OBAVJEŠTENJE o javnoj nabavci broj: 430-1-1-113-3-152/21 od 01.10.2021.godine za obavljanje poslova/robe po projektu/programu “Nabavka cijevi za ucjevljenje kanala u MZ Suha, pored kuće Almira Brčaninovića i Elvisa Mrakanovića dostupno je OVDJE.


Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke za projekat “Završetak izgradnje šadrvana na PD Drenik.

Obavještenje možete pogledati OVDJE.


Obavještenje o javnoj nabavci po programu/projektu “Uređenje između blokova II i III i iza novih blokova, MZ Centar” za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje možete pogledati OVDJE.


Obavještenje o javnoj nabavci  po programu/projektu „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije glavnog
projekta “Rekonstrukcija mosta na rijeci Oskovi – Grad Živinice“ za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje možete pogledati na sljedećem LINKU.


Obavještenje o javnoj nabavci po programu/projektu „JP Gradska dvorana d.o.o. Živinice – zamjena podne obloge“.

Obavještenje možete pogledati na sljedećem LINKU.

1 2 3 15