Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za imenovanje šest članova Gradske izborne komisije Živinice

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Živinice. Članove Gradske izborne komisije imenuje

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 6 (šest) članova Gradske izborne komisije Živinice.

Članove Gradske izborne komisije imenuje Gradsko vijeće Živinice, uz suglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Javni oglas objavljen je dana 15.03.2023. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

JAVNI OGLAS 

Prijava

Izjava