Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Živinicama, danas je u zgradi Gradske uprave Živinice počeo sa radom mobilni tim ove poslovnice. Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, danas je u svom kabinetu, održao sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denisom Husićem i njegovim pomoćnikom Emirom Nuhanovićem.

Naime, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.gradonačelnik Samir Kamenjaković je u prošloj sedmici održao radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje, gdje se svakodnevno nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a što je nedopustivo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja.

Gradonačelnik Kamenjaković je od predstavnika navedenih poslovnica tražio da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, danas je počeo sa radom mobilni tim u zgradi Gradske uprave Živinice u kojem će se obavljati poslovi iz nadležnosti ove poslovnice, i to: ovjera zdravstvene legitimacije, premija osiguranja ili oslobađanje od plaćanja participacije. Time će se smanjiti gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima će značajno brže biti pružene navedene usluge.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima.

“Dakle mi smo u prošloj sedmici imali radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinve gdje su najveće gužve, na kojem smo dali izričite naredbe da ćemo od ove sedmice početi kažnajavati sve institucije koje se ne budu prdržavale epidemioloških mjera. Iz tog razloga odmah u petak smo dobili zahtjev direktora ZZO u kojem traže prostor u Gradskoj upravi za smještaj jednog tima za rad. Mi smo taj prostor već imali pripremljen, a uz prostor smo im ponudili svu ostalu poršku ukoliko im bude bila potrebna, a kako bi našim sugrađnima olakšali ostvarenje njihovih prava, uz kvalitetnije ulosve s obzirom na trenutnu epodemiošku situaciju izazvanu virusom Covid – 19.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Ponovo je na sastanku razgovarano o trajnom rješenju ovakvih problema, a to je elektronska knjižica. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja, a ni u bolnici. Jako mi je drago da je direktor Husić pokrenuo proceduru za ovaj projekat te da je ta procedura u toku.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

“Zavod ima veliki pritisak od strane osiguranika kako je ovaj rok 31.03. u pitanju za ovjeru i premije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona mi smo u prošloj sedmici produžili ovaj rok do 30.06., za premije, a ovjeru knjižica do daljnjeg. Kako bi smanjili gužve građana sada će osiguranici u Gradu Živinice imati mogućnost da ovjeravaju knižice i u prostoru Gradske uprave Živinice. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković je ponovo pozvao sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.

NAREDBE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje. Naime, na lokacijima navedenih poslovnica u Gradu Živinice svakodnevno se nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja, na sastanku je razgovarano o načinu smanjenja navedenih gužvi, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.

Ovom prilikom od predstavnika navedenih poslovnica traženo je da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, na jučer održan sastanku od predstavnika poslovnice zdravstvenog osiguranja u Živinicama traženo je da hitno prihvate ponuđeni prostor u zgradi Gradske uprave Živinice koji je već duže vrijeme pripremljen, a u kojima bi radili poslove nadležnosti ove poslovnice. Time bi se smanjila gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima kojima se treba ovjeriti zdravstvena legitimacija, aplicirati premija osiguranja ili uraditi oslobađanje od plaćanja participacije, mogle bi se značajno brže pružiti navedene usluge.

Prestvanik JP BH Pošta ovom prilikom je pozvao građane da svoje dolaske reduciraju radnim danima, odnosno da ukoliko je to moguće dolaze subotom, jer kako ističe radnim danima, a naročito ponedjeljkom su velike gužve.

Sanitarna inspektorica Grada Živinice, ovom prilikom je istakla da je do sada djelovano preventivno, ali da će u narednom periodu biti pojačan nadzor pred navedenim institucijama, te da će ukoliko bude bilo potrebe represivno djelovati.

Novčane kazne koje bi mogli dobiti svi oni koji se ne budu pridržavali naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja širenja Covid-19 kreću se od 2000 do 10 hiljada KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima, te dodao da traži od navedenih institucija da predlože rješenja, a Grad Živinice je spreman da im pomogne u tome.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da je održani sastanak bio jako koristan, te da će se uspjeti naći rješenje i bez represivnih mjera za ove institucije. Međutim, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, prema onima koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, Grad Živiniceće djelovati represivno.

NAREDBE 

Ovom prilikom su gradonačelnik Samir Kamenjaković, kao i sanitarna inspektorica Eldina Halilović, pozvali sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.


Zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa danas je zasijedao Krizni štab Grada Živinice koji je ovom prilikom pozvao sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Naime, imajući u vidu pogoršanje COVID-19 epidemiološke situacije kako na području Federacije BiH, tako i na području Tuzlanskog kantona i Grada Živinice, te tendencije rasta broja oboljelih u svim kantonima, Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane da se dosljedno pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Neophodno je pridržavati se mjera lične zaštite, držanje razmaka od dva metra i izbjegavanje rukovanja i grljenja, nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa uz poštivanje distance od minimalno dva metra, često i temeljito pranje ruku, održavanje lične higijene i higijene prostora, kao i da se poslodavci i uposleni pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima.

Pozivaju se građani Grada Živinice da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

S obzirom na trenutno zabrinjavajuće i ubrzano širenje virusa obavještavamo sve građane Grada Živinice da se redovni prijem građana kod Gradonačelnika koji je bio utorkom od 10 do 14 sati neće vršiti do daljnjeg.

Napominjemo, neophodno je da se svi građani pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, jer u protivnom može doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, ali i velikih ekonomskih i društvenih posljedica.

NAREDBA

 


Na jučer održanoj 10. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Živinice usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Živinice za prvih šest mjeseci ove godine, odnosno za period 01.01.2020.-30.06.2020. godine.

Naime, uprkos stanju nesreće i krizi pruzrokovanoj pandemijom COVID-19, Grad Živinice je u prvih šest mjeseci u ovoj godini ostvario i suficit od 1,9 miliona KM.

Dakle, Grad Živinice je u prvoj polovini ove godine ostvario budžetska sredstva u iznosu od 10 miliona KM, dakle 38% od planiranih sredstava za 2020. godinu, što je izuzetan uspjeh s obzirom na vanredno stanje i probleme u društvu i privredi prouzrokovano virusom COVID-19.

U prvih šest mjeseci ove godine, utrošeno je 7 miliona KM budžetskih sredstava, što je 34% od planiranih budžetskih sredstava na godišnjem nivou.

Novac od suficita, odnosno višak koji je ostvaren u bužetu, daje sigurnost da će svi planirani projekti u ovoj godini biti i završeni bez obzira na stanje izazvano pandemijom COVID-19.

“Ono što zaista želim s ponosom naglasiti da je Bužet Grada Živinice, iako smo imali stanje krize izazvano virusom COVID-19 i mjere koje su sprečavale određene aktivnosti izvršenja i punjenja Budžeta, napunjen oko 10 miliona maraka u prvih šest mjeseci, a ono što je posebno indikativno da smo u prvih šest mjeseci bili u suficitu 1,9 miliona KM, što nam daje sigurnost izvršenja svih projekata koji su upisani u gradskom Budžetu. Imali smo negdje oko 7 miliona utrošenih sredstava, dakle 38% smo imali punjenje Budžeta, a 34% potrošnju, tako da smo vodili računa o fisikalnom okviru i stabilsnosti Budžeta što je ona najvažnija poruka. Ono što želim kazati da će uglavnom svi projekti koji su planirani u Budžetu biti pokrenuti i ono što je najvažnije našim građanima bit će urađeni u ovoj godini”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je redovnu sjednicu Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran izvještaj o poduzetim aktivnostima u toku proglašenog stanja prirodne nesreće na području Grada Živinice u periodu od 22.06.2020. godine do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće 06.07.2020. godine.

Na sjednici je zaključeno da Služba civilne zaštite, u cilju otklanjanja posljedica od prirodne nesreće (poplava) na pješačkom mostu preko rijeke Oskove kod željezničke stanice, pokrene postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog pješačkog mosta.

Usaglašeno je da se gradi novi most i da se po hitnom postupku pristupi izradi dokumentacije koja bi trebala biti gotova za sedam dana i da se posle toga krene sa izgradnjom novog mosta.

Navedene aktivnosti Služba civilne zaštite će provesti u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, a finansijska sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije će se obezbjediti iz Budžeta Grada Živinice.

Gradonačelnik Kamenjaković je insistirao da se što brže krene u realizaciju ovog projekta jer je most pored željezničke stanice u jako lošem stanju, a da jako bitan za ovaj dio Grada Živinice.

Na sjednici je, također, donešena odluka da se uradi čišćenje i dezinfekcija ulica i javnih ustanova u gradskoj zoni Grada Živinice.

“Na sjednici Štaba smo napravili jednu rekapitulaciju stanja o sredstvima koja su bila uložena i gdje treba promtno ulagati u ono što je najvažnije. Ono što bi danas istakao jeste sanacija mosta kod želježničke stanice. Mi smo donijeli odluku da se hitno uradi projekat, a već smo u razgovoru sa projektantima koji su uradili geoistraživanja vidjeli da početna sanacija koju smo planirali uraditi ne može uraditi, jer moramo u potpunosti izmjeniti i uraditi detaljan projekat. Prvobitni projekat je bio 80 hiljada maraka gdje se nisu trebale izmijeniti glavne stope. Međutim po današnjim informacijama po projektu koji će biti urađen u ovih sedam dana po procjenama projektanta najvjerovatnije će vrijednost projekta biti oko 160 hiljada maraka. Ono što je bitno da mi sredstva imamo obezbjeđena, s obzirom na to da nam je to jako bitan i važan projekat. Žao mi je što nije urađen prije mjesec dana. Smatram da smo trebali brže malo reagovati i iz tog razloga se želim izvinuti građanima koji prolaze tim dijelom našeg Grada. Donijeli smo odluku na Štabu da se odmah i hitno uradi projekat za sedam dana. Štab će ponovo zasjedati za sedam dana i donijeti odluku o pokretanju postupka za izgradnju novog mosta. Dakle ovde će se morati uraditi potpuno novi most i drago mi je da su i članovi Štaba vidjeli koliko je značajan taj problem. Ono što moramo voditi računa je da se taj most ne koristi dok ne bude napravljen novi, da ne bi ne daj Bože neko nastradao. Mi ćemo najbržom procedurom kojom može da se uradi, uraditi taj most i ja se nadam za neka dva mjeseca da će taj most biti u potpunosti izgrađen.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.   


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nakon što je obećao izdvojio je iz budžeta 1 milion konvertibilnih maraka za novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja Grada Živinice utvrđenu Programom mjera podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19.

Od posljedica korona virusa došlo je do smanjenja privrednih aktivnosti i proizvodnje, što je automatski značilo i pad prihoda koji su ekonomski oslabili privredne subjekte, tako da će pomoć od 1 milion KM značajno ubrzati oporavak privrede na teritoriji Grada Živinice.

Gradonačelnik Kamenjaković je naveo, da je Grad Živinice imao suficit od 1,2 miliona KM i da je u ovom slučaju taj novac proslijeđen za pomoć privredi.

Ubrizgavanje ovog novca u privredu, sigurno će pomoći poslodavcima i uposlenicima koji su ostali finansijski uskraćeni za mjesec mart. Posebna pažnja je posvećena malim i srednjim preduzećima koja su motor naše privrede i koja su najviše pogođena stanjem nesreće.

Finansijska pomoć biti će uplaćena svim privrednim subjektima koji ispunjavaju kriterijume javnog poziva.

Osim finansijske pomoći, Grad Živinice je ukinuo i komunalne naknade u periodu od četiri mjeseca za vrijeme trajanja pandemije.

“Kao što smo i obećali prije nekoliko mjeseci da ćemo jedan milion konvertibilnih maraka iz budžeta Grada Živinice dati u našu privredu evo to realizujemo kroz javni poziv. Željeli smo ustvari da damo i da ubrizgamo novac u potrošnju. Željeli smo ublažiti negativne ekonomske posljedice izazvane pandemijom korona virusa. Bila su tri paketa pomoći privredi. Jedan je bio od strane Federacije, drugi od strane Tuzlanskog kantona i treći je od naše lokalne zajednice. S obzirom na to da smo u budžetu imali suficit imali smo mogućnost da damo podršku našim privrednim subjektima. Odlučili smo da damo podršku u vrijednosti od milion maraka. Želimo dati subvencije svim privrednim subjektima koji su u mjesecu martu bili obuhvaćeni posljedicom zabrane rada i onima kojima je prihod pao 20% u odnosu na isti period prošle godine. Željeli smo proširiti našu podršku privredi, te smo osim finansijskih sredstava od milion maraka koje smo obezbjedili za naše stanovništvo, obezbjedili smo i ukidanje komunalnih naknada za četiri mjeseca perioda stanja nesreće, te će i ta sredstva ostati našim privrednim subjektima. Željeli smo da premostimo taj jaz gubitka sredstava i dobiti, da mi kao lokalna zajednica damo pomoć privredi. S obzirom da smo imali suficit budžeta bili smo u mogućnosti to i realizovati. Pomoć privredi se ogleda u najvećem dijelu kod malih i srednjih preduzeća, gdje je po meni najveća šteta je napravljena jer oni su direktno bili vezani ovom odlukom da ne mogu funkcionisati i da ne mogu raditi. Ubrizgavanje ovog novca u privredu sigurno ćemo pomoći našim poslodavcima i njihovim uposlenicima koji su ostali finansijski uskraćeni za mjesec mart. Jer oni koji nisu dobili platu za mjesec mart sad imaju mogućnost da preko ovih sredstava direktno dobbiju svoja finansijska potraživanja od strane poslodavca. Dakle svaki radnik koji nije dobio platu za mjesec mart, ovo je prilika da mu poslodavac na način subvencije ispred Grada Živinice isplati. Osim ovoga, mi istražujemo dodatne mogućnosti kako da preko budžeta pomognemo našoj privredi. Ako nemamo jaku privredu i ako nemamo potrošnju, nećemo imati punjenje bužeta. Ako nemammo punjenje budžeta realizacija projekata će zastati. Hvala Bogu da smo bili likvidni i da smo imali suficit u budžetu kako bi mogli uraditi sve projekte koji su planirani u budžetu našeg Grada i da možemo našoj privredi dati milion maraka na raspolaganje za podršku u ovom stanju koje nas je zadesilo”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Javni poziv poslovnim subjektima sa područja Grada Živinice


Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja Grada Živinice utvrđenu Programom mjera podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid-19 i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Živinice u cilju realizacije navedenih mjera podrške privredi Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se svi poslovni subjekti sa područja Grada Živinice, čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite, Gradskog štaba civilne zaštite ili drugih nadležnih organa zabranjena ili kojima nije bio zabranjen rad ali su u mjesecu martu 2020. godine imali pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a ukoliko nisu bili registrovani u martu 2019. godine pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na prosječni ostvareni promet počev od mjeseca osnivanja zaključno sa mjesecom februarom 2020. godine, da se prijave na navedeni Javni poziv kako bi ostvarili pravo učešća u Programu podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19.

Javni poziv objavljen je dana 16.07.2020. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 31.07.2020. godine do 15:00 sati.

Javni poziv, obrasce prijava kao i liste djelatnosti kojma je bio zabranjen rad i druge prateće dokumenate svi zainteresovani građani mogu pogledati u Šalter sali  Grada Živinice i linkovima ispod:

JAVNI POZIV

LISTA ZABRANJENIH DJELATNOSTI

PRAVILNIK

ZAHTJEV ZA PRIJAVU PAD PROMETA

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ZABRANJENE DJELATNOSTI


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sa saradnicima, jučer je posjetio Mjesnu zajednicu Suha, gdje je sa članovima Kriznog štaba ove Mjesne zajednice razgovarao o novonastaloj epidemiološkoj situaciji u ovoj MZ. 

Riječ je o novom klasteru zaraze korona virusom u Mjesnoj zajednici Suha, gdje je prema posljednjim podacima 29 osoba pozitivno na COVID-19, a u izolaciji se nalaze 42 osobe.

Na sastanku koji je održan sa Kriznim štabom Suha poduzete su određene aktivnosti koje će se sprovoditi u svrhu zaštite zdravlja stanovništva Grada Živinice i sprečavanju širenja korona virusa.

Naime, na području naselja Suha izvršena je dezinfekcija privatnih i društvenih objekata gdje postoji mogućnost da je došlo do određenih kontakata, te potpuna dezinfekcija javnog prostora na ovom području Grada Živinice.

Pored ovih mjera gradonačelnik Kamenjaković  ovom je prilikom  uručio zaštitna i dezinfekcijska sredstva, te organizovao pomoć u smislu podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama za najugroženije stanovnike koji se nalaze u izolaciji zbog korona virusa.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, kompletan Grad Živinice mora dati potpunu podršku novom klasteru kako bi što prije izašao iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazi.

“Na području kompletnog naselja Suha, odnosno na dijelu u kojem se nalazi najveći klaster izvršili smo potpunu dezinfekciju javnog prostora. Već je izvršena dezinfekcija privatnih i društvenih objekata na području gdje postoji mogućnost da je došlo do određenih kontakta. Ovom prilikom želim da se zahvalim Kriznom štabu Suha koji je zaista od prvog dana na nivou ovog zadatka. Jako je važno da stanovništvo koje se nalazi na ovom području shvati da se radi o stvarima koje ne ostavljaju velike posljedice ukoliko nemamo određenih hroničnih oboljenja koje bi dovele do neželjenih posljedica. Kompletan Grad Živinice mora dati potpunu podršku novom klasteru kako bi što prije izašao iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazi. Mi smo osim dezinfekcije i zaštitnih mjera organizovali i pomoć u smislu određenih životnih namirnica za najugroženije građane sa ovog područja. S obzirom na da su Federalni štab civilne zaštite i Vlada Federacije proglasili stanje prestanka nesreće oduzete su nam određene mjere u borbi protiv korona virusa koje smo imali ranije. Iz ovog razloga, mi smo u nedjelju imali hitan sastanak sa Štabom civilne zaštite Grada Živinice, i poslali upit Kantonalnom štabu i Kriznom štabu Tuzlanskog kantona koji nam nisu znali dati odgovor te su naš upit poslali Federalnom štabu civilne zaštite da nam daju upute kojim ćemo djelovati. Međutim, mi ne možemo čekati da dobijemo upute iz Sarajeva šta ćemo uraditi u ovom trenutku, te smo iz tog razloga u svrhu zaštite našeg stanovništa poduzeli određene aktivnosti jer smatramo da je ovo jako važno i da se treba shvatiti veoma ozbiljno. Ovim putem šaljem poruku Kriznom štabu Tuzlanskog kantona da više povede računa o ostalim gradovima i općinama koji su imali veze sa dva klastera u Gradu Živinice, jer smatram da se jako puno oboljelih nalazi i na drugom području. Ukoliko se ovo nastavi Grad Živinice napravit će jedan veliki protest i prema Vladi Federacije i prema Kriznom štabu tuzlanskog kantona kako bi nam odgovorili zašto se najveća testiranja vrše u Gradu Živinice, a ne u drugim gradovima, iako imamo saznanja da imamo određene kontakte sa ljudima u drugim gradovimna i općinama. Ovom priliko želim da se zahvalim menadžmentu Doma zdravlja Živinice i svim doktorima i medicinarima koji izlaze na teren, te zaista smatram da Krizni štab Tuzlanskog mora više povesti računa o drugim gradovima i općinama u kojima vjerovatno postoje i nulti pacijenti koji donose širenje zaraznih bolesti. Iz ovog razloga tražimo odgovore od nadležnih na ova krucijalna pitanja, a ukoliko ne dobijemo odgovor mi ćemo morati djelovati na jedan drugačiji način.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Kako navodi Mehmedalija Suljić, predsjednik Kriznog štaaba Mjesne zajedndice Suha, ono što je ohrabrujuća činjenica u ovakvoj situaciji jeste da se svi zaraženi građani osjećaju dobro, i nemaju zdravstvenih poteškoća.

“Zdravstveno stanje svih naših građana je dobro, što je u ovoj situaciji jako bitno. Nakon saznanja o prvom slučaju zaraze na COVID-19 u mjesnoj zajednici Suha odmah smo stupili u kontakt sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem, i od prvog dana smo imali saradnju. Iskoristio bih priliku da se zahvalim gradonačelniku Kamenjakoviću i Gradskoj upravi na saradnji i donaciji koja će biti uručena građanima u stanju socijalne pomoći. Također, želim poručiti građanima da ćemo mi kao Krizni štab biti prisutni i dostupni za sve naše građane”, rekao je Mehmedalija Suljić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjakovć održao je prvi inicijalni sastanak sa Kriznim štabom za privredu koji je formiran na području Grada Živinice s ciljem pomoći i podrške privrednicima u borbi protiv ekonomskih posljedica pandemije izazvane korona virusom (COVID-19).

Na održanom sastanku razgovarano je o načinu i mjerama koje mogu pomoći u prevazilaženju nastale krize i spašavanju privrede na području Grada Živinice, a donešeni su i zaključci koji se odnose na kvalitetnu evaluaciju stanja privrede.

Naime, Kriznom štabu za privredu dati su određeni rokovi za analizu i donošenje zaključaka po kojima bi Grad Živnice mogao djelovati na terenu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je važnost pomoći našim privrednicima od ušteđenih sredstava iz fondova u okviru Korona- zakona.

„Na samom početku pandemije korona virusa najavili smo borbu na dva fronta. Jedan se odnosio na zaštitu zdravlja i života ljudi, a drugi na spašavanje privrede Grada Živinice. Iz tog razloga smo se i sastali sa predstavnicima Udruženja poslodavaca i obrta, te eminentnim profesorima koji će nam pomoći pri radu analize. Određen broj donešenih zaključaka vezuje se za hitnu analizu stanja privrede u Gradu Živinice sa indikatorima koje bi trebali dobiti za kvalitetnu evaluaciju. Dali smo i rok od sedam dana Udruženju poslodavaca i obrta da naprave sastanak na kojem će donijeti kvalitetne zaključke koje će nam predložiti kako bi mogli djelovati na terenu. Predstavnici druge grupe,odnosno struke i nauke dobili su rok od četiri dana da urade i sagledaju analizu određenih parametara i kriterijuma potrebnih ljudima za dobijanje određenih sredstava. Nakon svega toga uradit ćemo kvalitetnu i brzu analizu i pravilnik djelovanja, te Javni poziv po kriterijima kako bi pomogli našim privrednicima“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da paket pomoći sa lokalne zajednice nije jedini paket pomoći privrednicima.

„Drago mi je što smo došli u fazu da imamo ušteđeno milion konvertibilnih maraka koje možemo podijeliti našim najugroženijim građanima, a to su radnici u privredi, malim obrtima kojima Grad može na neki način pomoći. Ovo nije jedini paket. Ovo je paket sa lokane zajednice, a postoje paketi sa Kantona i Federacije. Kada sve to uzmemo u obzir moći ćemo ustabiliti našu privredu, sačuvati radna mjesta te omogućiti ostanak ljudi u Gradu Živinice.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.


Prema informacijama Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno na području Grada Živinice nema novih zaraženih korona virusom ( COVID-19 ), a u izolaciji se nalazi 120 ljudi koji su pod kontrolom.

Situacija izazvana pandemijom korona virusa (COVID-19) znatno se stabilizovala, te nakon pauze od skoro dva mjeseca došlo je do određenih olakšica kada je u pitanju rad određenih djelatnosti.

U borbi protiv ekonomskih posljedica, na području Grada Živinice formiran je i Krizni štab za privredu kako bi se našim poljiprivrednicima i privrednicima omogućilo lakše prevazilaženje krizne situacije koja nas je zadesila.
Gradonačelnik je napomenuo da će formirani Krizni štab za privredu izvršiti analizu trenutne ekonomske situacije na području Grada Živinice i koji će sa ekspertima za ekonomiju predložiti mjere pomoći kako bi se pomoglo svim privrednim subjektima na području našeg Grada, a tu spadaju svi naši građani od malih i srednjih obrtnika do većih i razvijenijih privrednika.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost fondova u okviru novog Korona-zakona, nastavak poštivanja izrečenih mjera i naredbi od strane Federalnog štaba civilne zaštite, te držanja socijalne distance.

„Grad Živinice trenutno ima 120 ljudi u izolaciji pod kontrolom. Indikator o samoizolaciji smanjen je sa oko 1300 ljudi na 120. Period u kojem se nalazimo možemo okarakterisati kao stabilno, a ono što je posebno značajno jeste da je došlo do olakšica kod rada u određenim djelatnostima i Grad pomalo oživljava. Skrenuo bih pažnju na savjest naših građana. Jedino oružje koje sada imamo nakon što su popustili određene mjere jeste savjest naših građana. Savjest naših građana podrazumijeva da držimo socijalnu distancu, da koristimo maske i rukavice, jer stanje nesreće nije još završeno. Mi imamo i dalje stanje nesreće samo su popustile određene mjere. Imali smo obavezu proslijeđivanja i sprovođenja naredbi koje smo dobili od Federalnog štaba, i ono što nam je ostalo jeste analitika i praćenje stanja na terenu. Ukoliko budemo mogli kontrolisati situaciju na terenu i ukoliko budemo promijenili filozofiju našeg življenja, dok vakcina ne dođe, nadam se da ćemo u potpunosti izaći iz ovoga. Filozofija življenja znači samokontrola, samosvijest, socijalna distanca i vođenje računa o samoj higijeni. Ja se nadam sa ovim mjerama koje budemo mi primjenjivali da će to biti dobro za Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da su pored borbe za ljudsko zdravlje važne i ekonomske posljedice, te podrška prema privredi.

„Ono što je sada važno pored borbe za ljudsko zdravlje, jesu ekonomske posljedice. Formirali smo Krizni štab za privredu kako bi odgovorili na pitanja privrednicima kako dalje nastaviti živjeti. Novi Korona- zakon daje u prilog mogućnost da iz odrđenih fondova možemo upotrijebiti određena sredstva koja je Grad uštedio, te ćemo na taj način odgovoriti privrednicima. Postoje općine i gradovi koji nemaju ušteđena sredstva u fondovima, te ne mogu pomoći privredi. Grad Živinice u svojim fondovima ima oko jedan milion konvertibilnih maraka i time ćemo pomoći onim najugroženijim ljudima iz privrede, a posebno malim obrtima. Većina ljudi sa malim obrtima nisu imali mogućnost opstanka jer su uložili sve što su imali u svoj obrt i oni su u ovom trenutku najalarmantniji. Vrlo brzo ćemo naći rješenje. Komisija će se sastati vrlo brzo da nam da upute koje ćemo mi sprovoditi. Nastavit ćemo dalje sa radom i ja se nadam da ćemo mi iz ovog stanja izaći, ako ništa iskusniji, jer ući u ovo stanje je bilo svima nama teško, niko nije imao iskustva kada je u pitanju ovakva vrsta pandemije.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.