Prošle sedmice održana je prva radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice. Teme prve radionice bile su analiza situacije u vezi sa razvojem turizma na području Općine Živinice i definisanje strateških pravaca razvoja turizma na području naše Općine.


U kabinetu načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića izvršena je primopredaja umjetničkih slika nastalih na Likovnoj koloniji 2017. godine.
Slike je Općinskom načelniku uručio predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Živinice, Adis Šabanović.


U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim organima nad izvođenjem radova. Tema sastanka bila je kvalitet urađenih radova na području Općne Živinice.


Nakon što su početkom mjeseca augusta predstavnici Fondacije Mozaik i Općinski načelnik Samir Kamenjaković uručili čekove i potpisali ugovore sa pet neformalnih grupa mladih koji će realizovati svoje društvene projekte na području Općine Živinice, Omladinska Banka otvorila je još jedan poziv za sve mlade ljude koji imaju ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici.

Poziv za društveno korisne projekte mladih je otvoren do 10.09.2018.godine do 14:00h.

Raspoloživi fond za projekte je 3.650,00 KM, a sve potrebne informacije o načinu i uslovima prijave, dostupne su na sljedećem LINKU.


Povodom Međunarodnog dana mladih, načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za mlade sa područja Općine Živinice, kao i za aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija. Na prijemu su prisustvovali i članovi Savjeta mladih i članovi Savjeta penzionera Općinskog načelnika.

Kao još jedna od aktivnosti Općine Živinice na čelu sa načelnikom Kamenjakovićem na prijemu je upriličeno i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice čime će se partnerski realizovati projekat ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ , s ciljem animiranja i uključivanja građana i mladih u razvoj lokalne zajednice i pružanja podrške projektima za dobrobit zajednice. 
Vrijednost projekta koji zajedno finansiraju Fondacija Tuzlanske zajednice i Općina Živinice je 82,000,00 konvertibilnih maraka.

U protekloj godini realizovani su mnogobrojni projekti za mlade, Start up programi za mlade poduzetnike, otvaranje mini biznis inkubatora, YEP program poslovnih ideja, donošenje Strategije za mlade, nastavak saradnje sa Fondacijom Mozaik i finansiranje projekata mladih ljudi, programi stipendiranja srednjoškolaca, studenata, pripremanje novog Start up programa koji će biti otvoren u septembru. Sve aktivnosti i projekti koji su provedeni i realizovani u kratkom periodu od godinu i nešto više dana pokazuju odlučne namjere Općine Živinice i Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića u polju rada sa mladima.

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je bio povod da se mladi upoznaju sa svim aktivnostima koje provodi lokalna zajednica kao i da upute svoje sugestije, kritike i prijedloge kada je u pitanju realizacija svih ostalih aktivnosti koje će provoditi Općina Živinice i Općinski načelnik u narednom periodu, a koje se prije sve ponajviše tiču mladih.
Na održanom prijemu za mlade prisustvovali su i članovi Savjeta penzionera koji su na poziv Općinskog načelnika iskoristili priliku da mladim ljudima prenesu svoja iskustva i prenesu pozitivne prakse iz sistema u kojem su oni živjeli, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

”Kompletnu politiku lokalne zajednice, Općine Živinice, smo usmjerili ka mladim ljudima. Danas obilježavamo praznik mladih ljudi – Međunarodni dan mladih, i ja ovom prilikom želim čestitati svim mladim ljudima praznik.
Na održanom sastanku sa mladima, iskoristili smo priliku i napravili smo jednu retrospektivu šta smo uradili u proteklom periodu od godinu i po dana.
Naši Start up programi za mlade, otvaranje mini biznis inkubatora, YEP program poslovnih ideja, pripremanje novog Start up programa koji će biti otvoren u septembru, sve te aktivnosti zajedno smo apsolvirali, i što je najvažnije razmijenili smo znanja sa našim mladima.
Došli su i mladi poduzetnici koji su već prošli Start up program i koji su završili određenu edukaciju i danas su spremni za samostalan rad. Njihovi savjeti su svakako koristili ostalim mladim ljudima.
Bitno je istaći da smo danas također i sa Fondacijom tuzlanske zajednice potpisali jedan projekat za mlade, a to je upravo jedan poklon Općine Živinice mladim ljudima i nastavak naše aktivnosti prema ovoj skupini.
Jednostavno, cilj nam je davati priliku mladim ljudima, to smo pokazali i kroz Strategiju za mlade, jer po Zakonu o mladima FBiH, svaka lokalna zajednica dužna je da ima Strategiju za mlade.
Općina Živinice je napravila Strategiju za mlade, zajedno sa mladim ljudima napravili smo jasne ciljeve koji se tiču mladih ljudi i evo postepeno ih realizujemo. Sljedeća stvar o kojoj smo razgovarali je volonterski staž gdje su mladi iznijeli problem da volontiranje treba prerasti u pripravnički staž sa određenim nadoknadama, što ćemo uputiti prema višim instancama, jer se Zakon o volonterizmu donosi na Skupštini Tuzlanskog kantona, ili u Federalnom parlamentu.
Mi ćemo nastaviti da slušamo i uvažavamo glas naših mladih, te ćemo napraviti jednu kvalitetnu suradnju. Danas su na sastanku bili i članovi Savjeta mladih i Savjeta penzionera. Ja sam pozvao penzionere da učestvuju u današnjem danu, prazniku mladih, da razmijenimo informacije kako je to bilo biti mlad čovjek prije nekih pedeset godina, u drugom sistemu, u drugoj državi, i šta to možemo prenijeti, kada su u pitanju pozitivne prakse iz tog sistema i dati mladim ljudima kao pouku da napravimo bolje društvo. Cilj nam je da mladi ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini, da izgrađuju bolje društvo u kome ćemo obezbijediti bolje uslove svim novim generacijama koje budu dolazile.” istakao je načelnik Kamenjaković.

Nakon prijema Općinski načelnik Samir Kamenjaković zajedno sa mladima koji su prisustvovali prijemu obišao je lokaciju na gradskom bulevaru gdje je planirana i izgradnja Sebilj česme, koja će kao poklon Općine Živinice biti posvećena mladim ljudima.


U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta, Općinski načelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Općine Živinice.


Svečanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Samir Kamenjaković otvorio je novoizgrađenu zapadnu tribinu na gradskom stadionu Živinice. 


Općinski načelnik Samir Kamenjaković svečano je uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima pet neformalnih grupa, koje je činilo petnaest mladih osoba sa područja Općine Živinice, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora.

Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg zajedno realizuju Fondacija Mozaik i Općina Živinice.

Ugovori su potpisani za pet projekata mladih ljudi sa područja naše općine koji su kompletirali svoje aplikacije i čije projekte je odobrila Omladinska banka Živinice.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 13.890,00 konvertibilnih maraka, a projekti koji će se ove godine implementirati na području Općine Živinice su: uređenje multifunkcionalnog prostora za slobodne aktivnosti mladih u naselju Strašanj, nabavka inventara u svlačionicama nogometnog kluba “Toplice“ Lukavica Gornja, Uređenje i opremanje prostora za mlade u MZ Suha- Omladinski kutak, Edukacija mladih o aktivizmu i razvoju turističkih potencijala Živinica – Mladi za svoju državu, Edukacija vijeća učenika i razvoj volonterskih akcija u srednjim školama- Srednjoškolska aktivijada.

Posebno zanimljiv projekat je “Mladi za svoju državu” koji pored što će okupiti mlade ljude iz različitih gradova Bosne i Hercegovine na području Općine Živinice i edukovati ih o omladinskom aktivizmu, promovisat će i sve turističke potencijale Općine Živinice, o čemu je više rekao Anel Smajić, jedan od inicijatora projekta.

”Planirali smo da promovišemo našu lokalnu zajednicu, tako što ćemo okupiti devetnaest mladih iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, sve ćemo ih dovesti na jedno mjesto u Živinice, onda ćemo da isplaniramo promociju naše općine kao prve. Želimo da baš odavde, iz Živinica, bude polazna tačka za promociju ostalih manjih zajednica, jer smatramo da ako su jake male lokalne zajednice, tako može biti jaka i država.” kazao je Anel Smajić.

Željko Pauković, direktor Omladinske banke Fondacije Mozaik istakao je da će neformalne grupe kojima su danas uručeni čekovi svoje projekte realizovati u mjesecu augustu, septembru i oktobru i da će zbog preostalog iznosa raspoloživog fonda OB Živinice, biti otvoren još jedan poziv za projekte mladih, od 20.08. do 10.09.2018.godine.

”Danas u Općini Živinice imamo lijepu priliku da se na ceremoniji koju organizuje Omladinska banka- Fondacija Mozaik i Općina Živinice, potpišu ugovori sa pet neformalnih grupa čiji su projekti odobreni od strane Omladinske banke Živinice. U Živinicama program Omladinske banke započet je 2012. godine i od 2012. do 2017. godine podržano je ukupno trideset i šest projekata vrijednosti 145.000,00 KM. Konkretni projekti neformalnih grupa mladih u lokalnim zajednicama su uređenje prostora za mlade, sportski tereni, sportska igrališta, sve ono što je, dakle, prioritetno za mlade u manjim sredinama i u mjesnim zajednicama. Ono što želimo istaći da je Fondacija Mozaik partner trideset i dvije općine. Na osnovu programa Omladinske banke od 2008. godine smo podržali 1735 projekata ukupne vrijednosti 6,4 miliona konvertibilnih maraka. Bitno je spomenuti da je upravo 22.000 volontera koje smo u zadnjih deset godina podržali, u svojoj lokalnoj zajednici obezbijedili su pedeset i dva posto doprinosa za podršku i realizaciju projekata od pojedinaca, organizacija, građana, institucija. Svi ti projekti su na takav način postali održivi, nisu zavisili samo od donatorskih sredstava, nego su i u lokalnim zajednicama stvoreni preduslovi da oni mogu biti održivi. Fondacija Mozaik kroz program Omladinske banke do 2026. godine podržat će oko 5.000 društveno korisnih projekata mladih kao što su ovi koje će se realizirati ove godine u Živinicama. Bitno je istaći da kroz Mozaikov Inkubator društvenih biznisa Fondacija Mozaik podržava ne samo razvoj preduzetništva nego konkretne preduzetničke ideje i društvene biznise. Danas, ovih pet neformalnih grupa će realizovati svoje projekte u Živinicama, u mjesecu augustu, septembru i oktobru. Ono što želim napomenuti da Omladinska banka Živinice će imati ponovo otvoren poziv od 20.08. do 10.09.2018 godine gdje će mladi ljudi moći aplicirati i iskoristiti priliku zajedničkog fonda da urade nove projekte u Živinicama.” rekao je Pauković.


Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice starosti od 18 do 35 godina da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima u 2018. godini.

Ukupno 100.000,00 KM će putem ovog Javnog poziva biti dodijeljeno za dva programa, i to: subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencije za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona.

Javni poziv u cjelosti, potrebnu dokumentaciju i prijavne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti u šalter sali Općine Živinice i na sljedećem linkovima;

  – Tekst Javnog poziva
  – Prijavni obrazac – subvencije kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih
  – Prijavni obrazac – subvencije za nabavku računarske i druge opreme

Javni poziv ostaje otvoren do 10.08.2018. godine.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se pronaći na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba, web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona www.mksmtk.gov.ba, direktno u prostorijama Ministarstva (Rudarska 65, Tuzla), kao i na brojeve telefona: 035 369 352, 035 369 409, 035 369 410 i 035 369 350.

U svrhu dodatnog informisanja svih zainteresiranih subjekata Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će u četvrtak 19.07.2018. godine organizovati i prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava za Podršku mladima u 2018. godini, koja će se održati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla) sa početkom u 13.00 h.

 


Nakon što su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i GOPA predstavništvo u BiH krajem 2017. godine potpisali ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava za projekat zapošljavanja mladih, u periodu februar- juni za grupu od 22 polaznika održan je intenzivan program obuke za unaprjeđenje poduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu potpunih biznis planova.

Projekat zapošljavanja mladih YEP, čije provođenje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, i Općina Živinice, jučer su u zgradi Općine Živinice organizirali javno predstavljanje deset polaznika obuke koji su prezentirali detaljni prikaz svojih poslovnih prijedloga stručnoj komisiji, u čijem radu su učestvovali predstavnici YEP-a, Općine Živinice, Službe za zapošljavanje TK, te nezavisni ekspert.

Sa ovim poduzetnicima, YEP pokreće pregovore o finansijskoj podršci, koja će biti prilagođena specifičnostima njihovih poslovnih planova. U roku od 60 dana, očekuje se pokretanje odabranih poslovnih subjekata i početak komercijalnih aktivnosti.

Centar za udomljavanje pasa lutalica i obuku pasa, dizajn i proizvodnja dječijeg namještaja, proizvodnja drvenog i roštiljskog uglja, IT usluge, su bile samo neke od predstavljenih poslovnih ideja i prijedloga.

Predstavnici YEP-a za osamnaest polaznika obuke osigurali su i certfikate za uspješno završenu obuku za jačanje preduzetničkih vještina u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja.

Načelnik Samir Kamenjaković izrazio je zadovoljstvo što Općina Živinice ima priliku kroz realizaciju još jednog projekta podrške zapošljavanju dati podršku mladim ljudima da realizuju vlastite ideje i da imaju priliku kreirati poslovni svijet po svojim mjerilima, te da svojim doprinosom u otvaranju novih firmi u Živinicama i poduzetništvu budu glavni motor, pokretač za razvoj Općine Živinice i cijele države Bosne i Hercegovine.

”Ovo je za nas već drugi projekat kada je u pitanju davanje startupova mladima i podržavanje mladih u njihovim idejama da naprave i promijene svijet svojim znanjem i željom da uđu poduzetništvo. Naš prvi startup program je zaživio i on je na visokom i kvalitetnom nivou već iznjedrio sposobne mlade poduzetnike. Projekat YEP-a koji zajedno podržavaju Vlada Švicarske i Općina Živinice je također pozitivan i dobar projekat koji će dati mogućnost mladim ljudima da svoje ideje sprovedu u djelo. Odlučili smo se da realizujemo i ovaj projekat zato što je on davao i proširio onu liniju koju smo mi odredili, odnosno za mlade do trideset i pet godina.
U ovom projektu su se mogli prijavljivati ljudi bez ograničenja godina i čak ljudi koji su imali registrovanu firmu prvih godinu dana. Želim dati i jednu sugestiju kada je u pitanju ovaj projekat.
Mi smo sufinansirali ovaj projekat sa 50.000,00 KM i moja su očekivanja da taj projekat bude vrlo kvalitetan, vrlo aktivan i želim da u dogovoru sa predstavnicom Švicarske ambasade propratimo davanja finansijskih sredstava našim polaznicima i od ambasade u okviru ovog projekta, jer to je ono što je najvažnije.
Općina Živinice je imala i dalje ima socijalnu osjetljiivost kada su u pitanju mladi ljudi i mi smo davali veća sredstva nego što oni daju i taj dio moramo vidjeti u kojem periodu je došlo do izmjene i procjene o visini naknada i sredstava. Dakle, taj dio ćemo u potpunosti propratiti. “ kazao je načelnik Samir Kamenjaković

Maja Zirojević Bužo, predstavnica projekta zapošljavanja mladih YEP istakla je kako je Općina Živinice bila prva općina koja se prijavila na Javni poziv za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

“YEP inkubator poslovnih ideja se implementira uz podršku Vlade Švicarske u sklopu projekta zapošljavanja mladih, i mi na području šire Bosne i Hercegovine, tačnije u trideset i jednoj lokalnoj zajednici implementiramo projekat.Ovdje treba istaći da je ovo još jedan od projekata koji vodi Općina Živinice i upravo smo obišli i inkubator za mlade poduzetnike, i to je dokaz da je Općina Živinice stvarno jedna od onih općina koja pokazuje na djelu da podrška mladim, nezaposlenim osobama može dovesti do rezultata.
Upravo to i jeste razlog zašto smo pokrenuli ovakvu ideju. Ovo su mladi ljudi, ljudi koji već jedan dio svojih djelatnosti obavljaju. Na ovaj način su dobili ozbiljnu obuku. Pristupili su ozbiljnije razvoju svoje poslovne ideje i nadamo se da će u skorije vrijeme registrovati svoje poduhvate i samim time riješiti svoj problem, nezaposlenost, koja je trenutno najveći problem u Bosni i Hercegovini.” istakla je Zirojević Bužo.