Javni poziv za provođenje Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu

Gradonačelnik Began Muhić obavještava sve građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte, gradske vijećnike i

Gradonačelnik Began Muhić obavještava sve građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte, gradske vijećnike i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu, biti održana na sljedeći način:

• nacrt Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu dostupan je u elektronskom obliku na web stranici
  Grada Živinice www.gradzivinice.ba i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

• sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 20.11.2024.godine – 30.11.2024.godine
  u pisanoj    formi putem e-maila na adresu jasmin@gradzivinice.ba ili selma@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom ;

„Za Tim za provedbu javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu“

Javna sesija će se održati dana 22.11.2023.godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u velikoj sali Gradskog  vijeća Živinice

Za dodatne informacije kontakt telefon:  035/ 743- 310 i 035/ 743- 314.