Pušten u rad novoizgrađeni rezervoar u Djedinu

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u prisutvu u brojnih mještana naselja Djedino, u Mjesnoj zajednici Đurđevik, pustio

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u prisutvu u brojnih mještana naselja Djedino, u Mjesnoj zajednici Đurđevik, pustio u rad novoizgrađeni rezervoar za vodu koji će obezbijediti redovno vodosnabdijevanje za sva domaćinstava u ovom naselju.

Kako su stanovnici ovog mjesta već imali rezervoar kapaciteta od 18 metara kubnih, koji nije bio dovoljan za cjelokupno stanovništvo, urađen je novi rezervoar sa dodatnih 50 metara kubnih, što znači da se upotrebom oba rezervoara sa ukupnih 68 kubika ima mogućnost za vodosnabdijevanje svih 80 domaćinstava u Djedinu.

Izgradnja i puštanje u rad ovog rezervoara koštalo je 55.000,00 KM, a finansirano je zajedničkim sredstvima Grada Živinice i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Ulaganje u nerazvijena područja Grada Živinice jeste jedan od prioriteta Grada Živinice, kako bi stanovnici ovakvih mjesta imali što bolje i kvalitetnije uslove za život, te kako bi se razvijao agro turizam u našem Gradu.

Kako je Djedino naseljeno mjesto koje se svrstava u nerazvijeno područje u kojem nije u potpunosti uređena infrastruktura u ovoj godinu su planirani i realizovani veoma značajni projekti na ovom dijelu Grada Živinica, ukupne vrijednosti od oko 160.000,00 KM.

S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković je u okviru Strategije razvoje, pored budžetskih sredstava, uspostavio saradnju i sa kantonalnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te drugim organima i institucijama, kako bi se realizovalo što više projekata.

Pored izgradnje rezervoara, u Djedinu je realizovan još jedan jako značajan projekat, a radi se o rekostrukciji niskonaponske mreže. Izvršena je zamjena drvenih stubova u betonske, i golih vodova sa samonosivim kablom. Navedeni Projekat je realizovan u zajedničkoj saradnji Grada Živinice i Elektroprivrede BiH. Vrijednost ovog projekta iznosi 55.000,00 KM, a finansiran je od stran Elektroprivrede BiH.

Jedan od značajnih realizovanih projekata jeste i asfaltiranje puta Vrnojevići-Djedino u dužini oko 250 metara, ukupne vrijednosti oko 30.000,00 KM.

Također, u planu je projekat izgradnje rasvjete u ovom naselju, za šta su obezbijeđena sredstva u Budžetu Grada Živinice za 2019. godinu, u iznosu od 18.000,00 KM.

“Mi smo imali priliku da imamo izvorišta vode, ali da je kapacitet rezervoara koji napaja cijelo selo veoma mali, svega 18 kubika. Sada, zahvaljujući gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću koji je izdvojio sredstva iz Budžeta Grada Živinice da se ovaj projekat riješi, koji je kapaciteta 50 kubika, te vjerujemo da će to biti sasvim dovoljno. Također, u narednom periodu predstoji nam rekonstrukcijua vodovodne mreže u naseljenom mjestu, kao i pitanje infrastrukture, koja je još makadamskog tipa. Radi se o putu Djedino-Vrnojevići, dužine do 2 kilometra. Iz Budžetu Grada Živinice za 2019.godinu izdvojeno je oko 30.000,00 KM, te vjerujemo da će se do kraja ovog mjeseca sve planirano realizovati. Zahvaljujući Gradonačelniku riješen je i još jedan veoma značajan i vrijedan projekat, a to je problem niskonaponske mreže, sve dotjajalo se izmijenilo, te samim time ovo selo dobija uslove za bolji život”, rekao je jedan od stanovnika Djedina.

“Danas se nalazimo u jednom dijelu Grada Živinice koji se tretira kao jedna od nerazvijenijih mjesnih zajednica. Jako puno pažnje trebamo posvetiti takvim mjesnim zajednicama koje nemaju mogućnost kvalitetnijeg i boljeg razvoja. Iz tog razloga uzeli smo strategiju, osim što imamo budžetska sredstva, da se koordiniramo sa višim nivoima, i evo u ovom slučaju imali smo koordinaciju sa vladom Tuzlanskog kantona, gdje smo uspjeli staviti u prioritete Djedino, ovaj dio bazena za vodu, koji je riješen sa nekih 50.000,00 KM, gdje je učestvovao i Grad Živinice, te smo uspjeli riješit problem vodosnabdijevanja. Kada je u pitanju elektro mreža, koja je bila u jako teškom stanju, nakon nekoliko sastanaka sa Elektrodistribucijom, uspjeli smo riješiti i taj problem.
Što se tiče pute komunikacije, koja je izuzetno važna za ovaj dio mjesnih zajednica, uspjeli smo ove godine uvrstiti u Budžet Grada Živinice, a sada je u toku realizacija projekta asfaltiranja iz područja Vrnojevića prema Djedinu. Dogovorili smo i nastavak radova, da sljedeće godine uvrstimo u budžet kako bi u potpunosti riješili problem putne komunikacije. U projektu rasvjete u Djedinu imamo predviđeno 18.000,00 KM, gdje će 80 posto Djedina biti osvijetljeno. Ono što je važno, jeste da smo dogovorili određene detalje koji su jako bitni sa aspekta turizma, da se završe prestali dijelovi puteva koji se povezuju sa obroncima Konjuha, gdje imamo cilj da razvijemo turizam. Jako mi je drago da smo ove godine koordiniranje sa drugim niovoima vlasti, a i budžetom Grada Živinice, uspjeli realizovati mnogobrojne značajne projekte na ovom području. Iskreno se nadam da ćemo i u drugim mjestima primjenjivati ovakve principe, kako bismo svi imali bolje životne uslove, razvijajući turizam i samim time otvaranje novih radnih mjesta”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.