Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je redovnu sjednicu Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran izvještaj o poduzetim aktivnostima u toku proglašenog stanja prirodne nesreće na području Grada Živinice u periodu od 22.06.2020. godine do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće 06.07.2020. godine.

Na sjednici je zaključeno da Služba civilne zaštite, u cilju otklanjanja posljedica od prirodne nesreće (poplava) na pješačkom mostu preko rijeke Oskove kod željezničke stanice, pokrene postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog pješačkog mosta.

Usaglašeno je da se gradi novi most i da se po hitnom postupku pristupi izradi dokumentacije koja bi trebala biti gotova za sedam dana i da se posle toga krene sa izgradnjom novog mosta.

Navedene aktivnosti Služba civilne zaštite će provesti u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, a finansijska sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije će se obezbjediti iz Budžeta Grada Živinice.

Gradonačelnik Kamenjaković je insistirao da se što brže krene u realizaciju ovog projekta jer je most pored željezničke stanice u jako lošem stanju, a da jako bitan za ovaj dio Grada Živinice.

Na sjednici je, također, donešena odluka da se uradi čišćenje i dezinfekcija ulica i javnih ustanova u gradskoj zoni Grada Živinice.

“Na sjednici Štaba smo napravili jednu rekapitulaciju stanja o sredstvima koja su bila uložena i gdje treba promtno ulagati u ono što je najvažnije. Ono što bi danas istakao jeste sanacija mosta kod želježničke stanice. Mi smo donijeli odluku da se hitno uradi projekat, a već smo u razgovoru sa projektantima koji su uradili geoistraživanja vidjeli da početna sanacija koju smo planirali uraditi ne može uraditi, jer moramo u potpunosti izmjeniti i uraditi detaljan projekat. Prvobitni projekat je bio 80 hiljada maraka gdje se nisu trebale izmijeniti glavne stope. Međutim po današnjim informacijama po projektu koji će biti urađen u ovih sedam dana po procjenama projektanta najvjerovatnije će vrijednost projekta biti oko 160 hiljada maraka. Ono što je bitno da mi sredstva imamo obezbjeđena, s obzirom na to da nam je to jako bitan i važan projekat. Žao mi je što nije urađen prije mjesec dana. Smatram da smo trebali brže malo reagovati i iz tog razloga se želim izvinuti građanima koji prolaze tim dijelom našeg Grada. Donijeli smo odluku na Štabu da se odmah i hitno uradi projekat za sedam dana. Štab će ponovo zasjedati za sedam dana i donijeti odluku o pokretanju postupka za izgradnju novog mosta. Dakle ovde će se morati uraditi potpuno novi most i drago mi je da su i članovi Štaba vidjeli koliko je značajan taj problem. Ono što moramo voditi računa je da se taj most ne koristi dok ne bude napravljen novi, da ne bi ne daj Bože neko nastradao. Mi ćemo najbržom procedurom kojom može da se uradi, uraditi taj most i ja se nadam za neka dva mjeseca da će taj most biti u potpunosti izgrađen.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.   


Gradski štab civilne zaštite održao je vandrednu sjednicu na kojoj je donesena Odluka o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Grada Živinice.

Gradska služba za upravu će u okviru svojih redovnih djelatnosti vršiti i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svh posljedica koje su nastale od prirodnih nesreća.

Odluka o proglašenju prestanka stanja prirodnih nesreća na području Grada Živinice stupa na snagu ODMAH, a bit će saopštena putem sredstava javnog informisanja (TV Živinice) i objavljena u Službenom glasniku Grada Živinice.

Odluku u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Kišne padavine na području Grada Živinice koje možemo očekivati i u narednom periodu u znatnoj će mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, „Oskova“, i „Spreča“, te lokalnim vodotocima, što bi moglo ozbiljno prijetiti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

Tim povodom Služba civilne zaštite obavještava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

Iz Službe za civilnu zaštitu upozoravaju građane na primjenu preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su :

– izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;

– pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba;

– pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;

– izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane; i

– kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka u kontinuiranom je porastu te još jednom upozoravamo stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i obavezi provođenja mjera samozaštite koje su zakonom propisane.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Grada Živinice je: 035 774 496 ili kratki kod 121.


 

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković sinoć je održao sjednicu štaba Civilne zaštite na kojoj je predloženo da se proglasi stanje prirodnih nesreća zbog vremenski neprilika koje su načinile veliku materijalnu štetu. S tim u vezi, na sinošnjoj sjednici Štaba civilne zaštite usvojeno je da se proglasi stanje prirodne nesreće-pojava bujičnih voda za područje Mjesnih zajednica: Lukavica Gornja, Svojat i Podgajevi, a prirodnom nesrećom-grad za područje Mjesnih zajednica Svojat i Zelenika.

Naime, proglašavanje elementarne nepogodne omogućava da se brzo, efikasno i kvalitetno djeluje u saniranju štete na područjima koja su najviše pogođena vremenskim neprilikama.

Na sjednici je zadužena Gradska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća da u što kraćem vremenskom roku izvrši procjenu šteta, odnosno utvrdi stvarno stanje pričinjenih šteta na područjima navedene četiri mjesne zajednice za koje je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Posebna pažnja je stavljena na Gradsku komisiju za procjenu šteta koja mora hitno djelovati, odnosno utvrditi objektivno činjenično stanje načinjene štete na terenu, da ne bi dolazilo do zloupotrebe sredstava koja će biti uložena za saniranje načinjene štete.

Stanje prirodnih nesreća trajat će do stabilizacije stanja na pomenutim područjima.

“Nakon što smo obišli teren i vidjeli zaista da je nevrijeme koje je zadesilo kroz padavine i grad stvorilo bujice koje su napravile velike materijalne štete našim građanima, a pogotovo na javnim objektima, dakle na putevima i mostovima. Mi smo na Štabu civilne zaštite sinoć donijeli prijedlog da se proglasi stanje elementarne nepogode i u vezi sa tim jutros smo proglasili stanje prirodne nesreće na područjima četiri mjesne zajednice Lukavica Gornja, Zelenika, Svojat i Podgajevi i to je jedini način na koji možemo pomoći stanovništvu u ovom stanju. Imamo informacije da i u drugim mjesnim zajednicama ima štete i razmotrićemo i to i probati naći najbolje rješenje da na kvalitetan, brz i efikasan način pomognemo svim nasim sugrađanima. Naša komisija za procjenu štete je već na terenu i oni moraju promtno procjeniti kakva je šteta napravljena, da bismo mogli što prije mogli aktivno djelovati. Ono što je bilo što je bilo hitno gdje u ovom trenutku može doći do gorih posljedica, već smo poslali mehanizaciju koja je na terenu i ona osposobljava dio puteva i mostova koji su zakrčeni i gdje ljudi ne mogu prolaziti da bismo spriječili veće posljedice. Posebna pažnja je stavljena na Gradsku komisiju za procjenu šteta koja mora hitno djelovati, realnim i dobrim procjenama utvrditi objektivno činjenično stanje načinjene štete na terenu, da ne bi dolazilo do zloupotrebe sredstava koja će biti uložena za saniranje načinjene štete.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je sa saradnicima posjetio Mjesne zajednice Lukavicu Gornju, Svojat, Zeleniku i Podgajeve kojima je jučerašnje jako nevrijeme napravilo velike štete.  

Naime, nevrijeme praćeno gradom i velikom količinom padavina, formirajući bujicu, napravilo je velike štete na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i infrastrukturi.

S obzirom na to da je napravljena ogromna materijalna šteta, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković večeras će odmah održati sjednicu Štaba civilne zaštite, gdje će predložiti da se proglasi stanje elementarne nepogode, kako bi se moglo pomoći u sanaciji štete pogođenim područjima.

Osim proglašenja elementarne nepogode, gradonačelnik Samir Kamenjaković je istakao da će komisija za procjenu štete dobiti zadatak da po hitnom postupku napravi procjenu materijalne štetu da bi se što brže djelovalo u cilju pomoći ovim Mjesnim zajednicama.

“Mi smo danas posjetili četiri mjesne zajednice, Lukavicu Gornju, Zeleniku, Svojat i Podgajeve gdje zaista možemo prosvjedočiti da je ovdje načinjena velika materijalna šteta na javnim i privatnim objektima. Iz tog razloga večeras ćemo sazvati Štab civilne zaštite, gdje ću predložiti da se proglasi stanje elementarne nepogode, jer samo sa proglašenjem elementarne nepogode možemo pomoći ovim ljudima. Obzirom da je ovo bila izuzetno uređena sredina, mi smo dužni pomoći našim građanima, jer smo imali grad i bujicu iza kojih su ostale velike materijalne štete i na poljoprivrednim gazdinstvima. Pokušat ćemo što prije da pomognemo našim građanima, komisija će hitno dobiti zadatak da napravi procjenu, kako bi se našim građanima što prije pomoglo, jer smo zaista svjedoci da je ovim ljudima načinjena velika materijalna šteta”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Prema informacijama Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno na području Grada Živinice nema novih zaraženih korona virusom ( COVID-19 ), a u izolaciji se nalazi 120 ljudi koji su pod kontrolom.

Situacija izazvana pandemijom korona virusa (COVID-19) znatno se stabilizovala, te nakon pauze od skoro dva mjeseca došlo je do određenih olakšica kada je u pitanju rad određenih djelatnosti.

U borbi protiv ekonomskih posljedica, na području Grada Živinice formiran je i Krizni štab za privredu kako bi se našim poljiprivrednicima i privrednicima omogućilo lakše prevazilaženje krizne situacije koja nas je zadesila.
Gradonačelnik je napomenuo da će formirani Krizni štab za privredu izvršiti analizu trenutne ekonomske situacije na području Grada Živinice i koji će sa ekspertima za ekonomiju predložiti mjere pomoći kako bi se pomoglo svim privrednim subjektima na području našeg Grada, a tu spadaju svi naši građani od malih i srednjih obrtnika do većih i razvijenijih privrednika.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost fondova u okviru novog Korona-zakona, nastavak poštivanja izrečenih mjera i naredbi od strane Federalnog štaba civilne zaštite, te držanja socijalne distance.

„Grad Živinice trenutno ima 120 ljudi u izolaciji pod kontrolom. Indikator o samoizolaciji smanjen je sa oko 1300 ljudi na 120. Period u kojem se nalazimo možemo okarakterisati kao stabilno, a ono što je posebno značajno jeste da je došlo do olakšica kod rada u određenim djelatnostima i Grad pomalo oživljava. Skrenuo bih pažnju na savjest naših građana. Jedino oružje koje sada imamo nakon što su popustili određene mjere jeste savjest naših građana. Savjest naših građana podrazumijeva da držimo socijalnu distancu, da koristimo maske i rukavice, jer stanje nesreće nije još završeno. Mi imamo i dalje stanje nesreće samo su popustile određene mjere. Imali smo obavezu proslijeđivanja i sprovođenja naredbi koje smo dobili od Federalnog štaba, i ono što nam je ostalo jeste analitika i praćenje stanja na terenu. Ukoliko budemo mogli kontrolisati situaciju na terenu i ukoliko budemo promijenili filozofiju našeg življenja, dok vakcina ne dođe, nadam se da ćemo u potpunosti izaći iz ovoga. Filozofija življenja znači samokontrola, samosvijest, socijalna distanca i vođenje računa o samoj higijeni. Ja se nadam sa ovim mjerama koje budemo mi primjenjivali da će to biti dobro za Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da su pored borbe za ljudsko zdravlje važne i ekonomske posljedice, te podrška prema privredi.

„Ono što je sada važno pored borbe za ljudsko zdravlje, jesu ekonomske posljedice. Formirali smo Krizni štab za privredu kako bi odgovorili na pitanja privrednicima kako dalje nastaviti živjeti. Novi Korona- zakon daje u prilog mogućnost da iz odrđenih fondova možemo upotrijebiti određena sredstva koja je Grad uštedio, te ćemo na taj način odgovoriti privrednicima. Postoje općine i gradovi koji nemaju ušteđena sredstva u fondovima, te ne mogu pomoći privredi. Grad Živinice u svojim fondovima ima oko jedan milion konvertibilnih maraka i time ćemo pomoći onim najugroženijim ljudima iz privrede, a posebno malim obrtima. Većina ljudi sa malim obrtima nisu imali mogućnost opstanka jer su uložili sve što su imali u svoj obrt i oni su u ovom trenutku najalarmantniji. Vrlo brzo ćemo naći rješenje. Komisija će se sastati vrlo brzo da nam da upute koje ćemo mi sprovoditi. Nastavit ćemo dalje sa radom i ja se nadam da ćemo mi iz ovog stanja izaći, ako ništa iskusniji, jer ući u ovo stanje je bilo svima nama teško, niko nije imao iskustva kada je u pitanju ovakva vrsta pandemije.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.

 


Na osnovu informacija koje se prate iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i Odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno je u Gradu Živinice 31. osoba u izolaciji i 6 osoba pozitivnih na COVID-19.

Ukupno izdatih rješenja o izolaciji za Grad Živinice je 1245. Iz izolacije je do sada izašlo 1214 osoba.

Broj osoba koje se nisu pridržavale kućne izolacije je 80 i istim su uručene prekršajne kazne.

U karantinu u Tuzli sa područja Grada Živinice trenutno ima 78 osoba.

“Kada napravimo jedan presjek stanja na karti koju konstantno pratimo i vršimo analizu, možemo zaista uočiti da je, kada su u pitanju ljudi koju su dobili rješenje za izolaciju, stanje puno bolje i da su ide silaznom putanjom što se tiče novih rješenja o izolaciji.
Dakle, trenutno u Gradu Živinice imamo 31 lice koje je u izolaciji od ukupno 1245 koliko smo imali. Do sada smo imali 80 osoba koje se nisu pridržavale kućne izolacije i istim su uručene prekršajne kazne. Možemo zaista kazati ako se nastavi trend opadanja, a da nemamo novih lica u izolaciji, polako bi u sljedećoj sedmici mogli izaći iz ovog dijela kada je riječ o osobama koji su dobili rješenja o izolaciji. Također, na karti vidimo da ni u jednoj našoj mjesnoj zajednici nemamo više od 15 ljudi u izolaciji što je po meni izuzetno dobar znak. Imamo 78 lica sa teritorije Grada Živinice koji su u karantinu u Tuzli, i u vezi sa njima smo u stalnom kontaktu sa Kriznim štabom Tuzla. Ono što je bitno i zbog čega se ljudi često javljaju, jeste dužina trajanja karantina i nadam se da ćemo uspjeti da se karantin smanji na 14 dana, s obzirom na to da su imali rješenja po 28 dana. To je trenutno aktivnost koju obavljamo i nadam se da ćemo uz mjere koje smo poduzeli uspjeti konačno izaći iz ove izolacije i stanja nesreće.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković u ponedjeljak je počeo sa realizacijom programa podrške poljoprivrednim proizvođačima. Radi se o dodjeli paketa poljoprivrednim proizvođačima koji se sastoji od mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava. Navedeni paketi predstavljaju najhitniju pomoć poljoprivrednim proizvođačima kako bi se povećao broj zasijanih parcela.

Ovaj paket podrške jedan je od nekoliko paketa u okviru poduzimanja mjera koje će pomoći građanima Grada Živinice da prevaziđu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom korona virusa (COVID-19).

Finansijska vrijednost ovog programa podrške poljoprivrednicima je 80.923,52 KM, a navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Navedene pakete će dobiti 293 registrovana poljoprivredna proizvođača sa područja Grada Živinice, a na osnovu prijavljenog zemljišta za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza, i to za svaki hektar po 5 vreća od 25 kg NPK 15:15:15 i po 3 l LUMAX-a.

Naime, Grad Živinice će, uz sufinansiranje od 30%, u saradanji sa Federalnim i Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, realizovati još jedan paket za podršku poljoprivrednicima, koji će biti prilika i za sve one koji još uvijek nemaju registrovana gazdinstva da to urade do 30.04.2020. godine.

Gradonačelnik Kamenjaković ističe kako je ovo veoma bitan projekat jer ma za cilj podsticanje građana da zasiju što više površina na svojim imanjima.

„Kao što smo i obećali kao podršku našim poljoprivrednicima počeli smo sa distribucijom potrebnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. Smatramo da u svakom vidu nesreće trebamo podić stepen zasijanih površina na najvišu moguću mjeru. Ovim paketima otvaramo mogućnost poljoprivrednicima da uz repromaterijale koje su dobili zasiju više zemlje. Cilj je povećati broj zasijanih parcela, i želim istaći da su skoro svi poljoprivrednici odmah došli da preuzmu svoje repromaterijale. Također, želim najaviti da ćemo preko Federalnog ministarstva poljoprivrede u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede uz finansiranje do 30% od strane Grada Živinice, realizovati još jedan paket podrške za naše poljoprivrednike. Ovdje se radi i o ljudima koji još uvijek nisu registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva i usjeve ali žele povećati zasadu, te iz tog razloga im dajemo mogućnost da se do 30. aprila prijave u registar poljoprivredne proizvodnje (RPG) kako bi mogli koristiti ove benefite, kako od lokalne zajednice, tako i od većih nivoa. Mislim da je ovo jedna dobra akcija koja će potaknuti mnogo više ljudi da obrađuje zemljišta, a Gradska uprava vodi računa o načinu pomaganja svakoj kategoriji društva. Napominjem da ćemo na kraju dati izvještaj do najsitnijeg detalja, kako bi građani mogli vidjeti u koje svrhe je utrošen novac. Ovo je jako važan projekat jer će potaknuti ljude da zasiju što više površina na svojim imanjima.“ rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Najbitnije nam je bilo odrediti dio sjetve jer je vegetacija još u toku i proizvodnja počinje od 15. aprila i traje do 15. maja. Iz tog razloga obezbjeđujemo paket na vrijeme, koji je dobra potpora poljoprivrednim proizvođačima. Ovo su dobre stvari koje treba nastaviti u budućnosti jer se obezbjeđuju kvalitetne količine dobre hrane kako za stoku tako i za ljudsku ishranu. Sljedeći paket vezan je za proizvodnju povrća, zatim za proizvodnju kornišona, te imamo i paket podrške za pčele. Lokalna zajednica na čelu sa gradonačelnikom će ovaj posao sigurno završiti na adekvatan način. Ovaj paket sastoji se od mineralnog gnojiva i lumax-a koji se u sektoru agrara pokazao kao dobar i prepoznatljiv u zaštiti od korova i korovske zajednice.“ rekao je savjetnik gradonačelnika Salih Durić.

Akcija podjele ovih paketa za poljoprivrednike trajat će do petka 24.04.2020. godine u prostorijama firme „POLJOGRADNJA“ Živinice u ulici Dubravska broj 104. Napominjemo da je potrebno sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Spisak korisnika koji ispunjavaju uslove nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i OVDJE.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković u subotu je realizovao projekat dodjele prehrambenih paketa Kriznim štabovima Mjesnih zajednica, za socijalno ugrožene građane.

Akcija dodjele prehrambenog paketa rađena je u koordinaciji sa 26 Kriznih štabova Mjesnih zajednica, a obuhvata podjelu 300 prehrambenih paketa sa životnim namirnicama za socijalno ugrožene građane Grada Živinice.

Iako se u Centru za socijalni rad nalazi oko 160 ljudi koji su u stalnom stanju socijalne pomoći ova akcija obuhvata duple mjere kako bi se došlo i do onih građana koji nisu registrovani u Centru za socijalni rad, a pripadaju ovoj kategoriji.

Ovaj paket jedan je od tri paketa u okviru poduzimanja mjera koje će pomoći našim sugrađanima u prevazilaženju krizne situacije uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19).

Naime, kako je već najavljeno, nakon završetka podjele sva tri organizovana paketa gradonačelnik Kamenjaković održat će i press konferenciju kako bi i naši građani imali jasan uvid u raspodjelu pomenutih sredstava.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je kako je današnji dan pokazao visok stepen ozbiljnosti i kvaliteta rada, te da je već u pripremi sledeći paket za poljoprivrednike.

”Kako smo i najavili tako i realizujemo projekat podjele prehrambenih paketa sa životnim namirnicama koje smo pripremili za naše Krizne štabove, a koji će ove pakete podijeliti socijalno ugroženim građanima u svojim Mjesnim zajednicama. Današnji dan je pokazao da su predstavnici Kriznih štabova Mjesnih zajednica pokazali visok stepen ozbiljnosti i tolerancije, visok stepen kvaliteta rada i ovaj današnji dan se može ocijeniti veoma uspiješnim. Mi smo iz Centra za socijalni rad dobili spisak sa određenim brojem ljudi koji su u stalnom stanju socijalne pomoći i vidjeli smo da se tamo nalazi negdje oko 160 ljudi u stanju socijalne pomoći, iz tog razloga smo dodijelili 300 paketa kako bi imali duplo više, odnosno kako bi predstavnici Kriznih štabova u Mjesnim zajednicama pronašli i one osobe koji nisu registrovane u Centru za socijalni rad, a kako bi mogli svima pomoći. Krizni štabovi Mjesnih zajednica nakon što izvrše podjelu napravit će izvještaj koji će predati Centralnom štabu Civilne zaštite i Kriznom štabu, da bi na kraju kada se ovo završi imali tačnu informaciju gdje je šta uručeno i kome. Dakle, imat ćemo jedan zbirni dokument o svim stvarima koje su se dešavale, jer jako je važno, iako je krizna situacija, da budemo transparentni, ali i da vodimo računa gdje će se potrošiti finansijska sredstva. Dakle, imat ćemo izvještaj za sva utrošena sredstva, gdje su potrošena i krajnje korisnike tih sredstava, koji ćemo javno objaviti. Ova akcija možda neće zadovoljiti sve korisnike ali ja se nadam da ćemo kontinuiranim radom i ovakvim akcijama uspjeti izvršiti zadatak koji smo i preuzeli.”, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Na kontinuiranom zasijedanju Štaba Civilne zaštite Grada Živinice donešene su nove odluke za građane Grada Živinice.

Naime, donešena je odluka o podjeli novih 300 prehrambenih paketa socijalno ugroženom stanovništvu, te novih 100 jednokratnih pomoći demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima.

Pored ovoga početkom sljedeće sedmice bit će upriličena podjela paketa za poljoprivrednike u vrijednosti oko 100.000,00 KM, gdje će svi oni sa registrovanim gazdinstvima u registru Grada Živinice dobiti određenu pomoć, kako bi mogli početi sa zasijavanjem usjeva.

Na osnovu informacija iz Higijensko-epidemiološkoe službe Doma zdravlja Živinice i trenutno je u Gradu Živinice i dalje 6 zaraženih osoba korona virusom (COVID-19 ), te je istaknuto da imamo tendenciju pada kada je u pitanju broj osoba u izolaciji, kojih trenutno ima 180.

Shodno tome postignut je i dogovor sa Federalnim i Kantonalnim štabom Civilne zaštite, da određene djelatnosti dobiju dozvolu za rad kako bi se postigao normalan životni tok uz poštivanje svih izdatih preventivnih mjera i socijalne distance.

Gradonačelnik Kamenjaković ovom prilikom istakao je da će se pratiti ,te shodno tome pomagati našim građanima u ovom stanju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

„Na sjednici Štaba Civilne zaštite Grada Živinice, pored svih naredbi i mjera koje smo dobili od strane Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite a čijoj realizaciji ćemo odmah pristupiti, donijeli smo i određene nove Odluke našeg Gradskog štaba.
Naime, donijeli smo odluku da nakon ovih 300 paketa koje smo podijelili našem stanovništvu preko naših Kriznih štabova, a koji su nam došli određenim donacijama, povećamo još za 300. Ova podjela bit će izvršena u subotu tako da sa ovim paketima imamo ukupno 600 paketa koji će biti podijeljeni ljudima kojima je u ovom trenutku potrebna pomoć. Osim toga podijelili smo 167 jednokratnih pomoći borcima, a danas smo donijeli odluku da bude još 100 jednokratnih pomoći, tako da ćemo ukupno dati 267 jednokratnih pomoći našim demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima u ovom stanju nesreće. Ovdje napominjem da sredstva uplaćujemo po dostavljenom spisku od strane boračkih organizacija. Mi sami ne određujemo ko će to biti nego na osnovu dobijenih spiskova iz matičnih organizacija gdje se prijavljuju uplaćujemo sredstva. Mi ćemo pratiti situaciju, pomagat ćemo našim građanima onako kako je to po nama moguće, u odnosu na sredstva sa kojima raspolažemo. Također, u sljedećoj sedmici će biti i jedan veliki paket oko 100.000,00 KM za naše poljoprivrednike. Ovim projektom ćemo svim osobama koji imaju registrovana gazdinstva, a kada govorimo o tome ne mislim da moraju imati otvoren obrt u poljoprivredi, nego samo da su se prijavili u naš registar za privrednike, podijeliti određene usjeve koje trebaju zasijati. Ono što posebno želim istaći jeste da smo sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine postigli dogovor da ćemo ići u sufinansiranje. Tu smo naredbu dali Kriznim štabovima da svi koji žele da zasijavaju nove površine da se prijave u Krizni štabove i da se i oni registruju u toku ovog mjeseca u registar poljoprivrednika da bi i oni mogli učestvovati u drugom paketu koji bi dobili od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da kada je u pitanju kretanje korona virusa da imamo tendenciju pada.

„Posebno želimo istaći da do danas imamo ukupno 180 osoba u izolaciji što je tendencija pada osoba u izolaciji. Ono što je dobro u ovom trenutku jeste da imamo samo 6 zaraženih koje smo imali još prije sedam dana, da se tu nije pomijerala nikakva granica. Mi smo ovih dana imali i preko Gradskog vijeća određene prenamjene i preraspodjele tako da smo oko 130.000,00 KM prebacili našem Domu zdravlja za uređenje prostorija za CT, ograđivanje Doma zdravlja i nabavku određenih tehničko-materijalnih sredstava koji su potrebni ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prema izjavama koje smo dobli od direktora Doma zdravlja pokrenuta je Javna nabavka za uređenje prostorija za CT što je jako bitno i potrebno našem stanovništvu, te da su svi zdravstveni radnici u potpunosti imaju svu zaštitnu opremu.“, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

”Najviše konfuzija smo imali u naredbama koje smo dobijali s vrha za određene djelatnosti kojima se ljudi bave. Ovdje je cilj da se postigne socijalna distanca, a da omogućimo ljudima da život neprekidno ide. Iz tog razloga smo iz Gradske uprave napravili niz upita prema Kantonalnom i Federalnom štabu i jutros smo dobili odluku da se određene djelatnosti mogu još proširiti. Ovdje molim građane da su ovi ustupci samo za normalizaciju života, a nisu ustupci po pitanju korona virusa. Dakle, stanje nije dobro da bismo mogli pravit ustupke nego jednostavno zbog stalnih potreba stanovništva je napravljen kompromis. Bojim se samo da ne uletimo u zamku, da se ne pridržavamo onih naredbi, uputa od preventivnih do zaštitinih mjera i da nam se ne desi naglo žarište. Iz tog razloga apelujem i molim građane da drže socijalnu distancu, jer socijalna distanca i izolacija je najbolja preventiva kod širenja ove vrste zarazne bolesti.“ zaključio je gradonačelnik Kamenjaković.