Grad Živinice prethodnih dana aktivno realizuje projekte putne infrastrukture značajne za sigurniji i kvalitetniji način života građana. S tim u vezi, asfaltirana je i dionica puta u Mjesnoj zajednici Bašigovci, u naselju Trasa, dužine 200 metara, i širine 3 metra.

Finansijska vrijednost ovog projekta je oko 25.000,00 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“d.o.o.

Povezivanje asfaltnim putem naselja Trasa sa gradskom jezgrom Grada Živinice mještanima ovog područja od velike je koristi, a sama inicijativa za realizaciju ovog projekta pokrenuta je od strane istih.

Kako je istakao gradonačelnik Kamenjaković u narednom periodu radit će se i kanalizaciona mreža, te legalizacija objekata na ovom području.

„Realizujemo projekat koji je uvršten u Budžet Grada Živinice, a na inicijativu građana ovog dijela Mjesne zajednice Bašigovci – naselje Trasa, jer želimo poboljšati kvalitet življenja ljudi na ovom području koji imaju mnogo problema. Ono što je najvažnije jeste da ćemo realizovati i projekat kanalizacione mreže koji smo postavili još u projektu izgradnje poslovne zone. Odlučili smo uraditi kolektor i praviti kratke kanalizacione mreže kako bi se građani mogli nesmetano spajati. S obzirom na to da je Skupština Tuzlanskog kantona dala saglasnost za legalizaciju objekta i to ćemo završiti u narednom periodu, te time riješiti problem legalizacije. Čestitam mještanima naselja Trasa što su dobili ovako lijep put i nadam se da ćemo sve pokrenute projekte i završiti na zadaovoljstvo naših sugrađana.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru realizacije infrastrukturnih projekata u Gradu Živinice jedan od prioritetnih projekata je rekonstrukcija mosta u Mjesnoj zajednici Suha, u naselju Suljići, čija realizacija počinje ovih dana.

Rekonstrukcijom ovog mosta koji je u jako lošem stanju riješit će se veliki problem koji su imali mještani ovog naselja, te će se omogućiti kvalitetnija, brža i sigurnija komunikacija građana mjesne zajednice Suha sa regionalnim putem i sa gradskom jezgrom.

Planirano trajanje radova na sanaciji navedenog mosta u naselju Suljići je od 7 do 10 dana i u tom periodu komunikacija saobraćaja će se vršiti alternativnim pravcem Suljići – Kicelj – Bučik.

Izvođač radova na sanaciji navedenog mosta je firma “AM-GRADNJA-OKIĆ” d.o.o Živinice.

Osim mosta u Suhoj, uskoro počinje realizacija također prioritetnog projekta izgradnje potpuno novog mosta pored željezničke stanice koji zbog zakonske procedure nije mogao vremenski brže da se realizira.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog početka realizacije projekta sanacije ovih projekata koji se odnose na sanaciju i izgradnju ova dva mosta čime se će se riješiti problem saobraćajne komunikacije građana na ovim dijelovima Grada Živinice.

“Na incijativu vijećnika Suljića koji je u više navrata inicirao ovaj problem, mi smo danas došli da konačno krenemo u izradu ovog projekta sanacije mosta. Zaista se na terenu vidi evidentan problem na ovom mostu i ono što je posebno važno istaći da će u roku od 7 do 10 dana izvođač izvršiti radove i da će most biti prohodan. Našli smo dakle i alternativni prolaz dok se bude vršila sanacija mosta. Želim kazati zaista da su nam prioriteti sanacija mosta u Suhoj i izgradnja mosta na željezničkoj stanici koji će se početi raditi od istog izvođača koji je izabra za oba mosta. Nadam se da će građani Suhe imati što prije siguran prelaz preko ovog mosta. Također, Grad Živinice ovih dana ima planiranu realizaciju određenih projekata na području Mjesne zajednice Suha koji se realizuju sredstvima iz Budžeta Grada Živinice i iz koncesionih sredstava”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi se nalazimo u Mjesnoj zajednici Suha, zaseok Suljići. Prije svega moram da se zahvalim na strpljenju građana koji su imali ovih mjeseci, ova agonija završava se uskoro. U narednim danima stupamo u realizaciju ovog projekta. Morali su da se ispoštuju svi tenderski okviri i da se povade papiri za koje smo morali da imamo strpljenja. Gradonačelnika smo zamolili da ovo bude prioritet, odnosno da se sanira ovaj most. Na kraju samo da kažem da ćemo mi vršiti komunikaciju Suljići – Kicelj – Bučik, dok se ne sanira most da građani znaju da će komunikacija ići tom trasom. Most je oštećen prije godinu dana i bitno je da nismo imali nekih većih problema i da nije niko nastradao. I još jednom bih se zahvalio gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću zato što je ovaj most uzeo kao prioritet prioriteta koji je od velikog značaja za nas i našu putnu komunikaciju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Mehmedalija Suljić.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radno-informativni sastanak sa predsjednikom Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice” Harisom Halilovićem.

Glavna tema sastanka bila je organizacija tradicionalne manifestacije pod nazivom „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava već četiri godine u zadnjoj sedmici mjeseca decembra.

Kako je dogovoreno na sastanku, u fokusu ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore, pored očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori, biće promocja razvoja turizma i poslovnih potencijala

Naime, jedinstvena, sada već tradicionalna, manifestacija „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava protekle četiri godine, zajedno sa Udruženjem „Most Živinice“, pokazatelj su uspješne saradnje Grada i njegovih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, u okviru sastanka razgovarano je i o prezentaciji poslovnih mogućnosti kao i povezivanja mladih ljudi sa područja Grada Živinice, sa mladim ljudima iz dijaspore koji su u sektoru IT tehnologija.

Dakle, ovogodišnja manifestacija obuhvatat će drugačiji pristup promociji turizma kako kroz turističke resurse, tako i kroz potencijale biznisa, a cjelokupna organizacija manifestacije, kroz poštivanje epidemioloških mjera izrečenih zbog epidemije korona virusa ( COVID-19) bit će kombinacija online i fizičkog prisustva.

Svi koji imaju ideje da obogate program narednih Dana dijapsore, bilo da žive u dijaspori ili u državi BiH, dobrodošli su i mogu se javiti organizatorima u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice ili Udruženju Most Živinice.

Prema riječima predsjednika Udruženja „Most Živinice“ Harisa Halilovića ovogodišnja već tradicionalna manifestacija bit će posvećena turističkim potencijalima i bogatstvima našeg zavičaja.

Predsjednik Halilović je tokom razgovora istakao da je Grad Živinice, kada se radi o odnosu prema dijaspori, zadnje četiri godine, korak ispred ostalih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a velike zasluge za to pripadaju upravi Grada Živinice, na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković manifestacija „Dani dijaspore“ izrodila je mnogo pozitivnih stvari, kulturni i društveni odnos među ljudima, te da će se ovogodišnja manifestacija „Dani dijaspore“ organizovat na drugačiji način nego do sada uz kombinaciju online povezivanja.

„Razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja „Most Živinice“ koje je i osnovano u Gradu Živinice, a jedna od tema bila je i održavanje Dana dijaspore koja mora biti prilagođena u okvirima trenutnih epidemioloških mjera. Sada već petu godinu održavamo ovu manifestaciju koja nam je izrodila mnogo pozitivnih stvari za Grad od poslovnih i kulturoloških, do društvenih odnosa među mladim ljudima. Ove godine želimo napraviti drugačiji pristup i to kroz promociju turizma, te kroz Strategiju za razvoj turizma promovisati Živinice i njene turističke resurse. Dijaspora je ključna za razvoj turizma u Gradu, dogovorili smo metodologiju i način na koji će se turisti dovoditi u naš Grad. Razgovarali smo i o biznis potencijalima i o tome da napravimo konferenciju s obzirom na to da želimo naše ljude koji žive van granica BiH da povežemo sa mladim ljudima i to u oblasti IT tehnologija. To želimo iz razloga što oblast IT tehnologija ne zahtjeva fizičku prisutnost mjesta gdje rade, a radi se o novim tehnologijama kroz koja želimo formirati grupu inovativnih ljudi. Također, pozvali smo i dijasporu da razmotri prijedlog Budžeta i da uzmu svoje učešće, te da svoje ideje iz zemalja iz kojih dolaze predstave duh kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih projekata. Ono što me posebno raduje jeste želja i aktivnost građana da smo za ove četiri godine napravili put odnosa između našeg Grada i naše dijaspore. Želim pozvati naše građane da uzmu aktivno učešće na ovogodišnjoj manifestaciji „Dani dijaspore“, koja će biti atraktivno i uspješno promovisana kako u Gradu Živinice i Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Zadovoljstvo mi je što je Grad Živinice među prvima koji su u Bosni i Hercegovini prepoznali značaj, potencijal i otpor i što od početka učestvuju u manifestaciji „Dani dijaspore“. Dogovorili smo da će živiničani ma gdje u svijetu oni bili kroz njihovo Udruženje „Most Živinice“ učestvovati u manifestaciji Dani dijaspore koja se održava u Gradu Živinice, a glavne teme naredne manifestacije bit će turistički potencijal našeg Grada i šire okoline zavičaja, te prezentacija poslovnih mogućnosti i eventualnog uključivanja u potencijale biznisa.“, rekao je predsjednik Udruženja „Most Živinice“ Haris Halilović.


 Gradska izborna komisija uputila je obavijest o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za akreditiranje posmatrača koje u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Gradska izborna komisija uputila je obavijest o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za glasanje putem mobilnog tima u cjelosti možete pogledati OVDJE

Izjava o glasanju putem mobilnog tima

 


Na području Grada Živinice ovih dana implementiraju se razni infrastrukturni projekti među kojima su i projekti putne infrastrukture. S tim u vezi, planiranom dinamikom asfaltirane su i tri nove dionice puta u Mjesnoj zajednici Litve, koje će omogućiti kvalitetniji način življenja građanima na ovom području.

Riječ je o dionicama puta „Put od kuće A.G. prema kući Z.Č“, „Prelaz preko pruge lijevo“, te nastavku asfaltiranja dionice puta „Golubinjak prema Ominom brdu“.

Ukupna finansijska vrijednost iznosi  24.016,69 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“ d.o.o.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića svi projekti koji su upisani u Budžetu bit će i realizovani.

„Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžeta ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti. Očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Dana, 8. oktobra 1995. godine, na dan Svjetske nedjelje dječijih prava, u izbjegličkom naselju Karaula u Gradu Živinice agresorskom granatom je ugašeno devet života.
 
Sedmoro su bila djeca starosne dobi od dvije do deset godina:
 
Amra (Meksudin) Seferović, rođena 1993. godine, Đulići – Zvornik;
Ramiza (Ramiz) Husejnović, rođena 1992. godine, Đulići – Zvornik;
Amel (Ismet) Ibrahimović, rođen 1985. godine, Kamenica – Zvornik;
Mirsad (Agan) Gojkić, rođen 1987. godine, Kamenica – Zvornik;
Selver (Sadif) Nukić, rođen 1988. godine, Kamenica – Zvornik;
Amira (Avdo) Delić, rođena 1988. godine, Glogova – Bratunac;
Amira (Hamid) Salkić, rođena 1985. godine, Hranča – Bratunac;
Rajfa (Mehmed) Suljić, rođena 1958. godine, Đulići – Zvornik;
Rahima (Osman) Musić, rođena 1949. godine, Glogova – Bratunac.
 
Gradonačelnik Samir Kamenjaković i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić danas su, uz prisustvo majki i ostalih članova porodica stradalih, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježju odali počast stradilim civilima.
 
 U razgovoru sa Gradonačelnikom roditelji koji su tog dana izgubili svoju djecu, izrazili su nezadovoljstvo radom Tužilaštva na ovom slučaju.
 
Dakle, i nakon 24 godine nije pronađen zločinac koji je odgovoran za ovo djelo, ali oni poručuju da od pravde nikad neće odustati.
 
Na kraju razgovora su se složili da zajedničkim angažmanom pokušaju doći do bitnih informacija o tome šta se uradilo na slučaju koji se odnosi na ovaj kobni dan.
 
“Svake godine imamo dvije tuge. Jedna tuga je koja se desila 1995. godine, a druga tuga je da nakon nekoliko desetina godina ne možemo naći one koji su uradili ovaj zločin. Poruka danas je jasna i Tužilaštvu i svim organima koji nisu završili svoj posao da nađu makar koje počinio ovo, a nama poruka da tugu i bol ne smijemo nikada zaboraviti i pouka za buduća vremena”, riječi su gradonačelnika Samira Kamenjakovića.
 
“Ja sam izgubila svog sina na njegov sedmi rođendan. Taj dan mu je bilo punih sedam godina i bio je isto ovako lijep i sunčan dan i djeca su izašla napolje da se igraju. U pola 12 pala je kasetna granata gdje usmrtila sedam malih života i dvije odrasle osobe. Bilo je 55 osoba teže i lakše povređenih. Taj dan je bio veliki i nezapamćeni masakr. Najviše me boli kao majku da sam izgubila svog sina i ostale su mi samo dvije štake u rukama. Godine 1993. sam izgubila nogu i moju kćerku od 6 godina, a muž mi je nestao u ratu i nikada nije nađen i sad vi možete zamisliti kako se može boriti jedna majka sa tim i svim godinama i sa neizvjesnošću ovog teškog vremena, ali eto hvala dragom Bogu nosimo se s tim i moja jedina želja je da se nađu zlikovci koji su to uradili i da se kazne za ono što su uradili. Želim da nevini ljudi žive svoj život i da grade ovu našu Bosnu i Hercegovinu i da bude mir, ljubav i poštovanje među ljudima”, kazala je majka poginulog djeteta Kadira Nukić.
 
“Izgubila sam na današnji dan dijete ovde koje je bilo najmlađa žrtva i imala je 22 mjeseca. Šta da kažem osim, tuga, bol koja ne prolazi”, rekla je majka poginule djevojčice Sabina Seferović.
 
“Naravno 25 godina nakon ove tragedije ponovo ista poruka i ponovo isti zaključci. Ni 25 godina nakon tragedije nisu kažnjeni oni koji su počinili ovo djelo, koji su ubili ovu nevinu djecu i 50 ljudi ostavili trajnim invalidima. Ovo je opomena svima nama koji su ostali da žive, da njihove žrtve nisu bile uzaludne, da vode računa o državi Bosni i Hercegovini i da neprijatelj ne miruje u svojim nakanama i da moramo da razmišljamo i da njegujemo našu državu BiH i naše međuljudske odnose. Ovo što se desilo u Živinicama i taj dan nije samo na djecu, ovo je bio napad na jedno prograničko naselje i na braću iz Podrinja koji su bili stacionirani, samo pukom nesrećom je izbjegnuta još puno veća tragedija koja se desila taj dan. Želim porodicama poginule djece puno sabura i mi im stojimo na raspolaganju u budućnosti za sve njihove potrebe i probleme i nadamo se da će krivac biti kažnjen u budućem periodu”, izjavio je predsjedavajući Gradsko vijeća Nail Jusić.
 

Na području Grada Živinice trenutno se uspješno realizuje veliki broj infrastrukturnih projekata među kojima je najviše onih koji se vezuju za putnu infrastrukturu.

U proteklim danima završeno je asfaltiranje nekoliko novih dionica puta na području Mjesne zajednica Tupković.

Radi se o asfaltiranju dionica puta:

– put Brezik prema kući Salihović O. dužine i širine 65/3 m,

– put Sinanović M. – Čantarević F. dužine i širine 115/3 m,

– put Derviš – kuća Korajac O. dužine i širine 115/3 m,

– put Brezik prema kući Mujčinović Ć. dužine i širine 200/3 m,

– put Ćasuri – Zelah dužine i širine 160/3 m,

– put Ćasuri – Nukić E. dužine i širine 80/3 m,

– put prema Raincima dužine i širine 120/4 m,

– nasipanje platoa mezarje Perhatovići 76 m2.

 

Ukupna finansijska vrijednost navedenih projekata je 114.000,00 KM, a finansirano je iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma “HIH”.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovih projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice, a kako bi se poboljšao kvalitet življenja građana u Gradu Zivinice.

 

Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke za rekonstrukciju vodovoda Mahala, Gornja Višća u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Obavještenje o postupku javne nabavke za rekonstrukciju vodovoda Mahala, Gornja Višća u cjelosti možete pogledati OVDJE