Asfaltirane nove dionice puteva u mjesnoj zajednici Dubrave Gornje

U mjesnoj zajednici Dubrave Gornje realizovana su još tri veoma značajna projekta vezana za putnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost

U mjesnoj zajednici Dubrave Gornje realizovana su još tri veoma značajna projekta vezana za putnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ovih projekata jeste 37.523,00 KM, a finansirani su sredstavima Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Riječ je o sanaciji dionica puteva sa asfaltiranjem na tri nove lokacije, a to su:
1. Put zaseok Husići, u ukupnoj dužini od 274 m., širine asfalta od 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 9.932,00 KM
2. Put Lužnjak pruga, u ukupnoj dužini od 200 m., širine asfalta od 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 17.659,00 KM
3. Put Novo naselje u ukupnoj dužini od 274 m., širine asfalta 2,50 m. Vrijednost ovog projekta je 9.932,00 KM

Izvođač ovih radova je firma “HIH”, d.o.o Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i ove godine je stavio akcenat na asfaltiranje svih preostalih dijelova makadamskih puteva koji su značajni za razvoj putne infrastrukture, a da se sve to uspješno i realizuje možemo vidjeti kroz sve navedene projekte.