Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje. Naime, na lokacijima navedenih poslovnica u Gradu Živinice svakodnevno se nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja, na sastanku je razgovarano o načinu smanjenja navedenih gužvi, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.

Ovom prilikom od predstavnika navedenih poslovnica traženo je da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, na jučer održan sastanku od predstavnika poslovnice zdravstvenog osiguranja u Živinicama traženo je da hitno prihvate ponuđeni prostor u zgradi Gradske uprave Živinice koji je već duže vrijeme pripremljen, a u kojima bi radili poslove nadležnosti ove poslovnice. Time bi se smanjila gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima kojima se treba ovjeriti zdravstvena legitimacija, aplicirati premija osiguranja ili uraditi oslobađanje od plaćanja participacije, mogle bi se značajno brže pružiti navedene usluge.

Prestvanik JP BH Pošta ovom prilikom je pozvao građane da svoje dolaske reduciraju radnim danima, odnosno da ukoliko je to moguće dolaze subotom, jer kako ističe radnim danima, a naročito ponedjeljkom su velike gužve.

Sanitarna inspektorica Grada Živinice, ovom prilikom je istakla da je do sada djelovano preventivno, ali da će u narednom periodu biti pojačan nadzor pred navedenim institucijama, te da će ukoliko bude bilo potrebe represivno djelovati.

Novčane kazne koje bi mogli dobiti svi oni koji se ne budu pridržavali naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja širenja Covid-19 kreću se od 2000 do 10 hiljada KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima, te dodao da traži od navedenih institucija da predlože rješenja, a Grad Živinice je spreman da im pomogne u tome.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da je održani sastanak bio jako koristan, te da će se uspjeti naći rješenje i bez represivnih mjera za ove institucije. Međutim, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, prema onima koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, Grad Živiniceće djelovati represivno.

NAREDBE 

Ovom prilikom su gradonačelnik Samir Kamenjaković, kao i sanitarna inspektorica Eldina Halilović, pozvali sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.


Federalni štab civilne zaštite (FUCZ) jučer je donio novu naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a podrazumijeva totalnu obustavu kretanja.

Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

S tim u vezi sinoć je održan nastavak kontinuirane sjednice Štaba civilne zaštite Grada Živinice na kojoj je razmatrana ova naredba, te po njoj donijeti i zaključci za građane Grada Živinice.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković pozvao je sve građane da se pridržavaju naredbi koje su date te da biti organizovana I pomoć u snabdijevanju hrane I lijekova za sve starije građane od 65 godina kojima bto bude potrebno.

Također, itaknuto je da se nastavlja sa dezinfekcijom svih javnih površina u gradu Živinice, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, Grada Živinice, će i dalje raditi 24 sata, te da će  24 sata biti dostupan broj telefona za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Dakle, obavještavamo sve građane sa područja Grada Živinice da sve informacije i saznanja kojima raspolažu, a da su vezana za pojavu koronavirusa, kao i za osobe koje dolaze iz inostranstva, ili su već došli iz inostranstva, a da se ne pridržavaju naređenih mjera samoizolacije, uključujući i saznanja o podizanju tržišnih cijena u Gradu Živinice koje trebaju biti zadržane na nivou od 05.03.2020. godine, mogu prijavljivati na broj 062/937-388 koji je u funkciji 24 sata.

“Večeras smo u kontinuiranom zasijedanju donijelu odluku o sprovođenju naredbe koju smo dobili od strane Federalnog štaba civilne zaštite da  naši građani mlađi od 18 i stariji od 65 godina imaju zabranu kretanja. Ovdje se radi o specifičnoj naredbi na osnovu koje je potpuno zabranjeno kretanje po javnim površinama našim sugrađanima mlađim od 18 i starijim od 65 godina,  mi moramo pomoći.  Izdali smo naredbu Crvenom križu Grada Živinice da u danima vikenda pripremi način i dinamiku snabdijevanja namirnicama i lijekovima ukoliko bude potrebno nekim od naših građana koji imaju preko 65 godina. O tome ćemo detaljno i zvanično obavijestiti u ponedjeljak. Donijeli smo također odluku da će operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, raditi 24 sata i da će  24 sata građanima biti dostupan broj telefona koji je objavljen za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Želim obavijestiti naše građane da imamo nastavak dezinfekcije grada. Imali smo veliki alaram, naime, sa 99 osoba koji su bili u izloaciji do prije tri dana, taj broj se povećao na oko 600 osoba trenutno. S obzirom na to da imamo tendenciju rasta, te da će biti drastično povećan ovaj broj osoba u izolaciji, mi smo dužni nastaviti sa dezinfekcijom javnih površina. Također, zadužili smo i  naše preduzeće Vodovod i kanalizaciju da nastavi redovno sa pranjem i dezinfekcijom ulica i svih drugih javnih površina, uz ovaj dio koji radimo sa dezinfekcijom i izolacijom. Ovo priliku želim iskoristiti da apelujem i zamolim naše sugrađane da je bolje da provedemo kod kuće nekih mjesec dana nego da imamo masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate i budete odgovorni prema sebi i prema drugima. “, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Održana zajednička sjednica štaba Civilne zaštite i Kriznog štaba Grada Živinice na kojem je razgovarano o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i izrečenim novim naredbama od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o mjerama sprečavanja slučajeva oboljenja od novog koronavirusa COVID-19.

Razrađene su naredbe koje su dobijene kako od  Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, kao i određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja u Gradu Živinice.

U vezi sa novonastalom situacijom pandemije uzrokovane pojavom koronavirusa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće na području Federacije BiH, te u skladu s tim na sjednici su analizirane izrečene mjere i naredbe koje se moraju primjenjivati.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, iako mjesta za paniku još uvijek nema, treba da izbjegavamo masovna okupljanja, a sve u cilju sprečavanja masovnog oboljenja koje bi moglo paralizovati kompletan zdravstveni sistem.

Iako ne postoji potreba za podizanjem cijena na tržištu, tržišna inspekcija Grada Živinice je dobila nalog da obiđe sve radnje kako bi redovno pratila stanje, ali u slučaju da neko od građana sazna da je došlo do poskupljenja određenih proizvoda treba da prijavi na poznati broj Federalne inspekcije i  inspekciji Grada Živinice.

S ciljem podizanja ličnog i kolektivnog imuniteta u borbi protiv širenja koronavirusa apelujemo i molimo građane da se pridržavaju izrečenih mjera i naredbi kako bi Grad Živinice i država Bosna i Hercegovina prošla sa što blažim oblikom djelovanja ovog virusa.

”Kada je u pitanju kretanje koronavirusa Grad Živinice je među prvima koji je osnovao Krizni štab i iako smo i ranije preduzimali mjere prevencije nakon proglašenja stanja nesreće dužni smo te mjere pooštriti. Obraćam se građanima da imaju odgovornost prema sebi, svojoj porodici, komšijama i svim ljudima koji se kreću na području Grada Živinica i države Bosne i Hercegovine. To je prije svega odgovornost ljudi koji imaju određene simptome da se odmah jave na određena mjesta za to te da se pridržavaju svih uputa koje dobiju od nadležnih institucija. Danas smo razradili više naredbi koje smo dobili kako od Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, razradili smo određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja. Razgovarali smo I o mogućnosti dobijanja dodatnih količina vode za Grad Živinice kako bismo kontinuirano snabdijevali naše građane. Imamo mjere zaštite koje se tiču čistoće ulica i grada  gdje smo naložili vodovodu i kanalizaciji da izvrše odmah dezinfekciju i čišćenje gradskih zona i ovom prilikom bi molio građane kada budu dobili upute od Ministarstva unutrašnjih poslova Grada Živinice da uklone vozila sa ulica kako bismo nesmetano mogli izvršiti ono što nam je najvažnije a to je kolektivna zaštita.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da ukoliko bi došlo do masovnog oboljenja na jednom mjestu da bi se paralizovao kompletan zdravstveni sistem u kojem se neće moći svima pružiti adekvatna pomoć.

”Pozivam građane da se uozbilje. Dobili smo određene informacije o kretanjima koronavirusa da on na naše područje još nije došao. Mjere i naredbe koje su izrečene treba da poštujemo da ne bi došlo do masovnog obolijevanja na jednom mjestu. Ukoliko dođe do masovnog obolijevanja na jednom mjestu paralizovat ćemo kompletan zdravstveni sistem i nećemo moći svima adekvatno izaći u susret. Mjesta za paniku nema i ne želimo je stvarati, ali nema potrebe za masovnim okupljanjem i izazivanjem masovnog oboljenja. Ukoliko budemo pridržavali se svih ovih mjera i naredbi mislim da će Grad Živinice i Bosna i Hercegovina proći sa blažim oblikom djelovanja ovog virusa. Obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju mi smo dužni podići sve resurse kako bi zaštitili naše građane, ali i naši građani moraju svojom sviješću sami sebe zaštititi i svoje porodice jer koliko god se budemo trudili sa javnog aspekta da djelujemo, najviše pojedinac može pomoći sebi i svom okruženju.  Iz tog razloga još jednom apelujem, molim naše sugrađane, da se pridržavaju određenih naredbi koje smo danas razradili. Imamo proglašeno stanje nesreće u kojem moramo primjenjivati ovakve mjere, ukoliko se budu Vlada Federacije i Krizni štab odlučili za neke druge mjere mi ćemo se na osnovu toga i ophoditi. Ono što još posebno želim naglasiti jeste da ukoliko dođe do promjene cijena namirnica na tržištu koja je bespotrebna imaju brojevi koji su označeni, postoji i naša tržišna inspekcija Grada Živinice koja je dobila nalog da obiđe sve radnje. Apsolutno nema potrebe za podizanjem cijena na tržištu svih namirnica i građani ne trebaju kroz djelovanje panike da vrše nabavku namirnica jer svega će biti dovoljno. Kontinuirano održavamo i štab Civilne zaštite i Krizni štab i mislim da je ovo ispravna metoda da smo odmah formirali Krizni štab da bi danas imali kvalitetnije djelovanje kada je u pitanju sprečavanje koronavirusa. ” istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva možete pogledati OVDJE


U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministravstva zdravstva i Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19 ), Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke građanima Grada Živinice.

Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke da se obustave sva javna okupljanja na području Grada gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Pored toga, preporuke su i da se do daljnjeg prekinu prijemi u jutarnjim satima.

Također, preporučuje se i preskakanje rutinskih kontrolnih pregleda, te odlazak ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Neophodno je najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice.

Navedene naredbe izdaju se s ciljem zaštite zdravlja najranjivije populacije, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe sa hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi.

Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane Grada Živinice na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i naredbi koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanova.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na broj telefona: 035 743 399

Naredbe Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva