijama RMU Đurđevik održana je svečana sjednica povodom 21.decembra- Dana rudara.

Gradonačelnik Began Muhić, zajedno sa svojim saradnicima kao i predsjedavajućim Gradskog vijeća Nailom Jusićem, te mnogim drugim dužnosnicima prisustvovao je svečanoj svejednici na kojoj je imao priliku da se obrati prisutnima, te uz prigodan referat čestita 21. Decembar- Dan rudara svim rudarima, uz posebno sjećanje na one rudare koji su položili svoje živote za odbranu RBIH u periodu 1992.-1995.godine.

Uvodni referat održao je direktor RMU “Đurđevik” Husein Trumić, a prisutnima su se obratili i predsjednik Samostalne sindikalne organizacije RMU Đurđevik Suad Šehić, i predsjednik Radničkog sindikata RMU Đurđevik Suad Nuhić.

Upravo je sa područja tuzlanske regije prije 103 godine krenula buna čiji se početak i danas obilježava kao Dan rudara u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Grad Živinice ima neraskidivu vezu sa RMU Đurđevik jer se upravo razvojem ovog rudnika i otvaranja prve jame 1936.godine ubrzao cjelokupni društveno ekonomski razvoj Grada Živinice.

Gradonačelnik Muhić naglasio je da i pored toga što RMU Đurđevik ima nedostatak tehničkih sredstava, opreme i mehanizacije ostvaren je značajan uspjeh kada je u pitanju poslovanje rudnika i u 2023.godini.
Posebni izazovi se odnose i na procese dekarbonizacije, pravedne tranzicije i posebna je zadaća Grada Živinice kao lokalne zajednice da partnerski zajedno  sa predstavnicima RMU Đurđevik na sve ove procese utiču afirmativno, odnosno da istima pristupaju strateški kako bi upravo oni u budućnosti bili novi pokretači razvoja cjelokupne lokalne zajednice.

Kada se govori o ovim procesima rudnici se nikako ne smiju posmatrati kao teret, već naprotiv kao resurs koji ima najkvalificiraniju radnu snagu koja može začeti nove proizvodne privredne trendove.


Grad Živinice prema svim dostupnim statističkim pokazateljima u prethodnom periodu bilježi značajan privredni rast te zauzima lidersku poziciju kada su u pitanju višesektorska ulaganja.
Trend ulaganja i značajnih investicija prati i ugostiteljski sektor.

Gradonačelnik Began Muhić zajedno sa vlasnikom Ćenajom Ljabinotom i predsjedavajućim Gradskog vijeća Nailom Jusićem svečano je otvorio novoizgrađeni objekat Pekare Lipa sa pratećim restoranom Lipa.

Pekara Lipa je u vlasništvu porodice Ljabinot koja je zadržala tradiciju bavljenja pekarstvom od 1943.godine odnosno radi se o četvrtoj generacija pekarskih djelatnika.

Restoran i pekara Lipa nalaze se neposredno uz magistralni put Tuzla- Sarajevo, u blizini poslovne zone Novi grad koji pored potpuno novog prostora za proizvodnju i prodaju prepoznatljivog pekarskog asortimana nudi i širu gastronomsku ponudu.

Restoran i pekara nalaze u ugodnom ambijentalnom okruženju na prostoru preko 200 metara kvadratnih i proširenim uređenim parking kapacitetima sa radnim vremenom od dvadeset i četiri sata.

Prema riječima Gradonačelnik Begana Muhića nijedna država ili institucija ne može investirati toliko značajno koliko to mogu naši poduzetnici svih profila i u tome se ogleda i zadaća Gradske administracije i lokalne zajednice da pospješi ambijent ulaganja za domaće i strane investitore što je i pokazatelj otvaranja novih poslovnih kapaciteta na dnevnom nivou. Taj trend će se nastaviti i narednom periodu, Gradonačelnik je posebno istakao da su najvažniji partneri razvoja upravo privrednici sa kojima će Grad Živinice zasigurno i u narednom periodu bilježiti značajne uspjehe na svim nivoima poslovanja.


Industrijska zona Ciljuge II postala je bogatija za još jedan živinički privredni projekat od strane IVEREX Company Živinice koja je svojevrsni brend u proizvodnji i prodaji namještaja.

Gradonačelnik Began Muhić zajedno sa vlasnikom Amirom Muratovićem svečanim presjecanjem vrpce otvorio je jedinstven i reprezentativan objekat prodajnog salona na području cijelog Tuzlanskog salona IverDom Živinice koji se nalazi na području poslovne zone Ciljuge II i prostire se na 850 kvadratnih metara, na dvije etaže.

IverDom Živinice posebno je značajan projekat jer postavlja standarde u proizvodnji namještaja sa najnovijim tehnološkim inovacijama, modernističkim pristupom shodno činjenici da izrađuje idejna rješenja i 3D projekcije sa izabranim modelima, dimenzijama i materijalima, te je shodno tome upravo namještaj napravljen i dizajniran u Gradu Živinice oznaka za kvalitet koji se plasira na strano tržište u procentu od 60 %.

Pored vlastite proizvodnje namještaja IverDom Živinice nudi i usluge rezanja , kantiranja te prodaje materijala u reznom centru koji se također nalazi na istoj adresi.

Gradonačelnik Began Muhić naglasio je važnost ovakvog pristupa brendiranja namještaja i koncepta koji je osuđen na uspjeh zbog zaokruženog procesa proizvodnje, a i samog načina plasiranja i brendiranja cjelovitog proizvoda.

U samo dva protekla dva dana na području Grada Živinice realizovana su dva višemilionska mega projekta živiničkih privrednika i to je smjer u kojem se trenutno cjelokupna privreda Grada Živinice kreće, u jednu pozitivnu poduzetničku sredinu gdje se ulaže u domaće kapacitete, zapošljava domaća radna snaga, osvaja inostrano tržište, te se stvaraju snažnije pretpostavka za rast i razvoj, istakao je Gradonačelnik Muhić.


Na području poslovne zone Novi grad Živinice neposredno uz magistralni put Tuzla- Sarajevo svečano je otvoren tržni centar ARENA Živinice koji je u potpunosti živinički brend.

Gradonačelnik Began Muhić zajedno je sa vlasnikom TC ARENA Živinice Senadom Trumićem presjekao svečanu vrpcu čime je sa radom počeo tržni centar koji se prostire na više 6.000 kvadratnih metara sa mnogobrojnim sadržajima i u samom početku uposleno je više od stotinu radnika.

U objektu TC ARENA smješten je market koji se prostire na 1.400 metara kvadratnih sa mesnicom i gastro-pekarskim kutkom na čemu će se prema riječima vlasnika Senada Trumića ponajviše raditi u narednom periodu kako bi se građanima, a i svim posjetiteljima pružila jedinstvena gastro ponuda.

Osim marketa na drugom spratu se nalazi modni lanac McMark, a na trećem spratu se nalaze restoran, te u potpunosti uređen svadbeni salon koji se prostire na 1.100 kvadratnih metara.

Ukupna investicija u TC ARENA Živinice je bila cca devet miliona KM, čime je Grad Živinice postao bogatiji za još jednu uspješnu privrednu priču sa jakim razvojnim segmentom i u narednom periodu.

Gradonačelnik Began Muhić naglasio je da će otvaranje TC ARENA biti ujedno poruka i svim drugim domaćim i stranim investitorima da je Grad Živinice trenutno lokalna zajednica u samom vrhu privrednog razvoja i na visokoj ljestvici mogućnosti i isplativosti ulaganja u skoro svim segmentima, te da je najvažniji orijentir  gradske administracije na čelu sa Gradonačelnikom Muhićem da nastavi sa razvojnom politikom kroz uređenje postojećih i novih poslovnih zona kao i unapređenjem administrativnih procesa kako bi se svim investitorima olakšalo poslovanje.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića izuzetno je zadovoljstvo kada  višemilionska ulaganja i investicije dolaze od strane živiničkih privrednika i kada se stvaraju domaći brendovi koji će trajati i poslovati i van granica lokalne zajednice.