U zgradi Gradske uprave Živince počeo sa radom mobilni tim Zavoda zdravstvenog osiguranja

Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Živinicama, danas je u zgradi Gradske uprave

Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Živinicama, danas je u zgradi Gradske uprave Živinice počeo sa radom mobilni tim ove poslovnice. Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, danas je u svom kabinetu, održao sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denisom Husićem i njegovim pomoćnikom Emirom Nuhanovićem.

Naime, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.gradonačelnik Samir Kamenjaković je u prošloj sedmici održao radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje, gdje se svakodnevno nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a što je nedopustivo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja.

Gradonačelnik Kamenjaković je od predstavnika navedenih poslovnica tražio da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, danas je počeo sa radom mobilni tim u zgradi Gradske uprave Živinice u kojem će se obavljati poslovi iz nadležnosti ove poslovnice, i to: ovjera zdravstvene legitimacije, premija osiguranja ili oslobađanje od plaćanja participacije. Time će se smanjiti gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima će značajno brže biti pružene navedene usluge.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima.

“Dakle mi smo u prošloj sedmici imali radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinve gdje su najveće gužve, na kojem smo dali izričite naredbe da ćemo od ove sedmice početi kažnajavati sve institucije koje se ne budu prdržavale epidemioloških mjera. Iz tog razloga odmah u petak smo dobili zahtjev direktora ZZO u kojem traže prostor u Gradskoj upravi za smještaj jednog tima za rad. Mi smo taj prostor već imali pripremljen, a uz prostor smo im ponudili svu ostalu poršku ukoliko im bude bila potrebna, a kako bi našim sugrađnima olakšali ostvarenje njihovih prava, uz kvalitetnije ulosve s obzirom na trenutnu epodemiošku situaciju izazvanu virusom Covid – 19.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Ponovo je na sastanku razgovarano o trajnom rješenju ovakvih problema, a to je elektronska knjižica. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja, a ni u bolnici. Jako mi je drago da je direktor Husić pokrenuo proceduru za ovaj projekat te da je ta procedura u toku.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

“Zavod ima veliki pritisak od strane osiguranika kako je ovaj rok 31.03. u pitanju za ovjeru i premije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona mi smo u prošloj sedmici produžili ovaj rok do 30.06., za premije, a ovjeru knjižica do daljnjeg. Kako bi smanjili gužve građana sada će osiguranici u Gradu Živinice imati mogućnost da ovjeravaju knižice i u prostoru Gradske uprave Živinice. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković je ponovo pozvao sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.

NAREDBE