Komisija za izbor u reguliranim tijelima Grada Živinice, objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) i oglasnoj ploči grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave Oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas u cjelosti možete pogledati OVDJE


Komisija za izbor u regularnim tijelima Grada Živinice objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu Oslobođenje, službenoj web stranici grada Živinice i oglasnnoj ploči Grada Živinice.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Javni oglas možete pogledati OVDJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.

Peti zbor građana za Mjesne zajednice Dubrave Donje i Dubrave Gornje održan je u petak u Osnovnoj školi Dubrave.

I ovoga puta na zboru je uzelo učešće veliki broj ljudi, koji su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju građani u ovim Mjesnim zajednicama.

Na zboru se razgovaralo o infrastukturi, koncesijama, završetku radova na projektu vodosnabdijevanja koji je u završnoj fazi, projektu putne infrastrukture koji treba da poveže raskršće od crkve do kružnog toka kod aerodroma i koji treba uskoro da bude završen, a razgovaralo se i o lokalnim putevima na kojima treba da se radi, rudniku koji se nalazi na ovom području, te ostalim problemima sa kojima se građani Dubarava svakodnevno susreću.

Svi ovi projekti su od velikog značaja za mjesne zajednice Dubrave Gornje i Donje i završetkom istih će se olakšati življene građana na ovom području.

U cilju poboljšanja kvalitete života življenja građana na ovom području, na zboru se došlo i do određenih zaključaka koji trebaju da budu prioritet u narednom periodu.

Jedan od najvažnijih prioriteta istaknuto je rješavanje problema redovnog vodosnabdijevanja pitkom vodom svih građana u Dubravama Donjim i Gornjim, a na čemu se uveliko radi. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovaj problem je bio veoma složen i kompleksan, ali se došlo do završne faze koja bi uskoro trebala biti završena i kojom će se riješiti probelem redovnog vodosnabdijevanja pitkom vodom u Dubravama.

“Dakle, mi nastavljamo zborove sa našim građanima. Sa građanima u Gornjim i Donjim Dubravama zaista smo otvorili izuzetno važna pitanja i analizirali ono što smo uradili ove tri godine. Ono što je najvažnije i što se zaista prihvatilo kao dobar utisak jeste vraćanje koncesija građanima na ovom području. Naime, od 2003. godine kada su koncesije donešene nije, do u zadnje tri godine, ništa ulagano u Gornje i Donje Dubrave. Zadnje tri godine ulaganje koncesija u ovo područje se i osjetilo kroz projekte ovih Mjesnih zajednica. Zajedničkim sredstvima od koncesija i iz Budžeta u Dubrave je uloženo oko 850.000,00 KM. Ono što je goruće pitanje jeste problem snabdijevanja pitkom vodom. Mi smo u završnoj fazi puštanja vodovoda u Gornjim i Donjim Dubravama i konačno Trokino brdo koje evo desetine godina nije završeno biće pušteno u funkciju. Mi ćemo na sastanku sa direktorom vodovoda Tuzla dogovoriti ispiranje sistema, dakle, ispiranje mrežnog dijela koje vodi prema Trokinom brdu i bazenu i nadam se da ćemo prema tom dogovoru ubrzo moći pustiti u funkciju konačno i ovaj dio vodovoda. Ostali dio pitanja uglavnom se ticao za putnu komunikaciju gdje želim napomenuti da smo prije dvije godine uradili projekat putne komunikacije na ovom dijelu našeg Grada, a koji je platio Grad Živinice, a koja je završnoj fazi realizacije projekta. Možemo slobodno kazati da imamo velike projekte na teritoriji ove dvije Mjesne zajednice gdje je u potpunosti završena vodomreža, put i vraćanje koncesija koje su okarakterisale ove tri godine na ovom području, i drago mi je da su to sami građani prihvatili na takav način. Ostali su nam dakle određeni zadaci koji se tiču viših nivoa vlasti, dakle prema vladi Tuzlanskog kantona, prema PIU i prema određenim javnim ustanovama i preduzećima koje su u ingerencijama Grada Živinice da usaglasimo određena pitanja i riješimo u narednom periodu”, kazao je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.

“Večerašnji zbor građana za mjesne zajednice Gornje i Donje Dubrave jasno je definisao probleme koje tište građane ove dvije mjesne zajednice, a to je prije svega problem vodosnabdijevanja Mjesnih zajednica Gornje i Donje Dubrave. Već smo upoznali građane, kako smo na Gradskom vijeću krenuli sa završetkom projekta vodosnabdijevanja ovih mjesnih zajednica. Gradsko vijeće zajedno sa gradonačelnikom obavezalo se da će do kraja maja mjeseca sve ono što je neophodno da se uradi kako bi se nedostatne količine vode iz crpne stanice uradile na način da građani ovih mjesnih zajednica dobiju vodu koju do sada nisu imali i da bi se prekinula redukcija u pomenutim mjesnim zajednicama. Ako ne bude dovoljno sredstava da se dovede do kraja ovaj projekat Gradsko vijeće i Gradonačelnik su se obavezali da će u rebalansu budžeta za 2020. godinu obezbejditi nedostatna sredstva kako bi stavili tačku kada je u pitanju vodosnabdijevanje Gornjih i Donjih Dubrava.”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.
Četvrti zbor građana za mjesne zajednice Đurđevik, Stari Đurđevik i Podgajevi održan je u srijedu Osnovnoj školi Đurđevik.

Na zboru je razgovarano o infrastrukturnim projektima, problemima vodosnabdijevanja, lokalnim putevima, uređivanju riječnog korita Gostelje i kanalizaciji.

Zboru je prisustvovao veliki broj građana koji su aktivno učestvovali u komunikaciji i diskursu sa gradonačelnikom Kamenjakovićem i ostalim prisutnim gostima, gdje se došlo do zajedničkih dogovora i zaključaka.

Kao najveći problem ovih mjesnih zajednica istaknut je problem vodosnabdijevanja pitkom vodom. Građani su u dogovoru sa gradonačelnikom i ostalim gostima došli do zaključka da je primarno rješavanje ovog problema. S tim u vezi, po dogovoru sa pristnim građanima, u narednom periodu krenuće se sa analizom i izradom projekta vodovoda za izgradnju sekundarne vodovodne mreže, a u cilju rješavanja ovog zaista velikog problema.

Kad su u pitanju drugi problemi u ovim mjesnim zajednicama, dogovoreno je da se pristupi rješavanju vodotoka rijeke Gostelje, da ne bi dolazilo do ponovnih plavljenja i poplava, a za to postoje i određena sredstva koja će biti upotrebljenja u narednom periodu.

Razgovarano je o problemu prevoza đaka iz mjesta Kuljan, gdje je gradonačelnik Kamenjaković istakao da se već pristupilo rješavanju istog i da se našlo rješenje.

”Zadovoljstvo mi je da smo na ovako impozantnom zboru građana razgovarali o određenim problemima u ovim Mjesnim zajednicama i rješavanju tih problema. Ovdje je zaista najveći problem vodosnabdijevanje. Iznijeli smo sve ono što bi bilo krajnje rješenje u ovom dijelu, a i kako su se građani sami složili, moramo projekat koji već postoji podijeliti na četiri dijela. Gradska uprava Grada Živinica uzet će projekat sa stručnjacima koji su radili na njemu i napraviti ono što je najvažnije i najbolje da bi ovaj vodovod prodisao. To je projekat sekundarne mreže za koji su se svi složili da se urade satovi, te da se taj projekat pripremi u ovih par mjeseci i pošalje u Ministarstvo privrede TK-a kako bi sredstva iz vodnih naknada bila nadoknađenja. Također, želimo pokušati tokom ove godine ili početkom sledeće riješiti krucijalni problem koji je po izjavi rukovodstva vodova blizu hiljadu nelegalnih priključaka i nenaplativost 20 %, što je nemoguće ni urediti ni uraditi. Mi smo pri stavu da se napravi i pravni subjekt, tačnije titular vodovoda koji bi trebao odgovoriti na ova pitanja. Na niz drugih pitanja koja su postavljana na zboru imali smo odgovor, a uzeli smo i određene zadatke koji podrazumijevaju i sastanak sa direktorom Rudnika mrkog uglja Đurđevik. Imali smo i određena pitanja kada je riječ o čišćenju korita rijeke Gostelje i Oskove, tačnije kompletnog sliva koji se nalazi u Gradu Živinicama, te smo kroz određene projekte dogovorili, krenuti i napravili prvi korak u rješavanju vodosnabdijevanja Đurđevika”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Od svih pitanja građana sa područja Grada Živinice, sa Mjesnih zajednica Đurđevik, Đurđevik Dom i Podgajevi istaknut je problem vodosnabdijevanja. Ovaj problem evidentiran je prvenstveno kao problem nerazvijene sekundarne mreže, zatim nenaplativosti od potrošača koji troše vodu, a potom i nekontrolisano trošenje pitke vode na zalijevanje. Mislim da vodozahvat nije jedan od osnovnih problema, iz razloga što regulisanjem sekundarne mreže, naplate, te regulisanjem vodomjera svakako bi se ovaj problem trebao riješiti. Također, jedan od istaknutih problema jeste i plavljenje rijeke Gostelje, gdje će naravno Vlada Tuzlanskog kantona pripomoći u skladu sa Zakonom. Ove godine iz sredstava Federalne direkcije, počet ćemo i sa rješavanjem Magistralnog puta koji prolazi kroz Đurđevik, jer je Federalna Vlada već izdvojila određena sredstva za rješavanje ovog problema”, izjavio je premijer Vlade Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović

”U nizu zborova koje pravimo u Gradu Živinice, u Mjesnim zajednicama Đurđevik, Stari Đurđevik i Podgajevi, najveći problem večeras jeste vodosnabdijevanje. Zauzeli smo jedinstven stav da se ide u realizaciju ovog problema, kako bi se građanima omogućio nesmetan dotok vode i objezbjeđenje dovoljnih količina vode. Ono što je još tištilo građane jeste i prevoz školske djece prije svega u Kuljanu, što nam je dalo novu obavezu da u narednom periodu učinimo sve kako bi riješili ove probleme, kako na zadovoljstvo prije svega ovih građana, tako i na zadovoljstvo svih nas”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Najil Jusić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je sa predstavnikom Švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini potpisao sporazum o međusobnoj saradnji na dvogodišnjem projektu “Socio-ekonomsko osnaživanje, suprotstavljanjem energetskom siromaštvu” .

Svrha ovog Sporazuma je uspostavljanje regulatornog okvira za socio-ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz smanjenje troškova za energiju. Navedeni projekat je dio je projekta CaCH “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

U okviru ovog projekta će na području Grada Živinica biti educirano 15 energetskih savjetnika koji će dva puta posjetiti 1.500 domaćinstava u Gradu Živinice. Za implementaciju projekta

Tokom posjeta energetski savjetnici će svakom domaćinstvu donirati pakete za efikasno korištenje energije, koji sadržavaju po 4 LED sijalice, specijalni kalendar i priručnik sa savjetima kako smanjiti potrošnju električne i toplotne energije u domaćinstvu. Kroz razgovor će savjetnici prikupiti informacije o potrošnji energije, električnim uređajima i navikama građana u cilju podsticanja građana na smanjenje potrošnje energije.

Druga posjeta i savjetovanje će biti realizirano nakon godinu dana da bi se utvrdilo da li je došlo do smanjenja potrošnje električne energije u ispitivanim domaćinstvima.

Savjetnici će prikupiti informacije koje će biti korištene za izradu sveobuhvatne analize o prisustvu energetskog siromaštva u Tuzlanskom kantonu. Pored Živinica istraživanje će biti provedeno u Tuzli, Banovićima, Gračanici, Lukavcu i Kalesiji. Ukupno će biti posjećeno 10.000 domaćinstava. Analizom će biti utvrđeno koliko je prisutno energetsko siromaštvo u Tuzlanskom kantonu i bit će date preporuke na koji način se može održivo pomoći energetski siromašnim domaćinstvima.

Pored energetskog siromaštva projekat sadrži i druge segmente kao što su konkretna primjena inovativnih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na 10 javnih objekata koristeći nove modele finansiranja (ESCO), podizanje kapaciteta uposlenika u obrazovnim institucijama iz oblasti EE i OIE kroz predavanja, radionice, prezentacije, printani materijal i studijska putovanja, te primjena obnovljivih izvora energije u poljoprivredi kroz razvoj funkcionalnog modela plastenika grijanog toplotnom pumpom.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da će Grad Živinice u okviru svojih mogućnosti uzeti učešće i u drugim segmentima ovog projekta.


U okviru akcije “Stop klađenju – ne kockaj se životom”, koja je nedavno pokrenuta u Gradu Živinice, danas su na nekoliko lokacija postavljeni štandovi sa letcima i promotivnim materijalom za navedenu akciju, te su izvršene posjete učenicima srednjih škola u Živinicama kako bi se bliže upoznali sa problemom klađenja.

Cilj projekta je smanjiti broj ovisnika o klađenju ali i povećati svijest ljudi o ovom problemu.
Naime, Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u koordinaciji sa Udruženjem “Izvor SELSEBIL” Živinice nedavno pokrenuo navedeni projekat kojeg su u potpunosti podržale i mnoge druge institucije u Gradu Živinice, i to: Medžlis Islamske zajednice Živinice, Pravoslavna crkva Živinice, Katolička crkva – župa sv. Ivana Krstitelja Živinice, MUP-a PU Živinice, JU Mješovita srednja škola Živinice, JU Gimnazija Živinice, Sportski savez Živinice i Bosanski kulturni centar Živinice.

Cilj akcije “Stop klađenju, ne kockaj se životom jeste da se ljudi potaknu na razmišljanje i bolje vrijednosti, te da se energija i novac koji se troši na klađenje preusmjeri na dograđivanje sopstvene ličnosti kao i na društveno korisne stvari.

Kroz ovaj projekat se želi skrenuti pažnja na ozbiljnost ovog problema, te da se institucionalno i sistemski zajednički radi na rješavanju istog.

Akcija se nedavno počela sprovoditi u Gradu Živinice, a planirano je da bude prisutna i u naredne dvije godine u kojima će uz pomoć anketa proći kroz sve segmente i populacije društva da se vidi povratna informacija, prije svega u kakvom smo stanju kada je u pitanju klađenje.

Uokviru projekta “Stop klađenju, ne kockaj se životom” 10. marta će biti održana i tribinu na koju će biti pozvani stručnjaci kako sa medicinskog aspekta, tako i sa vjerskog, kako bi objasnili ovu pojavu društvene devijacije.
Kako je kazao gradonačelnik Kamenjaković Grad Živinice je na raspolaganju u potpunosti podržava ovu akciju, te da je ovo jako dobra aktivnost koju treba provoditi u obrazovnim institucijama, porodici i nevladinim organizacijama.

“Jako mi je drago da se akcija Stop klađenju nastavlja. Kazali smo da će Grad Živinice u potpunosti podržati ovu akciju, i jako mi je drago što su nam se pridružile i sve tri vjerske konfesije u našem Gradu, kao i ostale bitne insitucije koje su podržale ove akciju. Ovdje se zapravo radi o mijenjanju svijesti o klađenju, jer ne znam da iko želi u porodici imati nekoga ko bi ušao u ovakav porok i ko bi bio u situaciji da se ne može vratiti iz problema u koji je ušao. Cilj nam je da potaknemo ljude na razmišljanje i bolje vrijednosti, jer od klađenja ima puno boljih stvari gdje ljudi sebe mogu nadograđivati. Energija koja se troši na klađenje može se iskoristiti za određene društvene dobre vrijednosti, a to je ova današnja poruka. Akcija se do sada pokazala kao veoma dobra, te smo planirali da u Gradu Živinice bude prisutna i naredne dvije godine. Također, imamo anketne listiće, gdje želimo proći kroz sve segmente i populacije društva da vidimo povratnu informaciju, prije svega u kakvom smo stanju kada je u pitanju klađenje, te da vidimo šta je to što bi na osnovu tog indiktora moglo biti ono što bi društvo samo trebalo uraditi. Ljudima treba dati alternativu da kada uđu u određeno teško životno stanje, imaju boljih alternativa i da se mogu nalaziti u drugim vrijednostima gdje bi njima i njihovoj porodici i okolini bilo dobro. Grad Živinice je na raspolaganju u pružanju podrške ovoj akciji, te smatram da je ovo jedna jako dobra aktivnost koju treba uvući u obrazovne institucije, porodicu i nevladine organizacije i određene aktivnosti svakog segmenta našeg društva, a ljudi koji se bave promocijama dobrih drušvenih vrijednosti trebaju doći i dati nam podršku u ovoj akciji”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Asim Smajlović, predsjednik Udruženja ”Izvor Selsebil” kazao je da je cilj Udruženja ” Izvor Selsebil” preventivno djelovanje na mlade ljude koji ne znaju koje su dalekosežne posljedice kockanja, koje vremenom uništavaju mnoge živote.
“Ovo danas samo je jedna od aktivnosti, tačnije podjela letaka i anketiranje usputnih prolaznika. Cilj Udruženja ” Izvor Selsebil”, odnosno ovaj projekat pod nazivom ”Stop klađenju – ne kockaj se životom” jeste prije svega preventivno djelovanje na mlade ljude koji ne znaju koje su dalekosežne posljedice kockanja, koje vremenom uništavaju mnoge živote. Ova društvena devijacija iz svijeta socijalne patologije, obuhvata mnoge aspekte našeg života, odnosno, uglavnom siromašne kategorije stanovnika koji odvajaju i ono malo novca kako bi uložili u kocku i na taj način profitirali, što se kasnije ispostavi loše za cijeu porodicu. Ono što je vrlo značajno jeste da je ovaj projekat podržan od strane lokalne uprave, Saveza bošnjačke nevladine organizacije, Asocijacije za obrazovanje kulturu i sport ”AKOS”, te brojnih Udruženja u Bosni i Hercegovini koji su vidjeli ono što je Udruženje ”Selsebil” učinilo pozitivnim za naše društvo. Udruženje ”Izvor Selsebil” kao članica Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija u okviru ovog projekta planira organizovati 10. marta i tribinu na koju će biti pozvani stručnjaci kako sa medicinskog aspekta, tako i sa vjerskog, kako bi objasnili ovu pojavu društvene devijacije. Ono što je posebno značajno jeste da će na tribinu doći bivši ovisnici o kocki koji će pričati svoja životna iskustva. Ovom prilikom pozvao bih sve građane da dođu na ovu tribinu 10. marta, a obavještenje o ovom događaju će se emitovati putem sredstava javnog informisanja”, – kazao je Asim Smajlović, predsjednik Udruženja ”Izvor Selsebil”