Danas počinje podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na markicu za zdravstveno osiguranje

Obavještavaju se ratni vojni invalidi, demobilisani branioci, porodice šehida- poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica

Obavještavaju se ratni vojni invalidi, demobilisani branioci, porodice šehida- poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica da  počinje podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu za zdravstveno osiguranje od 7. marta 2023. godine (utorak).

Osobe u statusu članova porodica šehida- poginulih branilaca, odnosno članova porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedice ranjavanja; ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom 60% i više i demobilisani branioci koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe na Biro za zapošljavanje Živinice, svoje pravo na markicu za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu ostvaruju u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Ratni vojni invalidi sa utvrđenim vojnim invaliditetom od 20% do 50%, sa područja Živinica i dobitnici najvećih ratnih priznanja, zahtjeve za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu  mogu preuzeti  u Organizaciji RVI Grada Živinice, na adresi: ul. Oslobođenja bb Živinice (zgrada MEMI-ALI) radnim danima od  9.00  do 14. 00 sati. 

Demobilisani branioci koji nisu prijavljeni na evidenciji službe za zapošljavanje i nemaju sredstava za izdržavanje, demobilisani branioci stariji od 65 godina života koji nemaju sredstava za izdržavanje, članovi porodica demobilisanih branilaca, zahtjeve za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu mogu preuzimati na info pultu u Šalter sali Grada Živinice.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na  premiju – markicu za zdravstveno  osiguranje se podnose od  07.03.2023.  do  15. 03. 2023. godine.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti lično u Odsjek za BIZ i raseljene osobe Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice ili na brojeve telefona: 035 743 318  i   035 743 319. 

OBAVJEŠTENJE