Jučer su završeni radovi na uređenu i izgradnji dva modernizovana pružna prelaza u Gradu Živinice. Radi se o pružnom prelazu na Križaljci koji je rekonstruisan i modernizovan, te o izgradnji potpuno novog modernizovanog pružnog prelaza na putu Šerići – Suha.

Dakle, na navedenim pružnim prelazima do sada je bila pasivna zaštita, a sada je urađena aktivna zaštita, odnosno navedeni pružni prelazi su osigurani savremenim automatskim signalno-sigurnosnim uređajima sa polubranicima.

Projekat u cjelosti obuhvata izgradnju šest ovakvih pružnih peralza, od čega je pet na Tuzlanskom kantonu, dva u u Živinicama i tri u Lukavcu. Projekat u vrijednosti milion i 900 hiljada KM finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira JP Željeznice Federacije Bosne i Heregovine.

Cilj projekta je unapređenje sigurnosti učesnika u saobraćaju. S obzirom da je pušten u promet i novoizgrađeni most na rijeci Spreči, na putu Ljubače – Suha i sada navedeni izgrađeni pružni prelaz sa aktivnom zaštitom stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju u ovom dijelu Grada Živinice je znatno povećana.   


Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Živinice.

Članove Gradske izborne komisije imenuje Gradsko vijeće Živinice, uz suglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Javni oglas objavljen je dana 15.03.2023. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

JAVNI OGLAS 

Prijava

Izjava  


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković preminuo je 11.03.2023. godine u svojoj 48. godini života.

Od početka januara ove godine bio je na bolničkom liječenju u UKC Tuzla, gdje je i preminuo.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković rođen je 10. maja 1975. godine u Tuzli.

Srednju Medicinsku školu završio u Tuzli. Studij Medicinske radilogije završio na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je i magistrirao, a zatim i doktorirao. Dodatno obrazovanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta završio na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Radio je na klinici za Radiologiju kliničkog centra u Tuzli, a bio je i docent na odsjeku za radiološke tehnike na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Objavio je više od 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti medicine.

Bio je i član Skupštine Tuzlanskog kantona, i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Na funkciji gradonačelnika Grada Živinica izabran je prvi put 2016. godine, te ponovo 2020. godine.

Neka je rahmet njegovoj plemenitoj duši.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 14.03.2023. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba, kontakt osoba je Elvir Sinanović.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod. 

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Aplikacijski obrazac 3

Aplikacijski obrazac 4

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora


Obavještavamo sve zainteresovane da je, dana 08.03.2023. godine, raspisan Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2022/23 godinu.

Javni pozivi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Pozive u cjelosti, kao i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod.

JAVNI POZIV UČENICI

Prilog br. 1 – Prijava na Javni poziv

Prilog br. 2 – Obrazac Izjave za učenike

Prilog br. 3 – Izjava o visini dodatnih prihoda

Odluka

 

JAVNI POZIV STUDENTI

Prilog br. 1 – Prijava na Javni poziv

Prilog br. 2 – Obrazac Izjave za studente

Prilog br. 3 – Izjava o visini dodatnih prihoda

Odluka


U povodu 8. marta, Dana žena, gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovane sugrađanke,

U povodu 8. marta – Dana žena, svim ženama u Gradu Živinice, našim sugrađankama u dijaspori, kao i ženama u državi Bosni i Hercegovini od srca upućujem najiskrenije čestitke.

Želim da ovaj dan provedete u zdravlju i sreći sa svojim najdražim.

Pažnja i ljubav koju primate danas neka bude prisutna u vašim životima tokom cijele godine.

Sretan Vam 8. mart – Dan žena!”

 Gradonačelnik

doc.dr.sc. Samir Kamenjaković

 


Obavještavaju se ratni vojni invalidi, demobilisani branioci, porodice šehida- poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica da  počinje podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu za zdravstveno osiguranje od 7. marta 2023. godine (utorak).

Osobe u statusu članova porodica šehida- poginulih branilaca, odnosno članova porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedice ranjavanja; ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom 60% i više i demobilisani branioci koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe na Biro za zapošljavanje Živinice, svoje pravo na markicu za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu ostvaruju u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Ratni vojni invalidi sa utvrđenim vojnim invaliditetom od 20% do 50%, sa područja Živinica i dobitnici najvećih ratnih priznanja, zahtjeve za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu  mogu preuzeti  u Organizaciji RVI Grada Živinice, na adresi: ul. Oslobođenja bb Živinice (zgrada MEMI-ALI) radnim danima od  9.00  do 14. 00 sati. 

Demobilisani branioci koji nisu prijavljeni na evidenciji službe za zapošljavanje i nemaju sredstava za izdržavanje, demobilisani branioci stariji od 65 godina života koji nemaju sredstava za izdržavanje, članovi porodica demobilisanih branilaca, zahtjeve za ostvarivanje prava na premiju za 2023. – markicu mogu preuzimati na info pultu u Šalter sali Grada Živinice.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na  premiju – markicu za zdravstveno  osiguranje se podnose od  07.03.2023.  do  15. 03. 2023. godine.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti lično u Odsjek za BIZ i raseljene osobe Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice ili na brojeve telefona: 035 743 318  i   035 743 319. 

OBAVJEŠTENJE 


Rang lista za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu. 


Komisija za provedbu Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Živinice objavila je Preliminarnu listu podnositelja zahtjeva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Živinice.  Navedenu Listu možete pogledati na linku ispod. 

PRELIMINARNA LISTA

Nezadovoljni podnositelji zahtjeva mogu  podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči Grada Živinice i na web stranici Grada Živinice. Prigovor  se izjavljuje u pismenoj formi Drugostepenoj komisiji za upravno rješavanje po žalbama Gradskog vijeća Živinice, a podnosi se putem pisarnice (Šalter sala)  Grada Živinice.