Gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, posjetio je Udruženje penzionera Grada Živinice u kojem je urađena sanacija prostorija i terase njihovog objekta u kojem su smješteni.

Naime, u proteklom periodu izvršena je sanacija prostorija i terase, čija je ukupna vrijednost radova oko 27.000,00 KM, a izvršena je i kompletna sanacija unutarnje i vanjske stolarije, te su nabavljne nove stolice.

Izvođač navedenih radova na sanaciji prostorija i terase bila je firma “ZIMEX” Živinice.

Dakle u protekloj godini dana zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenjakovića, uspješno je realizovano nekoliko projekata u kojima je samo u infrastruktu na ovom objektu uloženo oko 45.000,00 KM, te su sredstva za redovan rad Udruženja penzionera i jednokratne pomoći podignuta sa 1000 KM na 20.000 KM.

Objekat je dobio sasvim novi izgleda prilagođen potrebama penzionera koji većinu svog vremena provode u njemu.

Objekat Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Živinice sagrađen je 1975. godine, a sve do prije godinu dana nije obavljena nikakva rekonstrukcija na ovom objektu.

Udruženje penzionera broji oko 7,5 hiljada članova, od kojih do stotinu njih svakodnevno dolazi kako bi se družili kroz razne aktivnosti.

Gradonačelnik Kamenjaković izrazio je zadovoljstvo završetkom radova u Domu penzionera, te se zahvalio Udruženju na kooperativnosti prilikom realizacije ovog projekta, koji će mnogim penzionerima olakšati dane u mirovini.

“u Gradu Živinice imamo jako puno umirovljenika koji gravitiraju na ovom području a naročito u prostorijama Udruženja penzionera i iz tog razloga željeli smo da vratimo ono malo što su oni gradili godinama za nas i za Grad Živinice. Zaista smatram korektnim i poštenim da jednim malim dijelom vratimo ovim ljudima bar mali dio kroz poboljšanje uslova gdje oni sada često borave. Drago mi je da je projekat uređenja njihovih prostorije završen, a Grad Živinice će i u narednom Bužetu planirati sredstva kako bi mogli, u dogovoru sa Udruženjem penzionera, nastavili pomagati našim sugrađanima koji su u mirovini, i nastaviti vraćati dug koji imamo prema ljudima koji su došli u penziju. Ono što je jako bitno jeste da imamo prostorije koje se mogu nadograđivati i iskoristiti, i zaista bih želio naći način da ovdje napravimo centar za zdravo starenje, s obzirom da sa švicarskim Crvenim križom pravimo strategiju za osobe treće životne dobi koja bi zasigurno mogla biti kontatibilna ovom projektu. Zahvaljujem se ljudima iz Uudruženja što su bili kooperativni u realizaciji ovog projekta. Drago mi je da smo uspjeli riješiti dugogodišnje proebleme koji su postojali kada je u pitanju ovaj prostor i da smo ga vratili ponovo u funkciju.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ja sam toliko sretan jer sam 1.11.2020. godine preuzeo funkciju udruženja kad su počeli ti radovi. Od tada je sve ovo urađeno. Mi se sada mladi osjećamo i ovde kad neko uđe neće reći da je ovo Dom penzionera. Došao nam je i novi namještaj pa sam rekao gradonačelniku najvjerovatnije kad dođeš i ti u penziju imaćeš gdje sjediti. Uzet je kvalitetan namještaj koji bi trebao dugo da nas posluži. Ja sam duže vremena u udruženju i gradonačelnik je prvi čelnik koji nas je posjetio i koji nam je pomogao. Mnogo nas je obradovao i ne mogu se zahvaliti na tome.” , rekao je predsjednik Udruženja penzionera Grada Živinice Rahman Goletić.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa i Crvenog križa Živinice Memorandum o izradu Strategije za osobe treće životne dobi.

Grad Živinice je drugi po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja ima za cilj unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade navedene Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi aktivno uključiti u društveno kulturni život Grada Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamejnajkovića pored do sada izrađenih Strategija za razvoj, turizam i mlade, a koje su po prvi put donešene i usvojene u Gradu Živinice, želi se pristupiti i izradi Stategije za starije osobe u našem Gradu, na osnovu čega će se odrediti strateški kurs kojim se Grad Živinice želi kretati u narednom periodu.

U cilju da se što kvalitetnije uradi navedena Strategija za osobe treće životne dobi formirana je i radna grupa od predstavnika relevantnih institucija i organizacija koja će uz angažovanog saradnika napraviti prijedlog Strategije za osobe treće životne dobi.

S tim u vezi, nakon potpisivanja navedenog Memoranduma o izradi Strategije za osobe treće životne održan je i prvi radni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta navedene Strategije.

Grad Živinice ima jako dobru saradnju sa Švicarskim Crvenim križom i preko Švicarske ambasade i Švicarskog crvenog križa uspješno se implementiralo nekoliko projekata, među kojima su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su zaista od velikog značaja za sve građane Grada Živinice.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo povodom potpisivanja ovog Memomranduma koji će pomoći običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji i time ga uključiti u aktivni društveni i kulturni život u Gradu Živinice.

“Mi smo sa Švicarskim Crvenim križom potpisali Memorandum o saradnji za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Želim naglasiti da sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju gdje smo uspjeli realizovati nekoliko projekata među kojiam su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su se pokazali jako dobri tako je sad Grad Živinice u u saradnji sa Crvenim križom Živinice u potpunosti preuzeo realizaciju ovih projekata. Ovaj projekat je jako bitan za naše sugrađane treće životne dobi iz razloga što će niz projekata nakon urađene Strategije biti otvoreno i dat će se mogućnost Gradu da na jedan sofisticiraniji način pomognemo našim starijim sugrađanima. Ovaj tip Strategije otvara nam mogućnost apliciranja na projekte na svim nivoima vlasti, kako u BiH tako i izvan BiH, koji se tiču društvenih aktivnosti osoba starije životne dobi. Raduje me činjenica da smo jedina dva Grada, dakle Grad Tuzla i Grad Živinice, koja relaizuju ovaj projekat sa Švicarskim Crvenim križom i mi ćemo na takav način na veći stupanj podići brigu o našim starijim sugrađanima. Mi kao Grad poduzimamo određene aktivnosti kada je u pitanju grupisanje tih ljudi, edukacija i pomoć, ali smatram da na ovako uređen način i način koji nama daje prednost u odnosu na druge lokalne zajednice da možemo pomoći našim sugrađanima. Mi sa Švicarskim Crvenim križom nastavljamo suradnju i ta suradnja će se voditi u vidu pomoći običnom čovjeku, pomoć običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji koja govori da želimo ljude izvlačiti iz siromaštva i uključivati u aktivni društveni i kulturni život. Zaista me raduje da je Švicarski CK izabrao Grad Živince da potpišemo Memorandum i mi ćemo odmah krenuti sa radom i već smo imali prvi radni sastanak sa članovima grupe koji su potrebni da urade i završe Strategiju, koja bi već u proljeće trebala biti završena. To nam daje mogućnost da možemo aplicirati na kvalitetne projekte kako bi našim sugrađanima omogućili kvalitetniji život”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Danas smo sa Gradskom upravom Grada Živinice i Crvenim križom Grada Živinice potpisali Memorandum o razumijevanju koji se tiče izrade Strategije za osobe treće životne dobi na području Grada Živinice. To je Strategija kojom će se zaokružiti svi napori Grada Živinice u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života osoba treće životne dobi u ovom Gradu”, navela je direktorica Švicarskog Crvenog križa u BiH Mihaela Hinić.

“Danas smo potpisali Sporazum zajedno sa Švicarskim Crvenim križom i Gradom Živinice za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Nama kao CK kao i Gradu Živinice veoma je bitno da potpišemo tu Strategiju jer imamo razne aktivnosti koje se tiču starije populacije kao što je njega, pomoć u kući i aktivno starenje u Gradu Živinice. Ovo je samo još jedna nadogradnja i velika potreba jer će se moći izvlačiti drugi fondovi, Svjetski fondovi za naše projekte Crvenog križa i Grada Živinice”, rekao je sekretar Crvenog križa Grada Živinice Nermin Aljić.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, posjetio je Udruženje Penzionera Grada Živinice gdje je u toku sanacija prostorija i terase njihovog objekta u kojem su smješteni.

Ukupna vrijednost navedenih radova je oko 25.000,00 KM, a izvođač radova je firma “ZIMEX” Živinice.

Objekat Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Živinice sagrađen je 1975. godine, a sve do prije godinu dana nije obavljena nikakva rekonstrukcija na ovom objektu.

Dakle u proteklu godinu dana zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenajkovića, uspješno je realizovano nekoliko projekata u kojima je samo u infrastruktu na ovom objektu uloženo oko 45.000,00 KM, te su sredstva za redovan rad Udruženja penzionera i jednokratne pomoći podignuta sa 1000 KM na 20.000 KM.

Naime, u proteklom periodu izvršena kompletna sanacija unutarnje i vanjske stolarije, nabavljne su nove stolice, te trenutni radovi koji se izvode na sanaciji prostorija i terase ovog objekta koji će u narednim danima biti završeni.

Objekat će dobiti sasvim novi izgleda prilagođen potrebama penzionera koji najviše svog vremena provode u njemu.

Kako gradonačelnik Samir Kamenjaković brine o svim kategorijama stanovništva Grada Živinice odmaha nakon preuzimanja mandata formirao je i Savjet penzionera gradonačelnika kako bi ova kataegorija našeg društava mogla vaninstitucionalno djelovati na njegov rad kada su u pitanju penzioneri Grada Živinice. Iz tih razgovora i sasatnaka predloženi su projekti koji su i realizovani za ovu kategoriju našeg društva.

Udruženje penzionera broji oko7,5 hiljada članova, od kojih do stotinu njih svakodnevno dolazi kako bi se družili kroz razne aktivnosti.

“Zadovoljstvo mi je da stvari o kojima smo razgovarali sa ljudima iz Udruženja penzionera popravimo na jedan drugačiji i bolji način. Smatram da putem socijalne inkluzije, osim što moramo ljude vraćati iz siromaštva, moramo ih uključivati u kulturni i društveni život, i zaista mi je drago da ovaj objekat u kojem najviše vremena provode naši penzioneri došla u situaciju da je u potpunosti renoviramo. Krajem prošle godine smo uradili izmjenu stolarije i ove godine želimo enterijer i eksterijer da spojimo i da napravimo jedan lijep ambijent, gdje želimo napraviti centar za penzionere koji bi bio izuzetno funkcionalan. Putem socijalne inkluzije imamo određene projekte koje možemo poboljšti kako bi mogli spojiti institucionalno Udruženje penzionera sa određenim udruženjima i u dijapsori i institucionalno u Gradu Živinice. Mi smo na početku mog mandata izmijenili politiku koja je bila prema penzionerima. Dakle, Udruženja penzionera su imala neka minimalna sredstva od 1000 do 2000 KM u Budžetu Grada Živinicice i to smo promijenili. S obzirom na to da imamo dva Udruženja, mi ukupno godišnje imamo preko 20.000,00 KM obezbjeđeno za njihov rad i za jednokratne pomoći. Za infrastrukturu koja je potrebana našim penzionerima uložili smo nekgdje oko 45.000,00 KM dodatnih sredstava. Ovo je malo za naše penzionere, s obzirom da su oni radili i gradili sve ono što mi danas koristimo i ovo je samo jedan mali dio onoga što mi trebamo vrtiti ovim ljudima.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je radno-informativni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta Strategije za unapređenje položaja osoba treće životne dobi, te o aktivnostima u okviru programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja.

Naime, Grad Živinice krenuo je u izradu Strategije za unapređenje položaja treće životne dobi koju će u potpunosti podržati i finansirati Švicarski Crveni križ.

Grad Živinice realizuje projekte koji podižu svijest i empatiju ljudi, te uspješno ostvaruje mnogobrojne saradnje koje su od velikog značaja za sve građana Grada.

Grad Živinice drugi je po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja treba unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi uključiti u društveno-kulturni život.

Službenica za program aktivnog starenja Švicarskog Crvenog križa u BiH Amela Fočić istakla je kako se nada što skorijem usvajanju Strategije kako bi se Grad Živinice mogao plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je slijed nakon svih projekata kojis u realizovani za starije osobe, te istako da je Grad Živinice osigurao zdravstveno osiguranje za sve građane, te da oni koji nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku upravu.

„Sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju, a dogovorili smo i realizaciju projekta izrade Strategije za unapređenje položaja osoba starije životne dobi, koju će oni u potpunosti finansirati. Kao Grad uspjeli smo napraviti situaciju da nijedan građanin ne bude bez zdravstvenog osiguranja, tako da naši sugrađani koji trenutno nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku uprava kako bi za njih uplatili zdravstveno osiguranje. Nakon projekata pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja kojeg realizujemo sa Crvenim križom Živinice slijed događaja bila je Strategija koja će pomoći starijim osobama u našem Gradu. Važno je da uđemo u ovaj projekat i u potpunosti završimo Strategiju jer će to značiti socijalni inkluziju koja ne vraća starije ljude samo iz siromaštva nego ih i uključuje u društveno-kulturni život. Prilagodit ćemo i Gradsku upravu tim uslovima, a nakon završetka Strategije, s obzirom na to da smo drugi Grad koji sprovodi ovaj projekat, potpisat ćemo i Ugovor sa Švicarskim Crvenim križom i Švicarskom ambasadom o dodatnim projektima i sredstvima koje ćemo dobiti od Vlade Švicarske.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Razlog posjete jeste predstavljanje Gradu Živinice jednu od naših aktivnosti, tačnije programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja koja je usmjerena osobama treće životne dobi. Imali smo priliku čuti od gradonačelnika Kamenjakovića da će i oni pokrenuti Strategiju za unapređenje položaja osoba treće životne dobi i mi u potpunosti podržavamo i pozdravljamo inicijativu s njihove strane. Prezentovali smo naš princip rada i uključit ćemo i nadležne Gradske službe kao i relevantne institucije i udruženja u Gradu Živinice i nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati usvojenu Strategiju koja će se moći plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.“, rekla je predstavnica Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini Amela Fočić.


Danas je obilježena 26. godišnjica stradanja pet nedužnih civila rata koji su 23.09.1994. godine poginuli od agresorske granate u Mjesnoj zajednici Rudar.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković je sa porodicama poginulih  položio cvijeće te odao počast na spomen obilježju za pet naših sugrađana koji su prije 26 godina izgubili svoje živote na pomenutom mjestu.

Od gelera granate ispaljene sa agresorskih položaja 23. septembra 1994. godine u Mjesnoj zajednici Rudar poginuli su:

  • Elena Imamović (9)

  • Edin Ibrahimović (17)

  • Senada Muminović (18)

  • Ejub Mahmutbegović (27)

  • Muharem Mahmutbegović (55)

“Održavanje i obilježavanje datuma i sjećanja na žrtve rata je ustvari kontinuitet postojanja države Bosne i Hercegovine. Mi smo dužni sjećati se svake godine i upozoravati na vremena koja su prošla, a također smo dužni i mladim generacijama koje dolaze objasniti šta je to prava istina i historija. Za istinu su potrebnu svjedoci a ovdje su danas bili prisutni svjedoci ovog zločina, vrijeme koje prolazi kada biološki budemo otišli odavde, svjedok će biti spomenik i datumi koje treba obilježavati. Ono što me posebno žalosti jeste da državno tužilaštvo još uvijek nije pronašlo počinioce ovog zlodjela. Također, ono što želim kazati jeste da obilježavanje ovog datuma pogibije nevinih civila treba biti masovnije, te institucionalno treba da se uključe obrazovni sistemi kako bi se održao čas historije koji bi pokazao mladim generacijama ono što se desilo. Danas mi je drago da na obilježavanju imamo veći broj ljudi u odnosu na prethodne tri godine, moram priznati da mi je žao što se to nije desilo u proteklom periodu, te se iskreno nadam da će se naša svijest probuditi i da će ljudi koji su danas bili tu, sjetiti se i narednih godina ovog datuma i doći na obilježavanje istog”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Također, ovom prilikom porodice žrtava istakle su zahvalnost gradonačelniku Grada Živinice Samir u Kamenjakoviću i Gradskom vijeću zbog kontinuiranog dolaska na obilježavanje godišnjice stradalih civila.

 


U povodu nastupajućeg vjerskog praznika Kurban Bajrama Gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku u kojoj stoji:

„U povodu nastupajućeg praznika Kurban Bajrama, svim muslimanima u Gradu Živinice, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori, u ime mojih saradnika i u moje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke. Želim da nastupajuće mubarek dane Kurban Bajrama provedete u dobrom zdravlju, miru i blagostanju, u krugu svojih najdražih. Bajram šerif mubarek olsun!“

GRADONAČELNIK dr.sc. Samir Kamenjaković

 


Grad Živinice je u prošloj godini po prvi put u svojoj historiji imao budžetski višak od čak 1,2 miliona konvertibilnih maraka.
Pored ostvarenog suficita budžet je u potpunosti i realizovan, a procentualno je ostvareno 102% Budžeta, što ranijih godina nije bilo u praksi zbog nedostatka sredstava.

Grad Živinice je u ovoj godini ostvario i najveći budžet u historiji Grada koji iznosi 27 miliona KM.

Dakle, od 17 miliona KM koliko je Budžet Grada Živinice iznosio u 2016. godini, u posljednje tri godine imamo rast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta Grada Živinice.

Naime, 1.2 miliona konvertibilnih maraka iznosio je suficit Budžeta u 2019. godini u Gradu Živinice, dok je tri godine ranije zabilježen deficit od 2,6 miliona KM i 1,5 milion dospjelih presuda koje su dosle na naplatu 2016. godine, a koje su sada u potpunosti isplaćene.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića najvažnija stvar za povećanje budžeta je putem poreznog dijela jer to govori da je privreda Grada Živinice povećana, dakle privrednim razvojem. Otvaranje poslovne zone i ulaganje privrednika koji posluju na području Grada Živinice u iznosu od 70 miliona najviše je rezultiralo punjenju budžeta.

Dakle, stvaranjem dobre poslovne klime, ulaganjem novih investitora, povećanjem privrednih subjekata i razvijanjem privrede na teritoriji Grada Živinice, uz odlično raspologanje budžetskih sredstava ostvaren je do sada najveći budžet koji je doveo do suficita.

Prihodi prošlogodišnjeg budžeta veći su za 31% u odnosu na budžet iz 2018. godine što je jedan egzaktan podatak o ostvarenju prihoda u prošloj godini koji iznose preko 90%.

Budžetski suficit otvorio je prostor za realizaciju niza važnih projekata u Gradu Živinice, gdje se izdvaja rješavanje redovnog vodosnadbijevanja pitkom vodom na cijelom području Grada.

Na području Grada Živinice realizovano je mnoštvo značajnih projekata u okviru kojih je i uspostavljanje inkubatora za Start-up projekte, rješavanje dugoročnih problema gradske pijace, uređenje parka Konjuh, te niz infrastrukturnih projekata na području Grada.

Pored navedenih realizovanih projekata počelo je i uređenje gradskog Bulevara, na kojem će biti instalirana moderna fontana i sebilj, te izgradnja najmodernije ljetne scene u BiH. Ovo su samo neki u nizu važnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Živinicama, s obzirom da počinje realizacija još mnogo projekata značajnih za našu lokalnu zajednicu.
Novim ulaganjem u privredu i otvaranjem novih kompanija i fabrika, u prethodne tri godine iz ostvarenog Budžeta Grad Živinice ima mogućnost da jedan dio tog novca vrati privrednicima koji su pogođeni pandemijom korona virusa.

Prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, u posljednje tri godine Budžet Grada ima porast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta.

“Prije svega, želio bih se zahvaliti našim Gradskim vijećnicima koji su podržavali projekte i uposlenicima Gradske Uprave koji su danonoćno radili da bismo mogli doći u situaciju da se što brže realiziju određeni projekti koji su doveli do ulaganja u privredu Grada Živinice. Grad Živinice je u ovoj godini ostvario i najveći budžet u historiji Grada koji je iznosi 27 miliona KM. Dakle, od 17 miliona KM koliko je Budžet Grada Živinice iznosio u 2016. godini, u posljednje tri godine imamo rast od 10 miliona KM i prvi suficit Budžeta Grada Živinice. Naime, 1.2 miliona konvertibilnih maraka iznosio je suficit Budžeta u 2019. godini u Gradu Živinice, dok je tri godine ranije zabilježen deficit od 2,6 miliona KM i 1,5 milion dospjelih presuda koje su me dočekale 2016. godine, a koje su sada u potpunosti isplaćene. Najvažnija stvar za povećanje budžeta je putem poreznog dijela jer to govori da je privreda Grada Živinice povećana, dakle privrednim razvojem. Otvaranje poslovne zone i ulaganje privrednika koji ovdje posluju u iznosu od 70 miliona najviše je rezultiralo punjenju budžeta. Neporezni dio od prodaje zemljišta bio je manji, te smatramo da prodaju zemlje treba raditi samo u onom dijelu gdje će ta zemlja biti oplemenjena. Budžetski suficit je otvorio prostor za realizaciju niz važnih projekata u našem Gradu”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao da postignuti rezultati nisu samo nabrajanja projekata nego i mjere donesene ranije.

“Otvaranje novih radnih mjesta, kroz uređenje poslovne zone, te realizacija Start-up projekata samo su neki od načina kako možemo zadržati stanovništvo u Gradu Živnice i podignuti standard života našoj lokalnoj zajednici. Stavranjem poslovne klime, ulaganjem novih investitora ali i razvijanjem privrede na teritoriji Grada Živinice, sa odličnim raspolaganjem budžetskih sredstava ostvarili smo do sada najveći Budžet koji za rezultat ima suficit od 1,2 miliona KM”, kazao je gradonačelnik Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je, zajedno sa predsjednicom Komisije za ravnopravnost spolova i članicom Savjeta žena gradonačelnika, povodom 8. marta – Dana žena posjetio dvije najstarije žene na području Grada Živinice.

Porabić Muška rođena 1910. godine u Žepi  najstarija je žena prema evidenciji u matičnim knjigama sa područja Grada Živinice, a svoj 110. rođendan doživjela je u kući u naselju Kotornica gdje i živi.

Nana Muška živjela je u Srebrenici, a zapamtila je i tri rata, među kojima je i onaj posljednji u kojem je izgubila najvoljenije, svoje šestero djece.

Također, prema evidenciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, najstariji je korisnik prava na penzije u Bosni i Hercegovini.

Pored nane Muške, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković posjetio je i 92. godišnju Pelku Milovanović rođenu 1928. godine, iz Vrnajevića gdje i sada živi.

Prilikom posjete najstarijim ženama sa područja Grada Živinice, gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je da one u svakom pogledu zaslužuju da im se posveti dužna pažnja svaki dan, te da im se čestita praznik, jer su kroz svoj život uložile puno truda i zalaganja.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je jučer planirani radno-informativni sastanak savjeta mladih, žena i dijaspore Grada Živinice u velikoj sali Gradske uprave Živinice.

Na sastanku je razgovarano i razmatrano o Pravilniku kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice, te o važnosti obilježavanja predstojećeg 8. marta – Dana žena.

Sastanku su prisustvovali građani Grada Živinice, članovi sva tri savjeta. Članovi Savjeta dijaspore kako bi prisustvovali sastanku uključeni su direktno video linkom.

S obzirom na to da u Budžetu Grada Živinice postoji suficit od 1.200.000,00 KM, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je kako je odlučeno da se određena sredstva daju u korist naših građana. Između ostalog određena sredstva su izdvojena za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih osoba u Gradu Živinice.

Još jedna bitna stavka koja je istaknuta bila je i ukidanje taksi koje se tiču otvaranja novih firmi, tako da svi oni koji žele otvoriti firmu godinu dana su oslobođeni od kompletne komunalne takse.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković kazao je kako se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donosit na dobar i demokratski način, baš kao što su donešene i na ovom sastanku.

Nakon dužeg razgovora i o navedenom Pravilniku i obilježavanju Dana žena došlo se i do jednogalsnih zaključaka za navedene teme.

Za Pravilnik kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice svi prisutni člnaovi su dali svoje sugsetije i mišljenja koje će biti u sastvani dio istog.

Kada je riječ o obilježavanju 8. marta Dana žena odlučeno je da se pored večerašnjeg koncerta posvećenog ženama nastavi sa obilježavanjem.

Naime, kako bi bar na trenutak pokazali mir, hrabrost, snagu i ljubav koju žene svaki dan pokazuju, ali i ukazali na potrebu boljeg statusa žena u našem društvu, biće organizovana šetnja i okupljanje uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, a nakon toga biće upriličeno i jedno lijepo druženje uz poeziju i pjesmu u Gradskom parku Konjuh.

Ovom prilikom svi prisutni, zajedno sa gradonačlenikom Samirom Kamenjakovićem, pozvali su sve naše sugradjanke, ali i sugrađane koji žele pokazati poštovanje i ljubav prema ženama i na ovaj način, da se, u ponedjeljak, 9. marta u 17 sati, ispred zgrade Gradske uprave pridruže u navedenoj šetnji i druženju.

”Već tri godine kontinuirano imamo održavanje Savjeta gradonačelnika, a danas smo imali tri i to savjet mladih, savjet žena i savjet dijaspore koji smo direktno linkom uključili na sastanak. Razgovarali smo o bitnim temama koje su prvenstveno važne za mlade ljude kada je u pitanju subvencioniranje sredstava kamate za stambeno zbrinjavanje mladih. Naša odluka s obzirom na to da Budžet Grada Živinice ima suficit od 1.200.000,00 KM, je da se određena sredstva daju u korist naših građana, a između ostalog postoje i određena sredstva za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih. Željeli smo da sa našim sugrađanima i naša tri savjeta, gdje smo pokazali da svi imaju pravo učešća, mišljenja i odlučivanja, donijeti odluku o Pravilniku na osnovu kojeg ćemo i raspisati Javni poziv za mlade. Također još jedna bitna tema sastanka svakako je i obilježavanje 8. marta, gdje smo određene ideje i sugestije prihvatili od strane Savjeta tako da već sutra imamo Veče poezije i ljubavi te ovom prilikom pozivam naše sugrađane da prisustvuju u Bosansko kulturnom centru Živinice.
Također i u ponedjeljak u 17:00 sati imamo jedno veliko i lijepo okupljanje gdje ćemo uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, imati druženje, poeziju i pjesmu iz našeg Gradskog parka, te na taj način obilježiti u potpunosti Dan žena. Smatram da obilježavanje ovakvih manifestacija poboljšava se standard i življenje naših sugrađana.”kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao kako je komunikacija sa svim Savjetima gradonačelnika izuzet o važna.

“Komunikacija sa svim Savjetima je izuzetno važna. Na osnovu sugestija Savjeta penzionera izvršili smo I određene promjene u zgradi penzionera, a ovih dana nastavit ćemo i uređenje ove zgrade. Uvažili smo i sugestije naših poslodavaca i preko savjeta poslodavaca ukinuli smo mnoge takse koje se tiču otvaranja novih firmi. Ovo je pozitivan primjer i želim primjenjivati ovu praksu donošenja odluka na jedan dobar i demokratski način, i smatram da se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donositi na ovakav način. U budućnosti ćemo nastaviti sa proaktivnom transparentnošću, obavještavati naše građane o svim dešavanjima i zajedno s njima donositi odluke.”, kazao je gradonačelnik Kamenjaković


Već treću godinu za redom u Bosanskom kulturnom centru Živinice će biti organizovan Festival umjetnosti za djecu, koji će okupiti pozorišne kuće iz cijele BiH i iz susjednih zemalja.

Ove godine Festival počinje s prvim danima aprila, a za razliku od prethodne dvije, Festival će trajati cijeli mjesec april. Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je održao niz sastanaka sa predstavnicima Osnovnih škola i Gradskog obdaništa Živinice na kojima je dogovaran program festivala i sve ostalo za njegovu uspješnu realizaciju.

Radi se o potpuno Festivalu koji za cilj ima da objedini sve oblike umjetnosti te ih predstavi djeci na njima najprihvatljiviji način kroz radionice, predstave, mjuzikle i promocije. Festival umjetnosti za djecu spoj je igre, edukacije, obrazovanja, te prilika za afirmaciju knjige, pozorišta, muzike ali i ostalih vrijednosti koje iz toga proizilaze.

Festival umjetnosti za djecu ove godine je koncipiran tako da cijeli mjesec april bude isključivo posvećen djeci, koja će se kroz umjetničke sadržaje (predstave, promocije, radionice) socijalizirati, zatim steći nova prijateljstva, te učiti o suštinskim vrijednostima života.

Tokom Festivala biće održane i radionice iz oblasti umjetničkog stvaralaštva koje će za sve učesnike biti besplatne.

Organizatori ove manifestacije su JU BKC Živinice u saradnji sa gradonačelnikom Živinica Samirom Kamenjakovićem koji je i ove godine generalni pokrovitelj navedene manifestacije.

”Zadovoljstvo mi je da već tradicionalno održavamo već treći Festival umjetnosti za djecu u Gradu Živinice i da će on trajati cijeli mjesec april. Posebno me raduje to što je početak Festivala početkom aprila kada je i Dom naroda usvojio deklaraciju o statusu Grada Živinice. Smatram da je ovaj događaj vrlo važan za nadogradnju društva i mladih ljudi u onom pravcu u kojem svi treba da idemo, ali i da se pomalo vratimo ukoliko dođe do nekih skretanja. Tokom tih mjesec dana dolazit će predstavnici umjetnosti i kulture iz Sarajeva, Zenice, Banja Luke, Osijeka, i drugih gradova, i ovo je zaista jedan veliki kulturni događaj za Grad Živinice. U okviru ovog događaja imat ćemo mogučnost da vidimo pjesmu, pjevanje, glumu, dramu i sceniranje tako da će nam april zaista biti veseo. April je Dan dječije umjetnosti, i ono što želim istaći jeste da ćemo u toku ovog mjeseca pokušati da damo odgovor i da iz Živinica pošaljemo mogućnost izgradnje simbola za djecu i mislim da ćemo uz ove ljude koji su danas bili sa mnom na sastanku to i uspjeti. April je također i mjesec čistoće i otpora kada je u pitanju odbrambeni rat, i u ovom mjesecu Živinice će živjeti, voditi računa o ekologiji, posvetiti se našim najmlađim na najbolji mogući način, ali i sjećati se naših najmilijih koji su izgubili svoj život”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

”Želim da iskoristim priliku da se zahvalim gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću koji je ujedno i generalni pokrovitelj trećeg Festivala umjetnosti za djecu, koji osim finansijskog dijela učestvuje i u realizaciji i organizaciji. Danas smo ponovo imali sastanak sa predstavnicima Osnovnih škola i Obdaništa na području Grada Živinice povodom trećeg Festivala umjetnosti za djecu. Ove godine za razliku od prethodne dvije, Festival će trajati cijeli mjesec april, a već 2. aprila svečano će biti otvoren festival unutar samog festivala koji će trajati jedan dan. Riječ je o Festivalu dječijeg umjetničkog stvaralaštva, gdje će djeca sa područja cijelog našeg Grada imati priliku da se predstave sa određenim umjetničkim sadržajima koje su pripremali tokom cijele godine. Ono što je važno istaći jeste da ćemo u okviru ovog Festivala promovisati našu prvu zbirku priča i igrokaza za djecu na kojoj ovih dana radi Gradska biblioteka. Vjerujem da će djeca pojećivati sve ono što smo za njih pripremili.”, kazao je direktor BKC-a Elmir Krivalić.

1 2 3 5