Gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa predstavnicima Kriznih štabova Mjesnih zajednica sa područja Grada Živinice. Tema sastanka bila je aktuelna situacija nakon proglašenog stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Grada Živinice.

U svim Mjesnim zajednicama postoje formirani Krizni štabovi od 3 do 5 ljudi.
Na sastanku su im, od strane komadanta Štaba civilne zaštite Grada Živince, gradonačelnika Samira Kamenjakovića, date određene upute ili naredbe koje izdate od strane Federalnog štaba i Kantonalnog štaba civilne zaštite, a koje se preko Štaba civilne zaštite Grada Živinice sada sprovode na terenu.

Ovom prilikom date su im upute, koji su to standardni za sprovođenje akcije kupovine i dostave životnih namirnica, higijenskih potrepština ili lijekova za osobe koje su starije od 65 godina i one koje se nalaze u izolaciji i ne mogu izaći da kupe ono što im je potrebno, a koji nemaju nikoga da to uradi za njih.

Također, određena je osoba ispred Štaba civilne zaštite koja će biti u kontaktu sa svim predstavnicima Kriznih štabova u Mjesnim zajednicama.

Po uputama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona data je mogućnost da se dostave imena ljudi koji su u izolaciji u mjesnim zajednicama kako bi predstavnici Kriznih štabova Mjesnih zajednica mogli vršiti dodatnu kontrolu tih osoba da li poštuju rješenje o izolaciji.

Zatim je data naredba Kriznim štabovima Mjesnih zajednica da odrede tačke za izolatorijume, ukoliko bi došlo do masovnije pojave izolacije i masovnije pojave kretanja zarazne bolesti postoje dodatna mjesta na kojem bi mogli oboljeli ljudi biti smješteni.

Također, uručen je određen broj maski, rukavica i dezinfikacionih sredstava za članove Kriznog štaba, te sredstva za dezinfekciju površina u Mjesnim zajednicama. U vezi sa tim, predstavnici Mjesnih zajednica su odmah pritupili sa dezinfekcijom površina određenih tački na teritoriji svojih Mjesnih zajednica.

“Trudimo se da ne budemo imali masovnu pojavu ljudi koji će vršiti distribuciju u nabavci jer možemo dobiti nekontrolisane grupe zbog koji može doći do nekontrolisanog širenja zaraznih bolesti. Koliko god imali dobru namjeru da pomognemo, kada je u pitanju nesreća ovog tipa gdje imamo mogućnost prenosivosti zaraznog oboljenja, dužni smo se pridržavati posebnih pravila. Osoba koja može pristupiti donošenju namirnica i pružanju usluga građanima treba da bude standardizovano obučena, da ima naočale masku, rukavice i dezinfekciono sredstvo, te da samo sa potpisanim obrascem može pristupiti donošenju namirnica i pružanju usluga građanima. Također, radi kretanja izvan policijskog sata i zbog identifikacije tih osoba, odredili smo da svi imaju unificiranu iskaznicu koju mogu pokazati i u radnjama i kod ljudi kod kojih treba da izvrše tu uslugu.


Na jučerašnjem kontinuiranom zasijedanju Štaba civilne zaštite Grada Živinice donešeno je nekoliko novih preporuka i naredbi za građane Grada Živinice, a prema naredbama od Federalnog štaba civilne zaštite (FUCZ).

Naime, donešena je preporuka da se sve osobe na području Grada Živinice pridržavaju naredbe u vezi zabrane kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od od 1,5 metara.

Zatim, donešena je preporuka da u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći građanima Grada Živinice bude 24 sata dostupan broj telefona 035 772 094, u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Živinice.

Pored ovih preporuka donešene su i naredbe da se svi savjeti Mjesnih zajednica, gradski organi uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije, Crveni križ i druge humantarne organizacije i udruženja građana (lovci, ribari, planinari i svi drugi), na području Grada Živinice, stave na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite, a u vezi stanja nesreće urokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona.

Također, zbog povećanja broja osoba koji su u izloaciji nastavlja se i dezinfekcija svih javnih površina u našem gradu.

Dakle, sve informacije i saznanja kojima raspolažete, a da su vezana za pojavu koronavirusa, zatim ako poznajete osobe koje dolaze iz inostranstva, ili su već došli iz inostranstva, a da se ne pridržavaju naređenih mjera samoizolacije, uključujući i saznanja o podizanju tržišnih cijena u Gradu Živinice koje trebaju biti zadržane na nivou od 05.03.2020. godine, možete prijaviti na broj telefona 062/937-388 koji je u funkciji 24 sata.

“Napominjem da su poduzete sve potrebne mjere u borbi protiv koronavirusa, te podignuti svi resursi kako bi se zaštitili građani u Gradu Živinice. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Apelujem i molim naše sugrađane da ostanu kući kako ne bi imali masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate, slijedite izdate upute i budete odgovorni prema sebi i drugima. Operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, radi 24 sata i svim našim građanima je 24 sata dostupan broj telefona za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području.”, rekao je gradonačelnik Grada živinice Samir Kamenjaković.

 


Federalni štab civilne zaštite (FUCZ) jučer je donio novu naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a podrazumijeva totalnu obustavu kretanja.

Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

S tim u vezi sinoć je održan nastavak kontinuirane sjednice Štaba civilne zaštite Grada Živinice na kojoj je razmatrana ova naredba, te po njoj donijeti i zaključci za građane Grada Živinice.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković pozvao je sve građane da se pridržavaju naredbi koje su date te da biti organizovana I pomoć u snabdijevanju hrane I lijekova za sve starije građane od 65 godina kojima bto bude potrebno.

Također, itaknuto je da se nastavlja sa dezinfekcijom svih javnih površina u gradu Živinice, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića Operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, Grada Živinice, će i dalje raditi 24 sata, te da će  24 sata biti dostupan broj telefona za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Dakle, obavještavamo sve građane sa područja Grada Živinice da sve informacije i saznanja kojima raspolažu, a da su vezana za pojavu koronavirusa, kao i za osobe koje dolaze iz inostranstva, ili su već došli iz inostranstva, a da se ne pridržavaju naređenih mjera samoizolacije, uključujući i saznanja o podizanju tržišnih cijena u Gradu Živinice koje trebaju biti zadržane na nivou od 05.03.2020. godine, mogu prijavljivati na broj 062/937-388 koji je u funkciji 24 sata.

“Večeras smo u kontinuiranom zasijedanju donijelu odluku o sprovođenju naredbe koju smo dobili od strane Federalnog štaba civilne zaštite da  naši građani mlađi od 18 i stariji od 65 godina imaju zabranu kretanja. Ovdje se radi o specifičnoj naredbi na osnovu koje je potpuno zabranjeno kretanje po javnim površinama našim sugrađanima mlađim od 18 i starijim od 65 godina,  mi moramo pomoći.  Izdali smo naredbu Crvenom križu Grada Živinice da u danima vikenda pripremi način i dinamiku snabdijevanja namirnicama i lijekovima ukoliko bude potrebno nekim od naših građana koji imaju preko 65 godina. O tome ćemo detaljno i zvanično obavijestiti u ponedjeljak. Donijeli smo također odluku da će operativna služba Štaba civilne zaštite, uz Krizni štab, Štab civilne zaštite i Službe inspekcija i civilne zaštite, raditi 24 sata i da će  24 sata građanima biti dostupan broj telefona koji je objavljen za sve potrebne informacije u ovoj vanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa na našem području. Želim obavijestiti naše građane da imamo nastavak dezinfekcije grada. Imali smo veliki alaram, naime, sa 99 osoba koji su bili u izloaciji do prije tri dana, taj broj se povećao na oko 600 osoba trenutno. S obzirom na to da imamo tendenciju rasta, te da će biti drastično povećan ovaj broj osoba u izolaciji, mi smo dužni nastaviti sa dezinfekcijom javnih površina. Također, zadužili smo i  naše preduzeće Vodovod i kanalizaciju da nastavi redovno sa pranjem i dezinfekcijom ulica i svih drugih javnih površina, uz ovaj dio koji radimo sa dezinfekcijom i izolacijom. Ovo priliku želim iskoristiti da apelujem i zamolim naše sugrađane da je bolje da provedemo kod kuće nekih mjesec dana nego da imamo masovno obolijevanje koje bi ostavilo velike posljedice po naše građane. Dakle, još jednom ističem da ćemo biti 24 sata na na terenu, stalnom zasijedanju i na raspolaganju našim građanima. Želim kazati da za kršenje naredbi koje su date postoje i prekršajne i krivične mjere prema svim licima koje ne poštuju date naredbe. Molim vas da poštujete sve naredbe koje su izdate i budete odgovorni prema sebi i prema drugima. “, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Prema nalogu predsjednika Kriznog štaba Grada Živinica, gradonačelnika Samira Kamenjakovića, danas je počela najavljena dezinfekcija svih javnih površina u gradu Živinice, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19).

Pored kontinuiranog pranja koje obavljaju uposlenici Vodovoda i kanalizacije, te uposlenici Vatrogasne službe, Grada Živinice, pokrenute su i preventivne radnje dodatne dezinfekcije.

Naime, danas je izvršena dezinfekcija gradskih, ulica, parkova, bulevara, dječijih igrališta, klupa, autobuskih stajališta, glavne autobusne stanice, pijace, javnih preduzeća i ustanova koji su pod ingerencijom Grada Živinice u kojima se kreću i rade naši sugrađani, te ostalih javnih površina i objekata gdje se najviše kreću građani Grada Živinice.

S obzirom na to da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju i da imamo proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona poduzete su sve potrebne mjere u borbi protiv koronavirusa, te podignuti svi resursi kako bi se zaštitili građani u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića dezinfekcija javnih površina samo je jedan od načina prevencije, a kao najvažniji vid prevencije jeste izolacija, odnosno odgovornost prema sebi i drugima.

”Dužni smo pridržavati se i primjenjivati naredbi ali i pored njih dužni smo imati odgovornost kako prema društvu tako i sami prema sebi. To je i jedan od razloga zbog kojeg je Grad Živinice pokrenuo masovnu dezinfekciju prostora, tačnije javnih površina i dijelova gdje se naši sugrađani kreću, a prvenstveno dijela gdje se igraju djeca na igralištima, parkovima i ostalim dijelovima. Iako je zabranjeno, često vidimo djecu i starije ljude kako prolaze parkom i to su površine koje ne smijemo zapostaviti. Pored javnih površina vršimo i dezinfekciju prostorija u kome se nalaze naši sugrađani, a tu su i javna preduzeća koja su pod ingerencijom Grada Živinice. Osim šalter sale koja se svakodnevno dezinfikuje u 10:30 sati, vršit će se i dezinfekcija prostorija svih naših javnih preduzeća i ustanova koji rade i gdje je to potrebno. Ovo je samo jedan način prevencije, a onaj najvažniji je svakako vid izolacije koji pokazuje odgovornost kako prema sebi tako i prema svojim porodicama, te prema ostaloj kategoriji, a posebno onoj najranjivijoj, a to su najstariji stanovnici našeg Grada. ”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice i predsjednik Kriznog štaba Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da će se upotrijebiti sve mjere kako bi se zaštitilo stanovništvo Grada Živinice.

”Nastavit ćemo sa najstrožijim mjerama prema građanima koji se ne pridržavaju izrečenih naredbi vezanih za izolaciju. Danas je već negdje oko 450 ljudi dobilo nalog za izolaciju i svih tih 450 ljudi će biti strogo kontrolisani. Osim prekršajnih kazni koje se izdaju u iznosu od  100 KM postoji i mogućnost krivičnog gonjenja gdje se može dobiti i kazna zatvora do godinu dana. Sve mjere ćemo upotrijebiti kako bismo sačuvali stanovništvo Grada Živinice i države Bosne i Hercegovine jer niko nema pravo ugrožavati život drugooj osobi. ”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


S obzirom na to da imamo proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je održao sastanak sa predstvanicima Udruženja poslodavaca Grada Živinice. Tema razgovora bila stanje u živiničkoj privredi u novonastaloj epidemiološkoj situaciji izazvanoj koronavirusom.

Istaknuto je da je zdravlje uposlenika u živiničkim firmama najbitnije, te da prije svega treba misliti na zaštitu i prevenciju uposlenih od zaraze koronavirusom, jer svi uposleni u firmama i svi privrednici su prije svega građani Grada Živinice.

Također, govoreno je i o ekonomskoj krizi, koja može nastupiti i biti biti sve veća, što duže ovo novonastalo epidemiooško stanje potraje. Gradonačelnik Kamenjaković je istako da sada treba biti što odgovorniji i prema ljudima i prema privredi, kako bi iz ovog stanja izašli sa što manjom štetom.

Uporedo sa svim mjerama koje se poduzimaju za zaštiti ljudi i prevenciju širenja koronavirusa provode se i mjere koje će pomoći privrednicima da se umanji
šteta u privredi koja će nastatai zbog pandemije urokovane pojavanom koronavirusa.

Zaključeno je da će Grad Živinice iz svojih fondova pomoći privrednicima ali da se to isto treba zahtijevati i od Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

“S obzirom na to da imamo proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa imali smo i sastanak sa Udruženjem poslodavaca Grada Živinice. Bio je izuzetno dobar sastanak gdje su iznešene i donešene određene inicijative i odluke. Ono što je posebno važno i bitno zbog kolektivnog imuniteta naših građana jeste da će poslodavci zadržati radnike na njihovim radnim mjestima. Da bismo to uspjeli realizovati, određene stvari smo morali donijeti prema višim novoima, kao i da ono što mi imamo u budžetu stavimo u potpunosti na resurs kada su u pitanju naši građani. Želim istaći da mi imamo dva fronta, jedan front je borba za život i zdravlje našeg stanovništva, a drugi front je borba za opstanak. Borba za opstanak je upravo da ljudi rade i grade, i da u kakvom god stanju se nađemo moramo nesmetano održati i privredu. Ukoliko ne budemo ozbiljno shvatili ovu situaciju, i na ovakav način sa Udruženjem poslodavaca prihvatili određene mjere, mi poslije očuvanja zdravlja i života možemo doći u kolaps kada je u pitanju privreda. Iz tog razloga, da ne bismo zakasnili mi to moramo već danas uraditi. Definisali smo određene stvari, i Gradska uprava je ponudila određene resurse koje mi imamo, iz resursa 05 sredstava Gradskog budžeta, a koje moramo staviti na raspolaganje našim građanima. Kada kažem našim građanima, mislim na ljude koji rade u firmama, koji bi u ovom trenutku ostali bez posla, a mi bi izgubili kolektivni imunitet. To je ono o čemu posebno moramo voditi računa. Dogovorili smo sa našim poslodavcima, da veći broj ljudi ostane i radi, a oni ljudi koji idu na čekanje da imaju finansijske nadoknade, a sve kako bi građani ostali na ovom području na najbolji mogući način. Dogovorili smo i da ćemo uputiti hitnu inicijativu prema Vladi Tuzlanskog kantona i Vladi Federacije i da će u Krizni štab Grada Živinice ući i jedan predstavnik Udruženja poslodavaca kojeg smo danas imenovali. Mislim da je ovo jedini način da opstanemo nakon bilo kakvog dešavanja i kretanja kada je u pitanju kriza u kojoj smo se našli. Kolika je borba za zdravlje i život, isto tolika je i borba za opstanak, a borba za opstanak podrazumijeva opstanak privrede. Privreda će sigurno određeno vrijeme ostati spuštena za jednu ljestvicu, ali ako se sada budemo borili na dva fronta, ubijeđen sam da ćemo sve uspješno prevazići. Svi mi, odnosno sve lokalne zajednice ne trebamo čekati da viši nivoi donesu odluke, jer svaka lokalna zajednica sa jednim ozbiljnim pristupom može pomoći svojim privrednicima. Mi smo u budžetu Grada Živinice domaćinski štedili i imamo određena sredstva koja ćemo moći ustupiti, nakon što dobijemo dozvole od Federalnog štaba civilne zaštite, i ustupit ćemo ih u Fond koji biti formiran za podršku privredi i privrednicima, a time ujedno pružamo i podršku našim građanima.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Danas smo imali koristan sastanak, odnosno sastanak sa konkretnim iznošenjem činjenica i sa konkretnim postupcima i potezima šta je to što bi mi trebali u ovoj situaciji uraditi. Ovdje također imamo nešto što se do sada nije dešavalo kod nas, a to je jako dobra sprega između politike i privrede. To je ono što je u ovoj situaciji neophodno, da se i jedna i druga strana maksimalno angažuje i da uradimo ono što je moguće, odnosno da iz dobara koja imamo, sa jedne strane Gradska uprava, a sa druge privrednici da kompletnu našu pažnju usmjerimo na zaštitu ljudi, odnosno na naše radnike i njihove porodice. Imamo svesrdnu podršku od strane organa uprave Grada Živinice, na čemu se posebno zahvaljujem, te smatram da će ono što smo mi danas dogovorili dati konkretne rezultate optimizma. Međutim, ukoliko naše građanstvo ne bude ovu situaciju shvatilo ozbiljno, sve ovo što mi sada pokušavamo neće dati odgovarajuće rezultate. Iskoristio bih priliku da ovim putem zamolim sve građane Grada Živinice da se čuvaju, jer se virus prenosi kontaktom, te da na takav način pomažemo i medicinskom osoblju, i privredi, a ponajviše pomažemo sami sebi. Pokrenuli smo inicijativu da idemo prema svim nivoima vlasti, da se svako sa svog nivoa odazove na jedan ozbiljan način da se pomogne, a imamo obećanje da će do toga i doći.”, rekao je predsjednik Udruženja poslodavaca Grada Živinice Zijad Selimović.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković zajedno sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvirom Rožnjakovićem potpisao je ugovor o finansiranju projekta izgradnje II faze sekundarne mreže toplifikacije na području Grada Živinice.

Vrijednost projekta je jedan milion konvertibilnih maraka, a nakon niza pregovora i dogovora sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor za prvih 550.000,00 KM, s tim da će se do kraja mjeseca jula 2020. godine potpisati ugovor i za realizaciju ostalog dijela navedenih sredstava, a kako bi se završila II faza sekundarne mreže toplifikacije u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK završit će se oko 85 % sekundarne mreže za toplifikacioju u Gradu Živinice, te da do kraja 2022. godine ostaje realizacija primarne mreže.

”Želim iskoristiti priliku da se u ime građana Grada Živinice zahvalim resornom ministarstvu, uvaženom ministru Elviru Rožnjakoviću, premijeru Denijalu Tulumoviću, te Vladi TK na brzom reagovanju u vezi sa našim projektom toplifikacije. Nakon niza dogovora i pregovora sa Elektroprivredom, Termoelektranom i Vladom TK, došli smo do finalnih stvari svih dosadašnjih razgovora. Potpisali smo ugovor između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Grada Živinice o finansiranju dijela sekundarne mreže u vrijednosti od jedan milion konvertibilnih maraka. Sada smo potpisali ugovor za prvih 550.000,00 KM, a do kraja sedmog mjeseca trebamo potpisati i za ostatak ovih sredstava, te samim tim krećemo završavati sekundarnu mrežu. Ovim sredstvima koje je obezbijedila Vlada TK, mi ćemo završiti negdje oko 85 % sekundarne mreže u Gradu Živinice. Nakon toga ostaće nam realizacija sa Termoelektranom i Elektroprivredom gdje trebamo do kraja 2022. završiti primarnu mrežu i da konačno Grad Živinice završi jednu veliku agoniju rješavanja toplifikacije u Gradu Živinice. Ovo je sigurno jedan od najvažnijih iskoraka da imamo sekundarnu mrežu. Grad Živinice će odmah raspisati Javni poziv i nakon što izaberemo izvođača mi ćemo odmah krenuti u realizaciju ovog projekta. Ovo su za nas veoma značajna sredstva jer mi sami ne bi mogli izgraditi sekundarnu mrežu bez pomoći viših nivoa, a sada smo sigurno spremni i sada je realizacija toplifikacije izvijesna u Gradu Živinice, a to je ono što smo i obećali našim građanima.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković .

”Odlukom Vlade kantona krajem januara 2020. godine odlučeno je da se Gradu Živinice dodijele sredstva u vrijednosti jedan milion konvertibilnih maraka za izgradnju II faze sekundarne mreže toplifikacije u cilju smanjenja aerozagađenja. Danas smo potpisali ugovor sa Gradom Živinice u iznosu od 550.000,00 KM u prvom dijelu tih sredstva, a drugi dio ćemo eventualno zaključiti za mjesec juli 2020. godine.”, kazao je ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK Elvir Rožnjaković.


Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Eko-sep” d.o.o. Živinice


Održana zajednička sjednica štaba Civilne zaštite i Kriznog štaba Grada Živinice na kojem je razgovarano o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i izrečenim novim naredbama od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o mjerama sprečavanja slučajeva oboljenja od novog koronavirusa COVID-19.

Razrađene su naredbe koje su dobijene kako od  Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, kao i određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja u Gradu Živinice.

U vezi sa novonastalom situacijom pandemije uzrokovane pojavom koronavirusa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće na području Federacije BiH, te u skladu s tim na sjednici su analizirane izrečene mjere i naredbe koje se moraju primjenjivati.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, iako mjesta za paniku još uvijek nema, treba da izbjegavamo masovna okupljanja, a sve u cilju sprečavanja masovnog oboljenja koje bi moglo paralizovati kompletan zdravstveni sistem.

Iako ne postoji potreba za podizanjem cijena na tržištu, tržišna inspekcija Grada Živinice je dobila nalog da obiđe sve radnje kako bi redovno pratila stanje, ali u slučaju da neko od građana sazna da je došlo do poskupljenja određenih proizvoda treba da prijavi na poznati broj Federalne inspekcije i  inspekciji Grada Živinice.

S ciljem podizanja ličnog i kolektivnog imuniteta u borbi protiv širenja koronavirusa apelujemo i molimo građane da se pridržavaju izrečenih mjera i naredbi kako bi Grad Živinice i država Bosna i Hercegovina prošla sa što blažim oblikom djelovanja ovog virusa.

”Kada je u pitanju kretanje koronavirusa Grad Živinice je među prvima koji je osnovao Krizni štab i iako smo i ranije preduzimali mjere prevencije nakon proglašenja stanja nesreće dužni smo te mjere pooštriti. Obraćam se građanima da imaju odgovornost prema sebi, svojoj porodici, komšijama i svim ljudima koji se kreću na području Grada Živinica i države Bosne i Hercegovine. To je prije svega odgovornost ljudi koji imaju određene simptome da se odmah jave na određena mjesta za to te da se pridržavaju svih uputa koje dobiju od nadležnih institucija. Danas smo razradili više naredbi koje smo dobili kako od Kriznog štaba Federacije ministarstva zdravstva tako i Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, razradili smo određene radnje koje se tiču javnog i ličnog zdravlja. Razgovarali smo I o mogućnosti dobijanja dodatnih količina vode za Grad Živinice kako bismo kontinuirano snabdijevali naše građane. Imamo mjere zaštite koje se tiču čistoće ulica i grada  gdje smo naložili vodovodu i kanalizaciji da izvrše odmah dezinfekciju i čišćenje gradskih zona i ovom prilikom bi molio građane kada budu dobili upute od Ministarstva unutrašnjih poslova Grada Živinice da uklone vozila sa ulica kako bismo nesmetano mogli izvršiti ono što nam je najvažnije a to je kolektivna zaštita.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da ukoliko bi došlo do masovnog oboljenja na jednom mjestu da bi se paralizovao kompletan zdravstveni sistem u kojem se neće moći svima pružiti adekvatna pomoć.

”Pozivam građane da se uozbilje. Dobili smo određene informacije o kretanjima koronavirusa da on na naše područje još nije došao. Mjere i naredbe koje su izrečene treba da poštujemo da ne bi došlo do masovnog obolijevanja na jednom mjestu. Ukoliko dođe do masovnog obolijevanja na jednom mjestu paralizovat ćemo kompletan zdravstveni sistem i nećemo moći svima adekvatno izaći u susret. Mjesta za paniku nema i ne želimo je stvarati, ali nema potrebe za masovnim okupljanjem i izazivanjem masovnog oboljenja. Ukoliko budemo pridržavali se svih ovih mjera i naredbi mislim da će Grad Živinice i Bosna i Hercegovina proći sa blažim oblikom djelovanja ovog virusa. Obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju mi smo dužni podići sve resurse kako bi zaštitili naše građane, ali i naši građani moraju svojom sviješću sami sebe zaštititi i svoje porodice jer koliko god se budemo trudili sa javnog aspekta da djelujemo, najviše pojedinac može pomoći sebi i svom okruženju.  Iz tog razloga još jednom apelujem, molim naše sugrađane, da se pridržavaju određenih naredbi koje smo danas razradili. Imamo proglašeno stanje nesreće u kojem moramo primjenjivati ovakve mjere, ukoliko se budu Vlada Federacije i Krizni štab odlučili za neke druge mjere mi ćemo se na osnovu toga i ophoditi. Ono što još posebno želim naglasiti jeste da ukoliko dođe do promjene cijena namirnica na tržištu koja je bespotrebna imaju brojevi koji su označeni, postoji i naša tržišna inspekcija Grada Živinice koja je dobila nalog da obiđe sve radnje. Apsolutno nema potrebe za podizanjem cijena na tržištu svih namirnica i građani ne trebaju kroz djelovanje panike da vrše nabavku namirnica jer svega će biti dovoljno. Kontinuirano održavamo i štab Civilne zaštite i Krizni štab i mislim da je ovo ispravna metoda da smo odmah formirali Krizni štab da bi danas imali kvalitetnije djelovanje kada je u pitanju sprečavanje koronavirusa. ” istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva možete pogledati OVDJE


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu potpisao ugovore sa 22. mlade osobe koje su ostvarile pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” na području Grada Živinice.

Ovaj program već tri godine obezbjeđen je sredstvima iz Budžeta Grada Živinice tako da je za realizaciju pomenutog projekta obezbijeđeno 100.000,00 KM za navedene projekte, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.

Start-Up program podržan je i kroz projekat Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Pored novčane podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u poslovnom inkubatoru Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci.
Dakle, mini poslovni inkubator nalazi se u zgradi Gradske uprave Živinice i pripremljen je za korisnike Start up programa.

Također, kada su u pitanju dosadašnji Start up projekti, za ove tri godine vežu se pozitivna iskustva, jer do sada na području Grada Živinice postoji oko 80 Start up projekata koji su se pokazali izuzetno uspješnim, što dokazuje činjenica da su počeli zapošljavati i nove uposlenike u svojim biznisima, te namjeravaju i proširiti svoje poslovanje. To se pokazalo tačno po definiciji u ekonomiji, da za tri godine ljudi počnu već širiti svoj biznis i zapošljavati nove ljude.

Kako ističe gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković ovaj projekat se pokazao kao najboljim za pružanje prilike mladim ljudima da ostaju i opstaju na teritoriji kako Grada Živinice, tako i na području Bosne i Hercegovine, te da stvaraju nove vrijednosti.

”Zadovoljstvo mi je govoriti o Start-up projektima i iskoristio bih priliku da čestitam novim Start-uperima koji su danas potpisali ugovore sa Gradom Živinice. Grad Živinice je prije tri godine jedan među prvim gradovima u Bosni i Hercegovini koji je krenuo sa ovakvim projektom. Projektom davanja prilike mladim ljudima i to se pokazalo zaista pozitivnim. Pokazalo se da mladi ljudi žele da iskoriste priliku koja im treba da oni opstaju i ostaju na teritoriji države Bosne i Hercegovine. Grad Živinice već ima oko 80 Start- up projekata, dakle 80 mladih ljudi koji su otvorli svoj biznis. Prije toga smo prilagodili mogućnost otvaranja Start- upova tako da smo i u Centru za biznis omogućili otvaranje obrta za dva sata. Danas smo potpisali nova 22 Start-up projekata, a ono što je posebno važno istaći jeste da već tri godine Start-up projekti koje smo potpisali nesmetano rade i razvijaju svoj biznis do te mjere da sad traže mogućnost proširenja na D.O.O. ”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da se preko Centra za biznis prate mladi ljudi koji polako prelaze na više oblike poslovanja i zapošljavanja.

”Imamo primjera gdje mladi ljudi koji su otvorili svoj vlastiti biznis i prošli tri godine što je i neka granica kada ljudi u biznisu opstaju, ostaju i prelaze u viši nivo, i to se pokazalo tačno po definiciji u ekonomiji da za tri godine ljudi počnu širiti svoj biznis i zapošljavati nove ljude. Naš mini inkubator koji smo pripremili za mlade ljude korisnike Start up progarma spreman je da primi i naše nove Start- upere. Prethodni koji su bili već u ispunili određene bonuse i počinju samostalno izlaziti na tržište da rade i obavljaju svoj posao. Ovo je zaista dobar projekat koji se polako širi u cijeloj državi Bosni i Hercegovini, a drago mi je i što su Živinice bile prve koje su prepoznale ovakav vid djelovanja i ovakav vid mogućnosti ponude mladim ljudima da ostaju. Stvaranje nove vrijednosti, inovativnost i izvozna orijentiranost politika je Grada Živinice kada su u pitanju mladi ljudi. Imamo jedan kvalitetan proizvod koji smo napravili i koji polako i druge lokalne zajednice prepisuju od Grada Živinice što mi je posebno drago. Stojimo na raspolaganju i drugima kako bi ovaj projekat uspio jer samo na ovakav način, tačnije poduzetništom mi možemo spasiti naše mlade da ostaju u Gradu Živinice i da ostaju u Bosni i Hercegovini.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.