U Domu zdravlja Živinice pušten u rad novi CT aparat

Danas je Domu zdravlja Živinice u prisustvu v.d. gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića, ministrice zdravstva Tuzlanskog kantona Duške

Danas je Domu zdravlja Živinice u prisustvu v.d. gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića, ministrice zdravstva Tuzlanskog kantona Duške Bećirović, predsjedavjućeg Gradskog vijeća Naila Jusića i direktora Doma zdravlja Hidajeta Rahimića pušten u rad novi CT aparat.

Dakle, Dom zdravlja Živinice je nakon potrebnog odobrenja za rad počeo pružati usluge CT dijagnostike sa 16 slajsnim aparatom koji će omogućiti snimke glave, kičme, vrata, toraksa, abdomena, ekstremiteta, te time bržu i kvalitetniju dijagnostiku.

Usluge CT dijagnostike će se pružati pacijentima sa područja Grada Živinice, kao i Općine Kladanj i Općine Banovići.

Naime realizaciju ovog projekta, čija vrijednost iznosi oko 700 hiljada KM, Grad Živinice je u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine počeo prije više od tri godine, a nakon osiguravanja pravnih, tehničkih i sigurnosnih standarda CT aparat je danas uspješno stavljen u funkciju.

Zahvaljujući tome građanima Živinica je pružena kvalitetnija uluga, te je uposlenicima Doma zdravlja Živinice olakšan posao.