Potpisani Ugovori sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK-a u vrijednosti 577.017,61 KM

Gradonačelnik Began Muhić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK-a Fedahija Ahmetović u prostorijama Ministarstva potpisali su Ugovore

Gradonačelnik Began Muhić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK-a Fedahija Ahmetović u prostorijama Ministarstva potpisali su Ugovore o prenosu sredstava prema Gradu Živinice za realizaciju četiri projekta u ukupnoj vrijednosti 577.017,61 KM. 

Za navedene projekte je već završen postupak javne nabavke i potpisani su Ugovori sa predstavnicima izvođača radova.

Finansiranje projekata će se u potpunosti realizovati od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon što je Grad Živinice uspješno završio sve procedure i dostavio nadležnom Ministarstvu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača za projekte “Izgradnja dijela kanalizacione mreže za naselja Golubinjak i Litve-dio, grad Živinice”, “Izgradnja potisnog cjevovoda i rezervoara za vodovod Krgušnica Donji Bučik u MZ Šerići, grad Živinice”, “Uređenje korita rijeke Gostelje na lokaciji most Brodić MZ Stari Đurđevik- faza pripremnih radova, grad Živinice”.

Ministarstvo će pored navedenih projekata subvencionirati troškove rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Pored ceremonije potpisivanja Ugovora Gradonačelnik Began Muhić održao je i sastanak sa ministrom Ahmetovićem te iskoristio priliku da upozna ministra sa aktuelnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede kada je u pitanju Grad Živinice, te naznači važnost nastavka saradnje sa Ministarstvom i Vladom TK-a koja i je u prethodnom periodu bila na visokom nivou.