Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisiao je ugovor za nastavak projekta „Njega i pomoć u kući“ u naredne četiri godine. Ugovor je potpisan sa direktoricom ureda Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i predstavnikom Crvenog križa Živinice.

Navedeni projekat „Njega i pomoć u kući“, čiji je osnovni postulat pružanje usluga njege i pomoći osobama u trećoj životnoj dobi, u Živinicama se uspješno relaizuje već četiri godine, a zahvaljujući dobroj saradnji Grada Živinice sa Švicarskim Crvenim križom i Crvenim križom Živinice.

U okviru istog projekta sa radom je počeo i dnevni centar za njegu i pomoć kod kuće.

Naime, neophodno je naglasiti na porast broja ljudi treće životne dobi u odnosu na druge starosne grupe što postaje problematično zbog činjenice da socijalni i zdravstveni sistemi nisu adekvatno pripremljeni da ovoj populaciji osiguraju kvalitetne uslove za život i da se nose sa ovakvom vrstom demografskih izazova.

Iz tih razloga Grad Živinice je započeo realizaciju ovog projekta, te u okviru toga Crveni križ Živinice je zajedno sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem počeo provoditi aktivnosti u cilju poboljšavanja životnih uvjeta starije populacije stanovništva Grada Živinice.

Navedene aktivnosti su jedan drugačiji način razmišljanja Gradske administracije o načinu pomoći starijim osobama, koje bi zajedno sa Strategijom za osobe starije životne dobi, čiju je izradu Grad Živinice već započeo, trebale stvoriti preduslove za izgradnju Centra za starenje. Centar za starenje bi bio novi iskorak za kvalitetniji život starije populacije stanovništva u Gradu Živinice.

Trenutno pet uposlenih zdravstvenih radnika zajedno sa članovima Crvenog križa Živinice na terenu pomaže osobama koji trebaju neku vrstu njege, što se za četiri godine trajanja projekta pokazalo upsješnim. Prema riječima predstavnika Crvenog križa Živinice, Nermina Aljića, sve je veći broj onih koji zahtijevaju ovakvu vrstu pomoći od CK Grada Živinice.

“Drago mi je što smo u mogućnosti da nastavimo realizaciju ovog jako važnog projekta za naše sugrađane starije životne dobi. Posebno zadovoljstvo mi je što ga realizujemo sa Vladom Švicarske jer to utiče i na druge projkete koje možemo zajednički realizovati. Grad Živinice će nastaviti podržavati projekat ”Njega i pomoć u kući”, a potpisivanjem ovog ugovora stvorena je sigurnost da će se isti provoditi i u naredne četiri godine. Cilj je da se poveća broj korisnika i da uz Strategiju  za osobe starije životne dobi, čiju je izradu Grad Živinice već započeo, stvore preduslovi za izgradnju Centra za starenje. Centar za starenje bi bio novi iskorak za kvalitetniji život starije populacije stanovništva u našem Gradu.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za boračka pitanja TK 20.05.2021. godine objavilo javne pozive za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

Tekstovi objavljenih javnih poziva i potrebni obrasci se mogu preuzeti na web stranici Ministarstva za boračka pitanja TK, u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Javni pozivi su otvoreni do 19.06.2021. godine.

Javni poziv za samozapošljavanje

Javni poziv za zapošljavanje

Obrazac samozaposljavanja

Obrazac zaposljavanje

Poslovni plan samozaposljavanje

Poslovni plan zaposljavanje


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija (projektnih prijedloga) za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih (neprofitnih) organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa nevladinih (neprofitnih) organizacija, i to boračkih udruženja (organizacija), izatim nevladinih organizacija iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja i očuvanja tradicije, zaštite životne sredine (okoliša), turizma i privrede, socijalne i zdravstvene zaštite i pomoći, uključujući i humanitarne nevladine organizacije.Javni poziv je objavljen dana 07.05.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

Za sve nevladine organizacije koje se žele dodatno informisati bit će organizovan Dan otvorenih vrata 10.05. (ponedjeljak) od 12,00 do 14,30 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice. Osim predstavljanja Javnog poziva, bit će omogućeno da se postavljaju pitanja u vezi pripreme prijava i aplikacija.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

Aplikacijski obrazac 1 – Nevladine organizacije

Aplikacijski obrazac 2 – Kulturno-umjetničke manifestacije i događaji

Izjava da NVO nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 29.04.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

Za sve sportske organizacije koje se žele dodatno informisati bit će organizovan Dan otvorenih vrata 04.05. (utorak) od 12,00 do 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice. Osim predstavljanja Javnog poziva, bit će omogućeno da se postavljaju pitanja u vezi pripreme prijava i aplikacija.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski sport, kvalitetni sport, sport lica sa invaliditetom (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 2 – Sportske organizacije (klubovi) koje se takmiče na kantonalnom i gradskom nivou (kolektivni i individualni sportovi)

Aplikacijski obrazac 3 – Sportske organizacije koje se bave rekreativnim sportom, sportskim odgojem i obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom i drugim sportskim djelatnostima

Aplikacijski obrazac 4 – Sportske manifestacije i memorijalni turniri

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora


Obavještavamo građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Budžetu za 2021. godinu, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije COVID 19 virusom, biti održana na sljedeći način:

– Predprijedlog Budžeta Grada Živinice dostupan je u elektronskom obliku na linku ispod i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

– Sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 05.03.2021.godine – 12.03.2021. godine u pisanoj formi putem e-maila na adresu dervisa@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Za Komisiju za provedbu javnih rasprava o Budžetu Grada Živinice“.

PREDPRIJEDLOG BUDŽETA GRADA ŽIVINICE ZA 2021. GODINU 

Za dodatne informacije kontakt telefon: 035 743 310.

 


Obavještavamo sve zaintersirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku/studijsku 2020/2021. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko redovno pohađaju srednju školu, odnosno imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Konkurse i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod:

KONKURS STUDENTI
KONKURS UČENICI
IZJAVA STUDENTI
IZJAVA UČENICI
ZAHTJEV STUDENTI
ZAHTJEV UČENICI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe na broj telefona: 035 743 319.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, posjetio je Udruženje penzionera Grada Živinice u kojem je urađena sanacija prostorija i terase njihovog objekta u kojem su smješteni.

Naime, u proteklom periodu izvršena je sanacija prostorija i terase, čija je ukupna vrijednost radova oko 27.000,00 KM, a izvršena je i kompletna sanacija unutarnje i vanjske stolarije, te su nabavljne nove stolice.

Izvođač navedenih radova na sanaciji prostorija i terase bila je firma “ZIMEX” Živinice.

Dakle u protekloj godini dana zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenjakovića, uspješno je realizovano nekoliko projekata u kojima je samo u infrastruktu na ovom objektu uloženo oko 45.000,00 KM, te su sredstva za redovan rad Udruženja penzionera i jednokratne pomoći podignuta sa 1000 KM na 20.000 KM.

Objekat je dobio sasvim novi izgleda prilagođen potrebama penzionera koji većinu svog vremena provode u njemu.

Objekat Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Živinice sagrađen je 1975. godine, a sve do prije godinu dana nije obavljena nikakva rekonstrukcija na ovom objektu.

Udruženje penzionera broji oko 7,5 hiljada članova, od kojih do stotinu njih svakodnevno dolazi kako bi se družili kroz razne aktivnosti.

Gradonačelnik Kamenjaković izrazio je zadovoljstvo završetkom radova u Domu penzionera, te se zahvalio Udruženju na kooperativnosti prilikom realizacije ovog projekta, koji će mnogim penzionerima olakšati dane u mirovini.

“u Gradu Živinice imamo jako puno umirovljenika koji gravitiraju na ovom području a naročito u prostorijama Udruženja penzionera i iz tog razloga željeli smo da vratimo ono malo što su oni gradili godinama za nas i za Grad Živinice. Zaista smatram korektnim i poštenim da jednim malim dijelom vratimo ovim ljudima bar mali dio kroz poboljšanje uslova gdje oni sada često borave. Drago mi je da je projekat uređenja njihovih prostorije završen, a Grad Živinice će i u narednom Bužetu planirati sredstva kako bi mogli, u dogovoru sa Udruženjem penzionera, nastavili pomagati našim sugrađanima koji su u mirovini, i nastaviti vraćati dug koji imamo prema ljudima koji su došli u penziju. Ono što je jako bitno jeste da imamo prostorije koje se mogu nadograđivati i iskoristiti, i zaista bih želio naći način da ovdje napravimo centar za zdravo starenje, s obzirom da sa švicarskim Crvenim križom pravimo strategiju za osobe treće životne dobi koja bi zasigurno mogla biti kontatibilna ovom projektu. Zahvaljujem se ljudima iz Uudruženja što su bili kooperativni u realizaciji ovog projekta. Drago mi je da smo uspjeli riješiti dugogodišnje proebleme koji su postojali kada je u pitanju ovaj prostor i da smo ga vratili ponovo u funkciju.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ja sam toliko sretan jer sam 1.11.2020. godine preuzeo funkciju udruženja kad su počeli ti radovi. Od tada je sve ovo urađeno. Mi se sada mladi osjećamo i ovde kad neko uđe neće reći da je ovo Dom penzionera. Došao nam je i novi namještaj pa sam rekao gradonačelniku najvjerovatnije kad dođeš i ti u penziju imaćeš gdje sjediti. Uzet je kvalitetan namještaj koji bi trebao dugo da nas posluži. Ja sam duže vremena u udruženju i gradonačelnik je prvi čelnik koji nas je posjetio i koji nam je pomogao. Mnogo nas je obradovao i ne mogu se zahvaliti na tome.” , rekao je predsjednik Udruženja penzionera Grada Živinice Rahman Goletić.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa i Crvenog križa Živinice Memorandum o izradu Strategije za osobe treće životne dobi.

Grad Živinice je drugi po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja ima za cilj unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade navedene Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi aktivno uključiti u društveno kulturni život Grada Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamejnajkovića pored do sada izrađenih Strategija za razvoj, turizam i mlade, a koje su po prvi put donešene i usvojene u Gradu Živinice, želi se pristupiti i izradi Stategije za starije osobe u našem Gradu, na osnovu čega će se odrediti strateški kurs kojim se Grad Živinice želi kretati u narednom periodu.

U cilju da se što kvalitetnije uradi navedena Strategija za osobe treće životne dobi formirana je i radna grupa od predstavnika relevantnih institucija i organizacija koja će uz angažovanog saradnika napraviti prijedlog Strategije za osobe treće životne dobi.

S tim u vezi, nakon potpisivanja navedenog Memoranduma o izradi Strategije za osobe treće životne održan je i prvi radni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta navedene Strategije.

Grad Živinice ima jako dobru saradnju sa Švicarskim Crvenim križom i preko Švicarske ambasade i Švicarskog crvenog križa uspješno se implementiralo nekoliko projekata, među kojima su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su zaista od velikog značaja za sve građane Grada Živinice.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo povodom potpisivanja ovog Memomranduma koji će pomoći običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji i time ga uključiti u aktivni društveni i kulturni život u Gradu Živinice.

“Mi smo sa Švicarskim Crvenim križom potpisali Memorandum o saradnji za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Želim naglasiti da sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju gdje smo uspjeli realizovati nekoliko projekata među kojiam su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su se pokazali jako dobri tako je sad Grad Živinice u u saradnji sa Crvenim križom Živinice u potpunosti preuzeo realizaciju ovih projekata. Ovaj projekat je jako bitan za naše sugrađane treće životne dobi iz razloga što će niz projekata nakon urađene Strategije biti otvoreno i dat će se mogućnost Gradu da na jedan sofisticiraniji način pomognemo našim starijim sugrađanima. Ovaj tip Strategije otvara nam mogućnost apliciranja na projekte na svim nivoima vlasti, kako u BiH tako i izvan BiH, koji se tiču društvenih aktivnosti osoba starije životne dobi. Raduje me činjenica da smo jedina dva Grada, dakle Grad Tuzla i Grad Živinice, koja relaizuju ovaj projekat sa Švicarskim Crvenim križom i mi ćemo na takav način na veći stupanj podići brigu o našim starijim sugrađanima. Mi kao Grad poduzimamo određene aktivnosti kada je u pitanju grupisanje tih ljudi, edukacija i pomoć, ali smatram da na ovako uređen način i način koji nama daje prednost u odnosu na druge lokalne zajednice da možemo pomoći našim sugrađanima. Mi sa Švicarskim Crvenim križom nastavljamo suradnju i ta suradnja će se voditi u vidu pomoći običnom čovjeku, pomoć običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji koja govori da želimo ljude izvlačiti iz siromaštva i uključivati u aktivni društveni i kulturni život. Zaista me raduje da je Švicarski CK izabrao Grad Živince da potpišemo Memorandum i mi ćemo odmah krenuti sa radom i već smo imali prvi radni sastanak sa članovima grupe koji su potrebni da urade i završe Strategiju, koja bi već u proljeće trebala biti završena. To nam daje mogućnost da možemo aplicirati na kvalitetne projekte kako bi našim sugrađanima omogućili kvalitetniji život”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Danas smo sa Gradskom upravom Grada Živinice i Crvenim križom Grada Živinice potpisali Memorandum o razumijevanju koji se tiče izrade Strategije za osobe treće životne dobi na području Grada Živinice. To je Strategija kojom će se zaokružiti svi napori Grada Živinice u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života osoba treće životne dobi u ovom Gradu”, navela je direktorica Švicarskog Crvenog križa u BiH Mihaela Hinić.

“Danas smo potpisali Sporazum zajedno sa Švicarskim Crvenim križom i Gradom Živinice za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Nama kao CK kao i Gradu Živinice veoma je bitno da potpišemo tu Strategiju jer imamo razne aktivnosti koje se tiču starije populacije kao što je njega, pomoć u kući i aktivno starenje u Gradu Živinice. Ovo je samo još jedna nadogradnja i velika potreba jer će se moći izvlačiti drugi fondovi, Svjetski fondovi za naše projekte Crvenog križa i Grada Živinice”, rekao je sekretar Crvenog križa Grada Živinice Nermin Aljić.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, posjetio je Udruženje Penzionera Grada Živinice gdje je u toku sanacija prostorija i terase njihovog objekta u kojem su smješteni.

Ukupna vrijednost navedenih radova je oko 25.000,00 KM, a izvođač radova je firma “ZIMEX” Živinice.

Objekat Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Živinice sagrađen je 1975. godine, a sve do prije godinu dana nije obavljena nikakva rekonstrukcija na ovom objektu.

Dakle u proteklu godinu dana zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenajkovića, uspješno je realizovano nekoliko projekata u kojima je samo u infrastruktu na ovom objektu uloženo oko 45.000,00 KM, te su sredstva za redovan rad Udruženja penzionera i jednokratne pomoći podignuta sa 1000 KM na 20.000 KM.

Naime, u proteklom periodu izvršena kompletna sanacija unutarnje i vanjske stolarije, nabavljne su nove stolice, te trenutni radovi koji se izvode na sanaciji prostorija i terase ovog objekta koji će u narednim danima biti završeni.

Objekat će dobiti sasvim novi izgleda prilagođen potrebama penzionera koji najviše svog vremena provode u njemu.

Kako gradonačelnik Samir Kamenjaković brine o svim kategorijama stanovništva Grada Živinice odmaha nakon preuzimanja mandata formirao je i Savjet penzionera gradonačelnika kako bi ova kataegorija našeg društava mogla vaninstitucionalno djelovati na njegov rad kada su u pitanju penzioneri Grada Živinice. Iz tih razgovora i sasatnaka predloženi su projekti koji su i realizovani za ovu kategoriju našeg društva.

Udruženje penzionera broji oko7,5 hiljada članova, od kojih do stotinu njih svakodnevno dolazi kako bi se družili kroz razne aktivnosti.

“Zadovoljstvo mi je da stvari o kojima smo razgovarali sa ljudima iz Udruženja penzionera popravimo na jedan drugačiji i bolji način. Smatram da putem socijalne inkluzije, osim što moramo ljude vraćati iz siromaštva, moramo ih uključivati u kulturni i društveni život, i zaista mi je drago da ovaj objekat u kojem najviše vremena provode naši penzioneri došla u situaciju da je u potpunosti renoviramo. Krajem prošle godine smo uradili izmjenu stolarije i ove godine želimo enterijer i eksterijer da spojimo i da napravimo jedan lijep ambijent, gdje želimo napraviti centar za penzionere koji bi bio izuzetno funkcionalan. Putem socijalne inkluzije imamo određene projekte koje možemo poboljšti kako bi mogli spojiti institucionalno Udruženje penzionera sa određenim udruženjima i u dijapsori i institucionalno u Gradu Živinice. Mi smo na početku mog mandata izmijenili politiku koja je bila prema penzionerima. Dakle, Udruženja penzionera su imala neka minimalna sredstva od 1000 do 2000 KM u Budžetu Grada Živinicice i to smo promijenili. S obzirom na to da imamo dva Udruženja, mi ukupno godišnje imamo preko 20.000,00 KM obezbjeđeno za njihov rad i za jednokratne pomoći. Za infrastrukturu koja je potrebana našim penzionerima uložili smo nekgdje oko 45.000,00 KM dodatnih sredstava. Ovo je malo za naše penzionere, s obzirom da su oni radili i gradili sve ono što mi danas koristimo i ovo je samo jedan mali dio onoga što mi trebamo vrtiti ovim ljudima.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je radno-informativni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta Strategije za unapređenje položaja osoba treće životne dobi, te o aktivnostima u okviru programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja.

Naime, Grad Živinice krenuo je u izradu Strategije za unapređenje položaja treće životne dobi koju će u potpunosti podržati i finansirati Švicarski Crveni križ.

Grad Živinice realizuje projekte koji podižu svijest i empatiju ljudi, te uspješno ostvaruje mnogobrojne saradnje koje su od velikog značaja za sve građana Grada.

Grad Živinice drugi je po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja treba unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi uključiti u društveno-kulturni život.

Službenica za program aktivnog starenja Švicarskog Crvenog križa u BiH Amela Fočić istakla je kako se nada što skorijem usvajanju Strategije kako bi se Grad Živinice mogao plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je slijed nakon svih projekata kojis u realizovani za starije osobe, te istako da je Grad Živinice osigurao zdravstveno osiguranje za sve građane, te da oni koji nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku upravu.

„Sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju, a dogovorili smo i realizaciju projekta izrade Strategije za unapređenje položaja osoba starije životne dobi, koju će oni u potpunosti finansirati. Kao Grad uspjeli smo napraviti situaciju da nijedan građanin ne bude bez zdravstvenog osiguranja, tako da naši sugrađani koji trenutno nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku uprava kako bi za njih uplatili zdravstveno osiguranje. Nakon projekata pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja kojeg realizujemo sa Crvenim križom Živinice slijed događaja bila je Strategija koja će pomoći starijim osobama u našem Gradu. Važno je da uđemo u ovaj projekat i u potpunosti završimo Strategiju jer će to značiti socijalni inkluziju koja ne vraća starije ljude samo iz siromaštva nego ih i uključuje u društveno-kulturni život. Prilagodit ćemo i Gradsku upravu tim uslovima, a nakon završetka Strategije, s obzirom na to da smo drugi Grad koji sprovodi ovaj projekat, potpisat ćemo i Ugovor sa Švicarskim Crvenim križom i Švicarskom ambasadom o dodatnim projektima i sredstvima koje ćemo dobiti od Vlade Švicarske.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Razlog posjete jeste predstavljanje Gradu Živinice jednu od naših aktivnosti, tačnije programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja koja je usmjerena osobama treće životne dobi. Imali smo priliku čuti od gradonačelnika Kamenjakovića da će i oni pokrenuti Strategiju za unapređenje položaja osoba treće životne dobi i mi u potpunosti podržavamo i pozdravljamo inicijativu s njihove strane. Prezentovali smo naš princip rada i uključit ćemo i nadležne Gradske službe kao i relevantne institucije i udruženja u Gradu Živinice i nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati usvojenu Strategiju koja će se moći plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.“, rekla je predstavnica Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini Amela Fočić.

1 2 3 6