Nastavak saradnje sa međunarodnom nevladinom organizacijom CISP

Grad Živinice u proteklom periodu u partnerstvu sa italijanskom nevladinom organizacijom Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli –

Grad Živinice u proteklom periodu u partnerstvu sa italijanskom nevladinom organizacijom Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP realizovao je mnogobrojne projekte fokusirane na razvoj turizma, posebno sa akcentom na ruralni turizam, te projekte fokusirane na zaštitu i unapređenje biodiverziteta Zaštićenog pejzaža Konjuh gdje su od strane italijanske vlade uložena izuzetno značajna sredstva.

Gradonačelnik Began Muhić održao je sastanak sa direktoricom CISP-a Bosne i Hercegovine Jasminom Ovčinom gdje je dogovoren dinamičan nastavak saradnje posebno na polju partnerskog učešća na međunarodnim projektima gdje je izrazito važno da lokalna zajednica strateški ima partnere u NVO sektoru sa međunarodnim statusom.

Na sastanku je usaglašeno da se buduća saradnja ozvaniči odnosno da se napravi Memorandum o saradnji između Grada Živinice i CISP-a kako bi se već u 2024.godini implementirali važni projekti.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića Grad Živinice ima izuzetne resurse, potencijale i kapacitete koji se u kratkom vremenu sistemski mogu unaprijediti i u tom smjeru gradska administracija će i 2024.godini staviti poseban fokus na razvoj i unapređenje turizma i jačanja ruralnih dijelova te mjesnih zajednica kroz ovaj oblik aktivnosti.