Obavještavaju  se svi zainteresovani građani da će gradonačelnik Began Muhić i predsjedavajući Nail Jusić održati zborove građana u

Obavještavaju  se svi zainteresovani građani da će gradonačelnik Began Muhić i predsjedavajući Nail Jusić održati zborove građana u svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice.

Na zborovima građana razgovarat će se o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu, gdje će građani imati priliku iskazati prioritetne projekte za realizaciju u narednoj godini.

Termini održavanja zborova građana po mjesnim zajednicama organizovani su na sljedeći način:

 

Datum

 

Vrijeme/satnica

 

Mjesto

13.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Tupkovići

13.11.2023. godine  

18:30 sati

 

 Gračanica

14.11.2023. godine  

17:00 sati

Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja
14.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Lukavica Donja

15.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Kovači

15.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Đurđevik Stari

16.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Đurđevik Dom

16.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Podgajevi i Kuljan

17.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Višća Gornja

17.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Šahići

18.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Višća Donja

18.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Šišići

20.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Litve

20.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Oskova

21.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Barice

21.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Suha

29.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Šerići

29.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Priluk

30.11.2023. godine  

17:00 sati

 

Dubrave Gornje

30.11.2023. godine  

18:30 sati

 

Dubrave Donje

01.12.2023. godine  

16:30 sati

 

Živinice Gornje

01.12.2023. godine  

18:00 sati

 

Bašigovci

02.12.2023. godine  

17:00 sati

 

Rudar

02.12.2023. godine  

18:30 sati

 

Živinice Centar

 

S tim u vezi, pozivaju se svi građani Grada Živinice da uzmu učešće na zborovima građana u svojim mjesnim zajednicama.