Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Obavještavamo sve Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2023.

Obavještavamo sve Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2023. godinu objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Potpisivanje ugovora između gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića i korisnika sredstava bit će upriličeno dana 31.10.2023. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama velike sale Grada Živinice.

RANG LISTA