Održan sastanak Gradonačelnika sa federalnim ekološkim inspektorima

Gradonačelnik Samir Kamenjaković jutros je održao radni sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tema sastanka bila

Gradonačelnik Samir Kamenjaković jutros je održao radni sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tema sastanka bila je rješavanja problema neprijatnog mirisa koji se širi Gradom Živinice, a dolazi od farme koka nosilja kompanije “Bingo” d.o.o. Tuzla koja se nalazi u Gradu Živinice, naselje Ciljuge.

Sastanku sa Gradonačelnikom i njegovim saradnicima prisustvovao je glavni rukovodilac federalnog urbanističko ekološkog inspektorata i federalni ekološki inspektori koji su nadležni za navedeni problem.

Nakon dužeg razgovora o problemu neprijatnog mirisa u Gradu Živinice zaključeno je da se farme koka nosilja kompanije “Bingo” mora pridržavati uslova u izdatoj ekološkoj dozvoli koju je izdalo Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, odnosno da nepoštivanje uslova iz okolinkse dozvole stvara neprijatan miris.

Naime, u okolinskoj dozvoli stoji da se nakon izđubrivanja objekta za smještaj koka nosilja prozvedeno đubrivo odmah odvozi sa farme, te da se na lokaciji farme ne obavlja skladištenje đubriva. Dakle, navedena firma “Bingo” ne radi po uslovima iz izdate okolinske dozovole, skladišti đubrivo na farmi koka nosilja, te to skladištenje dovodi do širenja neprijatnog mirisa koji predstvalja veliki problem za građane Živinica.

Naime, prema riječima glavnog inspektora Grada Živinice firma Bingo je imao jednu parcelu za odvoz gnojiva za pođubravanje ali da je ta parcela već zaorana i da sad trenutno nema zakupljene parcele gdje bi odvozili đubrivo.

Federalni inspketori su istakli da su svjesni problema, te da će kazniti firmu Bingo jer nije radila u skladu sa izdatom okolinskom dozvolom, ali i da će odmah postupiti po dogovoru sa današnjeg satanaka sa Gradonačelnikom i tražiti od ove firme da se pridržava i radi po uslovima iz izadate okolinske dozvole za rad.

Iako iz kompanije Bingo naglašavaju da planiraju instalirati najsavremeniji pogon za preradu stajnjaka čime bi potpuno zatvoriti proces prerade, te da se time ne bi dešavalo isparavanja u atmosferu, u okolinskoj dozvoli to ne piše i trenutno se ne može raditi po tome. S tim u vezi, gradonačelnik Kamenjaković je od federlane inspekcije tražio hitno postupanje po ovom problemu, te da nikakva čekanja za izgradnju ili instalaciju novih sistema ne smiju biti.

Također, ono što je danas dogovoreno jeste da pri izlasku na teren zajedno sa Federalnom inspekcijom budu prisutni i ekološki inspektori Grada Živinice kako bi se zajednički napravio ponovni uvid u stanje i zapisnik po tome.

U toku razgovora došlo se do drugih saznanja da ova firma, pored problema sa nepoštivanjem uslova iz okolinske dozvole, ima i druge probleme, a tiču se dozvola koje su date ovoj firmi z arad farme koka nosilja. U vezi ovih problema uprava Grada Živinice pozvat će i građevinsku inspekciju kako bi se utvrdilo da li imaju građevinsku dozvolu, odnosno da li je istekla, te saglasnost za korištenje pristupnog puta koja je također istekla.

“Kao što smo i obećali našim građanima, danas smo napravili hitan sastanak sa glavnim ekološkim federalnim inspektorom i njegovim timom inspektora. Nakon što smo završili sastanak došli smo do zaključka da farma “Bingo mora se pridržavati uslova u izdatoj ekološkoj dozvoli od strane Federalnog ministarstva, a to je da odmah odvozi gnoj koji se pojavljuje u roku od dva tri dana u kontinuitetu, odnosno da ne dođe do gomilanja gnoja koji upravo izaziva neprijatan miris. Ono što smo dobili kao informaciju jeste da je federlana inspekcija u više navrata dolazila u ovo firmu na prijavu građana, gdje su dali određene upute farmi Bingo da se pridržavaju pravila. Međutim prema izvještajima i stanju koje imamo na terenu nije došlo do značajnih promjena. Također nam je rečeno da u zadnjem zapisniku kojeg je napravio federalni inspektor za ekologiju stoji da će uraditi određene tehnologije koje će poduprijeti da se tu otvori stanica za prereadu. Međutim, ono što smo provjerili u okolinskoj dozvoli jeste da ne stoji da je od strane federalnog ministarstva izdata okolinska dozvola da se otvaraju bilo kakve tehnologije.Također, farma “Bingo” nema ugovor za mjesto gdje će odvoziti gnoj, osim što su prema nezvaničnim informacijama prije nekoliko dana od Ministarstva poljoprivrede dobili određenu dionicu na koju mogu izvoziti i zaoravati. Međutim, oni su već zaorali ovaj dio kojis u dobili od Ministarstva, te je pitanje gdje će sljedeće zaoravati. Ovdje imamo veoma kompleksnu situaciju, te ćemo pozvati i građevinsku inspekciju da utvrdimo da li taj objekat uopšte ima dozvolu da radi. Također, ono što smo mi insistirali kao Gradska uprava, a što je Federalna inspekcija i prihvatila jeste da i glavni inspektor i ekološki inspektori Grada Živinice, budu zajedno u timu sa federalnim inspektorima kada budu izašli na teren da se zajedniči napravi uvid u stanje i zapisnik po tome. Mi smo odredili i rok, za rješavanje ovog problema a to je od sedam do deset dana, te ćemo to i pomno pratiti. Iskreno se nadam da će ovaj problem biti trajno riješen, jer mi kao Gradska uprava smo u potpunosti na strani naših građana, a također ne želimo ni da ugrozimo rad farme. Dakle, samo je potrebno da se pridržavaju zakona i datih propisa.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.