Očekivani rast temparatura zraka, u narednim danima, mogao bi prouzrokovati naglo topljenje snijega  što bi  u  znatnoj mjeri moglo povećati količine vode u koritima rijeka „Gostelja“,“Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijetiti mogućnostima za  nastanak  poplava, ili bujićastih voda u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite Grada Živinice upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su: izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima, pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba,  pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost, izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Služba civilne zaštite Grada Živinice će u narednom periodu vršiti kontinuirano praćenje stanja vodostaja rijeka i drugih vodotoka na području Grada Živinice, te će, s tim u vezi, vršiti pravovremeno informisanje građana i po potrebi, izvršiti dovođenje snaga za zaštitu i spašavanje u stanje pripravnosti, odnosno, spremnosti za poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja.

OBAVJEŠTENJE


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje. Naime, na lokacijima navedenih poslovnica u Gradu Živinice svakodnevno se nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja, na sastanku je razgovarano o načinu smanjenja navedenih gužvi, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.

Ovom prilikom od predstavnika navedenih poslovnica traženo je da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, na jučer održan sastanku od predstavnika poslovnice zdravstvenog osiguranja u Živinicama traženo je da hitno prihvate ponuđeni prostor u zgradi Gradske uprave Živinice koji je već duže vrijeme pripremljen, a u kojima bi radili poslove nadležnosti ove poslovnice. Time bi se smanjila gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima kojima se treba ovjeriti zdravstvena legitimacija, aplicirati premija osiguranja ili uraditi oslobađanje od plaćanja participacije, mogle bi se značajno brže pružiti navedene usluge.

Prestvanik JP BH Pošta ovom prilikom je pozvao građane da svoje dolaske reduciraju radnim danima, odnosno da ukoliko je to moguće dolaze subotom, jer kako ističe radnim danima, a naročito ponedjeljkom su velike gužve.

Sanitarna inspektorica Grada Živinice, ovom prilikom je istakla da je do sada djelovano preventivno, ali da će u narednom periodu biti pojačan nadzor pred navedenim institucijama, te da će ukoliko bude bilo potrebe represivno djelovati.

Novčane kazne koje bi mogli dobiti svi oni koji se ne budu pridržavali naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona u cilju suzbijanja širenja Covid-19 kreću se od 2000 do 10 hiljada KM.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima, te dodao da traži od navedenih institucija da predlože rješenja, a Grad Živinice je spreman da im pomogne u tome.

Gradonačelnik Kamenjaković smatra da je održani sastanak bio jako koristan, te da će se uspjeti naći rješenje i bez represivnih mjera za ove institucije. Međutim, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, prema onima koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera, Grad Živiniceće djelovati represivno.

NAREDBE 

Ovom prilikom su gradonačelnik Samir Kamenjaković, kao i sanitarna inspektorica Eldina Halilović, pozvali sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.


Zbog pogoršane epidemiološke situacije i ubrzanog širenja koronavirusa danas je zasijedao Krizni štab Grada Živinice koji je ovom prilikom pozvao sve građane na maksimalan oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Naime, imajući u vidu pogoršanje COVID-19 epidemiološke situacije kako na području Federacije BiH, tako i na području Tuzlanskog kantona i Grada Živinice, te tendencije rasta broja oboljelih u svim kantonima, Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane da se dosljedno pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Neophodno je pridržavati se mjera lične zaštite, držanje razmaka od dva metra i izbjegavanje rukovanja i grljenja, nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa uz poštivanje distance od minimalno dva metra, često i temeljito pranje ruku, održavanje lične higijene i higijene prostora, kao i da se poslodavci i uposleni pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima.

Pozivaju se građani Grada Živinice da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

S obzirom na trenutno zabrinjavajuće i ubrzano širenje virusa obavještavamo sve građane Grada Živinice da se redovni prijem građana kod Gradonačelnika koji je bio utorkom od 10 do 14 sati neće vršiti do daljnjeg.

Napominjemo, neophodno je da se svi građani pridržavaju mjera lične zaštite i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, jer u protivnom može doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, ali i velikih ekonomskih i društvenih posljedica.

NAREDBA

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je redovnu sjednicu Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran izvještaj o poduzetim aktivnostima u toku proglašenog stanja prirodne nesreće na području Grada Živinice u periodu od 22.06.2020. godine do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće 06.07.2020. godine.

Na sjednici je zaključeno da Služba civilne zaštite, u cilju otklanjanja posljedica od prirodne nesreće (poplava) na pješačkom mostu preko rijeke Oskove kod željezničke stanice, pokrene postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog pješačkog mosta.

Usaglašeno je da se gradi novi most i da se po hitnom postupku pristupi izradi dokumentacije koja bi trebala biti gotova za sedam dana i da se posle toga krene sa izgradnjom novog mosta.

Navedene aktivnosti Služba civilne zaštite će provesti u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, a finansijska sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije će se obezbjediti iz Budžeta Grada Živinice.

Gradonačelnik Kamenjaković je insistirao da se što brže krene u realizaciju ovog projekta jer je most pored željezničke stanice u jako lošem stanju, a da jako bitan za ovaj dio Grada Živinice.

Na sjednici je, također, donešena odluka da se uradi čišćenje i dezinfekcija ulica i javnih ustanova u gradskoj zoni Grada Živinice.

“Na sjednici Štaba smo napravili jednu rekapitulaciju stanja o sredstvima koja su bila uložena i gdje treba promtno ulagati u ono što je najvažnije. Ono što bi danas istakao jeste sanacija mosta kod želježničke stanice. Mi smo donijeli odluku da se hitno uradi projekat, a već smo u razgovoru sa projektantima koji su uradili geoistraživanja vidjeli da početna sanacija koju smo planirali uraditi ne može uraditi, jer moramo u potpunosti izmjeniti i uraditi detaljan projekat. Prvobitni projekat je bio 80 hiljada maraka gdje se nisu trebale izmijeniti glavne stope. Međutim po današnjim informacijama po projektu koji će biti urađen u ovih sedam dana po procjenama projektanta najvjerovatnije će vrijednost projekta biti oko 160 hiljada maraka. Ono što je bitno da mi sredstva imamo obezbjeđena, s obzirom na to da nam je to jako bitan i važan projekat. Žao mi je što nije urađen prije mjesec dana. Smatram da smo trebali brže malo reagovati i iz tog razloga se želim izvinuti građanima koji prolaze tim dijelom našeg Grada. Donijeli smo odluku na Štabu da se odmah i hitno uradi projekat za sedam dana. Štab će ponovo zasjedati za sedam dana i donijeti odluku o pokretanju postupka za izgradnju novog mosta. Dakle ovde će se morati uraditi potpuno novi most i drago mi je da su i članovi Štaba vidjeli koliko je značajan taj problem. Ono što moramo voditi računa je da se taj most ne koristi dok ne bude napravljen novi, da ne bi ne daj Bože neko nastradao. Mi ćemo najbržom procedurom kojom može da se uradi, uraditi taj most i ja se nadam za neka dva mjeseca da će taj most biti u potpunosti izgrađen.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.   


Gradski štab civilne zaštite održao je vandrednu sjednicu na kojoj je donesena Odluka o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Grada Živinice.

Gradska služba za upravu će u okviru svojih redovnih djelatnosti vršiti i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svh posljedica koje su nastale od prirodnih nesreća.

Odluka o proglašenju prestanka stanja prirodnih nesreća na području Grada Živinice stupa na snagu ODMAH, a bit će saopštena putem sredstava javnog informisanja (TV Živinice) i objavljena u Službenom glasniku Grada Živinice.

Odluku u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Kišne padavine na području Grada Živinice koje možemo očekivati i u narednom periodu u znatnoj će mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, „Oskova“, i „Spreča“, te lokalnim vodotocima, što bi moglo ozbiljno prijetiti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

Tim povodom Služba civilne zaštite obavještava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

Iz Službe za civilnu zaštitu upozoravaju građane na primjenu preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su :

– izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;

– pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba;

– pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;

– izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane; i

– kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka u kontinuiranom je porastu te još jednom upozoravamo stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i obavezi provođenja mjera samozaštite koje su zakonom propisane.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Grada Živinice je: 035 774 496 ili kratki kod 121.


 

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sinoć je održao sjednicu štaba Civilne zaštite na kojoj je predloženo da se proglasi stanje prirodnih nesreća zbog vremenski neprilika koje su načinile veliku materijalnu štetu. S tim u vezi, na sinošnjoj sjednici Štaba civilne zaštite usvojeno je da se proglasi stanje prirodne nesreće-pojava bujičnih voda za područje Mjesnih zajednica: Lukavica Gornja, Svojat i Podgajevi, a prirodnom nesrećom-grad za područje Mjesnih zajednica Svojat i Zelenika.

Naime, proglašavanje elementarne nepogodne omogućava da se brzo, efikasno i kvalitetno djeluje u saniranju štete na područjima koja su najviše pogođena vremenskim neprilikama.

Na sjednici je zadužena Gradska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća da u što kraćem vremenskom roku izvrši procjenu šteta, odnosno utvrdi stvarno stanje pričinjenih šteta na područjima navedene četiri mjesne zajednice za koje je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Posebna pažnja je stavljena na Gradsku komisiju za procjenu šteta koja mora hitno djelovati, odnosno utvrditi objektivno činjenično stanje načinjene štete na terenu, da ne bi dolazilo do zloupotrebe sredstava koja će biti uložena za saniranje načinjene štete.

Stanje prirodnih nesreća trajat će do stabilizacije stanja na pomenutim područjima.

“Nakon što smo obišli teren i vidjeli zaista da je nevrijeme koje je zadesilo kroz padavine i grad stvorilo bujice koje su napravile velike materijalne štete našim građanima, a pogotovo na javnim objektima, dakle na putevima i mostovima. Mi smo na Štabu civilne zaštite sinoć donijeli prijedlog da se proglasi stanje elementarne nepogode i u vezi sa tim jutros smo proglasili stanje prirodne nesreće na područjima četiri mjesne zajednice Lukavica Gornja, Zelenika, Svojat i Podgajevi i to je jedini način na koji možemo pomoći stanovništvu u ovom stanju. Imamo informacije da i u drugim mjesnim zajednicama ima štete i razmotrićemo i to i probati naći najbolje rješenje da na kvalitetan, brz i efikasan način pomognemo svim nasim sugrađanima. Naša komisija za procjenu štete je već na terenu i oni moraju promtno procjeniti kakva je šteta napravljena, da bismo mogli što prije mogli aktivno djelovati. Ono što je bilo što je bilo hitno gdje u ovom trenutku može doći do gorih posljedica, već smo poslali mehanizaciju koja je na terenu i ona osposobljava dio puteva i mostova koji su zakrčeni i gdje ljudi ne mogu prolaziti da bismo spriječili veće posljedice. Posebna pažnja je stavljena na Gradsku komisiju za procjenu šteta koja mora hitno djelovati, realnim i dobrim procjenama utvrditi objektivno činjenično stanje načinjene štete na terenu, da ne bi dolazilo do zloupotrebe sredstava koja će biti uložena za saniranje načinjene štete.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je sa saradnicima posjetio Mjesne zajednice Lukavicu Gornju, Svojat, Zeleniku i Podgajeve kojima je jučerašnje jako nevrijeme napravilo velike štete.  

Naime, nevrijeme praćeno gradom i velikom količinom padavina, formirajući bujicu, napravilo je velike štete na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i infrastrukturi.

S obzirom na to da je napravljena ogromna materijalna šteta, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković večeras će odmah održati sjednicu Štaba civilne zaštite, gdje će predložiti da se proglasi stanje elementarne nepogode, kako bi se moglo pomoći u sanaciji štete pogođenim područjima.

Osim proglašenja elementarne nepogode, gradonačelnik Samir Kamenjaković je istakao da će komisija za procjenu štete dobiti zadatak da po hitnom postupku napravi procjenu materijalne štetu da bi se što brže djelovalo u cilju pomoći ovim Mjesnim zajednicama.

“Mi smo danas posjetili četiri mjesne zajednice, Lukavicu Gornju, Zeleniku, Svojat i Podgajeve gdje zaista možemo prosvjedočiti da je ovdje načinjena velika materijalna šteta na javnim i privatnim objektima. Iz tog razloga večeras ćemo sazvati Štab civilne zaštite, gdje ću predložiti da se proglasi stanje elementarne nepogode, jer samo sa proglašenjem elementarne nepogode možemo pomoći ovim ljudima. Obzirom da je ovo bila izuzetno uređena sredina, mi smo dužni pomoći našim građanima, jer smo imali grad i bujicu iza kojih su ostale velike materijalne štete i na poljoprivrednim gazdinstvima. Pokušat ćemo što prije da pomognemo našim građanima, komisija će hitno dobiti zadatak da napravi procjenu, kako bi se našim građanima što prije pomoglo, jer smo zaista svjedoci da je ovim ljudima načinjena velika materijalna šteta”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Prema informacijama Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno na području Grada Živinice nema novih zaraženih korona virusom ( COVID-19 ), a u izolaciji se nalazi 120 ljudi koji su pod kontrolom.

Situacija izazvana pandemijom korona virusa (COVID-19) znatno se stabilizovala, te nakon pauze od skoro dva mjeseca došlo je do određenih olakšica kada je u pitanju rad određenih djelatnosti.

U borbi protiv ekonomskih posljedica, na području Grada Živinice formiran je i Krizni štab za privredu kako bi se našim poljiprivrednicima i privrednicima omogućilo lakše prevazilaženje krizne situacije koja nas je zadesila.
Gradonačelnik je napomenuo da će formirani Krizni štab za privredu izvršiti analizu trenutne ekonomske situacije na području Grada Živinice i koji će sa ekspertima za ekonomiju predložiti mjere pomoći kako bi se pomoglo svim privrednim subjektima na području našeg Grada, a tu spadaju svi naši građani od malih i srednjih obrtnika do većih i razvijenijih privrednika.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost fondova u okviru novog Korona-zakona, nastavak poštivanja izrečenih mjera i naredbi od strane Federalnog štaba civilne zaštite, te držanja socijalne distance.

„Grad Živinice trenutno ima 120 ljudi u izolaciji pod kontrolom. Indikator o samoizolaciji smanjen je sa oko 1300 ljudi na 120. Period u kojem se nalazimo možemo okarakterisati kao stabilno, a ono što je posebno značajno jeste da je došlo do olakšica kod rada u određenim djelatnostima i Grad pomalo oživljava. Skrenuo bih pažnju na savjest naših građana. Jedino oružje koje sada imamo nakon što su popustili određene mjere jeste savjest naših građana. Savjest naših građana podrazumijeva da držimo socijalnu distancu, da koristimo maske i rukavice, jer stanje nesreće nije još završeno. Mi imamo i dalje stanje nesreće samo su popustile određene mjere. Imali smo obavezu proslijeđivanja i sprovođenja naredbi koje smo dobili od Federalnog štaba, i ono što nam je ostalo jeste analitika i praćenje stanja na terenu. Ukoliko budemo mogli kontrolisati situaciju na terenu i ukoliko budemo promijenili filozofiju našeg življenja, dok vakcina ne dođe, nadam se da ćemo u potpunosti izaći iz ovoga. Filozofija življenja znači samokontrola, samosvijest, socijalna distanca i vođenje računa o samoj higijeni. Ja se nadam sa ovim mjerama koje budemo mi primjenjivali da će to biti dobro za Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da su pored borbe za ljudsko zdravlje važne i ekonomske posljedice, te podrška prema privredi.

„Ono što je sada važno pored borbe za ljudsko zdravlje, jesu ekonomske posljedice. Formirali smo Krizni štab za privredu kako bi odgovorili na pitanja privrednicima kako dalje nastaviti živjeti. Novi Korona- zakon daje u prilog mogućnost da iz odrđenih fondova možemo upotrijebiti određena sredstva koja je Grad uštedio, te ćemo na taj način odgovoriti privrednicima. Postoje općine i gradovi koji nemaju ušteđena sredstva u fondovima, te ne mogu pomoći privredi. Grad Živinice u svojim fondovima ima oko jedan milion konvertibilnih maraka i time ćemo pomoći onim najugroženijim ljudima iz privrede, a posebno malim obrtima. Većina ljudi sa malim obrtima nisu imali mogućnost opstanka jer su uložili sve što su imali u svoj obrt i oni su u ovom trenutku najalarmantniji. Vrlo brzo ćemo naći rješenje. Komisija će se sastati vrlo brzo da nam da upute koje ćemo mi sprovoditi. Nastavit ćemo dalje sa radom i ja se nadam da ćemo mi iz ovog stanja izaći, ako ništa iskusniji, jer ući u ovo stanje je bilo svima nama teško, niko nije imao iskustva kada je u pitanju ovakva vrsta pandemije.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.

 


Na osnovu informacija koje se prate iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i Odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno je u Gradu Živinice 31. osoba u izolaciji i 6 osoba pozitivnih na COVID-19.

Ukupno izdatih rješenja o izolaciji za Grad Živinice je 1245. Iz izolacije je do sada izašlo 1214 osoba.

Broj osoba koje se nisu pridržavale kućne izolacije je 80 i istim su uručene prekršajne kazne.

U karantinu u Tuzli sa područja Grada Živinice trenutno ima 78 osoba.

“Kada napravimo jedan presjek stanja na karti koju konstantno pratimo i vršimo analizu, možemo zaista uočiti da je, kada su u pitanju ljudi koju su dobili rješenje za izolaciju, stanje puno bolje i da su ide silaznom putanjom što se tiče novih rješenja o izolaciji.
Dakle, trenutno u Gradu Živinice imamo 31 lice koje je u izolaciji od ukupno 1245 koliko smo imali. Do sada smo imali 80 osoba koje se nisu pridržavale kućne izolacije i istim su uručene prekršajne kazne. Možemo zaista kazati ako se nastavi trend opadanja, a da nemamo novih lica u izolaciji, polako bi u sljedećoj sedmici mogli izaći iz ovog dijela kada je riječ o osobama koji su dobili rješenja o izolaciji. Također, na karti vidimo da ni u jednoj našoj mjesnoj zajednici nemamo više od 15 ljudi u izolaciji što je po meni izuzetno dobar znak. Imamo 78 lica sa teritorije Grada Živinice koji su u karantinu u Tuzli, i u vezi sa njima smo u stalnom kontaktu sa Kriznim štabom Tuzla. Ono što je bitno i zbog čega se ljudi često javljaju, jeste dužina trajanja karantina i nadam se da ćemo uspjeti da se karantin smanji na 14 dana, s obzirom na to da su imali rješenja po 28 dana. To je trenutno aktivnost koju obavljamo i nadam se da ćemo uz mjere koje smo poduzeli uspjeti konačno izaći iz ove izolacije i stanja nesreće.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.