U povodu početka nove školske godine gradonačelnik Samir Kamenjaković i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić jučer su upriličili sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Živinice.

Ovom prilikom uručena su dezinfekcijska sredstva, bezkontaktni toplomjeri i zaštitne maske za sve školske ustanove našeg Grada, centralne i područne škole, u svrhu preventivne zaštite svih učenika i uposlenika navedenih ustanova od korona virusa (COVID-19).

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića u zadnje tri godine izvršena su intenzivna ulaganja u obrazovni sistem i ustanove Grada Živinica, iako je primarni osnivač obrazovnih ustanova Ministarstvo za obrazovanje BiH, a sve u cilju da se našim učenicima obezbijede bolji uslovi u kojima će moći postizati i bolje rezultate.

Također, u cilju podrške rada svih osnovnih i srednjih škola na području Grada Živinice i ove godine u Budžetu Grada Živinice obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za realizaciju projekata bitnih obrazovnih ustanova u Gradu Živinice.

Ono što je posebno značajno jeste da je Grad Živinice pored materijalno tehničkih sredstava obezbijedio i dva dezinfekciona tunela ispred srednjih škola u Gradu Živinice, jer u ove škole dolaze i učenici iz različitih područja Grada Živinice kao i iz drugih gradova, gdje postoji mogućnost da dođe do neželjenih pojava.

Također, gradonačelnik Kamenjaković ističe da je ovo samo početak pružanja pomoći našim školama, jer će i ubuduće konstantno pomagati škole, kako bi djeca do kraja godine bila u školskim klupama i postigla onaj rezultat koji se očekuje i od obrazovnih institucija i od djece.

Grad Živinice mora preuzeti brigu o našim učenicima s obzirom da se nalazimo u jako teškoj situaciji, a školska godina je počela kada je epidemija korona virusa na vrhuncu. Iz tog razloga nameće nam se moralna obaveza da povedemo računa prije svega o uslovima i načinu sprovođena obrazovanja naše djece. S tim u vezi, Gradska Uprava Živinice i Gradsko vijeće organizovalo je da sve škole imaju priliku da dobiju novčana sredstva u iznosu od 3.900,00 KM od Grada Živinice, kako bi mogli priuštitii elementarne stvari da bi se nastava uspješno sprovodila. Druga pomoć koju smo željeli dati jeste da se obezbijedi svim područnim i centralnim školama bezkontaktne toplomjere koji su u ovom trenutku jako bitni kao skrining metoda da ne bi došlo do nekog naglog poremećaja kada je u pitanju epidemiološka situacija. Mi smo danas kazali svim prisutnim direktorima škola da ukoliko dođu u situaciju da ne mogu dobiti određena sredstva od Ministarstva iako Grad Živinice nije osnivač obrazovnih institucija, Grad Živinice će obezbijediti sva materijalno tehnička sredstva koja im budu potrebna u datom trenutku, kako bi se sistem obrazovanja doveo do kraja. Jako je bitno da imamo školu koja funkcioniše da se djeca socijaliziraju, te da osim onog pedagoškog i osnovnog znanja koji dobiju imaju i aspekt socijalizacije koji je jako bitan za našu djecu. Nastavit ćemo saradnju sa školskim ustanovama našeg Grada, a danas smo govorili i o drugim određenim problemima koje naše škole imaju. Ono što je najvažnije jeste da ovom prilikom pozivamo Ministarstvo obrazovanja da se aktivinije uključi kada je u pitanju Grad Živinice, a također smo dogovorili i da aktiv direktora škola u Grada Živinice inicira sastanak sa premijerom i ministricom obrazovanja Tuzlanskog kantona. Iskreno se nadam da će se na pomenutom sastanku biti istaknuti svi problemi, a ne samo oni koji su vezani za epidemiološki dio. Kada je u pitanju epidemiološki dio Grad Živinice će biti veliki i prvi suport svim našim školama kako bi se školska godina nesmetano odvijala. Svi učenicima želim sretnu i uspješnu novu školsku godinu.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Također, prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Naila Jusića, Grad Živinice uložio je velike napore kako bi obezbijedio nesmetan početak školske godine svim učenicima sa područja Grada Živinice.

“Ono što smo danas konstatovali jeste da je izostala podrška od strane Ministarstva za obrazovanje Tuzlanskog kantona te ih ovim putem javno pozivamo da se ozbiljnije uključe kada je u pitanju očuvanje zdravlja djece i provođenje epidemioloških mjera u školama. Mi kao Gradsko vijeće i Gradska uprava stavili smo se na raspolaganje iako nije u našoj nadležnosti da u punom kapacitetu učestvujemo u svemu i da našoj djeci omogućimo nesmetano odvijanje školske godine“ , kazao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

Predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Amela Mehmedović istakla je posebnu zahvalnost u ime svih direktora školskih ustanova Grada Živinice, te kazala da je današnja pomoć posebno značajna, s obzirom na to da nisu imali dovoljno sredstava za nesmetano obavljanje nastave.

„Ovim putem se zahvaljujem Gradonačelniku i Gradskom vijeću, jer lokalna zajednica mnogo pomaže osnovnim i srednjim školama. Danas su nam podijelili maske, dezinfekciona sredstva i bezkontaktne toplomjere. Ranije je svaki učenik dobio po jednu masku i dobili smo dezinfekciona sredstva od Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, međutim sada je tu i podrška gradonačelnika i predsjedavajućeg Gradskog vijeća, te vjerujem da će nam biti puno lakše” kazala je predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola Živinice Amela Mehmedović.


Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme uspješno se realizuju mnogobrojni projekti, među kojima se ističu oni koji su vezani za putnu infrastrukturu. S tim u vezi, u petak je završena potpuna rekstrukcija i asfaltiranje ulice Živiničkih sokolova B u mjesnoj zajednici Oskova, a koja je bila u jako lošem stanju.

Dakle, prvenstveno je izvršena potpuna izmjena kanalizacione mreže u navedenoj ulici, a samim time riješen je i dugogodišnji problem koji su imali stanovnici ove ulice. Nakon izmjene kanalizacione mreže koja je završena u maju ove godine, u petak je urađen i asfaltni dio puta.

Vrijednost realizovanog projekta iznosi 28.000.00 KM , a izvođač pomenutih radova je „HOLEX „ Živinice.

U realizaciji ovog projekta, iz Budžeta Grada Živinice je osigurano 18.000,00 KM, dok je zajedničkim sredstvima mještana navedene Mjesne zajednice osigurano 10.000,00 KM.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice.

 


U cilju zaštite i povećanja povećanja sigurnosti pješaka, naročito djece, kao i drugih učesnika u saobraćaju Grad Živinice je predhodnih dana realizovao projekat postavljanja ležećih policajaca, odnosno usporivača brzine, ispred svih škola u Gradu Živinice, kao i u gradskim ulicama u kojima je često evidentirana brza vožnja.

Naime, gradonačelnik Samir Kamenjaković zajedno sa Gradskim vijećem prepoznao je problem brze vožnje u Gradu Živinice, te s tim u vezi donijeli su odluku o realizaciji ovog projekta, postavljanja novih ležećih policaja.

Naime, ležeći policajci postavljeni su prvenstveno pored svih škola na području Grada Živinice, kako bi se povećala sigurnost djece, a zatim i u ostalim dijelovima Grada gdje je uočena brza vožnja, a sve u cilju povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju.

Za navedeni projekat iz budžeta Grada Živinice izdvojeno je oko 25.000,00 KM, a postavljeni su i znakovi kao signalizacija za postojanje ležećih policajaca.

Gradonačelnik Kamenjaković i Gradsko vijeće prepoznali su problem brze vožnje, te je zbog toga u budžetu planirana posebna stavka ove godine, a to je da se urade ležeći policajci tamo gdje su naugroženiji pješaci i gdje su ugroženi đaci kada su u pitanju škole. Mi smo imali oko 25.000,00 KM, raspisali tender i izabrali izvođača radova, a cilj je bio da se do početka nove školske godine ovo i uradi. Mi smo kod svi škola gdje je to bilo tehnički izvodljivo postavili ležeće policajce. Ono što smo primijetili zajedno sa policijom jeste da se najbrže vozi na potezu od raskrsnice od MUP-a do Gradske dvorane, te smo na tom dijelu postavili jedan ležeći policajac, kao i u ulici koja vodi prema pijaci”, kazao je Enes Glavinić, pomoćnik Gradonačelnika za prostorno planiranje i komunalne poslove.


U okviru realizacije projekta video nadzora divljih deponija otpada na javnim površinama u Gradu Živinice uspješno je očišćeno 16 divljih deponija otpada. Na očišćenim površinama postavljne su pokretne kamere koje će danonoćno vršiti snimanje javnim površina koje su prijavljene kao divlje deponije otpada.

Navedeni projekat ima za cilj da spriječi nelegalno odlaganje otpada na području Grada Živinice i da utiče na svijest građana za čistom okolinom.

Postavljene kamere vršit će danonoćno snimanje javnih površina, te će snimci samoinicijativnog i nelegalnog odlaganja smeća biti korišteni u svrhe sankcionisanja prekršitelja. Pokretne kamere će kontinuirano mijenjati lokacije u zavisnosti od prijave građana, kako bi sve površine bile pokrivene.

S tim u vezi, svi oni koji u narednom periodu budu nelegalno odlagali smeće na javne površine, te budu snimljeni postavljenim kamerama, bit će novčano kažnjeni ovisno o kaznama koje su predviđene Odlukom o komunalnom redu i to: za pravna lica u iznosu od 2.000 – 3.000 KM, za odogovorno lice u pravnom licu od 500 – 1.000 KM, za fizičko lice- samostalni privrednik od 1.000 – 2.000 KM i za građanska lica od 500 – 1.000 KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo što se realizacijom ovog projekta riješava problem divljih deponija, čime ćemo dobiti čišće i ljepše Živinice.

Prijave nepropisno bačenog otpada građani mogu prijaviti na broj telefona:

035/743-347,

I na mailove:

inspekcija@gradzivinice.ba ili mevludin@gradzivinice.ba 

 


Sredstva za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu uplaćena su danas na račune 104 mlade osobe, od kojih je 50 učenika srednjih škola, i 54 studenta dodiplomskog studija.

Naime, kako je Budžet Grada Živinice za stipendije povećan za 30.000,00 KM, ukupna finansijska vrijednost za stipendiranje ove godine iznosi 90.000,00 KM, što je dalo mogućnost da svi oni koji su predali zahtjeve za stipendiju istu i dobiju.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića stabilnost i suficit Budžeta Grada Živinice omogućilo je da svi oni koji su se prijavili za stipendije iste i dobiju da će sredstva za cijelu godinu danas isplaćena.

„Slobodno mogu kazati da su ove godine svi koji su predali zahtjev za stipendiju istu i dobili. Kako ne bi bili u agoniji želim obavijestiti učenike i studente da su danas uplaćena sredstva za cijelu godinu na račune stipendista. Ono što je drugačije ove godine jeste da su svi oni koji predali za stipendije iste i dobili. Ove godine niko nije odbijen iz razloga što smo u prošloj godini povećali Budžet za 30.000,00 KM, te sada ukupno imamo 90.000,00 KM za stipendije što se pokazalo kao dobra praksa. Drago mi je da niko u Gradu Živinice nije odbijen za stipendiju, a ovu praksu nastavit ćemo i sledeće godine. Gledat ćemo da sledeće godine još povećamo sumu kako bi se još više ljudi prijavilo. Krajnji cilj nam je da svi oni koji ispunjavaju elementarne uslove za stipendiju i dobiju, s obzirom na to da smo u ranijim godinama imali situaciju da nijanse odlučuju, a nama je zaista teško bilo koga odbiti. Sljedeće godine ćemo ići na varijantu da izmijenimo Strategiju razvoja mladih kako bi se povećao broj studenata koji će imati pravo da se prijavi za stipendiju, te da se poveća broj finansijskih sredstava. Ovo sve mogu reći iz razloga što imamo stabilnost i suficit Budžeta, i na ovakav način možemo pomagati našim sugrađanima, učenicima i studentima koji će ovo moći iskoristiti za svoj period školovanja.“ kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

 


Na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama, od 20. do 21. augusta tekuće godine, održan je Bazar domaće radinosti.

Manifestacija “Bazar domaće radinosti” imala je bogat i raznolik program na kojem su učešće uzeli uz izlagače iz lokalne zajednice i izlagači sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.

Na Bazaru je učešće uzelo 20 izlagača sa područja Bosne i Hercegovine od čega je 30 % učesnika bilo sa područja lokalne zajednice, a ostalih 70 % sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

Manifestacija je imala za cilj da promoviše i podstiče domaću radinost, uz podršku mikro poduzetnicima kako bi što uspješnije prevazišli ekonomske posljedice izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je izrazio zadovoljstvo povodom uspješno održane manifestacije “Bazar domaće radionosti” i zahvalio se svim izlagačima na njihovom učešću.

Cilj nam je bio da na Bazaru domaćih radinosti damo podršku našim sugrađanima, malim proizvođačima i inovativnostima koje moramo promovisati. Na Bazaru smo imali oko 30% učesnika sa teritorije Grada Živinice, a ostalih 70% su bili sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Smatram da je ovo jedan lijep događaj za naš Grad, imali smo sajam na kojem smo ponudili različite asortimane naših vrijednih sugrađana ali i dragih gosti koji su došli u Živinice. Želim se zahvaliti svim učesnima kao i sugrađanima koji su posjetili Bazar domaćih radinosti u Gradu Živinice, jer je ovo je zaista lijepa poruka koju smo poslali iz Živinica.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

 


Grad Živinice nedavno je potpisao Ugovore sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine za namjenska sredstva u iznosu od 485.000,00 KM od kojih će biti realizovana tri značajna projekta na području Grada.

Radi se o projektu putne infrastrukture na području Mjesne zajednice Gračanice, dionica puta Bašigovci-Gračanica preko Krivače, te projektu izgradnje i uređenja savremene Gradske pijace. Pored ovih projekata potpisan je i Ugovor za program podrške Budžetu Grada Živinice koji će imati značajan uticaj za Grad.

Dakle, za realizaciju ovih projekata Vlada FBiH izdvojila je namjenska sredstva u iznosu 485.000,00 KM. Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju podrška Vlade FBiH Gradu Živinice, te naglasio kako je jedini preduslov za dobijanje sredstava imati dobar projekat i projektni tim.

„Na moje veliko zadovoljstvo Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kroz projekte nije zaboravila na Grad Živinice što je i najvažnije. Mi smo napravili projektni tim i bavili se projektima, a Gradsko vijeće je bilo susretljivo po pitanju novca za projektnu dokumentaciju. Imamo tri puta koja su ugrožena a jedan put je put Bašigovi-Gračanica preko Krivače za koje smo dobili 260.000,00 KM. Također, jedan meni bitan projekat jeste i rad pijace s obzirom na to da smo najavili da ćemo je ove i sledeće godine završiti i imati jednu savremenu Gradsku pijacu. Za realizaciju tog projekta izdvojena su sredstva iz Budžeta, te 100.000,00 KM od Vlade FBiH. Treći projekat jeste projekat podrške Budžetu Grada u iznosu 125.000,00 KM. Tako da smo kao podršku od Vlade FBiH dobili oko 485.000,00 KM. Ovom prilikom želim se zahvaliti Vladi FBiH kao i uposlenicima Gradske uprave koji su vrijedno radili projekte, jer je jedini preduslov da se dobiju sredstva iz Vlade FBiH kao i drugih fondova jeste da imate projekat“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da su u planu i projekti iz Federalnog ministarstva za raseljena lica.

„Grad Živinice vrijedno je radio na izradi projekata i to se pokazalo ispravnim, te smo skoro pola miliona konvertibilnih maraka namjenski dobili za realizaciju projekata. Ostali su nam i projekti iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe, a sa ministrom smo već razgovarali smo o putnoj infrastrukturi za Raince i put prema Kuljanu, i nadam se da ćemo u narednih nekoliko dana uspjeti i sa njima potpisati ugovore i to u vrijednosti od 200.000,00 KM“ rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


Područje Grada Živinice ovih dana uspješno niže realizovane infrastrukturne projekte u okviru kojih su i projekti izgradnje pješačkih staza. S tim u vezi, u Mjesnoj zajednici Oskova u toku su radovi na izgradnji i asfaltiranju pješačke staze u ulici Omladinskih radnih brigada od mosta Karaula (stadion Slaven) do džamije Oskova.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 47.488,42 KM, a izvođač pomenutih radova je „Joja-Transporti” d.o.o Živinice. Za projekat izgradnje i asfaltiranja trotoara osigurana su sredstva iz Budžeta Grada Živinice.

Projekat asfaltiranja pješačke staze urađen je s ciljem povećanja stepena sigurnosti građana a naročito djece, te podsticaj na pravilno ponašanje u svim segmentima saobraćaja, sa posebnim akcentom na kretanje trotoarom.

S obzirom da je povećan Budžet Grada koji je stvorio pogodno tlo za realizaciju infrastrukturnih projekata, prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovo je samo jedan u nizu projekata koji se uspješno realizuju u tekućoj godini iz Budžeta Grada Živinice.


Područje Grada Živinice ovih dana uspješno niže realizovane infrastrukturne projekte u okviru kojih su i projekti asfaltiranja pješačkih staza. S tim u vezi, u Mjesnoj zajednici Gračanica asfaltirana je pješačka staza na dionici puta „Put za Zalužja“ dužine 190 metara i širine 1.2 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 16.327,93 KM, a izvođač pomenutih radova je „TERAKOP d.o.o“ Živinice .

Za projekat asfaltiranja trotoara osigurana su sredstva po principu „marka na marka“, što podrazumijeva da je 50 % potrebnih finansijskih sredstava osigurano iz Budžeta Grada Živinice, a preostala sredstva osigurali su mještani navedenog naselja.

Projekat asfaltiranja pješačke staze urađen je s ciljem povećanja stepena sigurnosti građana a naročito djece, te podsticaj na pravilno ponašanje u svim segmentima saobraćaja, sa posebnim akcentom na kretanje trotoarom.

Projekti rađeni po principu „marka na marku“ uspješno se realizuju svake godine, a prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića ove godine prijavljen je manji broj projekata rađenih po tom principu s obzirom na to da je povećan Budžet Grada koji je stvorio pogodno tlo za realizaciju infrastrukturnih projekata u cjelosti finansiranih iz Budžeta.


U okviru infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Gradu Živinice asfaltirane su tri nove dionice puta na području Mjesne zajednice Tupković.

Radi se o dionicama „Put kuća krak kuća Z.T.- Ćasuri“ dužine 100 metara i širine 2.5 metra, „Put Derviš-kuća Dž.N.“ dužine 47 metara i širine 3 metra, i dionici „Put Čauševići-Jusići“ dužine 268 metara i širine 2.7 metra.

Ukupna finansijska vrijednost asfaltiranja ovih dionica je 41.884,87 KM, a izvođač pomenutih radova je „TERAKOP d.o.o „Živinice.

Asfaltirane dionice rađene su od novčanih sredstava osiguranih po principu „marka na marku“, a to podrazumijeva da je 50 % potrebnih finansijskih sredstava osigurano iz Budžeta Grada Živinice, a preostala sredstva osigurali su mještani navedenih naselja.

Kako ističe gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković projekti „marka na marku“ realizuju se svake godine, s tim da je ove godine prijavljen manji broj projekata rađenih po tom principu s obzirom na to da je povećan Budžet Grada, te da se stvorila mogućnost realizacije projekata putne infrastrukture u cjelosti finansiranih iz Budžeta Grada Živinice.