Na regionalnom putu R 469 koji prolazi kroz Dubrave, a spaja Živinice, Tuzlu i Kalesiju, ovih dana nastavljaju se radovi na rekonstrukciji putne komunikacije.
Gradonačelnik Samir Kamenjaković posjetio je mjesto gdje su u toku radovi između dva kružna toka u Dubravama, a ono što je navažnije jeste da se ovih dana završavaju najkritičnije tačke puta kojim djeca idu prema školi.

Ovaj projekat je izuzetno važan za Grad Živinice, a radi se od dužini između dva kružna toka u Dubravama, koja su već urađena. Procijenjena ukupna vrijednost svih ovih radova, koji su do sada urađeni i koji tek slijede, je preko milion konvertibilnih maraka.

Grad Živinice finansirao je izradu projekta za pješačku stazu na ovoj dionici puta, te uradio cjelokupnu eksproprijaciju potrebnu za nastavak radova.

Ovaj projekat najavljen je prošle godine, gdje je Gradonačelnik Samir Kamenjaković nakon pregovora sa direktorom Direkcije regionalnih cesta TK-a, preuzeo sve potrebne radnje za realizaciju pomenutog projekta.
Dakle, radovi na rekonstrukciji ceste i izgradnji treće saobraćajne trake i pješačke staze na dionici između kružnih tokova u Par Selu i Dubravama započeli su prošle godine, u sklopu kojih je u 2019. godini urađena treća kolovozna traka i dio pješačke staze.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković posebno je insistirao da se pored treće kolovozne trake na pomenutoj dionici napravi i pješačka staza koja će omogućiti veću sigurnost za sve učesnike saobraćaja, a posebno za djecu koja svakodnevno tom dionicom idu u školu.

“Zaista sa zadovoljstvom mogu kazati da je projekat koji je najavljen prošle godine u realizaciji, iako smo imali određenih zastoja kada je u pitanju izmještanje vodovodne i kanalizacione mreže. Prošle godine smo imali zaustavljanje puta od strane građana, gdje smo obećali da će ovaj put biti nastavljen, te kao što smo kazali on se u koordinaciji sa direkcijom cesta BiH, nastavlja raditi. Upravo se završavaju najkritičnije tačke, a to je put kojim djeca idu u školu. Iskreno se nadam da ćemo do kraja ove, ili početkom sljedeće godine u Gornjim i Donjim Dubravama imati jedan moderan i siguran put, a ono što me posebno raduje jeste da smo u projektu uspjeli izlobirati da se izgrade pješačke staze, koju smo mi finansirali, kako bismo imali povećanu sigurnost za sve građane koji se kreću ovim putem. Vjerujem da ćemo uskoro imati u potpunosti jedan moderan put, te da će Gornje i Donje Dubrave riješti sve probleme koji se tiču putne komunikacije, i sa aspekta odvodnih dijelova, odnosno kanalizacije koja je prolazila kroz ovaj put, a koju smo ovih dana uspjeli riješiti”, kazao je Gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Danas je u zgradi uprave Grada Živinice upriličena konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat pod nazivom “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u koordinaciji sa Udruženjem “Izvor SELSEBIL” Živinice nedavno pokrenuo navedeni projekat kojeg su u potpunosti podržale i mnoge druge institucije u Gradu Živinice.

Učesnici današnje konferenije koji su predstavili i podržali navedeni projekat “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM” su predstavnici: Grada Živinice, sve tri vjerske institucije u Gradu Živinice, Udruženja “Izvor SELSEBIL” Živinice, MUP-a PU Živinice, srednjoškolskih obrazovnih institucija u Živinicama, Sportskog saveza Živinice i kulturnog života u Gradu Živince.

Kroz ovaj projekat se želi skrenuti pažnja na ozbiljnost ovog problema, te da se institucionalno i sistemski zajednički radi na rješavanju istog.

Danas je također ispred zgrade Uprave postavljen i štand sa letcima i promotivnim materijalom za pokrenutu akciju protiv kockanja ili klađenja, te je upriličeno predavanje na ovu temu za učenike srednjih škola u Živinicama.

Učesnici kodanašanje konferencije za medije najavili su da će zajednički raditi na svim aktivnostima u vezi navedenog projekta, te se nadaju da će moći sprijčiti širenje ove pošasti našeg društva.

Kockanje ili klađenje je bilo koja “igra” u kojoj postoji šansa za dobitak ili gubitak novca, čiji ishod ne možemo predvidjeti. Kockanje ili klađenje je postalo veliki problem današnjice cijele društvene zajednice kojem su podložni različiti ljudi bez obzira na starosnu dob ili spol. Naime, ovisnost o kockanju ili klađenju trenutno obuhvata sve generacijske skupine i javlja se kod oba spola i u svim kulturama, ne ovisno o obrazovanju i imetku.

Veliki problem predstavlja to što se klađenjem počeo baviti i veliki broj djece, odnosno maloljetnika. Uprkos zakonskim odredbama koje nalažu zabranu klađenja osobama mladih od 18 godina, oni uvijek pronađu način da to urade. Time se razvija kockarska zavisnost, što je vrlo nepoželjno i štetno za cjelokupno društvo, a naročito za porodično okruženje. Ovisnost o kockanju kod, naročito kod mladih osoba može izazvati agresivno ponašanje, što je itekako zabrinjavajuće.

Poražavajući su podaci koliko sredstava mladi, pa i odrasli, upropaste kroz ovakve igre na sreću. Prema rezultatima određenih istraživanja, više od 80 posto maloljetnika u dobi između 15 i 17 godina barem jedanput je otišlo u sportsku kladionicu i sudjelovalo u igrama na sreću. Zabrinjavajuće zvuči podatak kako 45 posto srednjoškolaca i mladih svakodnevno ide u sportske kladionice.

Ovom prilikom istaknut je i problem otvaranje kladionica u blizini školskih i vjerskih ustanova. Prema sadašnjim zakonskim odredbama niej jasno definisana udaljenost objekata, te u vezi sa tim će se, od nadležnih insitucija tražiti tumačnje zakonskih odredbi koje su ovo definisale.

“Danas želim ukazati na važnost rješavanja ovog problema, te dati ljudima ideju na razmišljanje kakve sve posljedice ovo može ostaviti na njihove, i živote njihovih porodica. Možemo, i hoćemo pokazati da želimo drugačije, da ovo želimo da zaustavimo. Najveća podrška pri rješavanju ovog problema, pored naše institucionalne, jeste pomoć od strane porodica, jer najveći broj rješenja ovog problema upravo dolazi od strane porodica. Danas želim da pošaljemo poruku da smo svi odlučni, da svi stojimo na raspologanju, te da će ova akcija imati trajni kontinuitet. Nećemo odustati, jer smatramo da trebamo spasiti ljude koji nisu ovisnici. Ne postoji jasna granica između onih koji se zabavljaju u igri i onih koji su ovisnici, a najčešće se završi tragično po njih, a i njihove porodice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Također, sveštenik živiničko-podgajevski Miloš Trišić istakao je koliko je kockanje pogubno za mlade ljude, te da je ova zavisnost kao i zavisnost od opojnih droga koja podstiče razne probleme u porodici i društvu, te dovodi do psihotičnog stanja.

Glavni imam medžlisa Islamske zajednice Sedin ef. Karić kazao je da se Islamska zajednica i do sada borila, koliko je mogla protiv ovog problema, te da im je izuzetno važno i drago što su se uključili i svi ostali na nivou lokalne zajednice, kako bi se problem riješio.

Prema riječima predsjednika Udruženja “Izvor Selsebil” Asima Smajlovića, u protekle tri godine kladionice su imale skoro 5 milijardi prihoda u Federaciji BiH, što je, također, poražavajuća činjenica.

Predstavnici obrazovnih institucija, direktori srednjih škola u Živinicama istakli su problem otvaranja kladionica u blizini školskih ustanova, te da su srednjoškolsci rizična skupina za ovaj problem.

Predstavnik MUP-a TK, PU Živinice, Zinet Goletić, ovom prilikom je kazao da PU Živinice preventivno radi na ovom problemu, te da im trenutne zakonske odredbe ne dozvoljavaju više aktivnosti u vezi sa sprečavanjem kockanja ili klađenja. Također, su kazali da kockanje ili klađenje negativno utječe na odnose sa porodicom što dovodi i do nasilja u porodici.

Direktor BKC-a Živinice, Emir Krivalić, kazao je da je ova akcija zapravo prvi, značajan korak ka suzbijanju negativnih pošasti u našem društvu, te da je ovo zapravo jedna nada koja vodi ka sistemskom rješavanju psiholoških problema naših sugrađana. Te dodao da je Grad Živinice jedan od rijetkih gradova u BiH koji je hrabro izašao u javnost sa ovakvim problemom, te da mu je posebno drago što je Uprava Grada Živinice prepoznala da kultura i umjetnost može doprinijeti psihološkoj svijesti kod ljudi koji imaju problema sa klađenjem.
“Postoje dvije vrste klađenja, jedna je zabava, a druga patološko klađenje, gdje zabava vrlo brzo može preći u patološko klađenje, tada se mora tražiti alternativa, kako bi mladi ljudi mogli naći neko drugo zanimanje koje će ih zabaviti. Umjetnost može biti neka vrsta zabave, a i jedna vrsta edukacije”, istakao je Krivalić.

Projekat je dugoročnog karaktera, a ova konferencija je samo prvi korak ka rješavanju datog problema, te vjerujemo da će se zajednički, problem ovisnosti o kockanju ili klađenju u potpunosti riješiti u našem društvu.


U cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Đurđevik Stari, Đurđevik Dom i Kovači proteklih dana urađene su četiri nove istražne bušotine za dodatnim količinama pitke vode za vododvod “Sinac-Rijeka”.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio lakaciju izvođenja radova u Đurđeviku gdje je sa nadzornim organom i izvođačem radova razgovarao o procesu radova na istražnoj bušotini za navedeni vodovod.

Vrijednost izovođenja radova na istražnim bušotinama je oko 30.000,00 KM, finansirano iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođači radova su firme “Geoservis” d.o.o. Živinice i “Zulić Inženjering” Tuzla.

U svrhu rješavanja problema vodosnabdijevanja pomenutih mjesnih zajednica pored ove četiri istražne bušotine, u narednom periodu planirano je da se radi još nekoliko ovakvih vodoistražnih bušotina.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković nedavno je održao i sastanak sa predstavnicima navedene tri mjesne zajednice na kojem je razgovarano o problemu vodosnabdijevanja ovog dijela Grada. Ono što je jako značajno da je nedavno urađena i rekonstrukcija vodovoda “Sinac-Rijeka”. Pored toga što je ovaj vodovod bio preopterećen brojem korisnika, glavni problem jesu nelegalni priključci u vodovodnu mrežu.

Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Đurđevika i Kovača, je samo jedan dio za funkcionalnu vodovodnu mrežu Gada Živinice. Realizovanim projektima i oni koji su u toku ili su planirani za realizaciju nastoji se riješiti vodosnabdijevanje za svakog stanovnika Grada Živinica.

Prema riječima Gradonačelnika Samira Kamenjakovića, jedan od glavnih ciljeva Uprave Grada Živinice, jeste rješavanje problema vodosnabdjevenosti svih dijelova Grada Živinice. Zbog toga se intenzivno radi na istraživanju i primjeni alternativnih i novih izvora vode.

“Kada govorimo o problemima vodosnabdijevanja generalno u Gradu Živinice, mi imamo nekoliko tačaka koje su veliki problem kada je u pitanju vodosnabdijevanje. Imamo Grad Živinice, odnosno gradsku zonu, Dubrave, dio Đurđevika i Kovača. Iz tog razloga smo stavili fokus na makro i mikro rješavanje ovih problema. Kada je u pitanju Đurđevik želimo uraditi nekoliko istražnih bušotina, kao što smo prošle godine našli u naselju Nukići preko dva litra u sekundi, u Kovačima također preko dva litra u sekundi. Nastavit ćemo ovim intenzitetom i u ovoj godini, pronaći bušotine, uraditi bunare te nakon toga, sljedeće godine upojiti sve u sistem, i time ćemo ove makro lokacije relaksirati sa mikro lokacijama gdje smo već pronašli vodu. Jedan ovakav pristup, i sistemski način rješavanja vodosnabdijevanja Đurđevika i Kovača ćemo nastaviti sa još dvije do tri bušotine, a dok završimo u cjelini, vršit ćemo spajanje kapitaža i time ubrizgati u sistem vodosnabdijevanja. Nakon toga ostaje nam rekonstrukcija sekundarnog dijela mreže koju možemo etapno raditi, ali ono što je najvažnije dobit ćemo dodatne količine vode koje su ovdje izuzetno potrebne. Ono što je jedan od glavnih problema, kako kažu iz udruženja građana koji se brinu vodovodom u Đurđeviku jesu nelegalni priključci na vodovodnu mrežu, a kojih ima preko hiljadu. Kada bismo riješili ovakve nelegalne priključke, i uz ovaj način koji danas radimo, riješili bismo u potpunosti problem vodosnabdijevanja i Đurđevika i Kovača. Mi ćemo nastaviti dalje s radovima, i nećemo se zaustaviti dok u potpunosti ne riješimo sve probleme vodosnabdijevanja na području Grada Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao je sporazum sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH o nastavku međusobne saradnje i regulisanju odnosa za izgradnju toplovoda i korištenje toplifikacionih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“, za daljinsko grijanje Grada Živinice. Sporazum sa gradonačelnikom Kamenjakovićem potpisao je generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević i izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić.
Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića veoma dugo se čekalo na potpisivanje ovog sporazuma, odnosno na definisanje stvari i obaveza kada je u pitanju toplifikacija Grada Živinice. Navedenim sporazumom definisano je da će Grad Živinice pripremiti cjelokupnu prostorno plansku dokumentaciju saglasno s obuhvatom iz pripremljene Investiciono-tehničke dokumentacije, dok će JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pristupiti ocjeni predinvesticione osnove i postupku izrade Elaborata o izvođenju investicije.
Vrijednost Projekata primarnog voda trebala bi koštati oko 17 miliona KM. Po obavezama koje su definisane ovaj projekat finansirat će Elektroprivreda, dok će Grad Živinice uraditi ekspropijaciju.

Sada predstoji formiranje timova ispred Grada Živinice i ispred Elektroprivrede koji će definisati sve detalje realizacije projekta toplifikacije, te probleme koji bi mogli nastupiti u toku realizacije.
Ono što slijedi nakon formiranja timova jeste proglašavanje Javnog interesa od strane Gradskog vijeća Živinice i Gradskog vijeća Tuzla, jer dio teritorije kroz koji toplovod treba da prođe pripada i Gradu Tuzla, zatim treba uraditi ekspropijaciju, odrediti trasu i prvi put uraditi od idejnog do glavnog izvedbenog projekata, odnosno finalni projekat toplifikacije primarnog voda. U protekle dvije godine intenzivno se radilo na definisanju trase, te se uvidjelo da je 90% zemljišta u državnom vlasništvu što daje veliku prednost ovom projektu.

Nakon ovoga, išlo bi se u izvođenje radova, koji su prema riječima Uprave Elektroprivrede u potpunosti izvodljivi za 12 mjeseci. Dakle, rok od godina dana je za rješavanje javnog interesa ekspropijacije i godina dana izvedbenog rada, odnosno implementiranja projekta u potpunosti.
S tim u vezi, predviđeni datum završavanja projekta toplifikacije, prema riječima predstavnika Elektroprivrede, je kraj 2022. godine, kada bi prvi put u Gradu Živinice mogli uključiti toplovod u funkciju.

U toku su aktivnosti na adaptaciji postojeće infrastrukture i postojećih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“ od toplinske stanice do pumpne stanice, dok se na području Grada Živinice obavljaju aktivnosti na izmjenama trase vrelovoda TE „Tuzla“ – Živinice.

“Jako dugo se čekalo na potpisivanje ovog sporazuma, odnosno na definisanje stvari i obaveza kada je u pitanju rješavanje toplifikacije Grada Živinice. Zaista mi je zadovoljsto da smo uspjeli dogovoriti odnose o ulaganju kada je u pitanju toplifikacija Grada Živinice. Najvažnije je da riješimo primarni vod, odnosno projekat primarnog voda koji treba dovesti toplotu iz Termoelektrane do Grada Živinice. Čekao se Blok 7, njegova ekonomska isplativost i mogućnost da Grad Živinice uđe i implementira se u ovaj projekat. Ono što nam slijedi jeste proglašavanje Javnog interesa od strane Gradskog vijeća Grada Živinice i Gradskog vijeća Grada Tuzla, jer dio teritorije kroz koji toplovod treba da prođe pripada i Gradu Tuzla. Ono što smo se dogovorili u idejnom projektu jeste da lokacija bude preko Kiseljaka, čime bi imali smanjenu količinu ulaganja novca, te time lakše riješili toplifikaciju. Zaista mi je zadovoljstvo da smo se dogovorili sa direktorom Elektroprivrede oko datuma završavanja toplifikacije, a to je kraj 2022. godine kada bi prvi put u Gradu Živinice mogli uključiti toplovod u funkciju. Sada predstoji formiranje timova ispred Grada Živinice i ispred Elektroprivrede koji će definisati sve probleme koji bi mogli nastupiti u realizaciji. U ovoj godini ćemo proglasiti Javni interes, uraditi ekspropijaciju, odrediti trasu i prvi put uraditi projekat od idejnog ka radnom projektu, odnosno finalni projekat toplifikacije primarnog voda. Nakon ovoga, išlo bi se u izvođenje radova, koji su prema riječima Uprave Elektroprivrede u potpunosti izvodljivi za 12 mjeseci. Dakle, imamo roka godinu dana za rješavanje javnog interesa ekspropijacije i godinu dana izvedbenog rada, odnosno da izvođač postavi cijevi i da imamo mogućnost implementiranja projekta u potpunosti. Ono što me zaista raduje jeste da smo došli do krajnjeg cilja, a to je rješavanje problema toplifikacije. Ono na čemu insistiramo jeste cijena toplote prihvatljiva i isplativa za naše građane, a to je 1.70 KM. Ukoliko bude došlo do promjene u projektu, odnosno ukoliko Elektroprivreda odluči da ne finansira primarni projekat koji smo ovdje dogovorili, mi ćemo pristupiti alternativnom vidu izvora toplote. Ovo je jedan od tri jako važnih projekata, obzirom da smo ove godine radili i na problemu odvoza smeća, kao i na projektu vodosnabdijevanja. Realizacijom ova tri velika projekta u Gradu Živinice građani će imati u potpunosti lakši način življenja”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima u petak je na lokalitetu Crna Rijeka-Nišićka Visoravan, učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježje odao počast poginulim borcima 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesiba Malkića i njegovih saboraca Seada Paravlića, Nevresa Šišića, Nermina Forčakovića i Fikreta Andelića.

Poginuli su 25. oktobra 1993. godine, od agresorske granate, dok su krenuli u akciju izviđanja u pomenutom dijelu BiH.

U petak je, pored polaganja cvijeća na Nišićkoj visoravni, mjestu stradanja živiničkih heroja, proučen Tevhid u svim džamijama u Živinicama, te je u 15:30 sati položeno cvijeće na centralnom spomen obilježju Grada Živinice i Bistu heroja Nesiba Malkića.
Nakon polaganja cvijeća u 16:00 sati je u Bosanskom kulturnom centru u Živinicama upriličena prigodna akademija “U spomen našim herojima”.

Prisutnima na obilježavanju obratili su se gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, zatim premijer Tuzlanskog kantona, Denijal Tulumović, te Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je da moramo vjerovati u budućnost naše prošlosti, kako bi znali ići dalje, u slobodno 21. stoljeće.

“Još uvijek postoje misli o ratu, a sve dok postoje misli o ratu, rat je uvijek blizu. Sve su ovo teške rane iz prošlosti koje ne smijemo nikada zaboraviti. Ukoliko budemo promijenili koncept, i vjerovali u budućnost naše prošlosti, i ove obaveze koje smo preuzeli od naših heroja, mi ćemo izgraditi prvo identitet bosanskohercegovačkog naroda, a na osnovu identiteta sačuvat ćemo i ono što su nam dali naši heroji, a to je sloboda, granica, država i himna.

Mladi ljudi pred sobom imaju najjače oružje, a to je obrazovanje, iskoristite to, obrazujte se, pravite razne manifestacije, razne naučne iskorake, napravite savremeno društvo, ali nikada ne zaboravite ono što ste danas vidjeli. Ovo danas pred nama je vremeplov za budućnost, vremeplov u kome će nakon i nekoliko decenija mladi ljudi na isti način sjećat se ovih događaja. Za svaku istinu, potrebni su svjedoci, svjedoci istine se danas nalaze ovdje, jedni su položili svoj život, a imali su izbor, gdje su izabrali smrt, a nama dali slobodu”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Na ovom mjestu je nažalost poginuo jedan od najboljih sinova Bosne i Hercegovine Nesib Malkić, ali ne samo on, nego i skoro čitava komanda tadašnje najbolje živiničke brigade. Ja sam poznavao Nesiba Malkića, te slobodno mogu reći da je bio divan čovjek, ljudska širina. Bio je mlađi od mene ali je izvanredno poznavao i ušao u dušu ljudi s kojima je radio, i koje je vodio na svim ratištima do nažalost tragičnog trenutka koji se dogodio na ovom mjestu na kojem se trenutno nalazimo. Ovi ljudi su bili iskra u tami, oni koji su nesebično stali na temelj odbrane i na tom temelju dali svoje živote”, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.

Da bismo znali istinu moramo stalno održavati kontinuitet postojanja ovakvih obilježavanja, ovakvih datuma i kontinuitet države BiH.
Ministar Federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević kazao je da je 1993. godina bila godina velikih borbi, te da je na ovim prostorima došlo do izdaje, s ciljem da se presiječe jedini slobodan put kojim je dolazila hrana, lijekovi i sve ostalo. Hrabri ljudi iz Živinica i iz drugog korpusa Armije BiH učinili su ogroman ljudski napor, kako bi se zadržala slobodna teritorija.

Program obilježavanja godišnjice pogibije narodnog heroja i komandanta 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesiba Malkića i njegovih saboraca započeo je 16.10.2019.godine, dobrovoljnom akcijom darivanja krvi u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice, te su do 25.10.2019. godine sprovedene posjete mezarjima u Dubravama Gornjim, Đurđeviku, i Gradskom groblju Živinice. Na mezarima je proučena fatiha i jasin, te položeno cvijeće.

Zahvaljujući hrabrosti naših boraca, velikoj žrtvi bosanskih šehida, ratnih vojnih invalida, sačuvana je naša država Bosna i Hercegovina.


Jučer je započelo obilježavanje 26. godišnjice stradanja heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića i dijela komande 210. viteške oslobodilačke brigade, njegovih saboraca, Seada Paravlića, Nevresa Šišića, Nermina Forčakovića i Fikreta Andelića.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima
jučer je prisustvovao obilasku mezara u Dubravama Gornjim, Đurđeviku i na Gradskom mezarju, gdje su navedeni poginuli borci ukupani. Na mezarima je proučena fatiha i jasin, te položeno cvijeće.

Tom prilikom, obilježavanjem 26. godišnjice stradanja heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića i njegovih saboraca, u Dubravama Gornjim završen je i većinski dio jedinstvenog spomen obilježja heroju Nesibu Malkiću.

Naime, u decembru 2018. godine potpisan je ugovor o izgradnji ovog spomen obilježja sa Fondacijom Memorijal, a na to se čekalo već deset godina unazad.

Za izgradnju ovog značajnog projekta do sada je uloženo ukupno 50.000 KM, od čega je 30.000,00 KM izdvojeno iz Budžeta Grada Živinice, dok je preostalih 20.000,00 KM donacija od Fonda Memorijal, odnosno Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.

Dakle, završena je samo prva faza radova, te se očekuje da druga, završna faza radova bude realizovana u toku naredne godine. Ovo spomen obilježje izgrađeno je u skladu sa projektnom dokumentacijom u kojoj je predviđeno da svi heroji oslobodilačkog rata imaju isto spomen obilježje.

Danas je nastavljeno obilježavanje 26. godišnjice stradanja heroja oslobodilačkog rata polaganjem cvijeća na Nišićkoj Visoravni. Nakon polaganja cvijeća, proučit će se Tevhid u svim džamijama Medžlisa Islamske zajednice u Gradu Živinice. Također, upriličit će se i polaganje cvijeća na Centralno spomen obilježje Grada Živinice i Bistu heroja Nesiba Malkića. U 16:00 sati u velikoj sali BKC Živinice održat će se akademija “U spomen našim herojima”.

“Mi smo u prvoj fazi realizacije spomen obilježja herojima oslobodilačkog rata, te smatram da lokalna zajednica, odnosno Grad Živinice treba najviše da učestvuje u tome da ovaj projekat zaživi. Već deset godina se pokušava izgradnja jednog ovakvog objekta, te smo mi u decembru prošle godine potpisali ugovor o izgradnji sa Fondacijom Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida. Iz Budžeta Grada Živinice do sada je izdvojeno 30.000,00 KM, te se nadam da ćemo već sljedeće godine imati u potpunosti uređen ovaj objekat. Ovaj objekat je prije svega vremeplov koji moramo poslati u budućnost, da znamo šta se dešavalo na našim prostorima, a najbolji način da to uradimo jeste da spomen obilježje uradimo na što bolji i savremeniji način. Ukoliko to uradimo, pokazat ćemo budućim generacijama da poštujemo našu prošlost i da zaista vjerujemo u budćnost, a to je ono što je najvažnija poruka. Iskreno se nadam da ćemo u sljedećoj godini imati završena spomen obilježja za svih devet heroja, a ono što me posebno raduje jeste da je Fondacija zajedno sa lokalnim zajednicama izrazila želju da sva spomen obilježja budu identična za devet heroja. Ovo bi trebalo biti i urnek i za sva buduća obilježja šehidima, da bi svi imali isto obilježje, koje predstavlja simbol našeg otpora i teškog rata i perioda u prošlosti koji smo prošli”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jutros je održao radni sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tema sastanka bila je rješavanja problema neprijatnog mirisa koji se širi Gradom Živinice, a dolazi od farme koka nosilja kompanije “Bingo” d.o.o. Tuzla koja se nalazi u Gradu Živinice, naselje Ciljuge.

Sastanku sa Gradonačelnikom i njegovim saradnicima prisustvovao je glavni rukovodilac federalnog urbanističko ekološkog inspektorata i federalni ekološki inspektori koji su nadležni za navedeni problem.

Nakon dužeg razgovora o problemu neprijatnog mirisa u Gradu Živinice zaključeno je da se farme koka nosilja kompanije “Bingo” mora pridržavati uslova u izdatoj ekološkoj dozvoli koju je izdalo Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, odnosno da nepoštivanje uslova iz okolinkse dozvole stvara neprijatan miris.

Naime, u okolinskoj dozvoli stoji da se nakon izđubrivanja objekta za smještaj koka nosilja prozvedeno đubrivo odmah odvozi sa farme, te da se na lokaciji farme ne obavlja skladištenje đubriva. Dakle, navedena firma “Bingo” ne radi po uslovima iz izdate okolinske dozovole, skladišti đubrivo na farmi koka nosilja, te to skladištenje dovodi do širenja neprijatnog mirisa koji predstvalja veliki problem za građane Živinica.

Naime, prema riječima glavnog inspektora Grada Živinice firma Bingo je imao jednu parcelu za odvoz gnojiva za pođubravanje ali da je ta parcela već zaorana i da sad trenutno nema zakupljene parcele gdje bi odvozili đubrivo.

Federalni inspketori su istakli da su svjesni problema, te da će kazniti firmu Bingo jer nije radila u skladu sa izdatom okolinskom dozvolom, ali i da će odmah postupiti po dogovoru sa današnjeg satanaka sa Gradonačelnikom i tražiti od ove firme da se pridržava i radi po uslovima iz izadate okolinske dozvole za rad.

Iako iz kompanije Bingo naglašavaju da planiraju instalirati najsavremeniji pogon za preradu stajnjaka čime bi potpuno zatvoriti proces prerade, te da se time ne bi dešavalo isparavanja u atmosferu, u okolinskoj dozvoli to ne piše i trenutno se ne može raditi po tome. S tim u vezi, gradonačelnik Kamenjaković je od federlane inspekcije tražio hitno postupanje po ovom problemu, te da nikakva čekanja za izgradnju ili instalaciju novih sistema ne smiju biti.

Također, ono što je danas dogovoreno jeste da pri izlasku na teren zajedno sa Federalnom inspekcijom budu prisutni i ekološki inspektori Grada Živinice kako bi se zajednički napravio ponovni uvid u stanje i zapisnik po tome.

U toku razgovora došlo se do drugih saznanja da ova firma, pored problema sa nepoštivanjem uslova iz okolinske dozvole, ima i druge probleme, a tiču se dozvola koje su date ovoj firmi z arad farme koka nosilja. U vezi ovih problema uprava Grada Živinice pozvat će i građevinsku inspekciju kako bi se utvrdilo da li imaju građevinsku dozvolu, odnosno da li je istekla, te saglasnost za korištenje pristupnog puta koja je također istekla.

“Kao što smo i obećali našim građanima, danas smo napravili hitan sastanak sa glavnim ekološkim federalnim inspektorom i njegovim timom inspektora. Nakon što smo završili sastanak došli smo do zaključka da farma “Bingo mora se pridržavati uslova u izdatoj ekološkoj dozvoli od strane Federalnog ministarstva, a to je da odmah odvozi gnoj koji se pojavljuje u roku od dva tri dana u kontinuitetu, odnosno da ne dođe do gomilanja gnoja koji upravo izaziva neprijatan miris. Ono što smo dobili kao informaciju jeste da je federlana inspekcija u više navrata dolazila u ovo firmu na prijavu građana, gdje su dali određene upute farmi Bingo da se pridržavaju pravila. Međutim prema izvještajima i stanju koje imamo na terenu nije došlo do značajnih promjena. Također nam je rečeno da u zadnjem zapisniku kojeg je napravio federalni inspektor za ekologiju stoji da će uraditi određene tehnologije koje će poduprijeti da se tu otvori stanica za prereadu. Međutim, ono što smo provjerili u okolinskoj dozvoli jeste da ne stoji da je od strane federalnog ministarstva izdata okolinska dozvola da se otvaraju bilo kakve tehnologije.Također, farma “Bingo” nema ugovor za mjesto gdje će odvoziti gnoj, osim što su prema nezvaničnim informacijama prije nekoliko dana od Ministarstva poljoprivrede dobili određenu dionicu na koju mogu izvoziti i zaoravati. Međutim, oni su već zaorali ovaj dio kojis u dobili od Ministarstva, te je pitanje gdje će sljedeće zaoravati. Ovdje imamo veoma kompleksnu situaciju, te ćemo pozvati i građevinsku inspekciju da utvrdimo da li taj objekat uopšte ima dozvolu da radi. Također, ono što smo mi insistirali kao Gradska uprava, a što je Federalna inspekcija i prihvatila jeste da i glavni inspektor i ekološki inspektori Grada Živinice, budu zajedno u timu sa federalnim inspektorima kada budu izašli na teren da se zajedniči napravi uvid u stanje i zapisnik po tome. Mi smo odredili i rok, za rješavanje ovog problema a to je od sedam do deset dana, te ćemo to i pomno pratiti. Iskreno se nadam da će ovaj problem biti trajno riješen, jer mi kao Gradska uprava smo u potpunosti na strani naših građana, a također ne želimo ni da ugrozimo rad farme. Dakle, samo je potrebno da se pridržavaju zakona i datih propisa.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Jučer je u zgradi uprave Grada Živinice održana treća po redu manifestacija pod nazivom “Gradonačelnik sa privrednicima”. Cilj manifestacije jeste da se pokažu rezultati privrede Grada Živinice i predstavi stanje u privredi Tuzlanskog kantona i BiH.

Naime, ovom prilikom sumiraju se rezultati poslovanja za prethodnu godinu, te dodjeljuju priznanja najuspješnijim kompanijama na području Grada Živinice.

Po svim pokazateljima Grad Živinice je u stalnom rastu i pokazuje značajan napredak.
Naime, Grad Živinice je u posljednje dvije godine znatno uznapredovao u odnosu na ostale općine i gradove u Tuzlanskom kantonu u oblasti povoljnog poslovnog ambijenta za domaće ali i inostrane firme koje žele invesirati u ovu lokalnu zajednicu.

Broj preduzeća koja su predala završni račun na području Grada Živinice iznosi 392, što je za 18 firmi više nego prošle godine. U okviru četiri važna pokazatelja, a to je broj zaposlenika, veličina ostvarenog prihoda, veličina izvoza i dobiti na nivou Grada Živinice Tuzlanskog kantona, Federacije i na nivou BiH, koje su prezentovane na jučerašnjoj manifestaciji, Grad Živinice je u sva četiri navedena parametra u zadnje dvije godine iznad u odnosu na Tuzlanski kanton, Federaciju i BiH, što pokazuje da je u Gradu Živinice u zadnje dvije godine puno bolja poslovna klima i ambijent.
Također, evidentan je i rast izvoza iz Živinica, a samo u posljednje dvije godine izvoz je porastao za 30 %. , te samim time izvoz je porastao i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Otvaranjem novih firmi omogućeno je i zapošljavanje većeg broja nezaposlenih građana, što je rezultiralo i povećanjem budžeta Grada Živinice za oko 7 miliona KM.

Svi ovi i brojni drugi relevantni podaci, zasnovani na bazama podataka zvaničnih institucija, predstavljeni su živiničkim privrednicima, na tradicionalnom okupljanju i dodjeli priznanja najuspješnijim kompanijama iz Grada Živinice.

Ovakav način saradnje privrednika kao jezgra razvoja lokalne zajednice, te lokalne uprave na drugoj strani ubrzano vodi većem razvoju privrede, a i samog Grada Živinice.
Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković izrazio veliko zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima privrednog rasta i zapošljavanja, a posebno stranim investicijama u posljednje tri godine, te da je Grad Živinice prepoznat kao područje za ulaganje.

“Drago mi je da je 2018. godina bila jedan veliki presjek za privredni skok u Gradu Živinice, s obzirom na to i da smo postali Grad. Imali smo jedno razdoblje u kojem smo imali veliki priliv privrednih subjekata, kako iz inostranstva tako i domaćih kompanija. Zaista sa zadovoljstvom mogu kazati da je Grad Živinice drugi po privredi odmah iza Tuzle, a da smo prvi po određenim parametrima indeksa rasta, i to je ono što je posebno važno istaći. Prešli smo preko 110 miliona izvoza, imamo preko 670 miliona prihoda od privrede, a to su one stvari koje su najvažnije za punjenje Budžeta Grada Živinice. Zaista sa zadovoljstvo mogu kazati da nam je budžet u ove tri godine veći za 7 miliona, što znači da je privreda indirektno povećala punjenje budžeta, a time i određene globalne projekte koji su nam otvoreni. S ponosom mogu kazati da je Predsjedništvo BiH za Grad Živinice potpisalo zajam od Evropske Banke za rješavanje izgradnje Centra za prikupljanje otpada, koji će prerasti u jedan regionalni centar koji nam otvara dodatne mogućnosti kada je u pitanju privredni razvoj. Također smo uradili reformu uprave gdje smo sa Centrom za biznis napravili osnovu i glavni fokus privrednog djelovanja i odnosa prema samoj privredi. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim uposlenicima Gradske uprave, svim privrednicima bez kojih ne bi bilo ovih rezultata, te se nadam da ćemo stvarajući jedan ovakav ambijent u Gradu Živinice napraviti još jedan korak, a to je mogućnost da uposlimo što više ljudi. Posebno me raduje to što je u Gradu Živinice u posljednih tri godine otvoreno oko dvije hiljade radnih mjesta u realnom sektoru, a to su poruke stvaranja srednjeg staleža koji će ostavljati mlade ljude da žive u našem gradu i državi”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Gradonačelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao Start up projekte i mini inkubator koji je u potpunosti zaživio u Gradu Živinice, tako da sada već imamo veliki broj prijava mladih ljudi sa inovativnim idejama za start up projekte. On je ovom prilikom najavio i izgradnju Tehnološkog parka veličine 70 dunuma, koji će se nalaziti kod novog mosta na ulazu u Živinice iz pravca Dubrava.

Profil privrede Grada Živinice temeljen na rezultatitma poslovanja u periodu 2016 – 2018. godina, na jučerašnjoj manifestaciji, prezentirao je prof.dr. Bahrija Umihanić, koji je govoreći o značaju BFC certifikata za razvoj Grada Živinice i unapređenje poslovnog ambijenta istakao da su Živinice danas prepoznate kao sredina sa pozitivnom poslovnom klimom.

“U okviru naših pokazatelja, pratimo pokazatelje na nivou Grada, Tuzlanskog kantona, Federacije i na nivou BiH, te preračunavamo te pokazatelje u relativne brojeve u okviru četiri važna pokazatelja, a to je broj zaposlenika, veličina ostvarenog prihoda, zatim veličina izvoza i dobiti. Ono što možemo kazati jeste da je Grad Živinice u sva četiri parametra u zadnje dvije godine iznad u odnosu na Tuzlanski kanton, Federaciju i BiH, čime bi se moglo zaključiti da je u Gradu Živinice u zadnje dvije godine puno bolja poslovna klima i puno bolji ambijent, kako za postojeća preduzeća tako i za druga. Ono što je posebno važno jeste da u Gradu Živinice raste izvoz, i to vrlo visokim stopama, od čak preko 30% u posljednjih dvije godine, te samim time izvoz raste i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ekonomski pokazatelji koji će danas naši privrednici imati priliku vidjeti, zasnovani na relevantnim bazama podataka, govore o značajno većem broju preduzeća koja su osnovana u posljednje tri godine, te govore isto tako o većem broju zaposlenih”, istakao je prof. dr. Bahrija Umihanić.

Zahvalnicu za uspješan rad i doprinos razvoju privrede Grada Živinice, na jučerašnjoj manifestaciji “Gradonačelnik sa privrednicima”, dobilo je 10 kompanija: Elin motors, Kera i Disk, Aden, Star Centar, ZH-Zola, Sonra, Omega, Disk, Porfine i Alfe-mi, a za tri najuspješnije proglašene su: Alfe-Mi, Profine i Disk.


U mjesnoj zajednici Đurđevik ove godine uspješno je sprovedeno nekoliko projekata vezanih za putnu infrastrukturu. Pored ostalih asfaltiranih dionica puteva urađenih u toku ove godine, proteklih dana završeno je asfaltiranje i nekoliko novih dinica puteva u ovoj Mjesnoj zajednici u ukupnoj
vrijednosti od 96.283,00 KM.

Radi se o sljedećim dionicama puteva:
1. Put u MZ Stari Đurđevik u ukupnoj dužini od 67,0 m. Širine asfalta 2,70 m. Vrijednost ovog projekta iznosi 6.967,00 KM.
2. Put u prema Dunajevićima u ukupnoj dužini od 61,0 m. Širine asfalta 3,0 m. Vrijednost ovog projekta iznosi 6.987,00 KM.
3. Put Stara pruga od skretanja za Gornje Vrnojeviće prema Aleksinom mostu u ukupnoj dužini od 133,50 m., širine asfalta 3,0 m. Vrijednost ovog projekta iznosi 14.893,00 KM
4. Put Rijeka, u ukupnoj dužini od 363,00 m. Širine asfalta 3,0 m. Vrijednost ovog projekta iznosi 39.918,00 KM.
5. Nastavak puta kroz Gornje Vrnojeviće u ukupnoj dužini od 244,50 m. Širine asfalta 3,0 m. Vrijednost ovog projekta iznosi 27.518,00 KM.

Navedeni projekti finansirani su sredstvima Budžeta Grada Živinice za 2019.godinu.
Izvođač ovih radova je “HOLEX” d.o.o. Živinice.

Na području Grada Živinice u proteklom periodu urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata vezanih za putnu komunikaciju, a samim time, kako je kazao gradonačelnik Samir Kamenjaković poboljšava se kvalitet života svih stanovnika Grada Živinice.


U mjesnoj zajednici Dubrave Gornje realizovana su još tri veoma značajna projekta vezana za putnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ovih projekata jeste 37.523,00 KM, a finansirani su sredstavima Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Riječ je o sanaciji dionica puteva sa asfaltiranjem na tri nove lokacije, a to su:
1. Put zaseok Husići, u ukupnoj dužini od 274 m., širine asfalta od 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 9.932,00 KM
2. Put Lužnjak pruga, u ukupnoj dužini od 200 m., širine asfalta od 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 17.659,00 KM
3. Put Novo naselje u ukupnoj dužini od 274 m., širine asfalta 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 9.932,00 KM

Izvođač ovih radova je firma “HIH”, d.o.o Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i ove godine je stavio akcenat na asfaltiranje svih preostalih dijelova makadamskih puteva koji su značajni za razvoj putne infrastrukture, a da se sve to uspješno i realizuje možemo vidjeti kroz sve navedene projekte.