Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio drugi Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena.

U vezi s tim, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, a koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u pravnim subjektima sa područja Općine Živinice, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir 161. nezaposlene osobe VSS i SSS sa područja Općine Živinice.

Na osnovu iskazanih potreba pravnih subjekata sa područja Općine Živinice, nezaposlene osobe će se rasporediti u 20 Pravnih subjekata.

Pozivaju se svi zainteresirani da detaljnije informacije o ovom Pozivu, kao i potrebne obrasce, pročitaju i preuzmu na službenoj stranici i u šalter sali Općine Živinice, te na linku ispod.

JAVNI POZIV
IZJAVA
PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.


S obzirom na to da su u toku pripreme za održavanje Manifestacije “Dani dijaspore” u Općini Živinice, kao i to da je u toku izrada Prijedloga budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, Općinski načelnik Samir Kamenjaković održat će zajednički sastanak sa članovima svih pet Savjeta (Savjeta mladih, Savjeta žena, Savjeta poslodavca, Savjeta penzionera i invalida i Savjeta dijaspore).

Teme sastanka će biti Manifestacija “Dani dijaspore” u Općini Živinice i Prijedlog budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Sastanak će se održati u petak, 2.11.2018. godine, sa početkom u 16:00 sati, u zgradi Općine Živinice (Velika sala Općinskog vijeća).

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane članove svih pet Savjeta Općinskog načelnika da prisutvuju navedenom sastanku ili da nam dostave svoje prijedloge za navedene teme sastanka, na mail: nacelnik@opcinazivinice.ba ili lično u kabinetu Općinskog načelnika.

Nadamo se da ćete izdvojite Vaše vrijeme i zajedno sa nama učestvovati u realizaciji Manifestacije “Dani dijaspore”, kao i to da ćete dati prijedloge i učestvovati u raspravama za Budžet Općine Živinice za narednu 2019. godinu.


Jučer je na lokalitetu Crna Rijeka u Općini Ilijaš obilježena 25. godišnjica pogibije narodnog heroja i komandanta 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesiba Malkića i njegovih saboraca Seada Paravlića, Nevresa Šišića, Nermina Forčakovića i Fikreta Andelića.

Poginuli su 25. oktobra 1993. godine, od agresorske granate u rejonu Crna Rijeka na Nišićkoj Visoravni u Općini Ilijaš, dok su krenuli u akciju izviđanja u ovom dijelu BiH.

Tim povodom, u znak sjećanja na heroje, koji su braneći čast i slobodu BiH izgubili živote, Općinski načelnik Samir Kamenjaković i koordinacija boračkih organizacija Općine Živinice organizovali su prigodan program obilježavanja.

Program obilježavanja 25. godišnjice počeo je učenjem Jasina, zatim je održan historijski čas o liku i djelu naših heroja i obraćanje prisutnih zvaničnika, nakon čega su prisutne delegacije i porodice stradalih položile cvijeće na spomen obilježju.

Historijski čas i izvorno sjećanje na ovaj događaj ispričao je Enes Gurda, jedan od saboraca koji je tog dana bio zajedno sa članovima 210. Viteške brigade na Nišićkoj Visoravni.

„Trebali smo da izvršimo snimanje terena i da napravimo najbolji plan i prijedlog radi što lakšeg uvođenja naših jedinica u zoni izvođenja borbe. Došli smo na ovo područje oko 16:25, prva neprijateljska granata je pala oko 250 metara od nas, međutim sledeća granata je pala tačno između nas. Nažalost Nesib, Sead, Nevres, Nermin i Fikret zauvijek su ostali ovdje dok je nas pet saboraca preživjelo ranjavanje“ rekao je Enes Gurda.

Prisutnima se između ostalih zvaničnika obratio i načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Ovo su teške rane iz prošlosti koje ne smijemo nikada zaboraviti, odavde trebamo poslati poruku sadašnjim i budućim generacijama da se napravila nova država za koju su dali živote naši heroji. Neprijatelji Bosne krenuli su prvo da unište i oskrnave istinu o našoj borbi. To je bila najveća borba u miru. Da sačuvamo istinu o tome. Da smo mi imali agresiju na Bosnu i Hercegovinu i da nismo imali građanski rat. Da je ovaj narod ustao da se bori za slobodu. Za istinu obično moraju postojati i svjedoci. Svjedoci se ovdje danas. Svjedoci smo svi mi koji smo bili u ratu. Nesib Malkić, heroji rata i naši šehidi svjedoče toj istini. Doći će vrijeme kada ćemo i mi otići sa ove zemlje. Ali, ostaće istina, ostaće naši šehidi i heroji i ostaće ova djeca koja treba da znaju istinu. Da bi znali istinu moramo stalno održavati kontinuitet postojanja ovakvih obilježavanja, ovakvih datuma i kontinuitet države BiH. Naša mladost koja je danas ovdje u velikom broju mora da zna istinu. Mora da čuva zastavu BiH, mora čuvati slobodu, mora da čuva istinu. Imaju anjjače oružje, jače nego što smo mi imali kad smo bili u ratu, a to je obrazovanje. Najajče oružje u miru ej obrauovanje. Mladosti naša, posvetite se obrazovanje, jer sa njom možete promijeniti sve. Napraviti bolju državu, napisati tekst himne i napraviti bolje uslove na cijeloj teritoriji naše BiH.”, kazao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

U programu obilježavanja godišnjice smrti heroja Nesiba Malkića i njegovih saboraca ove godine je bio prisutan i veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Živinice koji su kroz svoje literarne radove i polaganje cvijeća na spomen obilježju pokazali naši šehidi nikada neće biti zaboravljeni.

Heroj Nesib Malkić pokopan je u Gornjim Dubravama, Nevres Šišić u Đurđeviku, a Nermin Fočaković, Fikret Andelić i Sead Paravlić na Gradskom groblju Živinice.


U kabinetu Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića potpisan je još jedan Memorandum o razumijevanju između Općine Živinice i kompanije Elsta Mosdorfer Bosnia. Potpisanim Memorandumom određene su smjernice za saradnju u području ekonomskog razvoja i stvaranju novih radnih mjesta u Općini Živinice.

Ciljevi i očekivani rezultati saradnje, koji su predviđeni ovim Memorandumom su stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, unaprjeđenje životnog standarda građana Općine Živinice, zaštita životne sredine, te pružanju podrške socijalno isključenim osobama.

Naime, navedena kompanija je, sa Općinom Živinice, već potpisala jedan ovakav Memorandum za otvaranje firme u poslovnoj zoni Ciljuge II, koja bi u narednih mjesec dana trebala početi sa radom.

S obzirom na to da kompanija Elsta Mosdorfer Bosnia ima potrebu za širenjem svojih poslovnih aktivnosti, te za proširenjem proizvodnih kapaciteta kroz izgradnju još jednog novog poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Ciljuge II, namijenjenog isključivo za proizvodnju, sa kojim se treba započeti u narednoj 2019. godini, a da je Općina Živinice zainteresovana za unaprjeđenje kvaliteta života građana kroz bolji kvalitet usluga, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšano poslovno okruženje, stvaranje partnerstava sa socioekonomskim akterima i održivo upravljanje okolišom, došlo je potpisivanja još jednog Memoranduma o saradnji kojim se bliže odredile smjernice za realizaciju planiranih aktivnosti.

Firma Elsta Mosdorfer iz Austrije koja je članica grupacije Knill Grupe, posluje u 16 zemalja svijeta. Većina njihove proizvodje je izvozno orjentisana, oko 95 posto proizvodnje ima svoje tržište u zemljama Evropske unije.

Pored navedenih, ciljevi ovog Memoranduma su i zajednički rad u cilju smanjenja socijalne isključenosti i socijalnih razlika, podrška programima za pružanje socijalnih usluga najranjivijim grupama stanovništva, aktivnosti na jačanju šireg pristupa osnovnim socijalnim i zdravstvenim uslugama, kao i poticanje ambijenta za procese bazirane na ljudskim pravima, jednakosti spolova i jačanju uloge žena.

Općina Živinice će, kao i do sada, na raspolaganje ovoj Kompaniji staviti kompletnu administrativnu podršku i pomoć pri prikupljanju neophodne dokumentacije za što bržu i efikasniju realizaciju investicije.

Prema riječima predstavnika kompanije Elsta Mosdorfer Bosnia proširenje proizvodnje već u prvoj fazi podrazumijeva i nova zapošljavanja osoba sa odgovarajućim nivoom stručne spreme i kvalifikacija, gdje će prednost dati osobama sa područja Općine Živinice, nezaposlenim osobama evidentiranim na birou za zapošljavanje Živinice, imajući obzira i prema socijalno ugroženim kategorijama.
Također, kompanija će u saradnji sa lokalnom upravom učestvovat na poboljšanju poslovnog i životnog okruženja na području Općine Živinice, te po potrebi učestvovati na radionicama, sastancima i drugim aktivnostima koje budu organizovane od strane lokalne zajednice.

Načelnik Samir Kamenjaković i Elsta Mosdorfer Bosnia su prilikom potpisivanja Memoranduma, koji ima za cilj da se odredi okvir i olakša saradnja između Općine i pomenute kompanije u područjima od zajedničkog interesa, razgovarali su i o zvaničnom otvaranju nove kompanije na području Općine Živinice koje je planirano najdalje do kraja sljedećeg mjeseca.

Općinski načelnik je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma, najviše zbog toga što to znači otvaranje novih radnih mjesta za mlade osobe u Općini Živinice.

Naime, u novootvorenoj poslovnoj zoni Ciljuge II, do kraja tekuće godine sa radom će početi dvije strane firme, navedena kompanija Elsta Mosdorfer Bosnia iz Austrije i još jedna iz Njemačke, a čija je ukupna vrijednost ulaganja do sada bila oko 20 miliona KM.

S početkom rada ovih kompanija biće zaposleno oko 400 radnika, dok se prema najavama predstavnika ovih firmi planira i povećanje broja zaposlenih u skladu sa rastom proizvodnje, s obzirom na to da ove kompanije imaju osigurana tržišta za svoje proizvode.

“Rezultat aktivnosti uređenja Poslovne zone Ciljuge II jeste u tome što će dvije strane firme uskoro početi sa radom proizvodnih pogona svojih kompanija, a time se očekuju i prva zapošljavanja, u čemu se i ogleda najveći značaj ne samo stranih nego i domaćih ulaganja. Ovdje imamo višemilonska ulaganja. Pored austrijske firme imamo potpisan sporazum sa jednom njemačkom firmom koja je uložila oko 11 miliona KM, tako da ukupno samo sa ove dvije firme imamo negdje oko 20 miliona ulaganja u firme koje će do kraja tekuće godine svoju proizvodnju imati u Živinicama, u poslovnoj zoni Ciljuge II, što će za posljedicu imati zapošljavanje oko 400 mladih ljudi“, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Kako bi pojednostavila i ubrzala procedure neophodne za otvaranje privatnih firmi ili ulaganja stranih investitora, Općina Žvinice je nedavno otvorila i Centar za biznis.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković održao je sastanak sa poslodavcima, predstavnicima javnih ustanova i javnih preduzeća sa područja Općine Živinice i predstavnicima JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice.
Cilj sastanka je bio da se prisutni informišu o učešću u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, te da se apeluje na njihovo učešće u navedenom programu.

Cilj navedenog Programa koji provodi Ministarstvo za boračka pitanja jeste zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca.

Na sastanku je bila prisutna i predstavnica Ministarstva za boračka pitanja koja je, pored Općinskog načelnika, detaljno objasnila način sufinansiranja programa kao i način kako da poslodavci uspješno apliciraju na ovaj program.

Naime, javni poziv koji je Ministarstvo za boračka pitanja objavilo, a odnosi se na Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, prošao je nezapaženo od strane poslodavaca i direktora javnih ustanova i javnih preduzeća. Općina Živinice, kao institucija, je jedina javna institucija, ali i Općina u Kantonu, koja se prijavila kao poslodavac za djecu poginulih boraca i šehida.

Općina Živinice je i prošle godine kao organ uprave, na inicijativu Općinskog načelnika, po prvi put učestvovala u ovom program i na taj način zaposlila dvanaest mladih ljudi iz porodica poginulih boraca i šehida.

“Drugu godinu u nizu imamo program finansiranja, od strane Ministarstva za boračka pitanja i Zavoda za zapošljavanje, za djecu poginulih boraca i šehida. Taj program sačinjava finansiranje u vrijednosti od 600 KM za upošljavanje djece sa VSS na godinu dana i djece sa SSS na šest mjeseci. Prošle godine smo takođe realizovali ovakav jedan projekat, ja sam i tad napravio dva sastanaka sa poslodavcima Općine Živinice. Međutim, nakon sagledanih prijava iz Općine Živinice u Zavodu za zapošljavanje uvidjeli smo da se niko, od 1080 obrtnika i 390 privrednih subjekata, kao ni iz javnih preduzeća i javnih ustanova, nije prijavio na ovaj program. Ta činjenica me razočarala i odlučio sam da Općinu Živinice kao instituciju samoincijativno prijavim. Kroz taj program mi smo primili dvanaestero djece iz porodica šehida i poginulih boraca sa spiska Udruženja koji su nam dostavili. Danas, nakon godinu dana istekao je taj Program i ponovo je raspisan od strane Zavoda za zapošljavanje, i ja sam i danas pozvao sve poslodavce, sve direktore javnih ustanova i preduzeća, da se aktivno uključe u ovaj program sufinansiranja.”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Sastanak je zaključen obećanjem svih prisutnih da će svojom prijavom za poslodavca odgovoriti na ovaj poziv i samim tim uzeti učešće u realizaciji ovog Programa.

Ono što je bitno jeste činjenica da će se djeci šehida i poginulih boraca pružiti prilika za rad, a kasnije to možda bude i prilika za stalni radni odnos.

“Sa žaljenjem mogu konstatovati da se i danas poslodavci nisu u potpunosti odazvali. Razgovarali smo i zaključili da direktori javnih ustanova i preduzeća imaju mogućnost da prime tu djecu, jer raspolažu vlastitim prihodima te ostvaruju zakonsku mogućnost za realizovanje ovog projekta. Prema izvještaju Biroa za zapošljavanje imamo negdje oko 40 djece koja bi trebala ući u ovaj program, to su djeca različitih profila na koje oni mogu računati. Iz tog razloga želim javno pozvati sve poslodavce, privredne subjekte sa teritorije Općine Živinice da se prijave na konkurs i ostvare sufinansiranje od strane Ministarstva za boračka pitanja i Zavoda za zapošljavanje, i na taj način učestvuju u ovom Programu. Nadam se da će ovaj apel koji smo uradili rezultirati većim brojem prijava poslodavaca. Smatram da mi možemo primiti svu tu djecu preko ovog Programa. Zahvaljujući njihovom učešću mi bi uposlili svu djecu šehida i poginulih boraca.
Želim zamoliti poslodavce, posebno one iz realnog sektora, jer imaju bolje mogućnosti, da tu djecu zadrže kod njih da rade i nakon što istekne ugovor potpisan posredstvom ovog Programa. Mi bi ovim potezom upotpunosti riješili problematiku zapošljavanja djece porodica šehida i poginulih boraca. Posebno se želim zahvaliti mladim poslodavcima koji su otvorili svoje firme kroz prvi strat-up program Općine Živinice, i koji su bili godinu dana u mini inkubatoru. Jutros sam i sa njima obavio razgovor i svi oni su prihvatili da prime još jednog ili više radnika po ovom progarmu iz porodice sehida i poginulih boraca. Što me posebno raduje da kod ovako mladih ljudi naše općine postoji razumijevanje i poštivanje države na ovaj način.”, istakao je ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulig boraca za 2018. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 380.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, ministarstvo za boračka pitanja TK, a 180.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.


U prostorijama Općine Živinice održana je drugu po redu radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Oćine Živinice. Općinski načelnik Samir Kamenjaković prisutne je pozdravio i zahvalio im se što su svojim dolaskom prepoznali želju i namjeru da ova radionica bude prvi zajednički korak, kako Općine tako i građana, ka napretku u razvoju turizma u našoj Općini.

Istakao je važnost turizma kao jednog od bitnih faktora koji neposredno utiče na sam razvoj Općine Živinice.

Navedenu radionicu vodio je Almir Peštek profesor sa Univeriziteta u Sarajevu. Profesor je u interakciji s prisutnima analizirao trenutno stanje turističkih destinacija kojima raspolaže Općina Živinice, te šta je potrebno uraditi kako bi te destinacije privukle turiste i postale razlog dolaska u Grad Živinice. Dakle, kroz radionicu se učesnicima pružila prilika da iznesu svoje prijedloge i ideje kojima bi unaprijdili turističku ponudu naše Općine.

“Turizam je pričanje priče. Što smo neobičniji time imamo više pokazati”, rekao je ovom prilikom profesor Almir Peštek.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića prirodni resurs koji imamo i koji je upotpunosti neiskorišten jedan od glavnih aduta Općine Živinice kada je u pitanju turizam.

“Mi smo preko ČISPA, italijanske nevladine organizacije, sa Vladom Italije potpisali projekat za biodiverzitet Konjuha vrijedan četiri miliona konvertibilnih maraka, preko kojeg trebamo da pokažemo šta ustvari autohtono imamo kada je u pitanju priroda, i u čemu smo različiti u odnosu na druge. To bi bio input koji bi donio mogućnost priliva većeg broja turista. Dakle, ukoliko turisti budu dolazili sa automobilima u prirodu ona će biti oskrnavljena, te za tri godine mi nećemo imati resursa koji nam je najvažniji. Zaključili smo da je u današnje vrijeme sve popularniji biciklizam, te da ćemo preko biciklističkih staza dati mogučnost dolaska u prirodu. Donijeli smo odluku da pravimo prvi autoput za biciklo u BiH”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičen primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha. Prema riječima Načelnika ovo su samo neke od destinacija, a ima ih još monogo na našem području.

Strategija razvoja projekat koji ima jedan multidisciplinarni pristup, gdje su uključene sve discipline pomoću kojih će se planirano i realizovati.

Ono što je najvažnije da je ovo dugoročan projekat i da se neće moći završiti za narednih 5-6 godina.

U narednom periodu biće održane još jedna ili dvije radionice, zavisno od potrebe ulaznih elementa o turizmu, a nakon toga će prijedlog Nacrta ići na Općinsko vijeće.
Nakon usvajanja Nacrta, zajedno sa zaklučcima i prijedlozima koje budu dali vijećnici, ići će se na usvajanje Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice za narednih 10 godina.

“Ono što želim napomenuti da Općina Živinice već prelazi u kategoriju savremenih Općina koje imaju Strategiju razvoja Općine Živinice, Strategiju za mlade i evo Strategiju za turizam. Vjerujte mi te tri strategije trebaju dugoročno donijeti jedan kvalitetan put kojim trebamo ići. Obaveza Općine Živinice jeste da obezbijedi garant kvalitetnog življenja na ovom području.”, istakao je Načelnik Kamenjaković.

Učešće građana Općine Živinice u izradi navedene Startegije je od izuzetnog značaja. Vaši prijedlozi i sugestije su jako važni, te se nadamo da ćete aktivno učestvovati i davati svoj doprinos u procesu izrade ovog veoma bitnog strateškog dokumenta.
Anketni obrazac i obrazac projektnog prijedloga svi zainteresirani građani mogu naći na linku ispod.

Strategija razvoja turizma Općine Živinice


Zadovoljstvo nam je pozvati sve građane Općine Živinice da prisustvuju drugoj radionici za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice, koja će biti održana u Velikoj Sali Općinskog vijeća, dana 11.10.2018., sa početkom u 10:00 sati.

Zbog važnosti izrade ovog strateškog dokumenta, te Vaše uloge u lokalnoj zajednici, Vaše prisustvo ovoj radionici je od izuzetnog značaja, te se iskreno nadamo da ćete svoje obaveze blagovremeno prilagoditi, kako bi mogli prisustvovati istoj.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 2 sata.

Dnevni red je sljedeći:

10:00-11:00 – Analiza situacije u vezi sa razvojem turizma na području Općine Živinice
11:00-12:00 – Definisanje strateških pravaca razvoja turizma na području Općine Živinice
12:00-12:15 – Pitanja i odgovori

Iskreno se nadam da ćete se odazvati ovom pozivu.

Također, zamolili bi smo Vas da izdvojite nekoliko minuta svoga vremena i popunite anketni obrazac i da nam dostavite Vaše prijedloge za koje smatrate da mogu poboljšati turističku ponudu na području Općine Živinice.

Anketni obrazac i obrazac projektnog prijedloga svi zainteresirani građani mogu naći na sljedećem linku:

Strategija razvoja turizma Općine Živinice

 


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa saradnicima i predstavnicima Crvenog križa Živinice, posjetio nekoliko porodica korisnika usluga pomoći i njege u kući u sklopu projekta “Zdravlje i starenje”.

Ovom posjetom se napravio uvid u stanje na terenu, odnosno provjerilo kako se projekat “Zdravlje i starenje” realizuje u praksi, te kako su naši sugrađani koji koriste usluge njege i pomoći u kući zadovoljni.

“Dakle, mi smo na početku mandata imali viziju kada je u pitanju pomaganje i briga o starim i iznemoglim licima. Zahvaljujući saradnji sa Crvenim križom Općine Živinice i sa Švicarskim crvenim križom napravili smo nekoliko projekata koji su u fazi realizacije. Danas smo posjetili porodice, koje su obuhvaćene projektom “Zdravlje i starenje”, da bi vidjeli kako to izgleda u praksi i na terenu. Zaista samo mogu pohvaliti ljude iz Crvenog križa koji su preuzeli odgovornost da ispune misiju koju smo im zadali ” , rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Posjetili su tri porodice kojima je ovaj vid pomoći bio neophodan kako bi svoju starost dostojanstveno proživjeli. Rezultati koje su zatekli na terenu su pokazali napredak i poboljšanje stanja u ovim porodicama.

“Ono sto vidim na terenu, pored kvaliteta usluge i zadovoljstva korisnika, vidim potrebu da ovaj projekat bude u još širim razmjerima kako bi mogli pomoći i drugim građanima kojima je pomoć posebno potrebna. Kada je u pitanju socijalna inkluzija mi smo u Općini Živinice uspjeli napraviti dvije stvari od krucijalne važnosti. Prva stvar jeste briga o starima, koja podrazumijeva ne samo medicinsku njegu već i društveno aktiviranje starijih osoba. Evo imamo ovdje primjer gdje su naši sugrađani bili u stanju gdje nisu mogli se kretati, a nakon par mjeseci korištenja ovih ulsuga su u mogućnosti da se sami kreću. Druga stvar jeste da smo ljudima u teškom stanju socijalne potrebe obezbijedili obroke preko Merhameta i Centra za socijalni rad. Zaključujem, na osnovu stanja na terenu, da je projekat uspio. Ono što je jako bitno i što želim poručiti svim građanima i svim politikama Općine Živinice jeste da sada treba raditi na opstanku i proširenju ovog projekta kako bi rezultati bili što uspješniji. ”, poručio je načelnik Samir Kamenjaković.

Porodice koje je Načelnik posjetio su svojim izjavama potvrdile da je baš ovaj Projekat bio sve ono što se već odavno trebalo uraditi za njih. Bolesnici, iz ovih porodica, na koje je ovaj vid pomoći direktno uspjeren konačno imaju potrebne medicinske usluge i njegu. Međutim ono što je bitno jeste činjenica da se sada svaki član ovih porodica može osloniti na realizatore ovog projekta i da oni više nisu sami.

“Nemam riječi, to je ono što nam je bilo potrebno. Ja vjerujem da ovakvih slučajeva ima mnogo na području cijele Općine. Mene su vratili iz mrtvih. I nju i mene. Njoj je bila potrebna pomoć drugog 24 sata. Drago mi je što postoji ovakav projekat kod nas i nadam se da će se proširiti kako bi ova pomoć bila pružena i svim DRUGIM građanima kojima je potrebna. Za dva sata oni naprave tako mnogo posla. Moje mišljenje je da se ništa bolje nije moglo uraditi za nas starije i bolesne.”, rekao je gospodin Dragan Živković.

“Ne mogu se zahvaliti na pomoći koju ste nam pružili. Koliko su samo divne ove djevojke koje nam dolaze u posjetu, šta god treba uraditi tu su za nas. Počašćena sam ovom Načelnikovom posjetom. Jako fin čovjek koji je spreman da obiđe bolesnike, svaka Vam čast. Mislim da do sada nismo imali ovako dobrog Načelnika. Hvala Vam velika baš sam počašćena.”, rekla je gospođa Franka Delić.

“Stvarno su me jako obradovali. Slabo ti ko pomaže u ovakvom slučaju. Prezadovoljna sam, jer puno znači kad neko dođe, otvori ti vrata i pita kako si. A ja samo očekujem nekog na vratima, jer ne mogu da hodam.”, rekla je gospođa Salima Husić.


Sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje kulturne saradnje između gradova potpisao je direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, Elmir Krivalić, zajedno sa još 10 potpisnica, institucija kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije.
Punu podršku ovom projektu dao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom sa načelnikom Općine Centar Sarajevo, i svim ostalim učesnicima ovog projekta razmijenio iskustva i dogovorio zajedničku saradnju u oblasti kulture u narednom periodu.

Sporazum o regionalnoj saradnji potpisuje se u cilju unapređenja i razvoja kulturne saradnje sa gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a posebno na polju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti.

Ovakav vid saradnje će omogućiti razmjenu produkcija tokom godine, učestvovanje na manifestacijama i festivalima koje budu organizovale ustanove, posjete učenika i studenata manifestacijama i izletima, podnošenje zajedničkih projekata prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima, organizaciju zajedničkih kulturno – umjetničkih manifestacija, te učestvovanje na seminarima i skupovima iz oblasti kulture.

Sporazum o saradnji potpisan je u prostorijama Općine Centar Sarajevo, a na inicijativu Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“.

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“ Armin Omerović kazao je da je ovo početak jedne velike priče, jer bez međusobne saradnje nema dobrih rezultata.

Sporazum su pored naše institucije kulture BKC Živinice potpisale i sljedeće institucije: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“, JU Kulturni centar Bihać, JU „Centar za kulturu Općine Travnik“, JU Centar za kulturu Mostar, JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, JU Kulturno sportski centar Bugojno, Ustanovom Narodni Univerzitet Konjic, JU Centar za kulturu Goražde, Udruga „Porporela“ iz Dubrovnika i Kulturni centar Šabac.


Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona organizovalo je akciju potpisivanja donorskih kartica u Živinicama pod nazivom “BUDI HEROJ, BUDI DONOR”.

Cilj akcije da se građani upoznaju sa uslovima doniranja organa u slučaju moždane smrti i da se ukaže na značaj spašavanja ljudskih života na ovaj način.

Ovom prilikom mnogi živiničani su potpisali donorske kartice, a među njima je i načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, koji je ovom prilikom istako važnost doniranja organa kao i značaj ove akcije.

Iz udruženja su istakli da su zadovoljni odazivom i da su ljudi zaista spremni da pokažu svoju humanu notu koju svaki čovjek u sebi nosi.

“Ovo je više nego humana akcija. Pomaže ljudima ne samo u dužini života, nego i u kvaliteti tog života. Iz tog razloga odlučio sam da potpisšem donorsku karticu, da budem donator organa. Smatram da ljudi u toku životu mogu pomagati ljudima, a da naši organi mogu živjeti i poslije naše smrti, i time pomoći nekim ljudima u kvalitetu njihovog života. Ovom prilikom pozivam sve javne ličnosti, u svim segmentima društva, da potpišu donorsku karticu i budu primjer ostalima kako trebamo pomagati ljudima. Želim čestiti ljudima koji se bave ovim poslom i humanitarnim mrežama koje žele pomoći ljudima, da olakšaju i poboljšaju kvalitet njihovog života. Građani Općine Živinice su prepoznatljivi po humanosti i ovoliki broj pootpisanih donorskih kartica me ne iznenađuje, to je pohvalno. Znam da će naši sugrađani uvijek podržati ove i ovakve slične akcije i u budućnosti.”, istakao je načelnika Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Kao neke od osnovnih razloga zašto se pacijenti rijetko transplantiraju u BiH, iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK navode nedostatak organa i to što ljekari propuštaju prilike da ustanove moždanu smrt u odjeljenjima intenzivne njege.

Da bi osigurali više organa i potencijalnih donora ovo Udruženje redovno organizuje akcije potpisivanja donorskih kartica.

„U Živinicama mi imamo 60 pacijenata na hemodijalizi. Inače pokrivamo tri općine: Kladanj, Banoviće i Živinice. Od tih 60 pacijenata polovina željno očekuje transplantaciju da bi se barem malo riješili hemodijalize koja je dugotrajan i težak terapijski proces“, rekla je Mersiha Čerkezović, specijalista interne medicine JZU Dom zdravlja Živinice.

“Na ovaj način mi želimo da animiramo stanovništvo, da podižemo svijest ljudi o značaju doniranja organa. Mnogo je ljudi na listama koji čekaju transplataciju, koji čekaju organ. Tako je moj donor spasio meni život. Zahvaljujući donoru ja sam danas živa. Zahvaljujem se svim donorima, to su zaista istinski hrabri ljudi koji se odlučuju da doniraju organe svojih najbližih, iako te ljude kojima organi trebaju biti donirani uopšte ne poznaju, ali žele da učine neko humano djelo. Dobila sam novu jetru i živim sa novom jetrom sasvim normalan i uredan život.”, kazala je Eldina Softić član Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK.

Što se tiče Zakona o transplantaciji FBiH koji je donesen prije godinu, iz Udruženja ističu da je provedba slaba, da nisu dobili podršku države, ni Federalnog ministarstva zdravstva koje je nakon usvajanja zakona trebalo napraviti Strategiju o transplantaciji u BiH, kao zasebnoj grani medicine kojoj treba posvetiti izuzetnu pažnju, istaknuto je ovom prilikom.

„Moramo više aktivirati građanstvo da se potpisuju za donorske kartice, kako bi u slučaju moždane smrti lakše dolazili do organa i da se narod može lakše izliječiti, onda bi bile brže i transplantacije“, istakao je predsjednik Udruženja dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK Rasim Halilčević.

Udruženje dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK redovno organizuje ovakve akcije potpisivanja donorskih kartica na cijelom području Tuzlanskog kantona.