Počinje podjela premije za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, na osnovu akta Ministarstva za boračka pitanja TK, u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu (markicu) obavještava ratne vojne invalide, demobilisane branioce, porodice šehida – poginulih branilaca i dobitnika najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica da podjela premije za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu – markica počinje u utorak, 16. marta 2021. godine.

Osobe u statusu porodica šehida- poginulih branilaca, udove umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza, RVI sa utvrđenim invaliditetom 60% i više i demobilisani branioci koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe na Biro za zapošljavanje Živinice, svoje pravo na markicu za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu ostvaruju u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama, jer su oslobođeni plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja, po osnovu odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Za RVI sa utvrđenim vojnim invaliditetom od 20% do 60%, sa područja Živinica, podjela markica za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu će se obavljati u Organizaciji RVI Grada Živinice, na adresi: ul. Oslobođenja bb Živinice (zgrada MEMI-ALI), od 09.00 do 13.00 sati svaki radni dan.

Za demobilisane branioce koji nisu prijavljeni na evidenciji službe za zapošljavanje i koji nemaju sredstava za izdržavanje (koji ostvaruju primanja po članu porodičnog domaćinstva ispod 25 % prosječne neto plaće ostvarene u FBiH) pod uvjetom da nije korisnik penzije u visini koja ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku i za demobilisane branioce starije od 65 godina života koji nemaju sredstava za izdržavanje (koji ostvaruju primanja po članu porodčnog domaćinstva ispod 25% prosječene neto plaće ostvarene u FBiH), ukoliko ukupna mjesečna primanja domaćinstva prelaze iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku, za članove porodica demobilisanih branilaca i za dobitnike najvećih ratnih priznanja, podjela markica za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu će se vršiti u prostorijama Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice od 9.00 do 13. 00 sati svaki radni dan.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na markicu- premiju zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu se mogu preuzeti u Šalter sali Grada Živinice.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti lično u Odsjek za BIZ i raseljene osobe Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice ili na brojeve telefona : 035 743 318 i 035 743 319.

OBAVJEŠTENJE