Univerzitetsko Klinički Centar Tuzla organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Grada Živinice.

Ove akcije planirane su u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Plan akcija darivanja krvi rađen je u saradnji sa organizacijom Crveni križ na području kantona, i uz konsultaciju predstavnika firmi u kojima se tradicionalno organizuju aktivnosti na davalaštvu krvi.

Planom akcija darivanja krvi obuhvaćene su sve mjesne zajednice, završni razredi srednjih škola, fakulteti Univerziteta, te radne organizacije na području Tuzlanskog kantona.

Plan akcija darivanja krvi na području Grada Živinice:

Datum

30.01.2020.

Grad

Živinice

Učesnici

Oružane snage BiH-Vojna Baza Dubrave

25.02.2020

Živinice

Stanovništvo mjesnih zajednica; zaposleni u preduzećima i ustanovama

04.03.20

Živinice

Izvor Selsebil

12.03.20

Živinice

Površinski kop Dubrave

02.04.20

Živinice

JU Mješovita Srednja Škola

02.04.20

Živinice

JU Gimnazija

04.06.20

Živinice

Oružane snage BiH-Vojna baza Dubrave

18.06.20

Živinice

Površinski kop Dubrave

30.06.20

Živinice

Stanovništvo mjesnih zajednica; zaposleni u preduzećima i ustanovama

08.07.20

Živinice

Izvor Selsebil

17.09.20

Živinice

Površinski kop Dubrave

15.10.20

Živinice

Oružane snage BiH-Vojna baza Dubrave

29.10.20

Živinice

Stanovništvo mjesnih zajednica; zaposleni u preduzećima i ustanovama

04.11.20

Živinice

Izvor Selsebil

17.12.20

Živinice

Površinski kop Dubrave

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas, 17.10.2019. godine, objavio je drugi Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Javni poziv u cjelosti svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV
PRIJAVA NA JAVNI POZIV


Kako je u proteklom vremenskom periodu došlo do širenja neprijatnog mirisa kojeg je prouzrokovala farma koka nosilja firme “Bingo”d.o.o. Tuzla, koja se nalazi u Ciljugama, gradonačelnik Samir Kamenjaković zajedno sa gradskom inspekcijom intenzivno radi na rješavanju ovog izrazito veliko problema za naše građane.

S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković dogovorio je sastanak za narednu sedmicu sa glavnim nadležnim federalnim inspektorom na temu rješavanja navedenog problema, odnosno neprijatnog mirisa u Gradu Živinice.

Dakle, gradonačelnik Samir Kamenjaković održao je nekoliko kolegija i radnih sastanaka, na kojima je izdao nekoliko naredbi različitim gradskim službama, za istraživanje i rješavanje navedenog problema.

Prema riječima glavnog inspektora Grada Živinice, problem neprijatnog mirisa nastaje zbog skladištenja đubriva na farmi koka nosilja “Bingo” d.o.o. Tuzla.

Okolinsku dozvolu za firmu “Bingo” d.o.o. Tuzla, farma koka nosilja konzumnih jaja na lokalitetu Ciljuge u Gradu Živinice, izdalo je Federalno Ministarstvo okoliša i turizma.

U okolinskoj dozvoli stoji da se nakon izđubrivanja objekta za smještaj koka nosilja, prozvedeno đubrivo odmah odvozi sa farme, te da se na lokaciji farme ne obavlja skladištenje đubriva.

Međutim, kao što nažalost imamo priliku i vidjeti, osnova ove dozvole se ne poštuje što je i dovelo do navedenog problema.
Navedenu okolinsku dozvolu možete pogledati OVDJE.

Napominjemo, da su sve dozvole za rad navedene farme koka nosilja firme “Bingo” d.o.o. Tuzla, na ovom lokalitetu Ciljuge u Gradu Živinice, izdate u 2013. godini.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ovom prilikom istakao je da neće dopustiti da ova firma i dalje radi na takav način i da time prouzrokuje velike probleme građanima Grada Živinice, te da će poduzeti sve zakonom dozvoljene mjere za rješavanje ovog problema, a ukoliko bude potrebno, zajedno sa građanima Živinica izaći će na mirne proteste kako bi upozorila na ovaj problem.

“Mi zaista imamo strašne probleme sa kontinuiranim neugodnim mirisima koji dolaze sa farme koka nosilja firme “Bingo”, koji iz neugodnog mirisa prelaze u jednu agoniju koja drži grad, i mi moramo naći način da reagujemo. Želim napomenuti da su dozvole za početak rada ove farme
date 2013. godine, a to su stvari za koje već dvije godine pokušavamo pronaći način za rješavanje ovog problema. Napominjem da je 2013. data saglasnost za korištenje puta prema farmi “Bingo”, koja je istekla, imaju okolinsku dozvolu koju su dobili 2018. godine od Ministarstva okoliša i turizma, ali analizirajući ovu dozvolu, imamo dio teksta gdje jasno piše da farma “Bingo” nakon izđubrivanja objekta za smještaj koka nosilja, prozvedeni gnoj mora odmah odvoziti, te da se na lokaciji farme ne obavlja skladištenje. Dakle, farma “Bingo” po okolinskoj dozvoli nema pravo skladištiti taj dio đubriva, a upravo to izaziva neugodni miris koji se širi Gradom Živinice.
Mi smo pozvali federalnu inspekciju, i već sljedeće sedmice će federalna inspekcija, na čelu sa šefom federalne inspekcije, doći kod nas, te ćemo tražiti da se postupa po ovom rješenju. Mi ne želimo kazati da neko treba zatvoriti neku djelatnost, ali mora se držati zakonitosti. Ono što je također bitno reći jeste da je u okolinskoj dozvoli navedeno da će se gnoj odvoziti na oranice, i koristiti kao gnojivo, što znači da bi se gnoj odmah zaorao i ne bi bilo smrada. Mi ćemo od federalnog inspektora tražiti da se pristupi samo ovoj formi, koju je izdalo fedralno ministarstvo za okoliš, jer da se ovo primjenjuje mi ne bi imali problema. Poslat ćemo i akt prema Gradskom vijeću, obirom da im je istekao i pristupni put, a vjerujem da ćemo imati i podršku od Gradskog vijeća da se ovakve stvari ne dešavaju Gradu Živinice. Mi ćemo zaista krenuti oštro prema ovom problemu, a ukoliko ne budemo mogli institucionalno riješiti, mi ćemo biti prinuđeni da zajedno sa građanima izađemo na jedne mirne proteste protiv ovoga što se dešava”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u prisutvu u brojnih mještana naselja Djedino, u Mjesnoj zajednici Đurđevik, pustio u rad novoizgrađeni rezervoar za vodu koji će obezbijediti redovno vodosnabdijevanje za sva domaćinstava u ovom naselju.

Kako su stanovnici ovog mjesta već imali rezervoar kapaciteta od 18 metara kubnih, koji nije bio dovoljan za cjelokupno stanovništvo, urađen je novi rezervoar sa dodatnih 50 metara kubnih, što znači da se upotrebom oba rezervoara sa ukupnih 68 kubika ima mogućnost za vodosnabdijevanje svih 80 domaćinstava u Djedinu.

Izgradnja i puštanje u rad ovog rezervoara koštalo je 55.000,00 KM, a finansirano je zajedničkim sredstvima Grada Živinice i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Ulaganje u nerazvijena područja Grada Živinice jeste jedan od prioriteta Grada Živinice, kako bi stanovnici ovakvih mjesta imali što bolje i kvalitetnije uslove za život, te kako bi se razvijao agro turizam u našem Gradu.

Kako je Djedino naseljeno mjesto koje se svrstava u nerazvijeno područje u kojem nije u potpunosti uređena infrastruktura u ovoj godinu su planirani i realizovani veoma značajni projekti na ovom dijelu Grada Živinica, ukupne vrijednosti od oko 160.000,00 KM.

S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković je u okviru Strategije razvoje, pored budžetskih sredstava, uspostavio saradnju i sa kantonalnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te drugim organima i institucijama, kako bi se realizovalo što više projekata.

Pored izgradnje rezervoara, u Djedinu je realizovan još jedan jako značajan projekat, a radi se o rekostrukciji niskonaponske mreže. Izvršena je zamjena drvenih stubova u betonske, i golih vodova sa samonosivim kablom. Navedeni Projekat je realizovan u zajedničkoj saradnji Grada Živinice i Elektroprivrede BiH. Vrijednost ovog projekta iznosi 55.000,00 KM, a finansiran je od stran Elektroprivrede BiH.

Jedan od značajnih realizovanih projekata jeste i asfaltiranje puta Vrnojevići-Djedino u dužini oko 250 metara, ukupne vrijednosti oko 30.000,00 KM.

Također, u planu je projekat izgradnje rasvjete u ovom naselju, za šta su obezbijeđena sredstva u Budžetu Grada Živinice za 2019. godinu, u iznosu od 18.000,00 KM.

“Mi smo imali priliku da imamo izvorišta vode, ali da je kapacitet rezervoara koji napaja cijelo selo veoma mali, svega 18 kubika. Sada, zahvaljujući gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću koji je izdvojio sredstva iz Budžeta Grada Živinice da se ovaj projekat riješi, koji je kapaciteta 50 kubika, te vjerujemo da će to biti sasvim dovoljno. Također, u narednom periodu predstoji nam rekonstrukcijua vodovodne mreže u naseljenom mjestu, kao i pitanje infrastrukture, koja je još makadamskog tipa. Radi se o putu Djedino-Vrnojevići, dužine do 2 kilometra. Iz Budžetu Grada Živinice za 2019.godinu izdvojeno je oko 30.000,00 KM, te vjerujemo da će se do kraja ovog mjeseca sve planirano realizovati. Zahvaljujući Gradonačelniku riješen je i još jedan veoma značajan i vrijedan projekat, a to je problem niskonaponske mreže, sve dotjajalo se izmijenilo, te samim time ovo selo dobija uslove za bolji život”, rekao je jedan od stanovnika Djedina.

“Danas se nalazimo u jednom dijelu Grada Živinice koji se tretira kao jedna od nerazvijenijih mjesnih zajednica. Jako puno pažnje trebamo posvetiti takvim mjesnim zajednicama koje nemaju mogućnost kvalitetnijeg i boljeg razvoja. Iz tog razloga uzeli smo strategiju, osim što imamo budžetska sredstva, da se koordiniramo sa višim nivoima, i evo u ovom slučaju imali smo koordinaciju sa vladom Tuzlanskog kantona, gdje smo uspjeli staviti u prioritete Djedino, ovaj dio bazena za vodu, koji je riješen sa nekih 50.000,00 KM, gdje je učestvovao i Grad Živinice, te smo uspjeli riješit problem vodosnabdijevanja. Kada je u pitanju elektro mreža, koja je bila u jako teškom stanju, nakon nekoliko sastanaka sa Elektrodistribucijom, uspjeli smo riješiti i taj problem.
Što se tiče pute komunikacije, koja je izuzetno važna za ovaj dio mjesnih zajednica, uspjeli smo ove godine uvrstiti u Budžet Grada Živinice, a sada je u toku realizacija projekta asfaltiranja iz područja Vrnojevića prema Djedinu. Dogovorili smo i nastavak radova, da sljedeće godine uvrstimo u budžet kako bi u potpunosti riješili problem putne komunikacije. U projektu rasvjete u Djedinu imamo predviđeno 18.000,00 KM, gdje će 80 posto Djedina biti osvijetljeno. Ono što je važno, jeste da smo dogovorili određene detalje koji su jako bitni sa aspekta turizma, da se završe prestali dijelovi puteva koji se povezuju sa obroncima Konjuha, gdje imamo cilj da razvijemo turizam. Jako mi je drago da smo ove godine koordiniranje sa drugim niovoima vlasti, a i budžetom Grada Živinice, uspjeli realizovati mnogobrojne značajne projekte na ovom području. Iskreno se nadam da ćemo i u drugim mjestima primjenjivati ovakve principe, kako bismo svi imali bolje životne uslove, razvijajući turizam i samim time otvaranje novih radnih mjesta”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještenje o nabavci broj: 430-1-3-165-3-159/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice-sredstva grada za 2019


Gradonačelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za predstavnike streljačkog kluba “Konjuh” Živinice koji su osvojili drugo mjesto na takmičenju koje se održalo 06.10.2019.godine u Zenici.

Na pomenutom takmičenju, predstavnici streljačkog kluba “Konjuh” bili su jedini predstavnici sa Tuzlanskog kantona, a riječ je o disciplini serijska vazdušna puška, kategorija juniora.

“Prije svega želim da čestitam na osvojenom drugom mjestu našim takmičarima ispred streljačkog kluba “Konjuh”. Mi smo još prošle godine kupili jednu pušku ispred Gradske uprave koja je pomogla da jedna od naših kandidatkinja ostvari dobar rezultat na takmičenju, te ono što smo u razgovoru zaključili jest da bi na kvalitet uticalo i kupovina digitalnih meta. Dogovorili smo da početkom sljedeće godine mi ispred Gradske uprave obezbijedimo sredstva za kupovinu digitalne mete, koja bi u potpunosti podigla referencu kada je u pitanju i trening a i sami rezultati. Grad Živinice će i dalje nastaviti podržavati kako streljački, tako i sve ostale klubove u Gradu Živinice”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Proteklih dana završeno je asfaltirannje novih dionica puteva u Mjesnoj zajednici Oskova, ukupne vrijednosti od oko 60.000, 00 KM, finansiranih iz budžeta Grada Živinice.
Jedan od ovih projekata u je Modričkoj ulici, u ukupnoj dužini od 290,0 m., širine asfalta od 3,0 m.
Vrijednost ovog projekta iznosi oko 32.000,00 KM, a finiansirano je iz Budžeta Grada Živinice za 2019.godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

U ovoj mjesnoj zajednici ove godine uspješno je realizovano nekoliko  putnih infrastrukturnih projekata a to su:
1. Put Ul.B.8-Oskova, u ukupnoj dužini od 51,0 m., širine asfalta 3,0 m.
2. Modrička ulica, u ukupnoj dužini od 290,0 m., širine asfalta 3,0 m.
3. Put Ul.ORB, u ukupnoj dužini od 88,0 m., širine asfalta 3,0 m .
4. Spajanje puta Partizanska A-Partizanska B i Partizanska, u ukupnoj dužini od 143,0 m., širine asfalta 3,0 m.

“U mjesnoj zajednici Oskova imamo četiri projekta u vrijednosti od oko 60.000,00 KM, a koji su projekti iz budžeta Grada Živinice koje nastavljamo raditi. U narednom periodu sa predsjednicima mjesnih zajednica dogovorit ćemo prioritete, staviti u budžet, a može se ovdje planirati i jedan dio koncesija, te se nadam da uz jedno kvalitetno planiranje i kvalitetno ispunjenje budžeta da ćemo u potpunosti zadovoljiti standarde onako kako građani zaslužuju za bolji život”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Mjesna zajednica Đurđevik još je jedna od lokacija na području Grada Živinice u kojoj se realizuju projekti vezani za putnu infrastrukturu.

Naime, završeno je asfaltiranje četiri nove putne dionice u ukupnoj dužini od 777 metara, a radi se o sljedećim dionicama:
1. MZ Stari Đurđevik, put Nukići u ukupnoj dužini od 108,50 m., širine asfalta 3,0 m.
2. MZ Đurđevik, put prema Dunajevićima u ukupnoj dužini od 61,0 m., širine asfalta 3 m.
3. MZ Đurđevik, put Rijeka – Mlin Jurošević u ukupnoj dužini od 363, 0 m., širine asfalta 3m.
4. MZ Đurđevik, nastavak kroz Gornje Vrnojeviće u ukupnoj dužini od 244,50 m.,širine 3m.

Dakle, trenutno se u ovoj mjesnoj zajednici realizuju projekti ukupne vrijednosti od oko 95.000,00 KM, finansirano iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, jedan od glavnih ciljeva u 2019. godini jeste da se pokuša olakšati saobraćajna komunikaciju kroz cijeli Grad Živinice, te da završe sve infrastrukturne projekte čija je realizacija predviđena kroz Budžet Grada Živinice u 2019.godini.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, posjetio je Udruženje Penzionera Grada Živinice gdje je u toku renoviranje i adaptacija njihovog prostora u kojem su smješteni.

Objekat Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Živinice sagrađen je 1975.godine, a sve do danas nije obavljena nikakva rekonstrukcija.

Kako Uprava Grada Živinice brine o svim kategorijama stanovništva, iz budžeta Grada izdvojeno je 10.000,00 KM za renoviranje pomenutog prostora.

Za sada je izvršena kompletna sanacija unutarnje i vanjske stolarije, te se očekuje da preostali radovi budu završeni do 25. oktobra, Dana penzionera FBiH.

Udruženje penzionera broji oko7,5 hiljada članova, od kojih do stotinu njih svakodnevno dolazi kako bi se odmorili i družili kroz razne aktivnosti.

“Zaista mi je zadovoljstvo da Grad Živinice odnosno Gradska uprava i Gradsko vijeće preko budžeta Grada Živinice ima mogućnost da počne ulagati u one dijelove grada koji su u potpunosti bili zapostavljeni. Mi smo zaista napravili jednu dobru sinergiju kada je u pitanju Udruženje Penzionera, imamo jako dobru saradnju sa jednim jako aktivnim udruženjem kojem treba pomoći. U budžetu Grada Živinice za njih smo predvidjeli veća sredstva nego što su do sada imali, te smo ovom prilikom povećali još 10.000,00 KM da uradimo stolariju i sve što je potrebno u predviđenom dijelu. Ono što želim istaći jeste da smo najavili da se u budućnosti uradi predračun određenih radnji kako bi ovaj objekat u potpunosti zadovoljio kriterije i bio jedan kvalitetan gradski objekat Doma Penzionera. Vjerujem da ćemo i u budućnosti nastaviti saradnju sa Udruženjem Penzionera, te ovom prilikom želim da im čestitam na svim aktivnostima koje su spreveli do sada, to jest u prošloj godini, a i niz godina iza nas”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Danas je odata počast stradilim civilima izbjegličkog naselja Karaula u Živinicama.
Dana 08.10.1995. godine od agresorske granate život je izgubilo devet osoba, od kojih je bilo sedmero djece.
Gradonačelnik Samir Kamenjaković i predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić u znak sjećanja stradalim civilima položili su cvijeće na spomen ploču, uz prisustvo majki i ostalih članova porodica stradalih.

Dana, 8. oktobra 1995. godine, na dan Svjetske nedjelje dječijih prava, u prognaničkom naselju Karaula u Živinicama, agresorskom granatom je ugašeno devet života. Sedmoro su bila djeca starosne dobi od dvije do deset godina:
Amra (Meksudin) Seferović, rođena 1993. godine, Đulići – Zvornik;
Ramiza (Ramiz) Husejnović, rođena 1992. godine, Đulići – Zvornik;
Amel (Ismet) Ibrahimović, rođen 1985. godine, Kamenica – Zvornik;
Mirsad (Agan) Gojkić, rođen 1987. godine, Kamenica – Zvornik;
Selver (Sadif) Nukić, rođen 1988. godine, Kamenica – Zvornik;
Amira (Avdo) Delić, rođena 1988. godine, Glogova – Bratunac;
Amira (Hamid) Salkić, rođena 1985. godine, Hranča – Bratunac;
Rajfa (Mehmed) Suljić, rođena 1958. godine, Đulići – Zvornik;
Rahima (Osman) Musić, rođena 1949. godine, Glogova – Bratunac.

U razgovoru sa Gradonačelnikom roditelji koji su tog dana izgubili svoju djecu, izrazili su nezadovoljstvo radom Tužilaštva na ovom slučaju.
Dakle, i nakon 24 godine nije pronađen zločinac koji je odgovoran za ovo djelo, ali oni poručuju da od pravde nikad neće odustati.
Na kraju razgovora su se složili da zajedničkim angažmanom pokušaju doći do bitnih informacija o tome šta se uradilo na slučaju koji se odnosi na ovaj kobni dan.
“Moj sin je imao sedam godina, a ubili su ga na dan njegovog rođenja. Ja sam živjela u Tuzli, taj dan sam došla da posjetim majku u izbjegličkom naselju, isto ovako je bio sunčan dan, bila je dječija nedjelja. Kada sam sa sinom išla preko mosta, tražio je da mu kupim sladoled, što sam i učinila. Radostan, trčao je kroz naselje, dok su mu se ostala djeca radovala, svi su se okupili zajedno da se igraju. Bilo je jedno mjesto gdje su se svi igrali, a u jedanaest sati baš na to mjesto pala je bomba, gdje je poginulo sedmero djece i dvije odrasle osobe. Više od pedeset osoba imalo je teže i lakše povrede. To je bio nezapamćeni masakr, koji i danas ne može da se izbriše iz sjećanja. Mi to nikada ne možemo zaboraviti, ali još mi više otežava to što taj slučaj nikada nije istražen, nije dokazano ko je odgovoran za taj slučaj”, kazala je majka Kadira Nukić.

“Ovo su naša najteža sjećanja iz prošlosti, koja govore o stradanju sedmoro male nedužne djece, koja su imala golgotu odakle su došli. Mi zaista ne možemo ništa kazati dok ne budu odgovarali oni koji su izvršili ovakav jedan svirep zločin nad ljudskim rodom. Ovim putem javno pozivam naše tužilaštvo da se maksimalno uključi u rješavanje ovog problema. Mi kao lokalna zajednica imamo zadatak i obavezu prema ovim ljudima, koji dvadeset godina žive u ovakvim uslovima, koje je zadesila nesreća i prije dolaska ovamo. Mi smo uspjeli sa Ministarstvom za raseljene osobe da riješimo problem stanovanja, te do 2020. godine bi trebala biti urađena stambena zgrada, i da iskoristimo mogućnost da uradimo jedno spomen obilježje civilnim žrtvama rata na ovom području, kao jedan vremeplov, da niko ne zaboravi šta se desilo u našem gradu. Još jednom iskreno saučešće ljudima koji svoju žrtvu i sada drže u srcu, i koji ista osjećanja imaju svaki dan, pogotovo u ovim momentima kada obilježavamo ove dane”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.