Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-195-3-187/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV faza


Obavještenje o nabavci broj: 430-1-3-165-3-159/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice-sredstva grada za 2019


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u mjesnim zajednicama” – za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-146-3-140_19

Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Nabavka 25 visoko gravidnih junica” – za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje o nabavci - Nabavka 25 visoko gravidnih junica - sažetak

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u mjesnim zajednicama”- za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-109-5-137_19

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-5-138_19

 

 


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-3-108_19
1 2 3 7