Svečano obilježavanje završetka radova i useljenja korisnika u novoizgrađeni objekat na području Grada Živinice

Danas je u Živinicama upriličeno svečano obilježavanje završetka radova i useljenja korisnika u novoizgrađeni objekat na području Grada

Danas je u Živinicama upriličeno svečano obilježavanje završetka radova i useljenja korisnika u novoizgrađeni objekat na području Grada Živinice, koji je izgrađen u okviru Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.  

Izgradnjom navedenog višestambenog objekta na području Grada Živinice osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 62 porodice, koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice.

Ukupna vrijednost izgrdanje navedenog stambenog objekta iznosila je oko 5.212.000,00 KM, od čega je 4.839.000,001 KM kreditna sredstva CEB-a, a iznos od 373.000,00 KM sredstava osigurao je Grad Živinice uz potrebno zemljište za izgradnju objekta.

U okviru realizacije Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ pored ovog izgrađenog objekta bit će izgrađen još jedan objekat u toku ove godine, te u okviru projekta CEB III planirana je izgradnja još jednog objekta za ove namjene, kako bi sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice.

Implementator CEB II projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa kantonalnim i opštinskim/gradskim vlastima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima ulogu Agencije za provođenje projekta po Međunarodnom okvirnom sporazumu o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe-CEB, a za finansijsku realizaciju projekta je zadužen Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i bilateralni donatori CEB banke: vlade Norveške, Španije, Italije i Slovačke.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnih/alternativnih smještaja. Za tu namjenu bit će osigurano 2045 stambenih jedinica u okviru 68 podprojekata u 46 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 % na području Federacije Bosne i Hercegovine.

„U okviru realizacije Projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ pored ovog izgrađenog objekta uskoro će bit izgrađen još jedan stambeni objekat za ove namjene, te u okviru projekta CEB III očekujemo izgradnju još jednog objekta, kako bi sve osobe koje su boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Grada Živinice bile smještene u adekvatne stambene jedinice, dostojne za život čovjeka.“, istako je gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić.