Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u svom kabinetu upriličio prijem za rukovodstvo Prve osnovne škole Živinice i Mješovite srednje škole Živinice.
Prijem je upriličen povodom postignutih visokih rezultata vrednovanja rada navedenih škola od strane Pedagoškog zavoda kada su u pitanju osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona u prošloj školskoj godini 2018/19. Prema tim rezultatima Prva osnovna škola Živinice i Mješovita srednja škola Živinice osvojile su najviše bodova, u kategorijama osnovnih i srednjih škola, što ih je rangiralo na prva mjesta u Tuzlanskom kantonu.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković čestitao je i zahvalio se kako profesorima, tako i učenicima na postignutim impozantnim rezultatima. Istakao je kako lokalna zajednica želi ulagati u obrazovne institucije kako kroz budžet, tako i kroz organizaciju i podršku u radu.

Kada je u pitanju Budžet Grada Živinice za 2020. godinu, za osnovne i srednje škole izdvojeno je 40.000,00 KM za podršku u njihovom radu. Iako je osnivač osnovnih i srednjih škola Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona, Grad Živinice želi pomoći kako bi se kvalitet učenja podigao na što veći nivo.

Prema procjenama Pedagoškog zavoda Prva osnovna škola Živinice zauzela je visoko mjesto kada su u pitanju osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona. Tim povodom direktor Prve osnovne škole Omer Ramić iskazao je zahvalnost gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću kako na prijemu tako i na doprinosu da Prva osnovna škola bude najbolja na kantonu.

Mješovita srednja škola Živinice je proteklih godina stalno plasirana u samom vrhu srednjih škola Tuzlanskom kantonu. Bila je prvak četiri puta na Tuzlanskom kantonu u kategoriji tehničkih i stručnih škola u posljednjih šest godina. Direktor MSŠ Živinice Ramiz Glavić kazao je kako nije nimalo lahko biti prvak jer iako predstavlja čast, to predstavlja i odgovornost.

”Rijetki su slučajevi kada lokalna zajednica ima ovakva priznanja sa dva nivoa obrazovanja na Tuzlanskom kantonu, a oni se prije svega postižu napornim radom profesora i naravno učenika. Mi kao lokalna zajednica želimo ulagati iako nismo osnivači obrazovnih institucija, prije svega kroz budžet, a potom i kroz organizaciju i podršku u njihovom radu. Kroz budžet je ove godine izdvojeno 40.000,00 KM za osnovne i srednje škole, kako bi pomogli da se kvalitet podigne na veći nivo. Izuzetno mi je drago što možemo pomoći da imamo ovakve uspjehe naših učenika, te na ovaj način ćemo imati i kvalitetne ljude koji završavaju osnovne i srednje škole što daje mogućnost razvijanja našeg društva. ” kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković , te dodaje kako je na navedenom prijemu dogovoren i sastanak sa članovima Savjeta za lokalni i ekonomski razvoj Grada Živinice, kako bi obezbijedili da učenici srednjih škola obavljaju redovnu praktičnu nastavu kod privrednika našeg Grada, kako bi na taj način ostvarli kvalitetnija praktična znanja i preduslov za otvaranje novih zanimanja.

”Danas smo dogovorili sa srednjoškolskim centrom Živinice da sljedeće sedmice pozovemo Savjet za lokalni i ekonomski razvoj, kako bi i ove godine uspjeli riješiti problem praktične nastave, koji smo riješili i prošle godine, tako da djeca mogu odlaziti kod naših privrednika da obavljaju praktičnu nasatvu. To nam daje preduslov za otvaranje novih zanimanja. Obzirom da je u pripremi upisni rok u srednje škole želimo da sa Udruženjem poslodavaca razmotrimo i analiziramo šta je to najpotrebnije našoj privredi kada su u pitanju zanimanja i obrazovanje novih kadrova. Također smo dogovorili sa osnovnom školom dodatni niz aktivnosti, te smo pokrenuli proces izgradnje ljetne scene u Gradu Živinice koji će pomoći kulturnim događajima koje organizuju naše škole.”, dodao je gradonačelnik Kamenjaković.

”Želim da se zahvalim gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću na pozivu i svima onima koji su dali doprinos da naša škola bude najbolja na našem Kantonu. Ovaj prijem je jedan dobar stimulans i motivacija za naše škole da nastavimo ovim tempom kao i do sad i da pokušamo zadržati prvo mjesto iako nije lahko. Također smatram da su prijemi jako dobri i da trebaju biti podsticaj kako za nastavnike i menadžment škole, tako i za učenike i sve roditelje koji žele dobro ovoj školi. Iako smo već osvajali nagrade i pehare, ja ću se i u nastavku truditi da budemo prvi i da nastavimo nizati uspjehe”, kazao je direktor Prve osnovne škole Omer Ramić.

”Biti prvi nije nimalo lahko. S jedne strane predstavlja čast, a s druge odgovornost, a i subjekti koji podupiru Mješovitu srednju školu Živinice jako su bitni. Jako smo počastvovani jer smo dio prijema kod gradonačelnika Grada Živinica Samira Kamenjakovića, te moram priznati da je lokalna zajednica zajedno sa našim privrednicima i ostalim subjektima dala upola veliki doprinos koji smo mi postigli. Bitno je istaći da naša škola nema samo jednu struku, nego više zanimanja koje spadaju u tehničke i stručne škole, a fokus interesovanja stavljamo na stručna zanimanja. Tu spadaju zanimanja koja kreiramo sa našim privrednicima i lokalnom zajednicom kako bi učenici nakon završenog trogodišnjeg obrazovanja imali posao u privrednim subjektima. Smatram da se na ovaj način ostvaruju odlični rezultati”, kazao je direktor Mješovite srednje škole Ramiz Glavić.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.

Treći zbor građana održan je u petak u velikoj sali BKC-a Živinice, za Mjesnu zajednicu Centar. Zbor je imao za cilj da se na istom aktueliziraju pitanja koja se tiču organizacije života i rada na području ove Mjesne zajednice, odnosno da se pokuša ubrzati njihovo rješavanje.

Na zboru je razgovarano o infrastrukturi grada, zagađenosti, sanacijama kotlovnica i zakonskom problemu novoizgrađene benzinske pumpe, a koja se nalazi se na području Mjesne zajednice Centar.

U vezi sa problemom novoizgrađene benziske pumpe istaknuto je da ista pravila moraju biti za sve ljude koji žele da posluju u Gradu Živinice, odnosno po istim kriterijima i kroz ispunjavanje zakonskih obaveza svi mogu da pokreću svoje biznise, što u slučaju novoizgrađene pumpe nije ispoštovano, te je zbog toga i nastao problem oko rada ove benziske pumpe. Problem je nastao jer se benziska pumpa ne nalazi u regulacionom plabnu koji obuhvata ovo područje te se mora pristupiti njegovim izmjenama. Dogovoreno je da se na zakonom predviđene načine pristupi rješavanju problema, te da vlasnik navedene benziske pumpe odmah pristupi zahtjevima za dobijanje potrebnih dozvola za rad benziske pumpe. Dogovoreni su i sastanci svih nadležnih na kojima će se pristupiti rješavanju ovog problema, a gradonačelnik i cijela gradska uprava, stojat će na raspolaganju da pomognu ovom privredniku da dobije potrebne saglasnosti za nesmetano poslovanje.

Nakon dužeg razgovora došlo se i do određenih zaključaka, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života življenja građana Mjesne zajednice Centar. Neki od zaključaka su bili da se ubrzano počne rješavati problem zagađenosti zraka na području Živinica, zatim da se pristupi uređenju šetališta prema rijeci Spreči, te da se preduzmu mjere suzbijanja ambrozije i uređenje Grada.

“Danas u mjesnoj zajednici Centar, koja je zaista velika i u kojoj ima problema koje mi možemo rješavati, otvoreno je puno pitanja. Nismo uspjeli sve zatvoriti, iz tog razloga smo sa predsjednikom mjesne zajednice dogovorili da napravimo sastanak sa predstavnicima svih zgrada, jer i tu imamo dodatnih problema i da zajednički pokušamo sa Horizontalom, jer se jako puno problema ticalo i javnih površina, ove probleme u potpunosti i kvalitetno završiti. Jedna od tema bila je i novoizgrađena pumpa koju je naša inspekcija zatvorila, prije svega zato što pumpa nije u regulacionom planu, a to smo predočili i našim građanima. U ponedjeljak smo sazvali novi sastanak da pokušamo to riješiti, a inspekcije moraju raditi u skladu sa zakonom. Mi imamo želju i volju da pomognemo investitoru ali mora biti u institucionalnom regulacionom planu i moramo imati potrebnu dokumentaciju. Prije svega želimo dati isti aršin, dakle da svi imaju ista prava i na osnovu toga moraju ispunjavati određene zakonske procedure, što u ovom slučaju nije bilo ispunjeno. Jedanaest mjesnih zajednica na kojima smo imali sastanak zaista se vidi da su zborovi trebali da se održavaju i ranije. Zborovi su nešto što je zaista javno mnijenje i mišljenje običnih ljudi i smatram da je ovo dobra praksa i u budućnosti se trebamo truditi da održavamo ovakve zborove, a kako bi došli do konačnih rješenja. Ovakvi zborovi trebaju biti i prilikom odlučivanja o važnim stvarima, ne samo za mjesnu zajednicu, nego važnim stvarima i kad se tiče i budžeta Grada Živinice i prostornog plana i regulacionog plana i svih važećih dokumenata koji su potrebni da olakšaju život naših građana”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

”Pored osnovnih pitanja koja su postavljena o aerozagađenju i saobraćajnoj infrastrukturi, nije bilo većih pitanja za kantonalni nivo vlasti. Kantonalna vlast u narednom periodu radit će  na rješavanje problema infrastrukture i aerozagađenja, i mislim da  kako smo počeli, da ćemo i završit,” rekao je premijer Vlade Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović

“Zaključci sa večerašnjeg zbora su prije svega da se vodi više računa u narednom periodu koliko je pravljeno regulacionih prostornih planova Grada Živinica, što je bio jednoglasni zaključak ovog zbora. Ima problema u funkcionisanju u Gradu kada je u pitanju infrastruktura. Zaključci su kada je u pitanju sanacija kotlovnice u centru Grada, da se ona uradi što hitnije, ukoliko se ne privede namjeni da nadležna inspekcijska služba uradi svoj posao i zatvori ovu kotlovnicu kako bi se uklonili spomenuti nedostaci. Ono o čemu je bilo najviše polemike večeras jeste izgradnja jedne benziske pumpe na lokaciji ”Konjuha”. Zaista se radi o jednom velelepnom objektu koji je izgrađen, međutim koji ne posjeduje potrebnu dokumentaciju. Večeras smo zauzeli stav da se zaista pomogne našem biznismenu koji je izgradio benzisku pumpu, da se ona privede i registruje u skladu sa zakonom. Poenta ovih zborova jeste da zajedno u razgovoru sa građanima vidimo koji su to evidentni problemi koji tište građane. U ovom trenutku mislim da Gradsko vijeće i Gradonačelnik čine zaista maksimalne napore da realizuju sve ono što se pred njih stavlja kao zadatak”, naveo je Nail Jusić.


Obavještavaju se predsjednici ili druga ovlaštena lica za predstavljanje NVO odnosno udruženja građana, sa područja grada Živinice, da su na osnovu člana 14. Pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta grada Živinice za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i udruženja i izvještavanju o utrošenim sredstvima („Službeni glasnik grada Živinice“ broj:1/20), dužni do 31.03.2020. godine, gradu Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su im dodijeljena iz budžeta grada Živinice za 2019. godinu.

Obavještenje pogledajte OVDJE


Obavještavamo građane mjesnih zajednica Đurđevik, Stari Đurđevik, Podgajevi, Dubrave Donje i Dubrave Gornje da će u narednoj sedmici gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća, prisustvovati organizovanim zborovima građana u navedenim mjesnim zajednicama.

Obavještenje pogledajte OVDJE


Aktom broj: 12/1-19-001402/20 od 05.02.2020.godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK obaviještava  o prestanku Epizode pripravnosti za područje Grada Živinice

 

Obavještenje možete pogledati OVDJE

 


Obavještavaju se ratni vojni invalidi, demobilisani branioci, porodice šehida- poginulih branilaca i dobitnici najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica da podjela premije za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu – markica počinje u ponedjeljak, 10. februara 2020. godine.

 

Obavještenje mošžete pogledati OVDJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, sinoć su nastavili sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.

Drugi zbor građana održan je sinoć u osnovnoj školi ”Gračanica”, za mjesne zajednice Svojat, Zelenika, Gračanica i Tupković.

Zbor na kojem je razgovarano o problemima infrastrukturnih projekata, puteva, vodovoda i kanalizacija u lokalnoj zajednici imao je dobar odziv građana pomenutih mjesnih zajednica.

Građani su na zboru dali jasna i konkretna pitanja, jasna upozorenja, te predstavili probleme s kojima se svakodnevno susreću u svojim mjesnim zajednicama, nakon čega je dato obećanje da će se u narednom periodu pristupiti rješavanju navedenih problema.

Jedna od tema bila je i spajanje Gračanice i Tupkovića, gdje će se dionica regionalnog puta R455A produžiti od Zelenike prema Gračanici i Tupkoviću, te prema Općini Kalesija. Na taj način zaokružit će se protok saobraćaja na drugu općinu. Pored toga razgovarano je i o rješavanju plavljenja zemljišta vodotoka rijeke Spreča na potezu ovih mjesnih zajednica.

Također, jedno od pitanja bilo je i odlazak mladih kako sa područja Grada Živinice, tako i iz Bosne i Hercegovine, gdje je gradonačelnik Grada Živinice istakao da se na tom pitanju u Gradu živinice već uveliko radi, te da je mnogo toga i urađeno. Tokom trajanja njegovog mandata na teritoriji Grada Živinica zaposleno je preko 1300 osoba, kroz ekonomski razvoj lokalne zajednice, odnosno kroz ulaganje i otvaranje kako domaćih tako i inostranih firmi.

Nakon dužeg razgovora istaknuto je veliko zadovoljstvo kako građana pomenutih mjesnih zajednica, tako i gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića zbog niza informacija koje se na zborovima mogu čuti, te pomoći u rješavanju problema koje građani imaju.

”Nastavljamo obilazak mjesnih zajednica i zaista mi je drago što smo imali dobar odziv. Imali smo konkretna jasna pitanja i jasna upozorenja kako i šta trebamo raditi u daljem periodu. Smatram da je ovo jedan od preduvjeta za kvalitet grada, kako Gradske uprave, Gradskog vijeća tako i Vlade Tuzlanskog kantona. Ovi zborovi su jako poželjni s obzirom na to da se mogu čuti informacije koje u toku rada ne možemo čuti, te zbog toga pravimo preduslov da u budućnosti napravimo izbore mjesnih zajednica. Također skupovi će puno pomoći kako ubrzanju realizacije određenih projekata koji su u budžetu, tako i viđenju toga koji problem građana bi bilo najbolje riješiti u budućem budžetu kojeg budemo radili ”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović istakao je kako je nakon dvadeset godina ovakav jedan skup po prvi put održan u pomenutim mjesnim zajednicama, te da su sami učesnici iskazali podršku ovom zboru .

”Skup u Gračanici, koji je kako kažu prvi nakon dvadeset godina, bio je zaista koristan kako za mene kao premijera, tako i za gradonačelnika Grada Živinica Samira Kamenjakovića, te Gradske vijećnike. Na ovim prostorima uglavnom je riječ o infrastrukturnim objektima, vodovodu i kanalizaciji, a sami učesnici iskazali su podršku ovakvom jednom zboru. Saslušali smo sve ono što su građani svih mjesnih zajednica imali da kažu, te smo im odgovorili na neka pitanja, a na ona pitanja na koja smo ostali dužni odgovorit ćemo u sledećem periodu, gdje će građani dobiti adekvatne odgovore”, naveo je Denijal Tulumović.

”Obavezali smo se da ćemo učiniti sve u narednom periodu kako bi pomogli našim građanima, a prije svega da povežemo Gračanicu i Tupković sa kako mi kažemo ”ostatkom svijeta”, gdje ćemo dionicu regionalnog puta R455A produžiti od Zelenike prema Gračanici i Tupkoviću, te prema Općini Kalesija. Samim tim zaokružit ćemo protok saobraćaja na drugu općinu. Mnogo je neriješenih pitanja od kojih je prije svega rješavanje plavljenja zemljišta vodotoka rijeke Spreče na potezu ovih mjesnih zajednica. Zajedno sa premijerom Vlade Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem obavezali smo se da učinimo sve kako bi se ovi problemi riješili za dobrobit svih. Građani mjesnih zajednica Tupković, Gračanica, Zelenika i Svojat zadovoljni su uglavnom sa radom kako Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Živinica Samira Kamenjakovića, tako i dolaskom premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Najil Jusić.