Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 09.05.2024. godine raspisalo  Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turima u Federaciji BiH” za 2024. godine, te Vas molim da isti objavite na web stranici Grada Živinice, kao i da proslijedite Obavijest RTV Živinice.

Javni poziv je objavljen na web stranici Federalnog ministartsva okoliša i turizma, i nalazi se na linku ispod.

https://fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/turizam-transfer-2024-tekuci-transferi.


Ministartsvo trgovine, turizma i saobraćaja TK-a je raspisalo 3 javna poziva i to:

 1. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA I UNAPREĐENJA JAVNE TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU TK-a ZA 2024. GODINU,
 2. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA I UNAPREĐENJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU TK-a,
 3. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE TRANSFERE U OBLASTI TURIZMA – PROJEKTI IZ OBLASTI POSLOVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I JAČANJE KONKURENTNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA NA PODRUČJU TK-a ZA 2024. GODINU,

Javni pozivi su objavljeni na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK-a i web stranici Vlade TK-a, a nalaze se na linkovima ispod.

http://mttstk.gov.ba  

http://vladatk.kim.ba/


Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Eko-sep” d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Seperacija 1, ispred Grada Živinice.

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Eko-sep” d.o.o. Živinice – Centar za upravljanje otpadom Seperacija 1 ispred Grada Živinice

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu “Večernji list”, službenoj web stranici Grada Živinice i Oglasnoj ploči Grada Živinice.


Obavještavaju se svi zainteresirani građanai da je Komisija za obilježavanje značajnih datuma, proslava i jubileja na području Grada Živinice i dodjelu nagrada i priznanja, raspisala je Javni konkurs za dodjelu priznanja Grada Živinice u povodu 19. juna – Dana Grada Živince.

Prijedloge za dodjelu gradskih priznanja i nagrada u povodu 19. juna – Dana Grada Živinice dostaviti u Stručnu službu Gradskog vijeća najkasnije do 27.5.2024. godine do 16,00 sati.

Za sve dodatne informacije predlagači se mogu obratiti u Stručnu službu Gradskog vijeća Živinice ili na broj telefona 035/743-392.

JAVNI KONKURS


Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da  je  Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva donijelo novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja.

Ovim Pravilnikom propisani su opći i posebni uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica za ostvarenje prava na novčanu podršku po modelu ruralnog razvoja, potrebna dokumentacija, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, način ostvarivanja prava na novčanu podšku kontrola i obrasci.

Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 33/94 od 08.05.2024 godine a stupio je na snagu dana 09.05.2024 godine, i web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

Krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije za podršku po mjerama su:

 • Investicije u poljoprivredne mašine i priključne uređaje za biljnu proizvodnju ili stočarstvo je 05.06. tekuće godine,
 • Investicije nabave rasplodne stoke je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije u podizanje višegodišnjih nasada je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije u izgradnju, proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu je 05.10. tekuće godine,

Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po zahtjevu, koja je predmet novčane podrške sa uključenim PDV-om, je 2.000,00 KM za fizička lica i obrte,  odnosno 10.000,00 KM za pravna lica.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi su navedeni u Pravilniku, te je neophodno prije podnošenja zahtjeva pročitati odredbe tog Pravilnika.

Zahtjev za novčanu podršku dostavlja se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu Pravilnika za svaku investiciju.https://fmpvs.gov.ba/poticaji-model2/https:/

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji očekuju novčanu podršku sa Federalnog nivoa da su  dužni  prijaviti  početak proizvodnje  na  propisanom obrascu P-1, kako slijedi:

do 15. maja 2024 godine za slijedeće proizvodnje:

 • Proizvodnja krušnih žitarica (pšenice i raži)
 • Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale,
 • Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica;
 • Uzgoj sitne rasplodne stoke (ovce i koze)

 

do 31. maja 2024 godine  za slijedeće proizvodnje:

 • Proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak, djetalinsko-travne smjese i djetelina)
 • Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja)
 • Proizvodnja povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkantilni krumpir)
 • Uzgoj brojlera

 

do 01. juna 2024 godine  za slijedeće proizvodnje:

 • Proizvodnja voća – šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica i aronija

do 15. avgusta 2024 godine  za slijedeće proizvodnje:

 • Uzgoj rasplodnih junica (pravna osoba ili obrt)
 • Uzgoj goveda u sistemu krava-tele

 

NAPOMENA:

Prijava proizvodnje se vrši na propisanom obrascu P-1 koji se može dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor (kancelarija broj 8), a popunjeni obrazac P-1 se predaje u navedenom roku  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa koja se nalazi  na adresi: Tuzla, ulica Fra Grge Martića 8.

OBAVJEŠTENJE 


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Uređenje gradskog građevinskog zemljišta IV-P/U”

Odluka o Izboru


Poništava se dio Javnog oglasa za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos u organ uprave Grada Živinice, broj: 01/2-04-89-218/24 od 15.02.2024. godine, objavljen dana 28,02.2024. godine, u dnevnim novinama “Večernji list BiH” i na službenoj internet stranici Grada Živinice, za poziciju:

 1. Pripravnik -vatrogasac u Službi civilne zaštite , na određeno vrijeme na period pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci – 2 (dva) izvršioca.

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmjenjen.

Poništenje dijela Javnog oglasa za prijem namještenika i pripravnika  u radni odnos u organ uprave Grada Živinice


Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao: k.č.br. 1683/1 zv. “Dvorište”, dvorište 306 m2, oranica/njiva 1 klase 75 m2,k.č.br.1680/3 zv. “Do puta”, nekategorisani put površine 111 m2  i k.č.br.1678/9 zv. “Gradilište”, oranica/njiva 3 klase površine 178 m2 ( ukupne površine 670 m2),sve upisane u p.l.br. 464 K.O. Živinice Grad na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 i  z.k.ul. br. 1664, 3362 i 10412 K.O Živinice Grad kao vlasništvo Grada Živinice  sa dijelom 1/1,bez upisanog tereta,radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta-kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli br. 1135.

Početna cijena predmetnih nekretnina iznosi: 1160,00 KM po 1 m2, što za ukupnu površinu zemljišta od 670 m2, iznosi 777.200,00KM (sedamstosedamdesetsedamhiljadadvjestokonvertibilnihmaraka), koja je utvrđena stručnim nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka.

Navedeni Javni oglas objavljen je u dnevnim novinama Večernji list, Web stranici Grada Živinice i na Oglasnoj tabli Grada Živinice dana 06.05.2024. godine, a rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja.

Prodaja predmetnih nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije dana 27.05.2024 godine (ponedjeljak) u prostorijama Grada Živinice (Velika sala), sa početkom u  09,00 sati.

Javni oglas u cjelosti nalazi se na Oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI OGLAS